Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/195
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.10.09.
Iktatószám:19095/2019
CPV Kód:48730000-4
Ajánlatkérő:Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Teljesítés helye:HU1, HU2, HU3
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:LicensePort Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság;99999 Informatika Kft - USER RENDSZERHÁZ Kft - PROFESSZIONÁL Zrt - Etiam Kft - Officium SzolgáltatóKft - M&M COMPUTER Kft - Euroway Networking Kft - madeIT.hu Kft - Quadron Kibervédelmi Szolgáltató Kft -Black Cell Szolgáltató Kft - PiK-SYS Informatikai és Tanácsadó Kft;TIGRA Kft - ALPHA MACHINE Kft - Cyber Services Zrt - DAMIT INFORMATIKA Kft - DIGITAL Kft - KÜRT Zrt -M&S Informatikai Zrt - RacioNet Zrt - Visoft Kft;S&T Consulting Hungary Kft - ALOHA Informatika Kft - Delta Systems Kft - TR Consult Kft - PegasusInformatikai Kft - Rufusz Computer Informatika Zrt;Sysman Informatikai Zrt - Compliance Data Systems Kft - QZRT Kft;WSH Kft - EURO ONE Számítástechnikai Zrt - Enterprise Communications Magyarország Kft - DatronTávközlési Zrt - Soloron 40 Kft - SCI-Hálózat Távközlési és Hálózatintegrációs ZRt - HUMANsoft Kft;Nádor Rendszerház Kft - Dimension Data Magyarország Kft - XS Matrix Security Solutions Kft - filter:max Kft -Symmetria Magyarország Zrt - Areus Zrt - Invitech Megoldások Zrt - Noreg Információvédelmi Kft - InnomatrixServices Kft;IMG Solution Kft - Invigor Informatika Kft - TRACO Zrt - Valkyr Kft - Szinva Net Zrt - NETLOCK Informatikai ésHálózatbiztonsági Szolgáltató Kft - Grepton Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság;R+R Periféria Kft - SERCO Informatika Kft - ARLITECH Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság - NetworkerKereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság - TMSI Kft - Gloster Infokommunikációs Kft;T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság - GAMAX Informatikai és Munkaerő-kölcsönzőKft - SYMPORT HOLDING Zrt
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: AK04357
Postai cím: Szabolcs utca 37-43.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Rétvölgyi Farkas
Telefon: +36 18964735
E-mail: kozbeszerzes@kef.gov.hu
Fax: +36 17950432
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kozbeszerzes.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: IT biztonságtechnikai megoldások és kapcsolódó szolgáltatások beszerzése - 2017
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:48730000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés:
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:48760000-3
További tárgyak:72120000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, az Intézmények székhelyei, telephelyei illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Árubeszerzés, 41 680 db árlista soron a műszaki leírásban előírtak és a közbeszerzési dokumentummellékletét képező xls-fájl szerint.
Az ajánlatkérő által kiadott terméklista minden elemére kötelező az ajánlattétel. A terméklistában megadott valamennyi termék esetében a „Cikkszám”, valamint a „Megnevezés” és a „Nettó szerződéses ár (Ft)” a szakmai ajánlat része.
A műszaki leírásban előírt megnevezés a tárgy jellegének egyértelmű meghatározását szolgálja, a felhívásban vagy a közbeszerzési dokumentumokban szerepeltetett meghatározott gyártmány, eredet, típusmegnevezése mellett minden esetben hozzá értendő a "vagy azzal egyenértékű” kifejezés.
Az árnak tartalmaznia kell a kiszállítás költségét is.
Ajánlatkérő a piaci vagy műszaki változások következtében az állami normatíva rendszerben meghatározottakon /14/2012. (VI.8.) NFM utasítás/ felül, az általános és a részletes termék műszaki követelményekre vonatkozóan további követelményeket írt elő oly módon, hogy az állami normatívában rögzített tulajdonságok és termékadatok mentén határoz meg kötelező követelményeket az eljárás során megajánlható termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
A keretszám: 10
A Kbt. 135. § (5) bekezdésének megfelelően a keretmegállapodás alapján megkötendő egyedi szerződések esetén felek az ellenszolgáltatás részletekben történő teljesítésében is megállapodhatnak, feltéve, hogy a szerződés jellege miatt ez tényszerűen indokolt.
A termékekre minimum 12 hónap jótállás biztosítása kötelező.
Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy minden megajánlott termék megfelel a 14/2012. (VI. 8.)NFM utasításban foglalt követelményeknek (Normatívának), továbbá minden megajánlott termék rendelkezik a magyarországi forgalomba hozatalra tekintettel CE megfelelőségi jelöléssel és megfelelőségi nyilatkozattal.
Minden terméknek és az Ajánlattevőnek magának is rendelkeznie kell a termékek magyarországi forgalomba hozatalához szükséges minden engedéllyel/jogosultsággal és azt a keretmegállapodás teljes időtartama alatt is biztosítani kell tudni a KM. VI.1.14 pontjában foglaltak szerint.
Ajánlattevőnek - nyertessége esetén - un. közbeszerzési vevőszolgálatot kell működtetni a közbeszerzési dokumentumokban és a keretmegállapodás VII. fejezetében leírtaknak megfelelően, továbbá rendelkeznie kell magyar nyelvű saját weblappal.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A keretmegállapodásos eljárás 2. részében lefolytatott eljárásokesetében az intézmény köteles az eljárást megindító felhívásban megjelölni az uniós projektre vagy programravonatkozó adatokat.

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 089 - 199745

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: KM01ITBT17 Rész száma: Elnevezés: IT biztonságtechnikai megoldások és kapcsolódó szolgáltatások beszerzése
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/05/02 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: LicensePort Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fehérvári út 88. A-D ép. D. lh. 5. em. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1119
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: 99999 Informatika Kft - USER RENDSZERHÁZ Kft - PROFESSZIONÁL Zrt - Etiam Kft - Officium SzolgáltatóKft - M&M COMPUTER Kft - Euroway Networking Kft - madeIT.hu Kft - Quadron Kibervédelmi Szolgáltató Kft -Black Cell Szolgáltató Kft - PiK-SYS Informatikai és Tanácsadó Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Alkotás u. 50
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1123
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: TIGRA Kft - ALPHA MACHINE Kft - Cyber Services Zrt - DAMIT INFORMATIKA Kft - DIGITAL Kft - KÜRT Zrt -M&S Informatikai Zrt - RacioNet Zrt - Visoft Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Törökőr u. 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1145
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: S&T Consulting Hungary Kft - ALOHA Informatika Kft - Delta Systems Kft - TR Consult Kft - PegasusInformatikai Kft - Rufusz Computer Informatika Zrt
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Puskás Tivadar út 14
Város: Budaőrs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2040
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Sysman Informatikai Zrt - Compliance Data Systems Kft - QZRT Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Montevideo u. 10. I. em
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: WSH Kft - EURO ONE Számítástechnikai Zrt - Enterprise Communications Magyarország Kft - DatronTávközlési Zrt - Soloron 40 Kft - SCI-Hálózat Távközlési és Hálózatintegrációs ZRt - HUMANsoft Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Budafoki út 97
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Nádor Rendszerház Kft - Dimension Data Magyarország Kft - XS Matrix Security Solutions Kft - filter:max Kft -Symmetria Magyarország Zrt - Areus Zrt - Invitech Megoldások Zrt - Noreg Információvédelmi Kft - InnomatrixServices Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Telek utca 7-9
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1152
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: IMG Solution Kft - Invigor Informatika Kft - TRACO Zrt - Valkyr Kft - Szinva Net Zrt - NETLOCK Informatikai ésHálózatbiztonsági Szolgáltató Kft - Grepton Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hermina út 17
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1146
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: R+R Periféria Kft - SERCO Informatika Kft - ARLITECH Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság - NetworkerKereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság - TMSI Kft - Gloster Infokommunikációs Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fehér út 10. 12. épület
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1106
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság - GAMAX Informatikai és Munkaerő-kölcsönzőKft - SYMPORT HOLDING Zrt
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Budafoki út 56
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 20000000000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A keretmegállapodás módosítás hatályba lépése: 2019 október 1.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek a Kbt. 148. § szerint nyújthatóak be.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/04 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:48730000-4
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:48760000-3
További tárgyak:72120000-2
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, az Intézmények székhelyei, telephelyei illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Árubeszerzés, 41 680 db árlista soron a műszaki leírásban előírtak és a közbeszerzési dokumentummellékletét képező xls-fájl szerint.
Az ajánlatkérő által kiadott terméklista minden elemére kötelező az ajánlattétel. A terméklistában megadott valamennyi termék esetében a „Cikkszám”, valamint a „Megnevezés” és a „Nettó szerződéses ár (Ft)” a szakmai ajánlat része.
A műszaki leírásban előírt megnevezés a tárgy jellegének egyértelmű meghatározását szolgálja, a felhívásban vagy a közbeszerzési dokumentumokban szerepeltetett meghatározott gyártmány, eredet, típusmegnevezése mellett minden esetben hozzá értendő a "vagy azzal egyenértékű” kifejezés.
Az árnak tartalmaznia kell a kiszállítás költségét is.
Ajánlatkérő a piaci vagy műszaki változások következtében az állami normatíva rendszerben meghatározottakon /14/2012. (VI.8.) NFM utasítás/ felül, az általános és a részletes termék műszaki követelményekre vonatkozóan további követelményeket írt elő oly módon, hogy az állami normatívában rögzített tulajdonságok és termékadatok mentén határoz meg kötelező követelményeket az eljárás során megajánlható termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
A keretszám: 10
A Kbt. 135. § (5) bekezdésének megfelelően a keretmegállapodás alapján megkötendő egyedi szerződések esetén felek az ellenszolgáltatás részletekben történő teljesítésében is megállapodhatnak, feltéve, hogy a szerződés jellege miatt ez tényszerűen indokolt.
A termékekre minimum 12 hónap jótállás biztosítása kötelező.
Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy minden megajánlott termék megfelel a 14/2012. (VI. 8.)NFM utasításban foglalt követelményeknek (Normatívának), továbbá minden megajánlott termék rendelkezik a magyarországi forgalomba hozatalra tekintettel CE megfelelőségi jelöléssel és megfelelőségi nyilatkozattal.
Minden terméknek és az Ajánlattevőnek magának is rendelkeznie kell a termékek magyarországi forgalomba hozatalához szükséges minden engedéllyel/jogosultsággal és azt a keretmegállapodás teljes időtartama alatt is biztosítani kell tudni a KM. VI.1.14 pontjában foglaltak szerint.
Ajánlattevőnek - nyertessége esetén - un. közbeszerzési vevőszolgálatot kell működtetni a közbeszerzési dokumentumokban és a keretmegállapodás VII. fejezetében leírtaknak megfelelően, továbbá rendelkeznie kell magyar nyelvű saját weblappal.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 20000000000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: LicensePort Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fehérvári út 88. A-D ép. D. lh. 5. em. 1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1119
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: 99999 Informatika Kft - USER RENDSZERHÁZ Kft - PROFESSZIONÁL Zrt - Etiam Kft - Officium SzolgáltatóKft - M&M COMPUTER Kft - Euroway Networking Kft - madeIT.hu Kft - Quadron Kibervédelmi Szolgáltató Kft -Black Cell Szolgáltató Kft - PiK-SYS Informatikai és Tanácsadó Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Alkotás u. 55-61.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1123
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: TIGRA Kft - ALPHA MACHINE Kft - Cyber Services Zrt - DAMIT INFORMATIKA Kft - DIGITAL Kft - KÜRT Zrt -M&S Informatikai Zrt - RacioNet Zrt - Visoft Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Törökőr utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1145
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: S&T Consulting Hungary Kft - ALOHA Informatika Kft - Delta Systems Kft - TR Consult Kft - PegasusInformatikai Kft - Rufusz Computer Informatika Zrt
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Puskás Tivadar út 14
Város: Budaőrs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2040
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Sysman Informatikai Zrt - Compliance Data Systems Kft - QZRT Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Montevideo u. 10. I. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: WSH Kft - EURO ONE Számítástechnikai Zrt - Enterprise Communications Magyarország Kft - DatronTávközlési Zrt - Soloron 40 Zrt - SCI-Hálózat Távközlési és Hálózatintegrációs ZRt - 4iG Nyrt
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Budafoki út 97.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Nádor Rendszerház Kft - Dimension Data Magyarország Kft - XS Matrix Security Solutions Kft - filter:max Kft -Symmetria Magyarország Zrt - Areus Zrt - Invitech ICT Services Kft. - Noreg Információvédelmi Kft - InnomatrixServices Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Telek utca 7-9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1152
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: IMG Solution Kft - Invigor Informatika Kft - TRACO Zrt - Valkyr Kft - Szinva Net Zrt - NETLOCK Informatikai ésHálózatbiztonsági Szolgáltató Kft - Grepton Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Lajos u. 26
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1023
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: R+R Periféria Kft - SERCO Informatika Kft - ARLITECH Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság - NetworkerKereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság - TMSI Kft - Gloster Infokommunikációs Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fehér út 10. 12. épület
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1106
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság - GAMAX Informatikai és Munkaerő-kölcsönzőKft - SYMPORT HOLDING Zrt
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Könyves Kálmán körút 36
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1097
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 1. Felek rögzítik, hogy a Keretmegállapodás V.3.1. pontja az alábbiak szerint módosul: „A közbeszerzési díj számítása, megfizetése a Kr. 12. §-ában meghatározottak szerint történik, kivéve azon megrendelések megvalósítására és egyedi szerződések megkötésére irányuló eljárások esetén, melyet az Intézmény helyett a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: DKÜ) folytat le a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: DKÜ Kr.) 13. § (1) bekezdésének a) pontja alapján.”
2. Felek rögzítik, hogy a Keretmegállapodás az alábbi új, V.3.5 új ponttal egészül ki: „Az Intézmény a KEF Portálon, a megrendelés adatlapján a „Megjegyzés” (csak az intézmény látja) rovatban köteles megjelölni, hogy a közbeszerzési díj megfizetése az Eladón keresztül a KEF részére vagy a DKÜ részére történik, az alábbi szövegek megadásával:
„A közbeszerzési díj a DKÜ részére kerül megfizetésre.”
„A közbeszerzési díj a KEF részére kerül megfizetésre; DKÜ Portál által generált tájékoztatás száma:…”.
Továbbá a fenti hivatkozott adatlapon az Egyéb megrendelés, dokumentum „új fájl” feltöltése funkció használatával köteles az Intézmény a DKÜ Portál által generált tájékoztatást feltölteni.”
3. Felek megállapodnak, hogy a keretmegállapodás IV.6 pontja az alábbi rendelkezéssel egészül ki:
Amennyiben a DKÜ a beszerzés tárgya szerinti keretmegállapodást köt, akkor a DKÜ által a KEF részére küldött értesítés kézhezvételét követő ötödik munkanaptól „passzív időszak” veszi kezdetét, melynek időtartama a keretmegállapodás végéig tart. A passzív időszakban új egyedi szerződés megkötése már nem lehetséges kivéve, ha az Intézmény a keretmegállapodás aktív időszakában az eljárását a központosított közbeszerzési Portálon megindította, figyelemmel a jelen keretmegállapodás VI.1.12 pontjában előírtakra.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A keretmegállapodás módosítása a DKÜ Korm. Rendelet alábbi rendelkezései miatt vált szükségessé.
A DKÜ Korm. Rendelet 14. § (1) bekezdés szerint a 13. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben az érintett szervezet a DKÜ részére közbeszerzési díjat fizet.
A DKÜ Korm. Rendelet 14. § (6) bekezdése alapján a 13. § (3) bekezdés d)-e) pontjai alkalmazása esetén az érintett szervezetnek a más jogszabály szerinti közbeszerzési díjat megfizetnie nem kell, kizárólag az e rendelet előírásai szerint köteles a közbeszerzési díj megfizetésére.
A DKÜ Korm. Rendelet 27/D. §-a értelmében, a 13. § (1) bekezdés a) pontja szerinti beszerzési eljárás esetében a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet előírásait nem kell alkalmazni.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 20000000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 20000000000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben