Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/196
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.10.10.
Iktatószám:19099/2019
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Teljesítés helye:HU231
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:VivaPalazzo Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98217353
Postai cím: PETŐFI SÁNDOR UTCA 2-4.
Város: HARKÁNY
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7815
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Albrecht Ferenc
Telefon: +36 72480100
E-mail: albrecht.ferenc@harkany.hu
Fax: +36 72480518
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.harkany.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.harkany.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Harkányi Gyógy- és Strandfürdő fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000179272019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Harkányi Gyógy- és Strandfürdő területén az alábbi fejlesztések építési kivitelezési munkái:
Harkányi Termál Gyógyfürdő II. számú strand épület átalakítása és bővítése medencecsarnokkal:
A legrégebbi épületrész a strandhoz tartozó II. sz épület (önálló rendeltetési egység és egy tűzszakasz) - öltöző- és pihenő szárny, amely az 1970-es években épült előgyártott vasbeton UNIVÁZAS technológiával. Az épületet bővítették 2000-ben. A műszakilag és funkcionális térrendszerét tekintve elavult épület 2018-ban teljes külső, részleges belső felújításon ment át, csak kisebb peremterületi részek elhagyásával.
A II. sz épülethez kapcsolódik a III. jelű medence, amely jelenleg nyitott és gyógyvízzel kevert melegített vízzel téli-nyári üzemmódban működik. Kivitelezés tárgya: II. sz. strandépülethez kapcsolódó, fedett medencecsarnok, a III. sz. medencébe beépített általános- és egy fiataloknak szóló kaland-élménymedencével, valamint kiúszócsatornával a csarnok-hoz kapcsolt külső élménymedencével.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 1694920485 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Harkányi Gyógy- és Strandfürdő fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Harkány, Kossuth L. u. 7. hrsz. 2454/1
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Harkányi Gyógy- és Strandfürdő területén az alábbi fejlesztések építési kivitelezési munkái:
Medencecsarnok építése az alábbiak szerint:
A II. sz. strandépülethez kapcsolódik az építendő fedett medencecsarnok
egy általános- és egy fiataloknak szóló kaland-élménymedencével, a nagyobb belmagasságú
részen pihenő-galériával és beltéri csőcsúszdával. A medencecsarnokot a felső részen nyitható
ablaksávokkal érdemes kialakítani, hogy a nyári üzemmódnál a szélső üvegfalakat megnyitva a
csarnokot teljesen át lehessen szellőztetni. Az építendő csarnok alapterülete: 1000 m2, legnagyobb belmagassága:10 méter
A medencék lábmosókkal védettek a bejárat- és a medence bejáratok mellett zuhanycsoportok kialakításával. Az
úszómesteri pult a kiemelt gépészeti födémen kap helyet.
É1 kaland-élménymedence (vízfelület 254,59 m2, vízszint +0,40 m, vízmélység 95 cm, 120 cm, 320 cm): az általános-fiatalabb korosztály számára pezsgőfürdő, sodrófolyosó, buzgárok, locsoló vízijátékok mellett csőcsúszda, családi csúszda, mászófalas ugráló medence rész ki-építése javasolt a kiemelt vízgépészeti rész kihasználásával.
É2 élménymedence (vízfelület 161,86 m2, vízszint +0,40 m, vízmélység 95 cm, 120 cm): az általános-idősebb korosztály számára pezsgő-ülőpadok, nyakzuhanyok, pezsgő-fekvőpadok, buzgárok és hidromasszázs fülkék beépítése javasolt zártabb, galériával fedett beülő medencerészekkel.
É3 külső élménymedence (vízfelület 349,64 m2, vízszint +0,40 m, vízmélység 90 cm, 120 cm): a meglévő medence külső része kiúszóval megközelithetően, az élményelemek (fekvő pezsgőpadok, nyakzuhanyok, oldal-masszázs fúvókák) mellett úszó sávval.
A medenceterek bejáratainál vagy a medencelépcsők előtt lábmosók és az előfürdéshez
zuhanyozók készülnek. Az új medencék vasbeton szerkezetűek, az építés során burkolási és gépészeti munkák kivitelezése szükséges.
II. sz. strandépület mellé telepítendő kétszintes (földszint-galéria) medencecsarnok: A téglalap alaprajzú medencecsarnok a meglévő épülettől
teljesen független készül vasbeton oszlopkra és keretszerkezetre támaszkodó, sorolt, hajlított, íves ragasztott fa 36 méter hosszú tartókkal fedve, a meglévő épület fölé futtatva. A vasbeton pillérekre a meglévő épülettől eldilatált monolit vasbeton szerkezetű galéria és lépcső kerül. A meglévő III. sz. medence
kuntúrján belül (szerelő aljzatként és zsaluként felhasználva) térelhatároló fallal kettéosztott élményés kalandmedence készül, valamint kiúszócsatornával a fedett csarnokhoz kapcsolt külső élménymedence. A medencéket ellátó kiemelt gépház kifut a medencecsarnokból, a külső oldalon a
külső kalandmedencéhez kapcsolódva.
A felső ragasztott fa tartók közé műhelyben előregyártott fa panelek kerülnek felső
párazárással és hőszigeteléssel, OSB lemezre fektetett PROTAN SE műanyag lemez fedéssel. A
hajlított ragasztott fa tartókhoz függőleges ragasztott fa bordákkal kapcsolódik a végigfutó üvegfal,
résként elválasztva, elemelve a tetőt a vasbeton falaktól. A belső vasbeton keretrendszeren belül a
kiemelt részeket a galériakorláthoz igazodó fa rácsok emelik ki illetve választják le.
A projekt engedélyköteles tevékenység.
Építési engedély száma:
Ügyiratszám: BA-04/E/253-35/2016. számú engedély, mely a BA-04/E/00362-34/2017. számú módosító határozattal együttesen értelmezendő.
A közbeszerzés teljes mennyiségének részletes leírását jelen rovat karakterkorlátaira tekintettel a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
- A nyertes Ajánlattevő köteles a munkavégzést úgy összehangolni, hogy a meglévő, működő gyógy- és strandfürdő működését ne zavarja, a látogatókra, az ott dolgozókra és a munkavégzés hatókörében tartózkodókra veszélyt ne jelentsen.
- Nyertes Ajánlattevő a munkavégzést a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltak alapján jogosult megkezdeni.
A dokumentációban megadott konkrét típusok a beszerzés tárgyának műszaki paramétereinek meghatározhatóságát szolgálja, Ajánlattevő jogosult igazoltan műszakilag egyenértékű megoldások alkalmazására.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A kivitelezésre vállalt, teljeskörű jótállás időtartama (hibajelentési időszak) egész hónapban megadva (hónap) (min.36 hónap; max. 60 hónap) 10
2 3. AF III.1.3) M.2.1. pontjában előírt alk köv. igazolására bemutatott szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli többlet tapasztalata egész hónapban 6
3 4. AF III.1.3) M.2.2. pontjában előírt alk köv. igazolására bemutatott szakembernek uszoda és /v medencés közfürdő vízgépészeti berendezéseinek szerelési munkái során szerzett tapasztalata egész hónap 6
4 5. Építés-technológiai terv minősége (nem számszerűsíthető) 8
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlattevő már az ajánlatához (ajánlattételi határidőig) csatolni kellaz AF III.1.3. M.2.1. és M.2.2. pontban meghatározott szakemberek megnevezését tartalmazó dokumentumot, valamint a szakemberek szakmai önéletrajzát a 3. és 4. értékelési részszempontra tett megajánlás alátámasztása végett. Amennyiben ajánlattevő 0-tól különböző megajánlást tesz, és nem csatolja ezeketúgy az ajánlat érvénytelen!

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 082 - 194385
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Harkányi Gyógy- és Strandfürdő fejlesztése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: VivaPalazzo Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30894325
Postai cím: Szentkút Utca 34.
Város: Siklós
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7800
Ország: Magyarország
E-mail: info@vivapalazzo.hu
Telefon: +36 72510327
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 72510327
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1694920485
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: kapacitást nem nyújtó alváll: statikai részmunkák, építészet részmunkák, szakipari részmunkák,
kapacitást nyújtók által: ragasztott fatartók gyárt és beép, erősáram, gyengeáram és tűzjelző, gépészeti munkák,

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Nyertes Ajánlattevő: VivaPalazzo Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 7800 Siklós, Szentkút Utca 34. 25575158-2-02
Eljárás Ajánlattevői: VivaPalazzo Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 7800 Siklós, Szentkút Utca 34. 25575158-2-02
AKTÍV Ipari, Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 6344 Hajós, Kossuth Utca 21. 10459340-2-03
Hunép Universal Építőipari ZRt. 4025 Debrecen Simonffy Utca 34-36.12656770-2-09
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148 § rendelkezései alapján.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)