Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/212
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.05.
Iktatószám:19141/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Harkányi Római Katolikus Plébánia
Teljesítés helye:Harkány város közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:VivaPalazzo Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98217353
Postai cím: PETŐFI SÁNDOR UTCA 2-4.
Város: HARKÁNY
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7815
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Albrecht Ferenc
Telefon: +36 72480100
E-mail: albrecht.ferenc@harkany.hu
Fax: +36 72480518
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.harkany.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.harkany.hu
 
Hivatalos név: Harkányi Római Katolikus Plébánia
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24909776
Postai cím: Ady Endre Utca 3
Város: HARKÁNY
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7815
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ronta László
Telefon: +36 72479966
E-mail: plebaniaharkany@freemail.hu
Fax: +36 72479966
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://plebaniaharkany.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://plebaniaharkany.hu/

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Harkány Zöld Belváros kivitel
Hivatkozási szám: EKR000107622018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Harkány, Zsigmondy Sétány és Őspark rekonstrukció
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:03451300-9
31321000-2
35120000-1
37535200-9
45212600-2
45233200-1
45233250-6
45233293-9
45310000-3
45332200-5
45350000-5
45430000-0
77314100-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Harkány város közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Projekt keretein belül a sétány egészén felszíni térrendezés (sétány-és park kialakítása),alépítményi munkálatok,térburkolat cserék várhatók,ill. új berendezési tárgyak(ülőpadok,hull.gyűjtők,ivókutak,kerékpártárolók,virágládák,és a három korcsoport és a fogyatékkal élők igényeinek megfelelő játékelemek) kerülnek kihelyezésre a területre.A fentiek mellett új árusító pavilonok és 1db elektromos autótöltő kerül kihelyezésre,és a sétány K-i bejáratánál egy új szökőkút kerül kialakításra. A területen új öntöző rendszer, új közvilágítási hálózat kerül kiépítésre.
Felszíni térrendezés:-A sétány kialakítása: A meglévő parkolót fásítani és burkolni kell. – 2.408 m2.
-Teljes zöldfelület 32.100 m2, melyből mulcs borítást 2.000 m2 kap. A teljes zöldfelületből 25.610 m2 az ősparkban található.
-Összes térburkolat:12590 m2. Ebből vízáteresztő stabilizált kavicsburkolat az ősparkban:2040 m2, a megmaradó 10550 m2 beton térkő a gyalogos, vegyes, illetve gépkocsival járható felületeken kialakítandó.Berendezési tárgyak;Színpad és öltöző épület felújítása: 1 db;
Árusító pavilonok:8 db;Vízjáték (Szökőkút):1 db;Ivópavilon:1 db;Játszótér;Pergola:3 db;Támfal építés:1 db;Külső közmű:Vízellátás; Szennyvíz elvezetés;Csapadékvíz elvezetés;Erősáram; Gyengeáram,Öntözőrendszer:A terület vízellátó hálózatát egy újonnan telepített ciszterna rendszerről működő ciszternaszivattyú látja el vízzel.-Vezetékrendszer kiépítése:2.160 folyóméter.-Vízkijuttató rendszer kiépítése: 2.000 folyóméter.-Hidraulikai vezérlőrendszer kiépítése: 1 db.-Elektronikai vezérlőrendszer kiépítése: 1 db. További feladat: -a szerződéskötést követően állapotfelmérést köteles végezni -a munkaterület szükséges őrzése;- ideiglenes építési vízellátáshoz és építési elektromos ellátáshoz és vételezésekhez szükséges mérhető kiépítések elkészítése;a kivitelezés alatt felmerülő közüzemi díj viselése.-a megvalósításához szükséges valamennyi építési és szerelési munka elvégzése, -üzempróbák lefolytatása;- igazgatási,technikai vagy egyéb feladat ellátása,;-az elkészült létesítmény szerződésnek,jogszabálynak,engedélynek történő megfelelőségének igazolása, -minden olyan dok. elkészítése,mely a létesítmény üzemeltetéséhez,a biztonságos működéséhez/használathoz szükséges, -az átadás-átvételi eljárás során a beépített anyagok, szerkezetek, berendezések megfelelőségi igazolását köteles átadni, -átadási és megvalósulási terv elkészítése,a használatba vételi engedély benyújtásához szükséges dok., továbbá üzemeltetési és karbantartási kézikönyv elkészítése és átadása a AKnak ,-a képződő bontási törmelék és építési hulladék gyűjtése és elszállítása, ill. a jogszabályoknak megfelelő ártalmatlanítása,újrahasznosítása;- a kivitelezéssel érintett felvonulási területek kivitelezés megkezdése előtti állapotnak megfelelő helyreállítása; -a környezetben, környező építményekben okozott sérülések, károk helyreállítása, a szavatossági és jótállási kötelezettségek ellátása, -a épület hiteles energetikai tanúsítvány elkészítése és átadása AKnek ;-rendelkezésre állás a használatba vételi eljárás során; -Nyertes AT feladata minden olyan dok. elkészítése, engedély beszerzése és átadása AKnek, és díjak befizetése,mely a Létesítményre vonatkozó használatbavételi eljárás megindításához,a Létesítmény üzemeltetéséhez,biztonságos működtetéséhez szükséges.
A Harkányi Gyógyfürdőkórház területe,a gyalogos és a mentőbejárat a Zsigmondy sétányon keresztül közelíthető meg,ezáltal a gyógykórház folyamatos és biztonságos működését, a korlátlan betegszállítást befolyásolja, veszélyeztetheti ezért a tárgyi projekt megvalósítása kapcsán végzendő munkák egyes munkafázisait a nyertes AT köteles erre figyelemmel szervezni.
Engedélyek: A projekt fejlesztési elemei közül az Ivópavilon,az árusító pavilonok és a közlekedési utak megvalósítása engedélyköteles tevékenység.
Egyenértékűség a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6)bek szerint.Részletesen lásd KDban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00004

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
02728 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Harkány, Zsigmondy Sétány és Őspark rekonstrukció
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/06 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: VivaPalazzo Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30894325
Postai cím: Szentkút Utca 34.
Város: Siklós
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7800
Ország: Magyarország
E-mail: info@vivapalazzo.hu
Telefon: +36 72510327
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 72510327
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 719026544
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:03451300-9
31321000-2
35120000-1
37535200-9
45212600-2
45233200-1
45233250-6
45233293-9
45310000-3
45332200-5
45350000-5
45430000-0
77314100-5
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Harkány város közigazgatási területe
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Projekt keretein belül a sétány egészén felszíni térrendezés (sétány-és park kialakítása),alépítményi munkálatok,térburkolat cserék várhatók,ill. új berendezési tárgyak(ülőpadok,hull.gyűjtők,ivókutak,kerékpártárolók,virágládák,és a három korcsoport és a fogyatékkal élők igényeinek megfelelő játékelemek) kerülnek kihelyezésre a területre.A fentiek mellett új árusító pavilonok és 1db elektromos autótöltő kerül kihelyezésre,és a sétány K-i bejáratánál egy új szökőkút kerül kialakításra. A területen új öntöző rendszer, új közvilágítási hálózat kerül kiépítésre.
Felszíni térrendezés:-A sétány kialakítása: A meglévő parkolót fásítani és burkolni kell. – 2.408 m2.
-Teljes zöldfelület 32.100 m2, melyből mulcs borítást 2.000 m2 kap. A teljes zöldfelületből 25.610 m2 az ősparkban található.
-Összes térburkolat:12590 m2. Ebből vízáteresztő stabilizált kavicsburkolat az ősparkban:2040 m2, a megmaradó 10550 m2 beton térkő a gyalogos, vegyes, illetve gépkocsival járható felületeken kialakítandó.Berendezési tárgyak;Színpad és öltöző épület felújítása: 1 db;
Árusító pavilonok:8 db;Vízjáték (Szökőkút):1 db;Ivópavilon:1 db;Játszótér;Pergola:3 db;Támfal építés:1 db;Külső közmű:Vízellátás; Szennyvíz elvezetés;Csapadékvíz elvezetés;Erősáram; Gyengeáram,Öntözőrendszer:A terület vízellátó hálózatát egy újonnan telepített ciszterna rendszerről működő ciszternaszivattyú látja el vízzel.-Vezetékrendszer kiépítése:2.160 folyóméter.-Vízkijuttató rendszer kiépítése: 2.000 folyóméter.-Hidraulikai vezérlőrendszer kiépítése: 1 db.-Elektronikai vezérlőrendszer kiépítése: 1 db. További feladat: -a szerződéskötést követően állapotfelmérést köteles végezni -a munkaterület szükséges őrzése;- ideiglenes építési vízellátáshoz és építési elektromos ellátáshoz és vételezésekhez szükséges mérhető kiépítések elkészítése;a kivitelezés alatt felmerülő közüzemi díj viselése.-a megvalósításához szükséges valamennyi építési és szerelési munka elvégzése, -üzempróbák lefolytatása;- igazgatási,technikai vagy egyéb feladat ellátása,;-az elkészült létesítmény szerződésnek,jogszabálynak,engedélynek történő megfelelőségének igazolása, -minden olyan dok. elkészítése,mely a létesítmény üzemeltetéséhez,a biztonságos működéséhez/használathoz szükséges, -az átadás-átvételi eljárás során a beépített anyagok, szerkezetek, berendezések megfelelőségi igazolását köteles átadni, -átadási és megvalósulási terv elkészítése,a használatba vételi engedély benyújtásához szükséges dok., továbbá üzemeltetési és karbantartási kézikönyv elkészítése és átadása a AKnak ,-a képződő bontási törmelék és építési hulladék gyűjtése és elszállítása, ill. a jogszabályoknak megfelelő ártalmatlanítása,újrahasznosítása;- a kivitelezéssel érintett felvonulási területek kivitelezés megkezdése előtti állapotnak megfelelő helyreállítása; -a környezetben, környező építményekben okozott sérülések, károk helyreállítása, a szavatossági és jótállási kötelezettségek ellátása, -a épület hiteles energetikai tanúsítvány elkészítése és átadása AKnek ;-rendelkezésre állás a használatba vételi eljárás során; -Nyertes AT feladata minden olyan dok. elkészítése, engedély beszerzése és átadása AKnek, és díjak befizetése,mely a Létesítményre vonatkozó használatbavételi eljárás megindításához,a Létesítmény üzemeltetéséhez,biztonságos működtetéséhez szükséges.
A Harkányi Gyógyfürdőkórház területe,a gyalogos és a mentőbejárat a Zsigmondy sétányon keresztül közelíthető meg,ezáltal a gyógykórház folyamatos és biztonságos működését, a korlátlan betegszállítást befolyásolja, veszélyeztetheti ezért a tárgyi projekt megvalósítása kapcsán végzendő munkák egyes munkafázisait a nyertes AT köteles erre figyelemmel szervezni.
Engedélyek: A projekt fejlesztési elemei közül az Ivópavilon,az árusító pavilonok és a közlekedési utak megvalósítása engedélyköteles tevékenység.
Egyenértékűség a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6)bek szerint.Részletesen lásd KDban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 751341919
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: VivaPalazzo Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30894325
Postai cím: Szentkút Utca 34.
Város: Siklós
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7800
Ország: Magyarország
E-mail: info@vivapalazzo.hu
Telefon: +36 72510327
Internetcím(ek): (URL) www.vivapalazzo.hu
Fax: +36 72510327
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/09/20 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A módosítás során a szerződéses érték változik, valamint azon elemek, amelyek az érték változásával összefüggenek, a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, és a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az eredeti szerződés értékének 15%-át. (Kbt. 141. § (2) bekezdés b.) pont)
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A szerződésmódosítás II. a.) - i.) pontjai alatt felsorolt feladatok előre nem látható pótmunkának minősülnek, melyek vonatkozásában a szerződésmódosítás jogalapját Ajánlatkérő a Kbt. 141. § (2) bekezdésében határozza, mely vonatkozásában további alátámasztandó körülmények nincsenek.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 719026544 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 751341919 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben