Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/194
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.10.08.
Iktatószám:19161/2019
CPV Kód:45112723-9
Ajánlatkérő:Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:HU-9700 Szombathely, II. Szent János Pál pápa körút, 16667 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Litor Kft
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12861114
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 1-3
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Molnár Hajnalka
Telefon: +36 94520201
E-mail: kozbeszerzes@szombathely.hu
Fax: +36 94328148
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szombathely.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Parkerdő Lakópark területén játszótér kialakítása
Hivatkozási szám: EKR000737692019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45112723-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az érintett terület (16667 hrsz.) Szombathely nyugati városrészén, családi házas övezetben található, melyet a II. Szent János Pál pápa körút határol körbe. A telek területe 5199 m2, a délnyugati sarkában szennyvíz-átemelő és annak védőkerítése található. A tervezett játszótér ligetszerűen kerül kialakításra, ahol a növényzet éppolyan fontos hangsúlyt kap, mint az eszközök vagy a burkolatok. A tervezett közpark több funkcionális egységre tagolható:
- a középső rész szabad tisztás, gyepfelület, amely többféle funkcióra alkalmas: pl. kisebb helyi rendezvények, piknikezés, foci vagy akár pokrócos pihenés számára nyújt teret fűre lépni szabad elvvel;
- a nyugati részen kap helyet a felnőttek és nagyobb gyermekek (14 évesnél nagyobbak) számára alkalmas időtöltést, mozgást szolgáló street workout rész, ahol elsősorban saját súllyal végezhetnek gyakorlatokat;
- a déli oldalon a szabad tér mellett térkővel borított íves pihenőtér padokkal, amely akár találkozási pont is lehet, nyújt kikapcsolódást a pihenni vágyóknak;
- a terület keleti és délkeleti része maga a játszótér, ahol a kicsik (0-6 évesek), illetve a nagyobbak (6-12 évesek) játszóterei egymástól elkülönülnek, de mégis kapcsolódnak egymáshoz.
A park több helyről is megközelíthető, de van három fő megközelítési útvonala: az északi és a nyugati saroktól, illetve a déli oldalról induló gyalogos sétányon, amelyek összekapcsolódnak. Mind az északi, mind a déli oldalon az utak mellett egy-egy 6 állásos kerékpártartó is helyet kap. Az egyes részeket íves gyalogos sétány fűzi össze, amely körbevezet. A sétány akadálymentes közlekedés, illetve megközelítés mellett futásra is használható. A sétaút mentén pihenő padok elhelyezésére is sor kerül. Burkolata folyamatos szemszerkezetű, tömörített zúzalék. Ahol a sétány kapcsolódik az úttesthez, süllyeszteni kell a szegélyt az akadálymentes közlekedés biztosítása végett.
A játszótéri liget a gyermekek útra való kifutásának megakadályozására mind a keleti, mind a déli oldalon összefüggő cserjesor telepítésére kerül sor, amely szerepét kifejletten tudja betölteni. Addig is a gyermekekre fokozottan kell figyelni a kísérőknek.
Az adott korcsoporthoz tartozók játszótéri eszközei egy-egy nagyobb, amőba formájú, ívekkel határolt burkolati mezőben kerülnek elhelyezésre egységes megjelenésű, szegély nélküli kavics, illetve fakéregzúzalék burkolatba (előbbiek a kicsiknél, utóbbiak a nagyobbak eszközeinél).
A játszótéri eszközök kiválasztásánál a biztonság és megfelelő anyagok mellett fő szempont, hogy azok minél több mozgásformát (egyensúlyozás, mászás, függeszkedés, forgás, lengés, csúszás stb.) tegyenek lehetővé, fejlesszék a kreativitást, ugyanakkor a közösségi játékoknak is lehetőséget teremtsenek. A játéktérbe egy nagyobb, több gyermek (akár 20 fő) együttes játékát lehetővé tevő ún. „csúcsjátszóeszköz” mellett több kisebb eszköz kerül elhelyezésre. A játszótéri eszközök esési magasságához igazodóan ütéscsillapító burkolatok betervezésére is sor kerül. Így egyes eszközök a hozzájuk tartozó burkolati résszel később is megépíthetők.
A burkolatokból kikerülő föld jórészéből a helyszínen terepalakulatok, alacsony dombok épülnek. Ezek a mozgalmasabb látvány mellett játék színterek, a kicsiknek a mozgásfejlesztését is szolgálják, de térhatároló szerepet is betöltenek.
A kivitelezés egy ütemben valósul meg.
Főbb munkanemek és azok mennyiségei:
- kerti szegély készítés: 470 m
- térkő burkolat készítés 105 m2
- tükör készítés 1010 m2
- 108 db fa ültetése
- 1345 db cserje ültetése
- 1200 m2 gyepesítés
A részletes műszaki és mennyiségi adatokat a kertépítészeti kiviteli tervdokumentáció és a költségvetési kiírások tartalmazzák!
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 47544497 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Parkerdő Lakópark területén játszótér kialakítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45112723-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: HU-9700 Szombathely, II. Szent János Pál pápa körút, 16667 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az érintett terület (16667 hrsz.) Szombathely nyugati városrészén, családi házas övezetben található, melyet a II. Szent János Pál pápa körút határol körbe. A telek területe 5199 m2, a délnyugati sarkában szennyvíz-átemelő és annak védőkerítése található. A tervezett játszótér ligetszerűen kerül kialakításra, ahol a növényzet éppolyan fontos hangsúlyt kap, mint az eszközök vagy a burkolatok. A tervezett közpark több funkcionális egységre tagolható:
- a középső rész szabad tisztás, gyepfelület, amely többféle funkcióra alkalmas: pl. kisebb helyi rendezvények, piknikezés, foci vagy akár pokrócos pihenés számára nyújt teret fűre lépni szabad elvvel;
- a nyugati részen kap helyet a felnőttek és nagyobb gyermekek (14 évesnél nagyobbak) számára alkalmas időtöltést, mozgást szolgáló street workout rész, ahol elsősorban saját súllyal végezhetnek gyakorlatokat;
- a déli oldalon a szabad tér mellett térkővel borított íves pihenőtér padokkal, amely akár találkozási pont is lehet, nyújt kikapcsolódást a pihenni vágyóknak;
- a terület keleti és délkeleti része maga a játszótér, ahol a kicsik (0-6 évesek), illetve a nagyobbak (6-12 évesek) játszóterei egymástól elkülönülnek, de mégis kapcsolódnak egymáshoz.
A park több helyről is megközelíthető, de van három fő megközelítési útvonala: az északi és a nyugati saroktól, illetve a déli oldalról induló gyalogos sétányon, amelyek összekapcsolódnak. Mind az északi, mind a déli oldalon az utak mellett egy-egy 6 állásos kerékpártartó is helyet kap. Az egyes részeket íves gyalogos sétány fűzi össze, amely körbevezet. A sétány akadálymentes közlekedés, illetve megközelítés mellett futásra is használható. A sétaút mentén pihenő padok elhelyezésére is sor kerül. Burkolata folyamatos szemszerkezetű, tömörített zúzalék. Ahol a sétány kapcsolódik az úttesthez, süllyeszteni kell a szegélyt az akadálymentes közlekedés biztosítása végett.
A játszótéri liget a gyermekek útra való kifutásának megakadályozására mind a keleti, mind a déli oldalon összefüggő cserjesor telepítésére kerül sor, amely szerepét kifejletten tudja betölteni. Addig is a gyermekekre fokozottan kell figyelni a kísérőknek.
Az adott korcsoporthoz tartozók játszótéri eszközei egy-egy nagyobb, amőba formájú, ívekkel határolt burkolati mezőben kerülnek elhelyezésre egységes megjelenésű, szegély nélküli kavics, illetve fakéregzúzalék burkolatba (előbbiek a kicsiknél, utóbbiak a nagyobbak eszközeinél).
A játszótéri eszközök kiválasztásánál a biztonság és megfelelő anyagok mellett fő szempont, hogy azok minél több mozgásformát (egyensúlyozás, mászás, függeszkedés, forgás, lengés, csúszás stb.) tegyenek lehetővé, fejlesszék a kreativitást, ugyanakkor a közösségi játékoknak is lehetőséget teremtsenek. A játéktérbe egy nagyobb, több gyermek (akár 20 fő) együttes játékát lehetővé tevő ún. „csúcsjátszóeszköz” mellett több kisebb eszköz kerül elhelyezésre. A játszótéri eszközök esési magasságához igazodóan ütéscsillapító burkolatok betervezésére is sor kerül. Így egyes eszközök a hozzájuk tartozó burkolati résszel később is megépíthetők.
A burkolatokból kikerülő föld jórészéből a helyszínen terepalakulatok, alacsony dombok épülnek. Ezek a mozgalmasabb látvány mellett játék színterek, a kicsiknek a mozgásfejlesztését is szolgálják, de térhatároló szerepet is betöltenek.
A kivitelezés egy ütemben valósul meg.
Főbb munkanemek és azok mennyiségei:
- kerti szegély készítés: 470 m
- térkő burkolat készítés 105 m2
- tükör készítés 1010 m2
- 108 db fa ültetése
- 1345 db cserje ültetése
- 1200 m2 gyepesítés
A részletes műszaki és mennyiségi adatokat a kertépítészeti kiviteli tervdokumentáció és a költségvetési kiírások tartalmazzák!
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A felhívás III.1.3.) pont szerinti szakember MV-É/B jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0, max. 36) 15
2 Ajánlattevő vállalja a munkaterületen a saját és az alvállalkozók által termelt kommunális hulladék szelektív gyűjtését (igen/nem) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Összesített nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A szakember részszempont teljes megnevezése: Az MV-É/B jogosultsággal vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel, képzettséggel, illetve a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idővel rendelkező felelős műszaki vezető alkalmassági feltétételként előírt szakmai tapasztalatán felüli többlet szakmai tapasztalata.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 73093-13/2019, EKR000737692019 Rész száma: Elnevezés: Parkerdő Lakópark területén játszótér kialakítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Litor Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27144983
Postai cím: Vizöntő Utca 7
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
E-mail: litorkft@gmail.com
Telefon: +36 305007602
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11316213218
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 31112610
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 47544497
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: kertészeti munkák, felelős műszaki vezetés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Alpok Terra Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22660112
Postai cím: Petőfi Sándor utca 32
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14854675218

Hivatalos név: Litor Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27144983
Postai cím: Vizöntő Utca 7
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11316213218

Hivatalos név: "Szkendó" Építő és Mélyépítő Mérnöki Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63210477
Postai cím: Mérleg Utca 2.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12632125218

Hivatalos név: Takép-2000 Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46904461
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 94.
Város: Szentpéterfa
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9799
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11304188218

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/07/03 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/04 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges