Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/194
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.10.08.
Iktatószám:19164/2019
CPV Kód:34144510-6
Ajánlatkérő:NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Teljesítés helye:HU221
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Eurotrade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:önkormányzati társulás
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:hulladékgazdálkodás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46282392
Postai cím: Pap Károly Utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Módos István
Telefon: +36 12390420
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25649103
Postai cím: Fő Utca 11
Város: Mosonmagyaróvár
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Árvay István
Telefon: +36 96577800
E-mail: arvay.istvan@mosonnmagyarovar.hu
Fax: +36 96211764
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.hulladek.mosonmagyarovar.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.hulladek.mosonmagyarovar.hu/
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: önkormányzati társulás
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: hulladékgazdálkodás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Mosonmagyaróvár-jármű-KEHOP-3.2.1-15-2017-00022
Hivatkozási szám: EKR000029542019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34144510-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adás-vételi szerződés keretében a „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a mosonmagyaróvári régióban, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű KEHOP-3.2.1-15-2017-00022 azonosítószámú projekt megvalósulásához szükséges gyűjtő- és szállítójárművek beszerzése
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 193980000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Mosonmagyaróvár-jármű-KEHOP-3.2.1-15-2017-00022
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34144510-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: HU221 A teljesítés fő helyszíne: Kisalföldi Kommunális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság fióktelepe: 9241 Jánossomorja, külterület 0203/23 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A339/2014.(XII. 19.)Korm.rend-ben azNFPNemzeti FejlesztésiProgramirodaNonprofitKorlátoltFelelősségűTársaság feladatai között nev-re került többek között a2014-2020programozási időszakban a Körny-i ésEnergiahatékonysági OperatívProgram(a tov.:KEHOP)terhére fin.hulladékgazd-i beruh. megval-hoz szükséges közbesz.eljárások lebony-ról való gondoskodás.
Ennek megfelelően a jelen közbesz.eljárás tárgya„Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a mosonmagyaróvári régióban,különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre”elnev.KEHOP-3.2.1-15-2017-00022asz.hulladékgazd-i projekt (tov.:Projekt)keretében a projekt megval-hoz szükséges alábbi gyűjtő-és száll.járművek besz.az alábbi menny-ben:
N3 kat.felépítményezett tehergépjárművek(tov:tgk)valamint O4 kategóriájú pótkocsi(Gyűjtő-,és száll.járművek)az alábbiak szerint:
ssz. megnev. alap menny.(am) (db) opcionális menny.(om) (db)
1. Hátulsó töltésű hulladékgyűjtőjármű,3 tengelyes,6x2gyűjtőjármű am:1 om:0
2. Görgős(egykaros)konténeremelő felépítményes tgk (6x2) am:1 om:1
3. Kétkaros konténeremelő felépítményes tgk (4x2) am:1 om:1
4. Görgős(egykaros)konténeremelő felépítményes tgk daruval(6x2) am:1 om:0
5. Pótkocsi görgős konténer szállítóhoz am:1 om:0
Ajánlatkérő(tov:AK)új(nem használt,nem felújított)eszközöket kíván jelen eljárás keretében beszerezni
Az1.ssz.gyűjtőjármű típus tömörítő lapos felépítményes,hátulsó töltésű tgk.
AKam-en túl meghatározta az opcionális résztKbt.58.§(1)bekezdése alapján.(AFII2.11)
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia az eszközök helyszínre száll.és üzembe helyezését
Az átadás üzembe helyezett állapotban,műszaki vizsgával,rendszámmal és hatósági jelzésekkel ellátva történjen(okmányirodai ügyintézés).A forgalomba helyezéssel kapcs. hatósági díjak megfiz-re AK-ként szerződő végső kedv.(MosonmagyaróvárNagytérségiHulladékgazdálkodásiÖnkormányzatiTársulás)köteles akként,hogy azt az ajánlati árra vonatkozó megajánlás nem tart
Hibaelhárítás:A hordozó járművek (1-4 tétel szerinti felépítmény nélküli járóképes alvázak) tekintetében garanciális időszakban a hiba bejelentését követő 6 órán belül a felhasználó (AK/Vevő) szolgáltatási területén(NUTS HU221) javítás az AD: I. kötet III.14)12.pont 12.2. alpontja szerint. Ezen túl. valamennyi tétel, tek-ben a jótáll.körébe tartozó hibaelhárítás megkezdése garanciális időszakban a hiba bejelentését köv.24órán belül szakszervizben szakszerelőkkel biztosított legyen az AD: I. kötet III.14)12.pont 12.2. alpontja szerint. Nyertes AT feladatát képezi minden szállított tétel tekintetében külön-külön, min. 2 fő elméleti és gyakorlati, a beüzemelésre és használatra vonatkozó betanításának biztosítása az AD. I. kötet I. 4.pontja szerint.
A részletes feltételeket a közbesz.dok. részét képező dok,műszaki leírás és szerződéstervezet tart.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.)Kr. 46. § (3) bek. alapján jár el.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A gépjárművek üzemeltetése közbeni energetikai és környezeti hatások 40
2 2.1.alszempont: Megajánlott 1-4. tétel (típus) szerinti gépjárművek fajlagos üzemanyag fogyasztása (energiafelhasználása) (g/kWh) 12
3 2.2. alszempont: A megajánlott 1-4. tétel (típus) szerinti gépjárművek fajlagos szén-dioxid kibocsátása (g/kWh)  7
4 2.3. alszempont: A megajánlott 1-4. tétel (típus) szerinti gépjárművek fajlagos nitrogén-oxid (NOx) kibocsátása (g/kWh) - EURO VI norma elváráson felüli többlet megajánlás  7
5 2.4. alszempont: A megajánlott 1-4. tétel (típus) szerinti gépjárművek fajlagos THC kibocsátása (g/kWh) - EURO VI norma elváráson felüli többlet megajánlás  7
6 2.5. alszempont: A megajánlott 1-4. tétel (típus) szerinti gépjárművek fajlagos részecske kibocsátása (g/kWh) -EURO VI norma elváráson felüli többlet megajánlás  7
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a jelen hirdetmény II.2.4) pontjában meghatározott alapmennyiségek és az ott, tételenként meghatározott opciós mennyiségek szerinti (maximum az ott jelölt mennyiségek szerinti darabszámig terjedően) megfelelő mennyiségű eszközök vonatkozásában vételi jogot köt ki, mellyel ajánlatkérő azonos egységárakon azonos szerződéses feltételek mellett élhet a szerződésben meghatározott időtartam alatt a szerződésben meghatározottak szerint.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-3.2.1-15-2017-00022 azonosítószámú hulladékgazdálkodási projekt
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a részajánlat tétel lehetőségét a tárgyi eljárás vonatkozásában nem biztosítja figyelemmel arra, hogy a közbeszerzés tárgyát képező azonos áruk szállítása olyan műszaki-funkcionális egységet képez, melynek - bármilyen szempontból történő - részekre bontása sem műszaki, sem gazdasági szempontból nem lenne ésszerű. Folytatás: AF VI.4.3.15

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 017 - 035461
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Mosonmagyaróvár-jármű-KEHOP-3.2.1-15-2017-00022
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Eurotrade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57056764
Postai cím: Fő Utca 54
Város: Dad
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2854
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@eurotrade.hu
Telefon: +36 209822644
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 34556651
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 193980000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1.: Eurotrade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhely:2854 Dad, Fő Utca 54.
Adószám: 10448979-2-11
2.: MENTO Környezetkultúra Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 3527 Miskolc, Besenyői út 26.
Adószám: 11440424-2-05
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § előírásai szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/03 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)