Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/195
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.10.09.
Iktatószám:19165/2019
CPV Kód:30214000-2
Ajánlatkérő:Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32140183
Postai cím: Kunigunda Útja 64.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzés Közbeszerzés
Telefon: +36 13533200
E-mail: kozbeszerzes@mtva.hu
Fax: +36 14280209
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mtva.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Központi ingest munkahelyhez eszközök, licenszek
Hivatkozási szám: EKR001166622019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30214000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződéskeretében Központi ingest munkahelyhez eszközök, licenszek beszerzése

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/04 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 17498 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 186 - 451973
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/24 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
III . 2 . 2
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek
A következő helyett:
Telj.ig. Kbt. 135.§ (1) szerint
Ajánlatkérő (AK) részszámlázási lehetőséget és előleget nem biztosít
Az aj.tétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: USD
Követelések esetleges beszámítása Kbt. 135.§(6)szerint
A kötbérek esetén irányadó a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése.
Kötbéralap késedelmesen/hibásan teljesített eszköz(ök) nettó ellenértéke, mértéke (késedelemre vagy hibás teljesítés esetén a hiba javításáig fizetendő): 1 %/nap, max. 10 %; kötbérmaximum elérése esetén: szállítást megelőzően elállás/szállítást követően azonnali hatályú felmondás és meghiúsulási kötbér (mértéke: 20 %)
Jótállás, garancia: Az eszközök tekintetében a jótállás időtartama az átadás-átvételtől számított 12 (tizenkettő) hónap, vagy amennyiben jogszabály ennél hosszabb időtartamú kötelező jótállást ír elő, vagy az érintett dolog gyártója, hosszabb jótállást vállal, úgy ezen leghosszabb időtartam, illetőleg a HP munkaállomások tekintetében 36 (harminchat) hónap gyári garancia.
Részletes feltételek a KD-ban
Helyesen:
Telj.ig. Kbt. 135.§ (1) szerint
Ajánlatkérő (AK) részszámlázási lehetőséget és előleget nem biztosít
Az aj.tétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: EUR
Követelések esetleges beszámítása Kbt. 135.§(6)szerint
A kötbérek esetén irányadó a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése.
Kötbéralap késedelmesen/hibásan teljesített eszköz(ök) nettó ellenértéke, mértéke (késedelemre vagy hibás teljesítés esetén a hiba javításáig fizetendő): 1 %/nap, max. 10 %; kötbérmaximum elérése esetén: szállítást megelőzően elállás/szállítást követően azonnali hatályú felmondás és meghiúsulási kötbér (mértéke: 20 %)
Jótállás, garancia: Az eszközök tekintetében a jótállás időtartama az átadás-átvételtől számított 12 (tizenkettő) hónap, vagy amennyiben jogszabály ennél hosszabb időtartamú kötelező jótállást ír elő, vagy az érintett dolog gyártója, hosszabb jótállást vállal, úgy ezen leghosszabb időtartam, illetőleg a HP munkaállomások tekintetében 36 (harminchat) hónap gyári garancia.
Részletes feltételek a KD-ban
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatással összefüggésben az ajánlati felhívás III.2.2) pontja módosítása (javítása) mellett döntött. A jelen módosítás egyebekben nem érinti az ajánlati felhívást vagy a közbeszerzési dokumentumokat. Ajánlatkérő a Kbt. 52. § (5) bekezdésére figyelemmel nem módosítja az ajánlattételi határidőt, tekintettel arra, hogy a módosítás (javítás) nem befolyásolja az ajánlatok időben történő megfelelő előkészítését, így a közbeszerzési dokumentumok (ajánlati felhívás) módosítása nem tekinthető jelentős módosításnak, valamint a hirdetmény (korrigendum) feladása az ajánlattételi határidő lejártának napját megelőző legkésőbb tizennegyedik napját meghaladó időpontra esik.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ