Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/196
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.10.10.
Iktatószám:19176/2019
CPV Kód:09123000-7
Ajánlatkérő:Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ Batthyány Lajos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium;Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium;Biatorbágy Város Önkormányzata;Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola;Kecskeméti Törvényszék;Roth Gyula Erdészeti, Faipari, Kertészeti, Környezetvédelmi Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium;Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium;Monori Tankerületi Központ
Teljesítés helye:HU1,HU2,HU3
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szociális védelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90295315
Postai cím: Vasvári Pál Utca 87.
Város: Tiszavasvári
NUTS-kód: HU3
Postai irányítószám: 4440
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nácsáné dr. Kalán Eszter Hajnalka
Telefon: +36 42520002
E-mail: szeszk@gmail.com
Fax: +36 42520026
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.humantiszavasvari.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.humantiszavasvari.hu/
 
Hivatalos név: Batthyány Lajos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36416095
Postai cím: Külső-Veszprémi Út 2
Város: Pápa
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gál Imre
Telefon: +36 89313155
E-mail: info@mezopapa.hu
Fax: +36 89313406
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.mezopapa.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.mezopapa.hu/

Hivatalos név: Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96795545
Postai cím: Új Út 19.
Város: Tata
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2890
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Iglóiné Hidasi Bernadett
Telefon: +36 34587580
E-mail: javorka@javorka-tata.sulinet.hu
Fax: +36 34587668
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.javorka-tata.sulinet.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.javorka-tata.sulinet.hu/

Hivatalos név: Biatorbágy Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61120417
Postai cím: Baross Gábor Utca 2/A
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tarjáni István
Telefon: +36 23310174
E-mail: hivatal@biatorbagy.hu
Fax: +36 23310135
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.biatorbagy.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.biatorbagy.hu/

Hivatalos név: Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92081376
Postai cím: Baross Gábor Utca 19
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balázs Tibor
Telefon: +36 82422675
E-mail: kinizsisuli@kinizsi-kap.sulinet.hu
Fax: +36 82422675
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.kinizsi-kap.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.kinizsi-kap.hu/

Hivatalos név: Kecskeméti Törvényszék
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22381495
Postai cím: Rákóczi Út 7.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Bicskei Ferenc
Telefon: +36 76519519
E-mail: birosag@kecskemetit.birosag.hu
Fax: +36 76507353
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://kecskemetitorvenyszek.birosag.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://kecskemetitorvenyszek.birosag.hu/

Hivatalos név: Roth Gyula Erdészeti, Faipari, Kertészeti, Környezetvédelmi Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12361186
Postai cím: Szent György Utca 9.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hoczek László József
Telefon: +36 99506470
E-mail: info@rothszki.hu
Fax: +36 99506479
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://new.rothszki.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://new.rothszki.hu/

Hivatalos név: Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13150330
Postai cím: Régi Veszprémi Út 1-3
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9028
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csiszár Rudolf
Telefon: +36 96427522
E-mail: titkarsag@veresp-gyor.sulinet.hu
Fax: +36 96427522
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.veresp-gyor.sulinet.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.veresp-gyor.sulinet.hu/

Hivatalos név: Monori Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79753562
Postai cím: Petőfi Sándor Utca 28.
Város: Monor
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Hrutkáné Molnár Monika
Telefon: +36 29795212
E-mail: monor@kk.gov.hu
Fax: +36 42520026
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://kk.gov.hu/monor
A felhasználói oldal címe (URL): https://kk.gov.hu/monor
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály: -
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
x Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vezetékes földgáz beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000661102019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09123000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Földgázenergia szállítása az ajánlatkérő részére 01.10.2019 06:00 CET – 01.10.2021 06:00 CET közötti időszakra, teljes ellátás alapú földgázenergia-kereskedelmi szerződés keretében.Rövidítések:Gazdasági szereplő: GSZ; Alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet : AIRSZ; Ajánlattevő: AT; Ajánlatkérő: AK; 321/2015.(X. 30.)Korm.rendelet: R.; 424/2017.(XII.19.)Korm.rendelet: EKRr.; 2013. évi V. törvény: Ptk.; 2008. évi XL. törvény: FG tv.; felhívás: AF; Közbeszerzési dokumentumok: KD; Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum: EEKD; Elektronikus Közbeszerzési Rendszer:EKR; Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal:MEKH. Gázdíj:GD = Pfix (HUF/GJ) Rendszerhasználati forgalmi díj: B (HUF/GJ) Rendszerhasználati kapacitás díj:K - az éves kapacitásdíj fix részének egységára, a szerződéskötés időpontjában (HUF/MJ/h/év) A fogyasztási hely szerződéses időszakra lekötött legnagyobb órai teljesítménye vagy a gázmérő(k) névleges összteljesítménye: KL (MJ/h) Éves kapacitásdíj: KD (KL*K=HUF/év)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 435407332 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Vezetékes földgáz beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09123000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU2,HU3 A teljesítés fő helyszíne: Pápa, Biatorbágy, Tata, Kecskemét, Kaposvár, Tiszavasvári, Baja, Kalocsa, Monor, Péteri, Vasad, Pánd, Vecsés, Üllő, Gyömrő, Ecser, Maglód, Bugyi Gyál, Ócsa, Inárcs, Kakucs, Dabas, Tatárszentgyörgy
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Földgázenergia adásvétele Ajánlatkérő részére 1.10.2019, 06:00 óra – 1.10.2021, 06:00 óra közötti időszakra vonatkozóan.
Vezetékes földgázigény mennyisége (8 ajánlatkérő): 1 329 734 m3 + 50 %
Vezetékes földgázigény mennyisége (Monori Tankerületi Központ): 1 865 982 m3 + 30 %
Vezetékes földgázigény mennyisége összesen (9 ajánlatkérő): 3 195 717 m3 + opciós rész
Lekötött kapacitás: 2 740 m3/h.
Szerződéses időszakra vonatkozóan + 50 %-os mennyiségi tolerancia 8 ajánlatkérőre vonatkozik, a + 30%-os mennyiségi tolerancia a Monori Tankerületi Központra vonatkozik. Negyedéves, havi tolerancia nincs.
A fogyasztási helyek adatait tartalmazó, KD részét képező .xls melléklet tájékoztató jellegű adatokat tartalmaz a várható fogyasztásról.
Szolgáltatónak rendelkeznie kell a MEKH által kiadott, földgáz kereskedelmi tevékenység végzésére vonatkozó engedéllyel.
Kbt. 141. § (4) a) esetei (amelyek alapján a szerződés a fogyasztási helyek vonatkozásában új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható): Amennyiben a szerződéses időszakban – az AK-nál bekövetkező szervezeti változás okán – a fogyasztási helyek számában változás áll be, Szolgáltató vállalja, hogy az új fogyasztói helyeken is biztosít vezetékes földgázt. A szerződés időtartama alatt az egyes fogyasztási helyeken a mérőteljesítmény(ek) változása esetében a tolerancia sáv figyelembevételével. A fentiek szerinti szerződésmódosítás nem érinti a földgáz szerződésben rögzített teljes mennyiségét és árát.
A napi átlagfűtőérték értékének ingadozása nem lehet több a szerződött fűtőérték ±5 %-os sávjánál, kivéve a gázátadó állomáson fellépő nem normál üzemmenet, illetve a megfelelő időben előre jelzett karbantartási munka vagy a vis maior esetét.
A földgáz minősége megfelel az MSZ 1648:2016 sz. szabvány 2H jelű gázcsoportra vonatkozó előírásainak. A földgáz szagosított formában kerül átadásra a Felhasználónak.
Nominálást a Felhasználó helyett Szolgáltató végzi. A nominálási eltérésekből adódó nominálási pótdíj és kiegyensúlyozási díj Szolgáltatót terheli.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlati felhívás II.2.4) pontjában megjelölt mennyiségtől pozitív irányba 8 ajánlatkérő esetében 50 %-kal, a Monori Tankerületi Központ esetében 30%-kal pótdíjmentesen eltérhet mint opcionális rész, melyet ajánlatkérő a földgázpiac sajátosságaira és a külső természeti körülmények alakulásának figyelembevételével szükség szerint felhasználhat. Az opcióval érintett mennyiséget az alapmennyiséggel egyező ajánlati áron és feltételek szerint kell biztosítani
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
x Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 105 - 255020
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2019 Rész száma: Elnevezés: Vezetékes földgáz beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14507881
Postai cím: Infopark Sétány 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@e2hungary.hu
Telefon: +36 302541842
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14865698
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 435407332
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők adatai:
1.NKM Energia Zrt., 1081 Budapest, II. János Pál pápa Tér 20; adószám: 26713111242; ajánlati ára: Molekuladíj + RHD (Ft/m3): 98,59
2. E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1117 Budapest, Infopark Sétány 1. adószám: 25343502244) ajánlati ára: Molekuladíj + RHD (Ft/m3): 98,50
3. E.ON Energiakereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság , 1134 Budapest, Váci Út 17.; adószáma: 24765648244; ajánlati ára: Molekuladíj + RHD (Ft/m3): 107,36
4. ALTEO Energiakereskedő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1131 Budapest, Babér Utca 1-5.; adószáma: 23720448241
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)