Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/197
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.10.11.
Iktatószám:19186/2019
CPV Kód:79956000-0
Ajánlatkérő:Agrármarketing Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:HU11;HU11;HU11;HU11;HU11;HU11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Hungexpo Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központ Zrt.;Hungexpo Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központ Zrt.;IDMC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.;PP Project Rendezvényszervező Kft.;IDMC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.;Magyar Díszkertészek Szövetsége
Ajánlatkérő típusa:közfeladatot ellátó szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:közösségi agrármarketing tevékenység
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Agrármarketing Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23539200
Postai cím: Kuny Domokos Utca 13-15. II. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1012
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Korossy Emese
Telefon: +36 306268408
E-mail: velencetax@velencetax.hu
Fax: +36 00000000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.amc.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.amc.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: közfeladatot ellátó szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: közösségi agrármarketing tevékenység

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: 2019. évi OMÉK Kiállítás és Vásár
Hivatkozási szám: EKR000690722019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79956000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A 79. Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásáron (OMÉK) standok tervezése, építése, üzemeltetése és bontása 6 részben
1. rész: A 79. OMÉK kistermelői és egyéb standok, színpad tervezése, építése, üzemeltetése és bontása
2. rész: A 79. OMÉK állattartó és bemutató helyeinek tervezése, építése, üzemeltetése és bontása, az állatbemutató és a kapcsolódó programok megszervezése
3. rész: A 79. OMÉK Agrárminisztérium standjainak tervezése, építése, üzemeltetése és bontása
4. rész: A 79. OMÉK „Élménygazdaság – a jövő gazdálkodói” projekt tervezése, megvalósítása, üzemeltetése, bontása és a kapcsolódó programok megszervezése
5. rész: A 79. OMÉK faházainak tervezése, építése, üzemeltetése és bontása
6. rész: A 79. OMÉK kertészeti bemutató tervezése, építése, üzemeltetése, bontása és a kapcsolódó programok megszervezése
Nyertes AT feladata „A 79. Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásáron (OMÉK) standok tervezése, építése, üzemeltetése és bontása.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 538826672 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Kistermelői és egyéb standok tervezése, építése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79956000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, Budapest, HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont (1101 Budapest, Albertirsai út 10.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen rész keretében az OMÉK kistermelői és egyéb standjainak, színpadjainak grafikai, alaprajz és látvány tervezése, felépítése, kiállítás ideje alatti üzemeltetése, majd pedig bontása a feladat a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont területén mindösszesen 3018 m2-en. Az „A” és „G” pavilonok járófelületének új ELEA szőnyeggel borítása a teljes járófelületen, a színt Ajánlatkérő határozza meg az Ajánlattevő által tett javaslatok alapján. „F” pavilon szőnyegezése a teljes területen, „F” pavilonban a falak mennyezetig történő függönyözése a pavilon falán körbe. A járófelület szőnyegezésére és a falak függönyözésére a Hungexpo Zrt. kizárólagos jogosultsággal rendelkezik, azt csak tőle lehet megrendelni. Költségét az árajánlatban változtatás nélkül kell szerepeltetni. A standok átadásának határideje 2019. szeptember 25. 10:00.
Ajánlatkérő a KD-okban határozta meg a tárgyi közbeszerzési eljárás műszaki/szakmai tartalmát, valamint az eljárás eredményeként megkötendő szerződés tervezetét.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 AFIII.1.3.M.2.előírt építésvezető szakember kiállítás kiv.(építés,és/vagy”bontás„és/vagy”műszaki szervezés,„és/vagy”szállítás)területén szerzett-3 éven felüli szakmai többlettapasztalata,év min0max5 30
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Állattartó és bemutató helyek tervezése, építése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79956000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, Budapest, HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont (1101 Budapest, Albertirsai út 10.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen rész keretében valósul meg az OMÉK állattartó és bemutató helyeinek tervezése, építése, üzemeltetése és bontása, az állatbemutató és a kapcsolódó programok megszervezése a HUNGEXPO Budapesti Várásközpont B pavilonjában, illetve az Őshonos udvarban mindösszesen 4000 m2-en. Az élőállat bemutató célja a hazánkban tenyésztett állatfajok, -fajták és védett őshonos magyar haszonállatok színvonalas bemutatása a szakmának és a nagyközönségnek. Az országban tenyésztett tej- és húshasznú szarvasmarha, ló, sertés, juh, kecske, nyúl, csincsilla, baromfi fajokat kívánjuk bemutatni. Az őshonosok tekintetében cél, hogy az összes magyar őshonos állatfajta egy helyen látható legyen a közismert szürke marhától és mangalicától kezdve, a magyar nemzeti kutyafajtákon és a szinte alig egy-két helyen fellelhető kárpáti borzderes marhán át a fodros tollú magyar lúdig. Kuriózumként a bivaly, szamár és szarvas egyedeket kívánjuk bemutatni. Jelen rész keretében nyertes Ajánlattevő feladata nem csak az állattartó helyek megépítése, hanem a bemutatandó állatok biztosítása is a feladatai közé tartozik. Az állatbemutató installáció átadásának határideje: 2019. szeptember 25. 10:00.
Ajánlatkérő a KD-okban határozta meg a tárgyi közbeszerzési eljárás műszaki/szakmai tartalmát, valamint az eljárás eredményeként megkötendő szerződés tervezetét.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A szakmai ajánlat minősége 10
2 Alszempontok: 2.1. A szakmai ajánlatban bemutatva a programokat, a programok darabszáma  5
3 Alszempontok: 2.2. A szakmai ajánlatban bemutatva az együttműködő szakmai szervezeteket, a bevont szakmai szervezetek darabszáma  5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 65
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Agrárminisztérium standjainak tervezése, építése
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79956000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, Budapest, HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont (1101 Budapest, Albertirsai út 10.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen rész keretében az Agrárminisztérium standjainak tervezése, felépítése, kiállítás ideje alatti üzemeltetése és a bontása nyertes Ajánlattevő feladata a HUNGEXPO Budapesti Várásközpont A és G pavilonjaiban mindösszesen 951 m2-en. A standok átadásának határideje 2019. szeptember 25. 10:00.
Ajánlatkérő a KD-okban határozta meg a tárgyi közbeszerzési eljárás műszaki/szakmai tartalmát, valamint az eljárás eredményeként megkötendő szerződés tervezetét.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 AFIII.1.3.M.2.előírt építésvezető szakember kiállítás kiv.(építés,és/vagy” bontás„és/vagy”műszaki szervezés„és/vagy”szállítás)területén szerzett-3 éven felüli szakmai többlet tapasztalata,évmin0,max5 30
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: „Élménygazdaság – a jövő gazdálkodói” projekt
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79956000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, Budapest, HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont (1101 Budapest, Albertirsai út 10.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen rész keretében nyertes Ajánlattevő feladata élménygazdaság tervezése, építése, kiállítás ideje alatti üzemeltetése és bontása a feladata a HUNGEXPO Budapesti Várásközpont G pavilonjában mindösszesen 800 m2-en három korosztály számára három kiemelt ágazatról (földművelés, állattenyésztés, élelmiszer feldolgozás). Feladat az állattenyésztési és növénytermesztési ágazatok (és a kapcsolódó feldolgozási módok) tematikus megjelenítése és az ezekhez kapcsolódó aktivitások megszervezése. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ágazatok bemutatására alkalmas javasolt témákat, a bemutatás módját, az aktivitások leírását, ezen belül az élményt nyújtó program leírását és lehetőség szerint egy kisérő programot ágazatonként. Az aktivitásokat három helyszínen kell megvalósítani: aktív bemutató helyszín, edukációs élményprogram helyszín, élményközpontú foglalkoztató helyszín (helyszínek optimális kialakítása és témák szerinti elosztása az Ajánlattevő feladata). A teljes folyamatot a felhasználókkal táblagépekre telepített applikációval kommunikáló alkalmazással kell megvalósítani. A különböző életkori csoportok beszervezése és helyszínek szerinti időbeosztása is az Ajánlattevő feladata. Ezen felül minden ponton a „normál” látogatóknak is lehetőséget kell biztosítani a programfolyamba való bekapcsolódásra. A standok átadásának határideje 2019. szeptember 25. 16:00.
Ajánlatkérő a KD-okban határozta meg a tárgyi közbeszerzési eljárás műszaki/szakmai tartalmát, valamint az eljárás eredményeként megkötendő szerződés tervezetét.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 AFIII.1.3.M.2.előírt építésvezető szakember kiállítás kiv.(építés,és/vagy” bontás„és/vagy”műszaki szervezés„és/vagy”szállítás)területén szerzett-3 éven felüli szakmai többlet tapasztalata,évmin0,max5 30
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Faházak tervezése, építése, üzemeltetése
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79956000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, Budapest, HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont (1101 Budapest, Albertirsai út 10.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen rész keretében valósul meg a különböző belföldi szak- illetve közönségvásárokon történő közösségi megjelenés szervezése, támogatása a HUNGEXPO Budapesti Várásközpont A, F és G pavilonok közötti területen mindösszesen 240 m2-en. Feladat a felülről fedett, de nem zárt passzázs részén, továbbá más, később meghatározott helyén összesen 30 db, egyenként 8 m2-es faház megépítése. A 8 m²-es faházak igény esetén két részre oszthatók kellenek, hogy legyenek, így legfeljebb 60 db kiállító elhelyezését kell megoldani a szükséges felszerelésekkel, áram és víz igények bekötésével, valamint a kivitelezés és üzemelés alatt történő közüzemi fogyasztás (áram, víz) vállalásával, amely költségek teljes egészében nyertes Ajánlattevőt terhelik. A faházak átadási ideje 2019. szeptember 25. 12.00.
Ajánlatkérő a KD-okban határozta meg a tárgyi közbeszerzési eljárás műszaki/szakmai tartalmát, valamint az eljárás eredményeként megkötendő szerződés tervezetét.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 az elvárt 30 db faházból a vadonatúj (máshol még elemeiben sem használt) faházak db száma  20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Kertészeti bemutató tervezés, építés, üzemeltetés
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79956000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, Budapest, HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont (1101 Budapest, Albertirsai út 10.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen rész keretében nyertes Ajánlattevő feladata a Magyarországi dísznövények, gyógynövények, virágok és egyéb kertészeti termékek számára 500 m2-es területen közösségi stand és 20 m2-es színpad tervezése, szervezése, kivitelezése, üzemeltetése és bontása a HUNGEXPO Budapesti Várásközpont D pavilonjában. A standon bemutatandó témák: magyar termékstand és látványkert, városi közösségi kertek, vágott virág, orchidea és bonsai bemutató, szakiskolák bemutatkozása. A „D” pavilonban a kertészeti bemutató helyét Ajánlatkérő jelöli ki. Az Öko-játszótér és a kertépítő verseny a HUNGEXPO Budapesti Várásközpont B és 16-os pavilonjai közötti szabad területen (füves és aszfalt is) kap helyet. A standok átadásának határideje 2019. szeptember 25. 10:00.
Ajánlatkérő a KD-okban határozta meg a tárgyi közbeszerzési eljárás műszaki/szakmai tartalmát, valamint az eljárás eredményeként megkötendő szerződés tervezetét.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szakmai ajánlat minősége 15
2 Alszempontok: 2.1. A szakmai ajánlatban bemutatva a programokat, a programok darabszáma 5
3 Alszempontok: 2.2. A szakmai ajánlatban bemutatva az előadásokat, az előadások darabszáma  5
4 Alszempontok:2.3. A szakmai ajánlatban bemutatva az együttműködő szakmai szervezeteket, a bevont szakmai szervezetek darabszáma 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 65
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 130 - 319292
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Kistermelői és egyéb standok tervezése, építése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Hungexpo Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központ Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19109804
Postai cím: Albertirsai út 10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1101
Ország: Magyarország
E-mail: ganczer.gabor@hungexpo.hu
Telefon: +36 305150580
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 154812232
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 166323355
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: belsőépítészet, logisztikai feladatok, grafikai feladatok
Alvállalkozók:
Modul GP kiállítás kivitelező és berendező Kft. adószáma: 10907063-2-42
Schenker Nemzetközi Szállítmányozási és Logisztikai Kft. adószáma: 10966925-2-44
Expo dekor Kft. adószáma: 13858054-2-42

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Állattartó és bemutató helyek tervezése, építése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Hungexpo Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központ Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19109804
Postai cím: Albertirsai út 10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1101
Ország: Magyarország
E-mail: ganczer.gabor@hungexpo.hu
Telefon: +36 305150580
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 153750000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 211758556
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: állattartó hely tervezése, üzemeltetése, építésvezetés
Alvállalkozók:
Modul GP kiállítás kivitelező és berendező Kft. adószáma: 10907063-2-42
Mátra Major Bt. adószáma: 20799788-2-10

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Agrárminisztérium standjainak tervezése, építése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: IDMC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18170452
Postai cím: Tavasz Utca 1/A.
Város: Nyúl
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9082
Ország: Magyarország
E-mail: penzugy@idmckft.hu
Telefon: +36 209208900
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 96524569
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 57682100
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 57200000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: „Élménygazdaság – a jövő gazdálkodói” projekt
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PP Project Rendezvényszervező Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70350911
Postai cím: Unoka Utca 62.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1131
Ország: Magyarország
E-mail: info@gastroart.hu
Telefon: +36 307093330
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 48574400
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 47000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Technikai jellegű szolgáltatások, táblagépeken applikációval futó szolgáltatások, bútor, berendezés, rendezvényszervezés, építés vezetés
Alvállalkozók:
Activiteam Art kft. adószáma: 13854902-2-41,
Magic-Box Network kft. adószáma: 26251828-2-11
Visual Rent kft. adószáma: 12505777-2-42

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 5 Rész száma: 5 Elnevezés: Faházak tervezése, építése, üzemeltetése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: IDMC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18170452
Postai cím: Tavasz Utca 1/A.
Város: Nyúl
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9082
Ország: Magyarország
E-mail: penzugy@idmckft.hu
Telefon: +36 209208900
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 96524569
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 13000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 12980000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 6 Rész száma: 6 Elnevezés: Kertészeti bemutató tervezés, építés, üzemeltetés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Magyar Díszkertészek Szövetsége
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57171290
Postai cím: Villányi Út 35-43.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1118
Ország: Magyarország
E-mail: info@diszkerteszek.hu
Telefon: +36 703301223
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 33487240
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 43564761
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: építési munkák, rendezvény technika, szaktanácsadás
Evidens Event Kft. adószáma: 11732411-2-43
Alföldi Faiskolák Egyesülete asz: 18350506-1-03
Magyar Díszfaiskolások Egyesülete: asz: 19243977-2-18
Magyar Faápolók Egyesülete: asz 18025149-1-13

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1. rész:
1. A nyertes ajánlattevő(k) adószámát (adóazonosító jelét);
HUNGEXPO Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központ Zrt.
1101 Budapest, Albertirsai út 10.
adószáma: 10478701-2-42
2. az ajánlattevők nevét, címét és adószámát (adóazonosító jelét), részajánlat-tétel lehetősége esetén részenkénti bontásban;
HUNGEXPO Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központ Zrt.
1101 Budapest, Albertirsai út 10.
adószáma: 10478701-2-42
3. Az eljárás során nem került figyelembe vételre környezetvédelmi vagy szociális szempont.
2. rész:
1. A nyertes ajánlattevő(k) adószámát (adóazonosító jelét);
HUNGEXPO Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központ Zrt.
1101 Budapest, Albertirsai út 10.
adószáma: 10478701-2-42
2. az ajánlattevők nevét, címét és adószámát (adóazonosító jelét), részajánlat-tétel lehetősége esetén részenkénti bontásban;
HUNGEXPO Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központ Zrt.
1101 Budapest, Albertirsai út 10.
adószáma: 10478701-2-42
3. Az eljárás során nem került figyelembe vételre környezetvédelmi vagy szociális szempont.
3. rész:
1. A nyertes ajánlattevő(k) adószámát (adóazonosító jelét);
IDMC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
9082 Nyúl, Tavasz u. 1/A
11819943-2-08
2. az ajánlattevők nevét, címét és adószámát (adóazonosító jelét), részajánlat-tétel lehetősége esetén részenkénti bontásban;
IDMC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
9082 Nyúl, Tavasz u. 1/A
11819943-2-08
Mac-Line Hungary Kft. Ajánlattevő
6758 Röszke, Felszabadulás utca 193.
11938796-2-06
3. Az eljárás során nem került figyelembe vételre környezetvédelmi vagy szociális szempont.
4. rész:
1. A nyertes ajánlattevő(k) adószámát (adóazonosító jelét);
PP Project Rendezvényszervező Kft.
1131 Budapest, Unoka u. 62.
11816074-2-41
2. az ajánlattevők nevét, címét és adószámát (adóazonosító jelét), részajánlat-tétel lehetősége esetén részenkénti bontásban;
PP Project Rendezvényszervező Kft.
1131 Budapest, Unoka u. 62.
11816074-2-41
3. Az eljárás során nem került figyelembe vételre környezetvédelmi vagy szociális szempont.
5. rész:
1. A nyertes ajánlattevő(k) adószámát (adóazonosító jelét);
IDMC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
9082 Nyúl, Tavasz u. 1/A
11819943-2-08
2. az ajánlattevők nevét, címét és adószámát (adóazonosító jelét), részajánlat-tétel lehetősége esetén részenkénti bontásban;
IDMC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
9082 Nyúl, Tavasz u. 1/A
11819943-2-08
3. Az eljárás során nem került figyelembe vételre környezetvédelmi vagy szociális szempont.
6. rész:
1. A nyertes ajánlattevő(k) adószámát (adóazonosító jelét);
Magyar Díszkertészek Szövetsége
1118 Budapest, Villányi út 35-43.
2. az ajánlattevők nevét, címét és adószámát (adóazonosító jelét), részajánlat-tétel lehetősége esetén részenkénti bontásban;
Magyar Díszkertészek Szövetsége
1118 Budapest, Villányi út 35-43.
19654717-2-43
3. Az eljárás során nem került figyelembe vételre környezetvédelmi vagy szociális szempont.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148 § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)