Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/194
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.10.08.
Iktatószám:19227/2019
CPV Kód:22455100-5
Ajánlatkérő:Markhot Ferenc oktatókórház és Rendelőintézet
Teljesítés helye:3300 Eger, Knézich Károly u. 1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.10.18.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Markhot Ferenc oktatókórház és Rendelőintézet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62162294
Postai cím: Széchenyi út 27-29.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Thummererné Rebicsek Rita
Telefon: +36 203297517
E-mail: tumirita@gmail.com
Fax: +36 36410816
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mfkh.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001171062019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001171062019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: UHF RFID és karszalag beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001171062019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 22455100-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: A betegbiztonság növelése érdekében UHF RFID és karszalag, a hozzá tartozó szoftver (a továbbiakban együtt: Rendszer), szállítása, telepítése, beüzemelése és oktatás biztosítása a Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet részére.
Az UHF RFID és a karszalag is a beteg azonosítását szolgálja, továbbá az UHF RFID biztosítja a beteg kórházon belüli nyomon követését.
A karszalagon a beteg törzsadatainak rögzítése mellett szükséges az ápolási eset azonosító kódjának felhasználásával generált egy- vagy kétdimenziós GS1 szabvány szerint generált kód megjelenítése is. A GS1 kód mellett a karszalagon feltüntetésre kerül a beteg neve, születési dátuma, TAJ azonosítója és az ápoló osztály neve.
Szükséges hardver eszközök:
Tétel megnevezése
karszalag nyomtató 32 db
UHF RFID detektáló antenna pár 56 db
UHF RFID karszalagra helyezhető jeladó 1200 db
UHF RFID asztali olvasó 32 db
nyomtatható karszalag 20000 db
Hang és fényjelzésű riasztó egység 6 db
antenna pár szerelése 56 db
Rendszer követelmények:
Az UHF jeladókat négy kategóriába szükséges sorolni, és ennek megfelelően törzsállományi szinten paraméterezni.
Az antennákat három kategóriába szükséges sorolni aszerint, hogy jel érzékelésekor a rendszer milyen feladatot hajtson végre. Melyik az a kategória, amelyik észlelésekor riasztás is történjen.
A jeladó kategóriánként szükséges meghatározni, hogy a riasztásokat kivéve melyik típusú jeladó detektálásakor milyen kronológiai feldolgozás történjen.
Az eszközök leszállítását követően azokat nyertes Ajánlattevő köteles telepíteni, beüzemelni, valamint Ajánlatkérő munkavállalóit szakszerűen betanítani a rendszer használatára. Oktatás: összesen 60 fő részére 15 fős csoportokban egy-egy órás oktatás biztosítása, előre egyeztetett időpontokban.
A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: UHF RFID és karszalag beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 22455100-5
További tárgyak:34999200-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312
A teljesítés helye: 3300 Eger, Knézich Károly u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A betegbiztonság növelése érdekében UHF RFID és karszalag, a hozzá tartozó szoftver (a továbbiakban együtt: Rendszer), szállítása, telepítése, beüzemelése és oktatás biztosítása a Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet részére.
Az UHF RFID és a karszalag is a beteg azonosítását szolgálja, továbbá az UHF RFID biztosítja a beteg kórházon belüli nyomon követését.
A karszalagon a beteg törzsadatainak rögzítése mellett szükséges az ápolási eset azonosító kódjának felhasználásával generált egy- vagy kétdimenziós GS1 szabvány szerint generált kód megjelenítése is. A GS1 kód mellett a karszalagon feltüntetésre kerül a beteg neve, születési dátuma, TAJ azonosítója és az ápoló osztály neve.
Szükséges hardver eszközök:
Tétel megnevezése
karszalag nyomtató 32 db
UHF RFID detektáló antenna pár 56 db
UHF RFID karszalagra helyezhető jeladó 1200 db
UHF RFID asztali olvasó 32 db
nyomtatható karszalag 20000 db
Hang és fényjelzésű riasztó egység 6 db
antenna pár szerelése 56 db
Rendszer követelmények:
Az UHF jeladókat négy kategóriába szükséges sorolni, és ennek megfelelően törzsállományi szinten paraméterezni.
Az antennákat három kategóriába szükséges sorolni aszerint, hogy jel érzékelésekor a rendszer milyen feladatot hajtson végre. Melyik az a kategória, amelyik észlelésekor riasztás is történjen.
A jeladó kategóriánként szükséges meghatározni, hogy a riasztásokat kivéve melyik típusú jeladó detektálásakor milyen kronológiai feldolgozás történjen.
Az eszközök leszállítását követően azokat nyertes Ajánlattevő köteles telepíteni, beüzemelni, valamint Ajánlatkérő munkavállalóit szakszerűen betanítani a rendszer használatára. Oktatás: összesen 60 fő részére 15 fős csoportokban egy-egy órás oktatás biztosítása, előre egyeztetett időpontokban.
A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A kötelezően előírt 24 hónap jótálláson felül vállalt többletjótállás időtartama (hónap) (min. 0 hónap, max. további 36 hónap)  20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/10/31 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/12/22 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ Tekintettel arra, hogy egységes, intézményi szintű rendszer kerül bevezetésre, részajánlat megtételére nincs lehetőség.
A II.2.7. pontban feltüntetett kezdési időpont a szerződéskötés tervezett időpontja, ami az eljárás lefolytatásának függvényében változhat, de ez a teljesítési határidőt (2019.12.22.) nem befolyásolja, erre való hivatkozással a nyertes ajánlattevő nem kezdeményezheti a teljesítési határidő módosítását.
A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárást lefolytatják: Adásvételi szerződés

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be [Kbt. 74. § (1) bek. b) pont].
A kizáró okok vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet az öntisztázás [Kbt. 64. §] lehetőségére.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) pontját egyszerű a 321/2015. (X. 30.) Kr. 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
Az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Kr. 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel [321/2015. (X. 30.) Kr. 17. § (1) bek.].
A kizáró okok hiányára vonatkozó egyszerű nyilatkozat [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés] vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. §-ában foglaltakra.
Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt – Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontok szerinti – kizáró okok. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés]
Ajánlattevőnek az ajánlatban az EKR-ben létrehozott elektronikus űrlap formájában be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. [Kbt. 67. § (4) bekezdése]
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. [321/2015. (X. 30.) Kr. 1. § (7) bek.]
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13.§-ára figyelemmel ajánlatkérő előírja, hogy folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Változásbejegyzési eljárás hiányában a nemleges tartalmú nyilatkozat csatolása szükséges. Változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozatot AT az EKR-ben elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményeket.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: MSZ1. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (1) a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 év (36 hónap) legjelentősebb szállításainak ismertetésére szolgáló, a 321/2015. (X. 30.) Kr. 23. § szerint az ajánlattevő illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozata, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolás. Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. Befejezés alatt az átadás-átvétel időpontja értendő.
A nyilatkozat vagy igazolás minimálisan elvárt tartalma:
- az Eladó neve, székhelye,
- a szerződést kötő másik fél neve, székelye,
- a szállítás (szerződés/eseti megrendelés) tárgya, mennyisége,
- az alkalmassági minimumkövetelmény szempontjából releváns munkák felsorolása (közös ajánlattevői/ alvállalkozói teljesítés esetén a saját teljesítésben végzett munkák felsorolása),
- közös ajánlattevői/ alvállalkozói teljesítés esetén a saját teljesítés mennyisége, a saját teljesítés ellenszolgáltatásának nettó összege,
- teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont naptári nap pontossággal)
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11), (12), 67. § (3), 140. § (9), valamint a 321/2015. (X. 30.) Kr. 24. § (1) rendelkezéseire.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére!
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): MSZ1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben az alábbi befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt), szerződésszerűen teljesített munkákra vonatkozó referenciával:
min. 1 db, egészségügyi intézményben UHF típusú betegkövető rendszer szállítása, telepítése.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bek. a) pontja alapján az eljárás megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 évben befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett referenciákat veszi figyelembe.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
1)Késedelmi kötbér: mértéke nettó ellenérték 1 %-a/nap max 20 %. A 20 napot meghaladó késedelem esetén Vevő jogosult a meghiúsulási kötbért érvényesíteni.
2) Meghiúsulási kötbér: alapja nettó ellenérték, mértéke a kötbéralap 25 %-a.
3) Jótállás: minimum 24 hónap + a nyertes ajánlattevő által vállalt időtartam.
A szerződést megerősítő kötelezettségeket, illetve a szerződés megerősítésével kapcsolatos részletes szabályokat a Dokumentáció részét képező Szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlattevő egy előlegszámla és a végszámla benyújtására jogosult. Előleg: a vételár 50 %-a. Az előleg a végszámlában kerül elszámolásra.
Az ajánlatkérőként szerződő fél a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésétől vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni. [Kbt. 135. § (1) bekezdés]
Ajánlattevő a szerződésszerű (hiba- és hiánymentes) teljesítés igazolását követően jogosult számlát benyújtani.
Az ellenszolgáltatás kifizetésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések:
- Ptk. 6:130. § (3) bek.
- 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A.§ a) pont
- Kbt. 135. § (1), (6), (8) bekezdés;
- 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA tv.)
a részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentáció, illetve a szerződési feltételek tartalmazzák. Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a forint (Ft).
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem követeli meg, és nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő(k) által gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/10/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: 2019/10/18 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/10/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Hely: Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. (424/2017.(XII.19.) Kr, 15.§ (2) bek.) A Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: 1. Ajánlati ár értékelési szempont esetén fordított arányosítás, 2. A kötelezően előírt 24 hónap jótálláson felül vállalt többletjótállás időtartama” értékelési szempont esetén az egyenes arányosítás módszere Részl: ADI.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: 1) Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 117. §-a alapján a Kbt. Második Részben foglalt szabályok
által nem kötött, önálló eljárási szabályok kialakításával kerül lefolytatásra. A Kbt. 117. § (2) bekezdése alapján az önállóan kialakított eljárási szabályok a következők:
AK az eljárás során a Kbt. 112.§ (1) bekezdésének b) pontja szerint jár el az alábbi eltérésekkel:
AK a Kbt. 54. § (4) bek. második mondatát, a Kbt. 113.§ (1)-(5) bekezdéseit nem alkalmazza.
A Kbt. 113.§ (6) bekezdése az eljárást megindító felhívás visszavonására is alkalmazandó.
AK az ajánlatok bírálatát egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt dokumentumok alapján végzi. Erre tekintettel a Kbt. 62. § (1) bek. kb) pontja szerinti nyilatkozatot és az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására előírt dokumentumokat kérjük az ajánlat részeként, az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtani.
Ha nem hirdetményben közzétett, azaz jelen eljárást megindító felhíváson kívüli közbeszerzési dokumentumok módosulnak és a megfelelő ajánlattételhez még ésszerű időtartam, de legalább 3 munkanap áll rendelkezésre, az ajánlattételi határidő nem kerül meghosszabbításra, AK nem ad fel hirdetményt a módosításról, a közbeszerzési dokumentumok módosítását az AK az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen, az EKR-ben közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi. A dokumentáció módosításáról haladéktalanul és egyidejűleg értesíti AK valamennyi gazdasági szereplőt, akik az eljárás iránt érdeklődésüket az AKnél jelezték.
2) Ajánlattételi nyilatkozat: ATnek csatolnia kell az AT kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint a felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. AT az ajánlattételi nyilatkozatot elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni.
3) Felolvasólap: Az AT a Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján csatoljon be felolvasólapot a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti tartalommal. AT a felolvasólapot elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni.
4) Költségvetés: Az AT csatolja be a szállítandó eszközöket tartalmazó árazott ártáblát szerkeszthető (excel) formában.
5) AK alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseit.
6) Kiegészítő tájékoztatás: A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 114. § (6) bekezdésében foglaltak az irányadók.
7) Hiánypótlás: A hiánypótlás lehetőségét ajánlatkérő az ATk számára a Kbt. 71. § szerint biztosítja.
8) Közös ajánlattétel: Közös ajánlattétel esetére AK felhívja az ATk figyelmét a Kbt. vonatkozó rendelkezéseire, különösen a Kbt. 35. §-ban foglaltakra. Közös ajánlattétel esetén a közös ATk csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ATk megjelölését. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ATk képviseletében az ajánlatot benyújtó GSZ teszi meg. A más nevében tett nyilatkozatok megtételére meghatalmazott GSZ kizárólag azért felel, hogy a meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak, adatoknak az általa elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a közös ATk Kbt. 35. § (6) bekezdése szerinti egyetemleges felelősségét.
Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ATk képviseletére jogosult GSZ adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ATk képviseletében eljárhat.
9) Közös ajánlattétel esetén a közös ATk csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ATk megjelölését.
10) Minősített ATk tájékoztatása: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg az AT a műszaki, illetve szakmai alk.ának feltételeit és igazolását. A szigorúbban meghatározott alk. követelmények: MSZ1.
11) Üzleti titok: AK az üzleti titok körében felhívja a figyelmet a Kbt. 44. §-ában foglaltakra.
12) Kbt. 73. § (5) bekezdése szerinti tájékoztatás: ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentációban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az AT tájékoztatást kaphat a 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni.
13) A közbeszerzési dokumentumokat az AK a Kbt. 39. § (1) bekezdésére tekintettel korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikus úton hozzáférhetővé teszi az EKR-ben. A dokumentáció elektronikus úton elérhető és letölthető az ajánlattételi határidő lejártáig.
14) AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
15) A közbeszerzési eljárás során az AK számára az ANPAST Europroject Szolgáltató Kft. (1053 Budapest, Ferenciek tere 2. II. emelet 13.) Stumpf Gábor felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (lajstromszám: 00063) útján látja el a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatokat.
16) AK nem tart helyszíni bejárást, konzultációt.
17) Jogorvoslat: AK felhívja a figyelmet a Kbt. 148. §-ára.
18) Rövidítések: AK – ajánlatkérő, AT – ajánlattevő, AV – alvállalkozó, GSZ – gazdasági szereplő, alk.-i – alkalmassági, ill. - illetve
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/10/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges