Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/215
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.08.
Iktatószám:19296/2019
CPV Kód:60000000-8
Ajánlatkérő:Szépművészeti Múzeum
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Hungart Logistic Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Szépművészeti Múzeum
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68853233
Postai cím: Dózsa György Út 41.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Fejes Tímea
Telefon: +36 14697163
E-mail: timea.fejes@szepmuveszeti.hu
Fax: +36 12127356
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szepmuveszeti.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szepmuveszeti.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Michelangelo szállítmányozás
Hivatkozási szám: EKR001038972018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 60000000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Michelangelo szállítmányozás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 60000000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Szépművészeti Múzeum (1146 Budapest, Dózsa György út 41.), valamint a Közbeszerzési Dokumentum melléklete szerinti helyszínek.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A Szépművészeti Múzeumban megrendezésre kerülő „A test diadala. Michelangelo és a 16. századi itáliai rajzművészet” kiállítás műtárgy szállítmányozási feladatainak ellátása a műszaki leírásban részletezettek szerint.
A 2019. április 5. – 2019. június 30. közötti időszakban megrendezésre kerülő kiállítás műtárgy szállítmányozási feladatainak ellátása során a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott műtárgyaknak (55 darab a kölcsönadók által megjelölt helyekről a Szépművészeti Múzeumba, illetve a Szépművészeti Múzeumból való visszaszállítása a kölcsönadók által megjelölt helyekre.
A műtárgyak az Egyesült Királyságból, Németországból, Csehországból, Ausztriából, Franciaországból, Hollandiából és Olaszországból érkeznek, a kiállítás zárását követően az Egyesült Királyságba, Németországba, Csehországba, Ausztriába, Franciaországba, Hollandiába, Olaszországba kerülnek vissza.
A szállított műtárgyak jellemző mennyiségi adata:
• 55 db műtárgy
• összbiztosítási összeg - opció nélkül - meghaladja a 134.751.120.000 Ft-ot
• műtárgyak legmagasabb egyedi biztosítási értéke eléri a 8.000.000.000,- Ft-ot
A nyertes ajánlattevő főbb feladatai:
• Közúti és esetlegesen légi fuvarozás
• légi fuvarozás esetén a küldemény repülőig/től kísérése, felügyelete, a légi közlekedéshez kapcsolódó reptéri adminisztratív feladatok ellátása
• műtárgyak biztonságos és sérülésmentes szállításához szükséges bérládák, csomagolóanyag és csomagolási munka biztosítása, figyelemmel az akklimatizációra is
• fuvareszközre a műtárgyak felrakása és a lerakodás (nyertes ajánlattevő feladata mind a Szépművészeti Múzeumban, mind a kölcsönadóknál az épülettől a fuvareszközig és a fuvareszköztől az épületig a ládák mozgatása, valamint az épületen belüli mozgatás is).
• a kiállítási tárgyak rendeltetési helyen (kiállítási helyszínen) történő installálása – Megrendelő általi útmutatások alapján – és a kiállítás zárása után a bontás szintén nyertes ajánlattevő feladatát képezi,
• igény esetén a teljes körű vámügyintézés (szükség esetén vámbiztosíték is)
• igény esetén biztonsági kíséret biztosítása
• igény esetén egészségügyi biztosítás intézése.
A részletes feladatokat a közbeszerzési dokumentum műszaki leírása tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/03/04 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/07/26 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 071 - 168581

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Michelangelo szállítmányozás
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/03/26 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Hungart Logistic Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98291186
Postai cím: Szajkó Utca 5.
Város: Érd
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
E-mail: szantai@hungart.hu
Telefon: +36 308686811
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 23368913
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 205690 Pénznem: EUR

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Szerződés módosítás dátuma:2019.09.25.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/05 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 60000000-8
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 60000000-8
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Szépművészeti Múzeum (1146 Budapest, Dózsa György út 41.), valamint a Közbeszerzési Dokumentum melléklete szerinti helyszínek.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Szépművészeti Múzeumban megrendezésre kerülő „A test diadala. Michelangelo és a 16. századi itáliai rajzművészet” kiállítás műtárgy szállítmányozási feladatainak ellátása a műszaki leírásban részletezettek szerint.
A 2019. április 5. – 2019. június 30. közötti időszakban megrendezésre kerülő kiállítás műtárgy szállítmányozási feladatainak ellátása során a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott műtárgyaknak (55 darab a kölcsönadók által megjelölt helyekről a Szépművészeti Múzeumba, illetve a Szépművészeti Múzeumból való visszaszállítása a kölcsönadók által megjelölt helyekre.
A műtárgyak az Egyesült Királyságból, Németországból, Csehországból, Ausztriából, Franciaországból, Hollandiából és Olaszországból érkeznek, a kiállítás zárását követően az Egyesült Királyságba, Németországba, Csehországba, Ausztriába, Franciaországba, Hollandiába, Olaszországba kerülnek vissza.
A szállított műtárgyak jellemző mennyiségi adata:
• 55 db műtárgy
• összbiztosítási összeg - opció nélkül - meghaladja a 134.751.120.000 Ft-ot
• műtárgyak legmagasabb egyedi biztosítási értéke eléri a 8.000.000.000,- Ft-ot
A nyertes ajánlattevő főbb feladatai:
• Közúti és esetlegesen légi fuvarozás
• légi fuvarozás esetén a küldemény repülőig/től kísérése, felügyelete, a légi közlekedéshez kapcsolódó reptéri adminisztratív feladatok ellátása
• műtárgyak biztonságos és sérülésmentes szállításához szükséges bérládák, csomagolóanyag és csomagolási munka biztosítása, figyelemmel az akklimatizációra is
• fuvareszközre a műtárgyak felrakása és a lerakodás (nyertes ajánlattevő feladata mind a Szépművészeti Múzeumban, mind a kölcsönadóknál az épülettől a fuvareszközig és a fuvareszköztől az épületig a ládák mozgatása, valamint az épületen belüli mozgatás is).
• a kiállítási tárgyak rendeltetési helyen (kiállítási helyszínen) történő installálása – Megrendelő általi útmutatások alapján – és a kiállítás zárása után a bontás szintén nyertes ajánlattevő feladatát képezi,
• igény esetén a teljes körű vámügyintézés (szükség esetén vámbiztosíték is)
• igény esetén biztonsági kíséret biztosítása
• igény esetén egészségügyi biztosítás intézése.
A részletes feladatokat a közbeszerzési dokumentum műszaki leírása tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/03/04 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/07/26 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 239375
Pénznem: EUR
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Hungart Logistic Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98291186
Postai cím: Szajkó Utca 5.
Város: Érd
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
E-mail: szantai@hungart.hu
Telefon: +36 308686811
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 23368913
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A szállítmányozáshoz - azon belül is a tényleges szállítási tevékenységhez - kapcsolódóan a szerződés módosításban felsorolt tételek változtak az ajánlati árakhoz képest, amelyek a szállítmányozás egyes részei vonatkozásában összességében a költségek növekedését eredményezik.Változások összesen: Többletköltség által okozott nettó ajánlati árváltozás: 34.712,-EUR, amit az eredeti nettó ajánlati árhoz (204.663,-EUR) hozzáadva eredményezi a módosított nettó ajánlati árat (239.375,-EUR).
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Kbt. 141. § (4) bekezdésének b) pontjában rögzített feltételeknek jelen szerződésmódosítás megfelel. A szerződésmódosítás következtében a vállalkozói díj növekedése (34.712,-EUR) nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át, a felmerült többletköltségek alapjául szolgáló szolgáltatásokat gazdasági és műszaki okból kizárólag az eredeti szerződő fél, a Vállalkozó tudta teljesíteni. Ugyanis egyrészt a felmerült többletköltségek alapjául szolgáló szolgáltatások szorosan összefüggtek a szerződés tárgyával, ami egyazon kiállítás műtárgyaira vonatkozott, másrészt a Vállalkozó a műtárgyak szállítmányozását saját tulajdonú speciális műtárgyszállítási ládáival és eszközeivel végezte, melyeket a műtárgyszakmai nemzetközi elvek, elvárások, szokások alapján a visszaszállításig a Megrendelő tárolt és minden műtárgy ugyanabban a ládában, szállítóeszközben került visszaszállításra kiindulási helyére, amiben ide érkezett.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 205690 Pénznem: EUR
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 239375 Pénznem: EUR
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben