Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/211
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.04.
Iktatószám:19306/2019
CPV Kód:45453100-8
Ajánlatkérő:Makó Város Önkormányzata
Teljesítés helye:6900 Makó, Széchenyi tér 9-23. Hrsz. 5550/33/A/31 Hrsz. 5550/34 Hrsz. 5550/35 Hrsz. 5550/36 Hrsz. 5550/39 közpark Hrsz. 5550/40 közpark
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Bodrogi Bau Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Makó Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK04876
Postai cím: Széchenyi tér Tér 22.
Város: Makó
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Juhos Bernadett
Telefon: +36 62511800
E-mail: kozbeszerzes@mako.hu
Fax: +36 62511801
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.mako.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Megújuló Csipkesor
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45453100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Megújuló Csipkesor
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45443000-4
További tárgyak:45232451-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6900 Makó, Széchenyi tér 9-23.
Hrsz. 5550/33/A/31
Hrsz. 5550/34
Hrsz. 5550/35
Hrsz. 5550/36
Hrsz. 5550/39 közpark
Hrsz. 5550/40 közpark
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Megújuló Csipkesor című projektben három fő funkció köré csoportosítható fejlesztés va-lósul meg a kijelölt akcióterületen. A Makó, Széchenyi tér 9-23. sz. alatti, Csipkesor nevet vi-selő, a földszint tekintetében 100% önkormányzati tulajdonban lévő épület földszinti üzlet-helységeit felújítjuk (5550/33, 5550/34, 5550/35 és 5550/36 HRSZ.) a gazdasági funkció erősítésével; az épület előtti és mögötti közterület, mint zöld infrastruktúra közösségi funk-cióját erősítve korzó sétányt alakítunk ki.
A Makó, Széchenyi tér 9 - 23. szám alatti Csipkesor épületének földszinti homlokzati megújí-tása mellett a földszinti üzletek energia hatékony üzemeltetését lehetővé tevő külső-belső felújításával, és az előtte húzódó járdák és zöldfelületek korzóvá alakításával, valamint az É-i homlokzat előtti közpark megújításával éri el a fenti célokat. A vonzó gazdasági-kereskedelmi környezet kialakításával és a közterületek környezettudatos, család- és klímabarát megújítá-sával Makó népességmegtartó ereje növekszik.
A projekt keretében a Széchenyi téren lévő Csipkesor É-i és D-i homlokzata előtti zöldfelülete is megújul.
megújuló üzlethelység alapterülete: 1802 m2
megújuló zöldfelület: 7008 m2
megújuló járda és kerékpársáv: 2424 m2
bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza: 724,9 m
padok: 15 db
hulladékgyűjtők: 15 db
kerékpártámaszok: 30 db
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok 5. kötete és a műszaki melléklet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/06/25 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/04/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP.2.1.2-15-CS1-2016-00002

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
11349 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Megújuló Csipkesor
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/25 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Bodrogi Bau Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Mátyás u. 38.
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6800
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 264300111
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45300000-0
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45443000-4
További tárgyak:45232451-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6900 Makó, Széchenyi tér 9-23.
Hrsz. 5550/33/A/31
Hrsz. 5550/34
Hrsz. 5550/35
Hrsz. 5550/36
Hrsz. 5550/39 közpark
Hrsz. 5550/40 közpark
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Megújuló Csipkesor című projektben három fő funkció köré csoportosítható fejlesztés va-lósul meg a kijelölt akcióterületen. A Makó, Széchenyi tér 9-23. sz. alatti, Csipkesor nevet vi-selő, a földszint tekintetében 100% önkormányzati tulajdonban lévő épület földszinti üzlet-helységeit felújítjuk (5550/33, 5550/34, 5550/35 és 5550/36 HRSZ.) a gazdasági funkció erősítésével; az épület előtti és mögötti közterület, mint zöld infrastruktúra közösségi funk-cióját erősítve korzó sétányt alakítunk ki.
A Makó, Széchenyi tér 9 - 23. szám alatti Csipkesor épületének földszinti homlokzati megújí-tása mellett a földszinti üzletek energia hatékony üzemeltetését lehetővé tevő külső-belső felújításával, és az előtte húzódó járdák és zöldfelületek korzóvá alakításával, valamint az É-i homlokzat előtti közpark megújításával éri el a fenti célokat. A vonzó gazdasági-kereskedelmi környezet kialakításával és a közterületek környezettudatos, család- és klímabarát megújítá-sával Makó népességmegtartó ereje növekszik.
A projekt keretében a Széchenyi téren lévő Csipkesor É-i és D-i homlokzata előtti zöldfelülete is megújul.
megújuló üzlethelység alapterülete: 1802 m2
megújuló zöldfelület: 7008 m2
megújuló járda és kerékpársáv: 2424 m2
bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza: 724,9 m
padok: 15 db
hulladékgyűjtők: 15 db
kerékpártámaszok: 30 db
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok 5. kötete és a műszaki melléklet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/06/25 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/04/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 276150111
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Bodrogi Bau Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Mátyás u. 38.
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6800
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/11/16 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
4. Módosuló rendelkezések
4.1. Felek a műszaki tartalmat és a költségvetést, a pénzügyi-fizetési ütemtervet a birtokosi igények és a kerékpárút burkolat vonatkozásában az 1., 3. és 5.melléklet szerint módosítják.
4.2. A Szerződés 2.2 pontja az alábbiak szerint módosul:
„A vállalkozói díj mértéke 276.150.111,-Ft + ÁFA, azaz kettőszázhetvenhatmillió-egyszázötvenezer-száztizenegy forint +ÁFA, melyből
• TOP forrás: nettó 247.852.700,-Ft azaz kettőszáznegyvenhétmillió-nyolcszázötvenkétezer-hétszáz forint, + ÁFA
• Megrendelő saját forrásából fedezett vállalkozói díj nettó 28.297.411,-Ft, azaz huszonnyolcmillió-kettőszázkilencvenhétezer-négyszáztizenegy +ÁFA”
4.3. A Szerződés 2.16 pontja az alábbiak szerint módosul:
„Megrendelő részszámlázási lehetőséget biztosít az alábbi számlázási ütemenként akként, hogy a Vállalkozónak a teljesítés során 3 számlázási ütem ( ideértve a végszámlát is, de az előlegszámlát nem) alkalmazásának lehetősége biztosított az alábbiak szerint azzal, hogy minden egyes számlázási ütemben külön-külön kell számlát kiállítani a TOP finanszírozású, továbbá az önkormányzat, mint ajánlatkérő által önerőből finanszírozott munkákról (kivéve ha az adott ütemben valamely forrás nem érintett.
• Az 1. részszámlázási ütem a kivitelezési munka pénzügyi fizetési ütemterv szerinti készültségének megfelelő teljesítésigazolását követően nyújtható be, melynek összege a kivitelezésre vonatkozó nettó vállalkozói díjból 158.580.066,-Ft. (TOP forrás).
• a 2. részszámlázási ütem a kivitelezési munka pénzügyi fizetési ütemterv szerinti készültségének megfelelő teljesítésigazolását követően nyújtható be, melynek összege a kivitelezésre vonatkozó nettó vállalkozói díjból összesen: nettó 79.290.033,-Ft, amiből 57.951.270,-Ft (TOP forrás), és 21.338.763,-Ft (önerő).
• Végszámla: vállalkozó a részszámlákkal nem fedezett nettó vállalkozói díjat a végszámlában érvényesíti, az ÁFA nélküli szerződéses ellenérték 100%-át elérő megvalósult teljesítés esetén, a kivitelezés során beépítendő eszközök beépítésekor, a sikeres műszaki átadás - átvételt és teljesítésigazolást követően: összesen: nettó 38.280.012,-Ft, amiből Ft 31.321.364,-Ft (TOP forrás) és 6.958.648,-Ft (önerő).
• Felek rögzítik, hogy Vállalkozó előleget nem igényelt.
4.4. A Szerződés 4.2 pontja az alábbiak szerint módosul:
„Felek a szerződés részteljesítési határidejeinek az alábbi határidőket határozzák meg:
• 2019. április 30. napja a megújuló járda és kerékpársáv vonatkozásában
• 2019. április 30. A kivitelezés 100%-os készültségi szintje.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 2. MÓDOSÍTÁS INDOKAI
2.1. A kivitelezési munkák megkezdését követően a teljesítés helyét képező ingatlan bérlői (birtokosai) több olyan műszaki jellegű kérést fogalmaztak meg, amely az ingatlan jobb használhatóságát eredményezik, továbbá felmerültek egyéb műszaki igények is, amelyek miatt szükséges a műszaki tartalom, továbbá az ahhoz kapcsolódó költségvetés módosítása. Az utólagos megrendelői igényeket az 1. sz. melléklet tartalmazza.
2.2. Továbbá a teljesítés megkezdését követően jelezte a villamos energia hálózati engedélyese, hogy az épülettel kapcsolatos elavult vezetéket kicserélné, annak elkerülésére, hogy a későbbiekben ismételten meg kelljen bontani a felújított építményt. Megrendelő ezen javaslatot elfogadta és a hálózati engedélyes a munkákat harmadik személy vállalkozótól megrendelte. Ezen harmadik személy vállalkozó azonban a teljesítéssel késedelembe esett, amely akadályozta a Vállalkozót (felbontott munkaterület, amire nem helyezhető burkolat) a 2018. október 31-i részteljesítési határidő vonatkozásában. A vállalkozó 2018. október 19.-én kelt bejelentésével akadályt jelentett. Az NKM Áramhálózati Kft. munkavégzése miatt ezen munkaterület átadása a vállalkozónak késedelemmel történhetett. Az akadályközlés okiratait a 2.sz melléklet tartalmazza.
2.3. Megrendelő a munkák megkezdését követően a kerékpárút burkolatának módosítását rendelte el, amely akadályozta a Vállalkozót (új burkolat megrendelése szükséges) a 2018. október 31-i részteljesítési határidő vonatkozásában. Az utólagos megrendelés és akadályközlés okiratait a 3.sz melléklet tartalmazza
2.4. Mindezekre tekintettel Felek a szerződést az ellenérték, a műszaki tartalom és a teljesítési határidő vonatkozásában az alábbiak szerint módosítják.
3. Jogi Indokolás
3.1. A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja értelmében a (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés - a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat akövetkező feltételek együttes teljesülése esetén:
ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését
3.2. A jelen módosító okirat, valamint az alátámasztó okiratok alapján megállapítható, hogy
a) a birtokosi igényeket Megrendelő, mint ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatta előre, azok alapján Vállalkozó olyan munkák elvégzésére köteles, amelyek nem szerepeltek az eredeti szerződésben, így azok a Ptk. 6:244. § (2) bekezdése szerintii pótmunkák, amelyek ellenértékét a Vállalkozó igényelheti.
b) a NKM Áramhálózati Kft. eljárására és teljesítésére egyik fél sem volt hatással, a harmadik személy késedelmét Megrendelő, mint ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatta előre,
A módosítás során a szerződés jellege nem változik, új - a kivitelezési feladatokon túli - elemmel a szerződést Felek nem bővítik.
Az ellenérték növekedése nem éri el az eredeti szerződéses érték 50%-át, annak mindösszesen 4.48 % -ában állapítható meg.
3.3. Mindezekre tekintettel Felek a módosítás jogalapját a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában rögzítik.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 264300111 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 276150111 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/14 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben