Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/212
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.05.
Iktatószám:19318/2019
CPV Kód:34923000-3
Ajánlatkérő:Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:A teljesítés helye a Közvetlen Megrendeléseken kerül feltüntetésre (Budapest határain belül Ajánlatkérő által megjelölt kivitelezési helyszín/Ajánlatkérő 1107 Budapest, Bihari u. 4. számú telephelye).
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:"SCORPIO" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89530247
Postai cím: Bánk bán Utca 8-12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kovács Kinga Júlia
Telefon: +36 305000175
E-mail: kozbeszerzes@budapestkozut.hu
Fax: +36 17766211
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budapestkozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Forgalomtechnikai terelő eszközök - megismételt
Hivatkozási szám: EKR000590282018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34923000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Forgalomtechnikai terelő eszközök
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34923000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: A teljesítés helye a Közvetlen Megrendeléseken kerül feltüntetésre (Budapest határain belül Ajánlatkérő által megjelölt kivitelezési helyszín/Ajánlatkérő 1107 Budapest, Bihari u. 4. számú telephelye).
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A keretmegállapodás keretösszege: nettó 25.500.000,- Ft.
A ténylegesen megrendelendő mennyiség előre pontosan nem határozható meg. Jelen Kbt. 117. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárás a Kbt. 104. § (3) bekezdés alapján a Kbt. 105. § (1) bek. a) és c) pontja szerinti vegyes keretmegállapodás megkötésére irányul.
Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget a teljes keretösszeg felhasználására, amennyiben a szerződés időtartama a teljes keretösszeg felhasználása előtt lejár.
Ajánlatkérő a keretösszegből a szerződés időtartama alatt tervezetten az alábbi mennyiségekben kívánja megrendelni az alább felsorolt termékeket:
- 170 db KRESZ Tükör - 900 mm átmérőjű
- 200 tekercs Ideiglenes üvegszál erősítésű ragasztható útburkolati jel – SÁRGA
- 1.700 db Fekete színű forgalomtechnikai leterhelő talp - 12 kg-os (76 mm-es lyukkal furatolva,
műanyag oszlopok rögzítésére) BUDAPEST KÖZÚT ZRT. felirattal billogozva
- 200 db Fekete színű leterhelő talp - 26-27 kg közötti tömegű (76 mm-es lyukkal furatolva, műanyag
oszlopok rögzítésére) BUDAPEST KÖZÚT ZRT. felirattal billogozva
- 1.200 db Fehér színű műanyag oszlop - 76 x 1100 mm (Furatolt peremezett léces)
- 1.200 db Fehér színű műanyag oszlop - 76 x 1100 mm, lánctartós
Ajánlatkérő a részletes műszaki feltételeket, követelményeket, a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírásban rögzíti.
Ajánlatkérő a teljes mennyiség körében fel nem sorolt terelőeszközöket is meg kíván rendelni. Ajánlatkérő A teljeskörű terelőeszköz igény felmérése végtelen számú mennyiségi egységre bontható. A fel nem sorolt terelőeszközök maximálisan a rendelkezésre álló
keretösszeg 10%-ának erejéig kerülhetnek megrendelésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/10/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/12/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
19266 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Forgalomtechnikai terelő eszközök
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/10/12 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: "SCORPIO" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75874494
Postai cím: Pomázi Út 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: info@scorpio.hu
Telefon: +36 13202100
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13497571
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 25500000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34923000-3
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34923000-3
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: A teljesítés helye a Közvetlen Megrendeléseken kerül feltüntetésre (Budapest határain belül Ajánlatkérő által megjelölt kivitelezési helyszín/Ajánlatkérő 1107 Budapest, Bihari u. 4. számú telephelye).
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A keretmegállapodás keretösszege: nettó 25.500.000,- Ft.
A ténylegesen megrendelendő mennyiség előre pontosan nem határozható meg. Jelen Kbt. 117. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárás a Kbt. 104. § (3) bekezdés alapján a Kbt. 105. § (1) bek. a) és c) pontja szerinti vegyes keretmegállapodás megkötésére irányul.
Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget a teljes keretösszeg felhasználására, amennyiben a szerződés időtartama a teljes keretösszeg felhasználása előtt lejár.
Ajánlatkérő a keretösszegből a szerződés időtartama alatt tervezetten az alábbi mennyiségekben kívánja megrendelni az alább felsorolt termékeket:
- 170 db KRESZ Tükör - 900 mm átmérőjű
- 200 tekercs Ideiglenes üvegszál erősítésű ragasztható útburkolati jel – SÁRGA
- 1.700 db Fekete színű forgalomtechnikai leterhelő talp - 12 kg-os (76 mm-es lyukkal furatolva,
műanyag oszlopok rögzítésére) BUDAPEST KÖZÚT ZRT. felirattal billogozva
- 200 db Fekete színű leterhelő talp - 26-27 kg közötti tömegű (76 mm-es lyukkal furatolva, műanyag
oszlopok rögzítésére) BUDAPEST KÖZÚT ZRT. felirattal billogozva
- 1.200 db Fehér színű műanyag oszlop - 76 x 1100 mm (Furatolt peremezett léces)
- 1.200 db Fehér színű műanyag oszlop - 76 x 1100 mm, lánctartós
Ajánlatkérő a részletes műszaki feltételeket, követelményeket, a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírásban rögzíti.
Ajánlatkérő a teljes mennyiség körében fel nem sorolt terelőeszközöket is meg kíván rendelni. Ajánlatkérő A teljeskörű terelőeszköz igény felmérése végtelen számú mennyiségi egységre bontható. A fel nem sorolt terelőeszközök maximálisan a rendelkezésre álló
keretösszeg 10%-ának erejéig kerülhetnek megrendelésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/10/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/12/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 28000000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: "SCORPIO" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75874494
Postai cím: Pomázi Út 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: info@scorpio.hu
Telefon: +36 13202100
Internetcím(ek): (URL) www.scorpio.hu
Fax: +36 13497571
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/09/13 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Szerződő Felek között létrejött 18SZ00324 számú Szerződés 5.1 pontját a Felek az alábbiak szerint módosítják a Kbt. 141. § (2) bekezdés b) pontja alapján:
A Szerződés 5.1. pontjának eredeti szövege:
A Szerződés keretösszege nettó 25.500.000,- Ft+Áfa azaz nettó huszonötmillió-ötszázezer forint.
A Szerződés 5.1. pontjának helyébe a jelen módosítás keretében a következő rendelkezés lép:
A keretösszeg módosításának feltétele, hogy az ellenérték növekedése nem érheti el az eredeti szerződés nettó értékének a 10%-át. A Felek rögzítik, hogy a Szerződés 5.1 pontjában foglalt eredeti nettó 25.500.000 Ft-os keretösszeg módosítását követően a kifizetett ellenérték nem haladhatja meg a 28.000.000,- Ft-ot, így a Szerződés keretösszege: nettó 28.000.000,- Ft, azaz nettó huszonnyolcmillió forint.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: A Budapest Főváros Önkormányzatával érvényben lévő Közszolgáltatási szerződés előírja a folyamatos rendelkezésre állást, így az üzembiztonságos működés fenntartásához a szerződés módosítása szükséges.
A szerződés ellenértékének növekedése nem éri el a 10%-ot, továbbá a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
A Szerződésmódosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek más ajánlattevők részvételét tették volna lehetővé a közbeszerzési eljárásban, továbbá a Szerződés gazdasági egyensúlya sem változik meg a nyertes ajánlattevő javára, valamint a módosítás a Szerződés tárgyát sem terjeszti ki az eredeti ajánlattevői kötelezettségekhez képest.
A Szerződés módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal érvényesek.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 25500000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 28000000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/31 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben