Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/196
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.10.10.
Iktatószám:19330/2019
CPV Kód:71242000-6
Ajánlatkérő:Szurdokpüspöki Község Önkormányzata
Teljesítés helye:3064 Szurdokpüspöki, Béke u. 3.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ICG Ex Ante Tanácsadó Iroda Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szurdokpüspöki Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK18270
Postai cím: Béke utca 3.
Város: Szurdokpüspöki
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3064
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Molnárné dr. Kontra Bernadett
Telefon: 06 32 473 570
E-mail: szphivatal@gmail.com
Fax: 06 32 473 777
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szpuspoki.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szpuspoki.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Zagyva völgyi kerékpárút építése Pásztó és Szurdokpüspöki között” című projekt előkészítési feladatainak ellátása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71242000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
„Zagyva völgyi kerékpárút építése Pásztó és Szurdokpüspöki között” című projekt előkészítési feladatainak ellátása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: 3064 Szurdokpüspöki, Béke u. 3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A projekt keretében a Pásztó és Szurdokpüspöki, valamint a környékbeli települések között épül kerékpárút, amely mind hivatásforgalmi, mind turisztikai célokat szolgál. A kerékpárút nyomvonala, és a fejlesztés pontos műszaki tartalma az előkészítés során kerül kialakításra.
A projekt becsült összértéke: 980.000.000,-forint.
A nyertes Ajánlattevő (Vállalkozó) feladata a „Zagyva völgyi kerékpárút építése Pásztó és Szurdokpüspöki között ” projekt előkészítési feladatainak ellátása és a kerékpárforgalmi hálózati terv elkészítése.
Ennek részeként elkészítendő a „TOP-3.1.1-15. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című kiírás által elvárt megalapozó dokumentum összeállítása a pályázati felhívásban és a pályázatokhoz kapcsolódóan a Támogató által kiadott egyéb dokumentumok előírásainak, valamint a releváns jogszabályi rendelkezések figyelembevételével a műszaki tervezőktől kapott adatszolgáltatás alapján.
A pályázati dokumentumok elérhetőek voltak a következő hivatkozás alatt: https://www.palyazat.gov.hu/node/54861
A részletesebb minőségi és teljesítmény követelményeket a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás tartalmazta.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 180
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.1.1-15.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
11789 / 2016 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: „Zagyva völgyi kerékpárút építése Pásztó és Szurdokpüspöki között” című projekt előkészítési feladatainak ellátása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2016/09/23 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ICG Ex Ante Tanácsadó Iroda Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Seregély u. 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail: info@icgexante. hu
Telefon: +36 13211773
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: +36 13211772
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 17800000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71242000-6
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: 3064 Szurdokpüspöki, Béke u. 3.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A projekt keretében a Pásztó és Szurdokpüspöki, valamint a környékbeli települések között épül kerékpárút, amely mind hivatásforgalmi, mind turisztikai célokat szolgál. A kerékpárút nyomvonala, és a fejlesztés pontos műszaki tartalma az előkészítés során kerül kialakításra.
A projekt becsült összértéke: 980.000.000,-forint.
A nyertes Ajánlattevő (Vállalkozó) feladata a „Zagyva völgyi kerékpárút építése Pásztó és Szurdokpüspöki között ” projekt
előkészítési feladatainak ellátása és a kerékpárforgalmi hálózati terv elkészítése.
Ennek részeként elkészítendő a „TOP-3.1.1-15. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című kiírás által elvárt megalapozó
dokumentum összeállítása a pályázati felhívásban és a pályázatokhoz kapcsolódóan a Támogató által kiadott egyéb
dokumentumok előírásainak, valamint a releváns jogszabályi rendelkezések figyelembevételével a műszaki tervezőktől kapott
adatszolgáltatás alapján.
A pályázati dokumentumok elérhetőek voltak a következő hivatkozás alatt: https://www.palyazat.gov.hu/node/54861
A részletesebb minőségi és teljesítmény követelményeket a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás tartalmazta.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 180
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 17800000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Ex Ante Tanácsadó Iroda Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Seregély u. 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail: info@icgexante.hu
Telefon: +36 13211773
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: +36 13211772
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/01/18 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A korábbi 1.sz módosítás dátuma: 2017/10/18
A módosítások jellege és mértéke:
1.) Az eredeti szerződés utolsó bekezdése szerint a jelen szerződés azon a napon lép hatályba, amikor a Megbízó a „Fenntartható
települési közlekedésfejlesztés” TOP-3.1.1-15 kódszámú pályázatával összefüggésben a megigényelt pályázati igénye (támogatása)
vonatkozásában a támogatásról szóló értesítést kézhez vette.
A módosított szerződés utolsó bekezdése alapján a jelen szerződés azon a napon lép hatályba, amikor a Megbízó a „Fenntartható
települési közlekedésfejlesztés” TOP-3.1.1-15 kódszámú pályázatával összefüggésben a megigényelt pályázati igénye (támogatása)
vonatkozásában, vagy ennek elutasítása esetén a „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” TOP-3.1.1-16 kódszámú
pályázatával összefüggésben, a megigényelt pályázati igénye (támogatása) vonatkozásában a támogatásról szóló értesítést kézhez vette.
2.) A Szerződés „VI. A szerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése” fejezete kiegészül egy 6. ponttal az alábbiak szerint:
Amennyiben a Megbízó által benyújtott „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” TOP-3.1.1-16 kódszámú pályázat eredményeként a
támogatásról szóló értesítés megszületik, úgy felek a szerződést erre tekintettel közös megegyezéssel módosítják.
3.) Az eredeti szerződésben a vállalkozó megnevezése, ICG Ex Ante Tanácsadó Iroda Kft.
A módosított szerződésben a vállalkozó megnevezése, Ex Ante Tanácsadó Iroda Kft.
A szerződés jelen módosításban nem érintett részei változatlanul érvényesek.

Jelen 2.sz módosítás jellege és mértéke:
1.) Az eredeti szerződés II.1. pontja szerint a Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a „TOP-3.1.1-15. Fenntartható települési
közlekedésfejlesztés” című projekt előkészítő feladatait és a kerékpárforgalmi hálózati terv és mellékletei elkészítését a
pályázati dokumentációban meghatározott előírásoknak megfelelően, továbbá rendelkezésre áll a kerékpárforgalmi hálózati terv
bírálati szakaszában.
A módosított szerződés II.1. pontja alapján a Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a „Fenntartható települési
közlekedésfejlesztés” című felhívásra benyújtott „TOP-3.1.1-16-NG1-2017-00002” azonosító számú projekt előkészítő feladatait és a
kerékpárforgalmi hálózati terv és mellékletei elkészítését a pályázati dokumentációban meghatározott előírásoknak megfelelően,
továbbá rendelkezésre áll a kerékpárforgalmi hálózati terv bírálati szakaszában.
2.) Az eredeti szerződés IV.1. pontja szerint a szerződés finanszírozása a TOP-3.1.1-15. „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés”
programból - utófinanszírozással - történik.
A módosított szerződés IV.1. pontja alapján a szerződés finanszírozása a TOP-3.1.1-16-NG1-2017-00002 azonosítószámmal
nyilvántartott támogatásból, a „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” programból - utófinanszírozással - történik.”
A szerződés jelen módosításban nem érintett részei változatlanul érvényesek.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A TOP-3.1.1-15 pályázat keretén belül a Megbízó támogatási igénye 2017. december 14-én elutasításra került, majd a TOP-3.1.1-16 pályázat tekintetében - 2017. december 20. napi keltezéssel - a Megbízó értesítést kapott a támogatási kérelmének elfogadásáról.
Szerződő felek a Szerződést ezen előzmények ismeretében és az 1. számú szerződésmódosítás IV. fejezete 6. pontjára tekintettel módosítják.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 17800000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 17800000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben