Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/195
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.10.09.
Iktatószám:19332/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Tét Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Tét közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:RENEX-BAU ÉPÍTŐ és SZOLGÁLATATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tét Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82024541
Postai cím: Fő Utca 88
Város: Tét
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Molnár Krisztián
Telefon: +36 96461193
E-mail: krisztian@pmhivatal.tet.hu
Fax: +36 96461134
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tet.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
Hivatkozási szám: EKR000217932019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Polgármesteri Hivatal
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09331000-8
További tárgyak:45210000-2
45350000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Tét közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész:
Polgármesteri Hivatal (a projekt fő helyszíne)
Címe: 9100 Tét, Fő utca 88., 146/1. hrsz.
- Napelem: Az épületrész tetőfelületére a kapcsolódó villamos terv alapján lesznek a napelemek elhelyezve.
- Akadálymentesítés: Az energetikai felújítás részeként az épület a funkcióját tekintve teljes körűen akadálymentesítve lesz. A főbejárati ajtót és a hátsó bejárati ajtót és a földszinten az akadálymentes illemhely ajtaját kell kicserélni, hogy az épület fizikailag is akadálymentes legyen, hogy egy szárny esetében is meglegyen a 90 cm széles szabad nyílásméret. (Ez a jelenlegi ajtónál a tok vastagsága miatt kevesebb).
Egy - egy belső ajtónál küszöb rámpát kell készíteni, hogy kerekesszékkel is be lehessen menni rajta.
A részleges ajtócserékkel, küszöbrámpákkal az épületben lévő össze funkció akadálymentesen elérhetővé válik, az ügyfélfogadó irodák, a nagyterem, az ügyfél WC akadálymentes lesz.
- Nyílászárók: A meglévő homlokzati nyílászárók helyett új, fehér színű műanyag nyílászárók lesznek beépítve, melyek „u” értéke az előírásoknak megfelel. Az új ajtók már akadálymentes kialakítással (lásd akadálymentes tervfejezet) készülnek. Az ablakok külső – belső műanyag könyöklőkkel készülnek, lesznek beépítve.
- Hőszigetelés: Az energetikai felújítás másik eleme a homlokzat utólagos hőszigetelése 10 cm vtg. EPS hőszigeteléssel és a padlás födémen 25 cm vtg. hőszigetelő paplannal. A jelenlegi falazat is hőszigetelt, de nem felel meg a mai kor követelményeinek, ezért szükséges az utólagos hőszigetelése.
- Fűtés: A meglévő fűtési rendszer korszerűsítése során a meglévő kazánok cseréjét tervezzük. Jelenleg 2 db kazán van letelepítve, melyek helyett 1 db 35 kW teljesítményű kondenzációs kazán kerül beépítésre. A kazánok cserélése során a füstgázelvezetés is átalakításra kerül. A korszerűsítés során a Polgármesteri Hivatalt ellátó kazánkörön lévő 1 db három fokozatban állítható szivattyút fordulatszám szabályozottra cseréljük.
- Szellőzés: Az átalakítás során a kazánház légcseréjét biztosító rendszer megváltozik. A kazán füstgázelvezetése cső a csőben rendszerűre tervezett, mely felhasználja a jelenlegi két kéménykürtő közül az egyiket.
- Gázellátás: Az átalakítás során újonnan telepítendő 1 db 35 kW teljesítményű kazánnak 3,8 m3/h a gázigénye maximális terhelésre vonatkoztatva, így összesen a 3,8 m3/h-ra csökken. Az összes gázfogyasztás 3,8 m3/h-ra változik, ami azt jelenti, hogy a jelenleg meglévő gázmérő megfelelő.
A munkák tekintetében bővebb leírást tartalmazó műszaki leírás, rajzok jelen ajánlattételi felhívás mellékletét képezik. Az ajánlatot a dokumentációban előírt, vagy az azzal – a dokumentációban szereplő műszaki paraméterei tekintetében – egyenértékű termékre lehet tenni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 150
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00055

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
07580 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Polgármesteri Hivatal
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/24 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: RENEX-BAU ÉPÍTŐ és SZOLGÁLATATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50727827
Postai cím: Felpéci Utca 137.
Város: Győrszemere
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9121
Ország: Magyarország
E-mail: renexbau@gmail.com
Telefon: +36 309599235
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 41323101
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09331000-8
További tárgyak:45210000-2
45350000-5
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Tét közigazgatási területe
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész:
Polgármesteri Hivatal (a projekt fő helyszíne)
Címe: 9100 Tét, Fő utca 88., 146/1. hrsz.
- Napelem: Az épületrész tetőfelületére a kapcsolódó villamos terv alapján lesznek a napelemek elhelyezve.
- Akadálymentesítés: Az energetikai felújítás részeként az épület a funkcióját tekintve teljes körűen akadálymentesítve lesz. A főbejárati ajtót és a hátsó bejárati ajtót és a földszinten az akadálymentes illemhely ajtaját kell kicserélni, hogy az épület fizikailag is akadálymentes legyen, hogy egy szárny esetében is meglegyen a 90 cm széles szabad nyílásméret. (Ez a jelenlegi ajtónál a tok vastagsága miatt kevesebb).
Egy - egy belső ajtónál küszöb rámpát kell készíteni, hogy kerekesszékkel is be lehessen menni rajta.
A részleges ajtócserékkel, küszöbrámpákkal az épületben lévő össze funkció akadálymentesen elérhetővé válik, az ügyfélfogadó irodák, a nagyterem, az ügyfél WC akadálymentes lesz.
- Nyílászárók: A meglévő homlokzati nyílászárók helyett új, fehér színű műanyag nyílászárók lesznek beépítve, melyek „u” értéke az előírásoknak megfelel. Az új ajtók már akadálymentes kialakítással (lásd akadálymentes tervfejezet) készülnek. Az ablakok külső – belső műanyag könyöklőkkel készülnek, lesznek beépítve.
- Hőszigetelés: Az energetikai felújítás másik eleme a homlokzat utólagos hőszigetelése 10 cm vtg. EPS hőszigeteléssel és a padlás födémen 25 cm vtg. hőszigetelő paplannal. A jelenlegi falazat is hőszigetelt, de nem felel meg a mai kor követelményeinek, ezért szükséges az utólagos hőszigetelése.
- Fűtés: A meglévő fűtési rendszer korszerűsítése során a meglévő kazánok cseréjét tervezzük. Jelenleg 2 db kazán van letelepítve, melyek helyett 1 db 35 kW teljesítményű kondenzációs kazán kerül beépítésre. A kazánok cserélése során a füstgázelvezetés is átalakításra kerül. A korszerűsítés során a Polgármesteri Hivatalt ellátó kazánkörön lévő 1 db három fokozatban állítható szivattyút fordulatszám szabályozottra cseréljük.
- Szellőzés: Az átalakítás során a kazánház légcseréjét biztosító rendszer megváltozik. A kazán füstgázelvezetése cső a csőben rendszerűre tervezett, mely felhasználja a jelenlegi két kéménykürtő közül az egyiket.
- Gázellátás: Az átalakítás során újonnan telepítendő 1 db 35 kW teljesítményű kazánnak 3,8 m3/h a gázigénye maximális terhelésre vonatkoztatva, így összesen a 3,8 m3/h-ra csökken. Az összes gázfogyasztás 3,8 m3/h-ra változik, ami azt jelenti, hogy a jelenleg meglévő gázmérő megfelelő.
A munkák tekintetében bővebb leírást tartalmazó műszaki leírás, rajzok jelen ajánlattételi felhívás mellékletét képezik. Az ajánlatot a dokumentációban előírt, vagy az azzal – a dokumentációban szereplő műszaki paraméterei tekintetében – egyenértékű termékre lehet tenni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 150
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 41323101
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: RENEX-BAU ÉPÍTŐ és SZOLGÁLATATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50727827
Postai cím: Felpéci Utca 137.
Város: Győrszemere
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9121
Ország: Magyarország
E-mail: renexbau@gmail.com
Telefon: +36 309599235
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/09/20 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. 1. Az eredeti vállalkozási szerződés III.1. pontja szerint a szerződést a felek 150 napig terjedő határozott időtartamra kötötték, melynek határideje 2019. október 6. napján jár le, mely határidőt felek közös megegyezéssel jelen szerződésmódosítás keretében módosítják.
2. Tekintettel a vállalkozói akadályközlésre, mely szerint időjárási viszontagságokból eredő akadály okán a Vállalkozó a munkát folyamatos jelleggel, nem tud a munkaterületen végezni, így a felek a szerződésben meghatározott, a szerződés hatálybalépéstől, azaz 2019. május 9. napjától számított 150 napig terjedő határozott időtartam teljesítési határidejét, azaz 2019. október 6. napját további 55 nappal meghosszabbítják, azaz az eredeti vállalkozási szerződést jelen szerződésmódosítás keretében 205 napig terjedő határozott időtartamra módosítják, melynek teljesítési határideje 2019. november 30. napján jár le.
3. Felek rögzítik, hogy a jelen határidő módosítás a szerződés általános jellegét nem változtatja meg és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, továbbá rögzítik a felek, hogy a határidő módosítás okán többlet igény egyik fél oldaláról sem merült fel.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 1. A Vállalkozó jelezte a Megrendelő felé a szerződésmódosítás 2. számú melléklete szerinti bejelentés során, hogy előre nem látott, rajta kívül álló ok miatt akadály merült fel, az időjárási körülményekre tekintettel a munkaterületen folyamatos munkavégzést, a munkafolyamat kivitelezése során felhasznált anyag jellege miatt nem tudott végezni. Az akadályközlést a Megrendelő műszaki ellenőre megvizsgálta, annak fennálltát jelen szerződésmódosítás 3. számú mellékletét jelentő nyilatkozatában megerősítette.
A teljesítési határidő módosítására a felek közös megegyezésével, rajtuk kívül álló, előre nem látható akadály miatt kerül sor.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 41323101 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 41323101 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
1. Felek rögzítik, hogy a fenti módosítás megfelel a Kbt. 141. § rendelkezéseinek. A szerződés teljesítési határidejének módosítására a szerződő feleken kívülálló ok miatt kerül sor, mely körülményt a felek nem látták előre és a szerződés általános jellegét sem változtatja meg, valamint ellenérték növekedéssel sem jár. A felek rögzítik, hogy a határidő módosítására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § (4) bekezdés c) pontja szerinti jogszabályi hely alapján kerül sor.
2. A szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.
3. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a felek által aláírt szerződés, a Ptk., a Kbt., valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.
4. Jelen szerződésmódosítás aláírásának napjától hatályos, érvényessége a felek között létrejött vállalkozási szerződésben meghatározott időpontig tart.
5. Jelen szerződésmódosítást a felek képviselői elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, cégjegyzésre jogosult képviselőjük útján jóváhagyólag aláírták. Jelen szerződésmódosítás 3, azaz három számozott oldalból áll, és 5, azaz öt egymással mindenben megegyező példányban készült.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben