Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/28
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.02.08.
Iktatószám:1935/2019
CPV Kód:34946210-5
Ajánlatkérő:Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.
Teljesítés helye:Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft, 7031 Paks Pf.: 12. Hrsz: 8803/2
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.03.19.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:radioaktív hulladékkezelés, -gyűjtés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64310820
Postai cím: Puskás Tivadar Utca 11
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Némethné Szeghő Judit
Telefon: +36 75519541
E-mail: titkarsag@rhk.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.rhk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000028372019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000028372019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: radioaktív hulladékkezelés, -gyűjtés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: KKÁT átrakógép áramszedősín rendszer beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000028372019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34946210-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
KKÁT átrakógép áramszedősín rendszer beszerzése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 43000000 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: KKÁT átrakógép áramszedősín rendszer beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34946210-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés fő helyszíne: Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft, 7031 Paks Pf.: 12. Hrsz: 8803/2
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nukleáris létesítményben radioaktív fűtőelem mozgatását, szállítását végző berendezések, biztonsági osztályba sorolt technológiai rendszerelemek szállítása.
Átadási dokumentáció összeállítása.
Össze kell állítani az átadási dokumentációt, melynek része kell, hogy legyen a megfelelőség igazolásokból, nyilatkozatokból, tanúsításokból, vizsgálati és mérési jegyzőkönyvekből összeállított teljes körű és hiteles minőségtanúsító dokumentáció. A dokumentációt a beszerzésre kerülő rendszerelemekkel egy időben kell leszállítani
- Az adásvétel tárgyát képező áramszedő rendszer rendszerelemek pontos megnevezését és mennyiségi követelményeit az alábbi táblázat tartalmazza. A táblázatban megadott termékeket Brecknell Willis cég gyártja. A leszállítandó elemeket kalodázva, a csatlakozó és kötőelemeket ládákban kell átadni.
Sorszám, Megnevezés (magyar), Megnevezés (angol), Cikkszám, Mennyiség (db), Méret
1 Csúszósín függesztő elem, Sliding support hanger, M00528-01-A, 175
2 Fix sín függesztő elem, Fixed support hanger, M00528-51-A, 30
3 Áramvezető sín - narancssárga - 400A, 400 AMP rigid bar (orange shroud), M01594-01-A, 49, 4,5 m
4 Földelő sín - zöld - 400A, 400 AMP rigid bar (green shroud), M01594-11-A, 13, 4,5 m
5 Áram vezető sín - narancssárga - 400A, 400 AMP rigid bar (orange shroud), M01594-01-A, 4, 2,05 m
6 Földelő sín - zöld - 400A, 400 AMP rigid bar (green shroud), M01594-01-A, 1, 2,05 m
7 Dilatációs sín - narancssárga - 400A, 400 AMP expansion bar (orange shroud), M01598-01-A, 8
8 Dilatációs sín - zöld - 400A, 400 AMP expansion bar (green shroud), M01598-11-A, 2
9 Sín betáp ponttal - narancssárga - 400A, 400 AMP center power feed bar (orange shroud), M01593-01-A, 8, 4,5 m
10 Sín betáp ponttal - zöld - 400A, 400 AMP center power feed bar (green shroud), M01593-11-A, 2, 4,5 m
11 Csatlakozó elem burkolat fél NORYL GFN3, Half joint cover NORYL GFN3, M01567-02-M, 176
12 Dilatációs csatlakozó elem, Expansion joint assembly, M01597-03-A, 13
13 Védőborítás - narancssárga, Shroud (orange), M00517-01-E, 8
14 Védőborítás - zöld, Shroud (green), M00517-11-E, 2
15 Csatlakozó elem, Rigid joint assembly (cooper), M01563-03-A, 10
16 Dilatációs csatlakozó burkolat, Expansion cover assembly, M04063-01-A, 10
17 Szigetelő elem, Insulator spacer moulding, M01465-1-M, 10
A táblázatban megadott 3. tétel az áramszedő rendszer 3 fázisához szükséges, a 4. tétel a PEN vezetőhöz szükséges. A két tétel együttesen alkotja a 4 vezetős áramszedő rendszert.
A részletes paraméterek a közbeszerzési dokumentumok részét képező termékleírásban szerepelnek!
Egyenértékű termékek is megajánlható azzal, hogy amennyiben az ajánlattevő eltérő terméket kíván megajánlani az egyenértékűséget a termékleírásban szereplő paramétereknek való megfelelést (vagy jobb minőséget) igazolnia kell ajánlatában műszaki specifikációval és/vagy gyártói adatlapokkal és/vagy prospektusokkal és/vagy egyéb a termékről információt nyújtó dokumentumokkal.
Egyenértékű termék megajánlásakor az ajánlattevő felelősséggel tartozik a tekintetben is, hogy az általa megajánlott termékek a már meglévő rendszerrel teljes, mértékben azaz 100%-ban kompatibilisek, a rendszerbe teljes mértékben beilleszthetőek. Amennyiben a leszállított termékek nem felel meg, és nem építhetőek be a jelenlegi rendszerbe, és ebből adódóan a további bővítések késedelmet szenvednek, az ajánlattevőnek nem csak meghiúsulási kötbért, de az ajánlatkérőnél felmerülő valamennyi többletköltséget, és kárt is meg kell fizetnie!
Az Eladó által átadandó dokumentációk benyújtásának módja, szükséges példányszáma: nyilatkozatokból, tanúsításokból, vizsgálati és mérési jegyzőkönyvekből összeállított teljes körű és hiteles minőségtanúsító dokumentáció 3 pld. + 1 pld. CD/DVD-n.
Kötelező a 72 hónap jótállási idő vállalása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Részajánlat nem tehető mivel a beszerzés tárgya egy meghatározott termék, ill. termékcsalád beszerzésére irányul, továbbá az építmény és a technológiai rendszerek összetettsége, valamint ezek több szinten történő kapcsolódása nem teszi lehetővé a részekre bontását.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Az ajánlattevő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása és alkalmassága tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (EEKD) foglalt nyilatkozatát benyújtani.
A kizáró okok hatálya alá tartozást igazoló dokumentumokat az ajánlattevő kizárólag ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani, tehát a kizáró okok hatálya alá tartozást igazoló dokumentumokat nem kell az ajánlatban csatolni.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok fenn nem állását a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet) 1-8., 10.§ és 12-16. § szerint kell igazolnia.
A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót és adott esetben alkalmasság igazoló szervezetet.
A Kbt. 62. (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtania;
Ha a gazdasági szereplőnek nincs tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni;
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a kizáró okok kapcsán a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdésére.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3.§ (2)-(3) bekezdéseiben, 15. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak is irányadóak.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 12. §-ában foglaltakra is
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Rend) 1. § (1) alapján az ajánlattevőnek (a kapacitást nyújtó szervezeteknek) az ajánlatának benyújtásakor, a Rend. II. Fejezete szerinti egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával, a Rend. 3. §-a és 5-6. §-a szerint kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a meghatározott alkalmassági követelményeknek. Az ajánlatkérő az előzetes igazolásnak elfogadja a IV. rész alfa szakaszának kitöltését anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát ki kellene töltenie.
Az Kbt. 69.§ (4) alapján felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni a megfelelést.
P.1) A Rend 19. § (1) bekezdés b) pont alapján a felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évéről szóló beszámolót. Amennyiben a kért beszámolók a céginformációs szolgálat honlapján megismerhetőek, a beszámolók adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása ebben az esetben nem szükséges.
Az utolsó három, számviteli jogszabályok szerinti beszámoló alatt a jelen felhívás feladásától számított elmúlt három lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti, „A számvitelről” szóló 2000 évi C. törvénynek megfelelő módon elkészített beszámolót érti az ajánlatkérő.
Ha az ajánlattevő a P.1) szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, erről nyilatkozatot kell benyújtani, és ajánlattevő alkalmasságának igazolására a működésének ideje alatt elért, a közbeszerzés tárgyára vonatkozó (nukleáris létesítményben radioaktív fűtőelem mozgatását, szállítását végző berendezések, biztonsági osztályba sorolt technológiai rendszerelemeinek) forgalmazásából, szállításából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló, cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell csatolni.
P.2) A Rend. 19. § (1) bekezdés c) pont alapján előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó (nukleáris létesítményben radioaktív fűtőelem mozgatását, szállítását végző berendezések, biztonsági osztályba sorolt technológiai rendszerelemeinek) forgalmazásából, szállításából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló - nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő a P.1), vagy a P.2) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Azokban az esetekben, amelyekben a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni az a felhívásban előírt egyéb igazolási módok helyett.
Ajánlattevők legyenek figyelemmel a Kbt. 65. § (6) és (8) és (11) bekezdéseiben foglaltakra, és a Rend 19. § (7) bekezdésére.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben adózott eredménye az utolsó három lezárt üzleti évek közül több mint egy évben negatív volt. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése alapján a később, illetve újonnan létrejött gazdasági szereplőnek (ezen előírás akkor alkalmazandó, ha a gazdasági szereplő nem rendelkezik három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évvel) a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó (nukleáris létesítményben radioaktív fűtőelem mozgatását, szállítását végző berendezések, biztonsági osztályba sorolt technológiai rendszerelemeinek) általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele összesen nem éri el a nettó 4 millió forintot.
P.2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nyilatkozata alapján (nukleáris létesítményben radioaktív fűtőelem mozgatását, szállítását végző berendezések, biztonsági osztályba sorolt technológiai rendszerelemeinek) az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évből származó ÁFA nélkül számított árbevétele összesen nem éri el a nettó 4 millió forintot.
Azon gazdasági szereplők esetében, akik nem rendelkeznek legalább három lezárt üzleti évvel a felhívás feladásának a napját megelőzően, értelemszerűen a felhívás feladásának a napjáig már lezárt, előző egy vagy két üzleti évükben elért összes nettó árbevételének kell megfelelnie a fenti követelménynek.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a P.1) pontban meghatározott követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha a közös ajánlattevők közül egy felel meg, míg a P.2) pontban meghatározott követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Kapacitás igénybevételére a Kbt. 65. § (7)-(8) valamint (11) bekezdései alapján kerülhet sor.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X. 30.) Korm.rend (a továbbiakban Rend.) alapján az ajánlattevőnek (a kapacitást nyújtó szervezeteknek) az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. (Az ajánlatkérő elfogadja a IV. rész alfa szakaszának kitöltését)
Az ajánlatkérő Kbt. 69.§(4) bekezdése szerinti felhívására az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést:
M.1) A Rend.21. § (1) a) alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett, de 6 évnél nem régebben megkezdett, legjelentősebb radioaktívhulladék-tároló és/vagy nukleáris létesítményben radioaktív fűtőelem mozgatását, szállítását végző berendezéshez, áramszedő rendszerelemek szállítására, forgalmazására vonatkozó referenciáinak ismertetését. Az ismertetésnek tartalmaznia kell: a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét; ; a szállítás tárgyát, és mennyiségét oly módon, hogy az alkalmasság minimumkövetelményeinek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen; a szerződésszerű teljesítés időpontját (kezdés és befejezés év, hó, nap); nyilatkozni szükséges arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e;
Az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
Az ismertetést a Rendelet 22. § (1) bekezdése szerint kell benyújtani.
a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással;
b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, a részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik:
M.1.) Az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett, de 6 évnél nem régebben megkezdett olyan referenciával, ami radioaktívhulladék-tároló és/vagy nukleáris létesítményben radioaktív fűtőelem mozgatását, szállítását végző berendezéshez, legalább 30 m, legalább 4 vezetős áramszedő rendszerelem szállítására, forgalmazására vonatkozott.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A beszerzés a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból kerül finanszírozásra. Az ajánlattétel, a kifizetés és az elszámolás pénzneme: HUF. A teljesítés során 1 db számla nyújtható be. 1. mellékletében meghatározott ütemezés szerint. Az ajánlatkérő által kiállított teljesítés-igazolás a számla mellékletét képezi. A számlák ellenértéke banki átutalással kerül kiegyenlítésre a Kbt. 135. (1), (6), továbbá a Ptk. 6:130. § (1) bekezdései szerint. Fizetési késedelem esetén ajánlattevő a Ptk. 6:155. § szerinti késedelmi kamatra és a 2016. évi IX. törvény szerinti behajtási költségátalányra tarthat igényt. Ajánlatkérő előleget nem biztosít. A részletes fizetési feltételeket és a szerződést biztosító mellékötelezettségek körét és mértékét a szerződéstervezet tartalmazza. Késedelmi kötbér a teljes vételér nettó összegének: 1 %/nap. max 15 %-a. Meghiúsulási kötbér: nettó vételár 30%-a.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/03/19 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/03/19 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1/A közbeszerzési dokumentumok EKR- ről letölthető. 2/A nyertes(ek) számára gazdálkodó szervezet létrehozása nem kötelező, és nem megengedett. 3./ Közös ajánlattétel esetében csatolni egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást. 4/ Nyilatkozni kell Kbt.66.§(2) bek-re EKR űrlap . 5/Hiánypótlás során bemutatott új gazdasági szereplő esetén max 2-szer lesz hiánypótlás (Kbt. 71. § (6) bek.). 6/Ajánlatkérő él a Kbt. 81.§ (5) bekezdésében foglaltakkal.7/Írásbeli kapcsolattartás: Kbt. 41§-a és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az irányadó. 8/ a minősített ajánlattevőkhöz képest szigorúbban: P.1 P.2 M.1; 9/IV.2.6) pont, kötöttség min. ideje 60 nap. 9/FAKSZ: dr. Deák Krisztina00235 7100 Szekszárd, Jókai u. 22. fsz. 1-2. deakugyvediiroda@tolna.net 10/Különböző devizák: felhívás feladásának napján érvényes, a referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes MNB által meghatározott devizaárfolyam az irányadó. 11/Ajánlatnak tartalmaznia kell a felolvasólapot EKR űrlap (Kbt. 66. § (5). 12/Irányadó jog és idő: Magyarországon irányadó 13/Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e)-t. 14/ Folyamatban lévő változásbejegyzés esetében csatolni kell változásbejegyzési kérelmet, az érkezéséről igazolást, nemlegesség estén az erre vonatkozó nyilatkozatot. 15/Ajánlattevő/alkalmasság igazolásában részt vevő, megjelölt alvállalkozó nevében aláíró cégaláírási nyilatkozatát vagy a Ctv. 9. §-a szerinti aláírás-mintát kell csatolni. Természetes személy/egyéni vállal/külföldi ajánlattevő: az ennek megfeleltethető dokumentumot 16/Az Ajánlattevő, a nevesített (már ismert) alvállalkozók és az alkalmasság igazolásában részt vevők tekintetében, ha a www.e-cegjegyzek.hu weboldalon nem érhető el, csatolandó határidő lejártától számított 60 napnál nem régebbi cégkivonatot. Egyéni vállalkozó esetében: adószám. 17/Ajánlati biztosíték nincs. 18./Szakmai ajánlatként csatolni kell: A vételár részletezését (az adásvételi szerződés tervezet 1. sz. melléklete).19./ A KKÁT tárolójában működő kiégett fűtőelem mozgató berendezéshez szükséges áramszedő sínrendszer jelenleg még rendelhető, azonban a még hátralévő két tároló kamramodul kivitelezése során megszűnik. A most beszerzésre kerülő rendszer elemekkel a létesítmény tervezett bővítéseihez szükséges teljes mennyiség a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. rendelkezésére állhat. Ezzel biztosítva, hogy a már üzemelő tárolóterületén lévő sínrendszert nem kell lecserélni a későbbi bővítések során. Az építmény és a technológiai rendszerek összetettsége, valamint ezek több szinten történő kapcsolódása nem teszi lehetővé a részekre bontását és egyértelmű lehatárolását, ill. a részteljesítések műszaki eredményességének megítélését.
20./ Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat a legalacsonyabb ár alapján értékeli (a Kbt. 76. § (2) pontjára) tekintettel arra, hogy ajánlatkérő igényeinek konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő termék felel meg és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja, tekintettel arra, hogy a műszaki tartalom alapján pontosan meghatározott, hogy milyen terméket kíván az ajánlatkérő beszerezni, így a műszaki követelményekben, a minőségi mutatókban, igazolási módjaiban nem lehet eltérés az ajánlatok között.
21./ A nyertesnek a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított ISO 9001, vagy azzal egyenértékű minőségirányítási rendszert kell működtetnie, amit a szerződéskötésig igazolnia kell (szerződéskötési feltétel)
22./ A nyertesnek a szerződéskötésig meg kell szereznie az AK által kiadott érvényes képességvizsgálati igazolással (118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet) (szerződéskötési feltétel)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3)-(4) bekezdésének megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák