Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/196
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.10.10.
Iktatószám:19363/2019
CPV Kód:34144510-6
Ajánlatkérő:NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:5300 Karcag, Petőfi u. 1/E, Nagykunsági Környezetvédelmi Kft.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.11.06.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Önkormányzati társulás
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Hulladékgazdálkodás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46282392
Postai cím: Pap Károly Utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Módos István
Telefon: +36 12390420
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.nfp.hu
 
Hivatalos név: Karcag Városi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64113944
Postai cím: Kossuth Tér 1
Város: Karcag
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dobos László
Telefon: +36 59500610
E-mail: phkarcag@ph.karcag.hu
Fax: +36 59311998
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.karcag.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.karcag.hu/
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001292002019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001292002019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Önkormányzati társulás
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Hulladékgazdálkodás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Karcag gyűjtő- és szállító-járművek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001292002019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34144510-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adás-vételi szerződés keretében a „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Karcag Város, valamint a Tisza tó térségében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű KEHOP-3.2.1-15-2017-00023 azonosítószámú projekt megvalósulásához szükséges gyűjtő- és szállító-járművek beszerzése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Karcag gyűjtő- és szállító-járművek beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34144510-6
További tárgyak:34144511-3
34144512-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés fő helyszíne: 5300 Karcag, Petőfi u. 1/E, Nagykunsági Környezetvédelmi Kft.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A 339/2014.(XII.19.)Kr.-ben az NFP (AF.I.1. pont 1. szervezet) feladatai között nevesítésre került többek között a 2014-2020 programozási időszakban KEHOP terhére finansz. hulladék-gazdálkodási beruházások megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolításáról való gondoskodás.
Ennek megfelelően a jelen közbeszerzési eljárás tárgya: a KEHOP-3.2.1-15-2017-00023 azonosítószámú hulladékgazdálkodási projekt (továbbiakban: Projekt) keretében a projekt megvalósulásához szükséges gyűjtő- és szállítójárművek beszerzése az alábbi mennyiségben:
N3 kategóriájú felépítményezett tehergépjárművek (gyűjtő- és szállítójárművek) az alábbiak szerint:
tétel (típus) sorszáma,tétel (típus) megnevezése,mennyiség (db):
1. Hátulsó töltésű hulladékgyűjtő jármű, 2 tengelyes, 4x2 gyűjtőjármű 1 db
2. Hátulsó töltésű hulladékgyűjtő jármű, 2 tengelyes, 4x2 gyűjtőjármű 1 db
Ak új (nem használt, nem felújított) eszközöket kíván jelen eljárás keretében beszerezni.
Az 1. és 2. számú jármű típus tömörítőlapos felépítményes, hátulsó töltésű, kommunális szilárd hulladék gyűjtésére alkalmas tehergépjármű.
AK az alapmennyiségen túl nem kíván opcionális részt meghatározni.
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia az eszközök helyszínre szállítását és üzembe helyezését.
Az átadás üzembe helyezett állapotban, műszaki vizsgával, rendszámmal és hatósági jelzések-kel ellátva történjen (okmányirodai ügyintézés). A forgalomba helyezéssel kapcsolatos hatósági díjak (értve ez alatt: illeték, a forgalmi engedély, rendszám kiadással kapcsolatos egyéb e körbe tartozó költségek) megfizetésére a szerződő végső kedvezményezett köteles akként, hogy azt az ajánlati árra vonatkozó megajánlás (szerződéses vállalási ár) nem tartalmazza.
Hibaelhárítás: A hordozó járművek (járóképes alvázak) tekintetében garanciális időszakban a hiba bejelentését követő 6 órán belül a felhasználó (AK/Vevő) szolgáltatási területén (NUTS HU322) a javítás az alábbi jótállás körébe tartozó hibák tekintetében szakszerelővel, szakszerviz helyszínre való kiszállásával biztosított legyen (nyertes AT-ként szerződő fél 6 órán belüli időintervallumban köteles megfelelő személyi állománnyal a javítást a helyszínen elkezdeni): önálló kommunikációra képes vezérlőegységek hibatárolóinak lekérdezése, hibakódok törlése; alap beállítást igénylő beavatkozó elemek és/vagy jeladók, érzékelők alap beállítása; vezérlőegységek gyártómű által előírt szoftverfrissítése; indításgátló rendszer és elektronikus kulcs illesztés; részecskeszűrő kényszer (felhasználó által nem elvégezhető) regenerálása. Ezen túlmenően valamennyi tétel, áru tekintetében a jótállás körébe tartozó hibaelhárítás megkezdése garanciális időszakban a hiba bejelentését követő 24 órán belül szakszervizben szakszerelőkkel biztosított legyen (nyertes AT-ként szerződő fél 24 órán belüli időintervallumban köteles a megfelelő személyi állománnyal a javítást a szakszervizben elkezdeni és annak befejezéséig folyamatosan munkát végezni).
Nyertes AT feladatát képezi minden szállított típusú tétel tekintetében külön-külön, 2 fő elméleti és gyakorlati, a beüzemelésére és használatára vonatkozó betanításának biztosítása. A betanítást a teljesítésre nyitva álló határidőn belül kell teljesíteni.
A betanítás helyszíne: tervezetten Nagykunsági Környezetvédelmi Kft, 5300 Karcag, Petőfi u. 1/E, azzal, hogy Eladó és Vevő megállapodása szerint, a leszállított eszközök rendelkezésre állási helyének is a figyelembe vételével arra eltérő helyszínen is sor tud kerülni.
A részletes feltételeket a közbesz.dok. részét képező dok, műszaki leírás és szerződéstervezet tart.
Amennyiben a közbesz.dok. bármelyik része valamilyen gyártmányú, típusú, eredetű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozást tartalmaz, úgy AK az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja a 321/2015.(X.30.)Kr46.§(3) bek alapján.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.1.Megajánlott 1-2. tétel (típus) szerinti gépjárművek fajlagos üzemanyag fogyasztása (ener-giafelhasználása) (g/kWh)  12
2 2.2.A megajánlott 1-2. tétel (típus) szerinti gépjárművek fajlagos szén-dioxid kibocsátása (g/kWh) 7
3 2.3.A megajánlott 1-2. tétel (típus) szerinti gépjárművek fajlagos nitrogén-oxid (NOx) kibocsátá-sa (g/kWh) - EURO VI norma elváráson felüli többlet megajánlás 7
4 2.4.: A megajánlott 1-2. tétel (típus) szerinti gépjárművek fajlagos THC kibocsátása (g/kWh) - EURO VI norma elváráson felüli többlet megajánlás 7
5 2.5.A megajánlott 1-2. tétel (típus) szerinti gépjárművek fajlagos részecske kibocsátása (g/kWh) -EURO VI norma elváráson felüli többlet megajánlás 7
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Karcag város, valamint a Tisza tó térségében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű KEHOP-3.2.1-15-2017-00023 azonosítószámú hulladékgazdálkodási projekt
II.2.14) További információ:
AK a részajánlat tétel lehetőségét a tárgyi eljárás vonatkozásában nem biztosítja, mert a közbeszerzés tárgyát képező azonos felhasználásra szánt áruk szállítása olyan műszaki-funkcionális egységet képez, melynek - bármilyen szempontból történő – részekre bontása sem műszaki, sem gazdasági szempontból nem lenne ésszerű. Folyt:AF.III.1.3) Műszaki, szakmai alkalmasság min.köv.-ek után.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
A 321/2015. (X.30.) Korm.rend. (továbbiakban: ”Kr.”) 1.§ (1) alapján ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. II. Része szerinti jelen eljárásban az ajánlat benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) kitöltött és megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírt példányának benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtani.
Az EEKD-t a Kr. 4. § és 6-7. § alapján kell kitölteni.
Ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) szerint jár el a bírálat során.
A Kbt. 69.§ (4)-(6) alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek (ajánlattevőnek) a ”Kr.” 8, 10, 12-16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlatban az egységes európai dokumentumot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában a Kbt. 67.§ (4) szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.
Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdésében meghatározott kizáró ok az eljárás során következik be.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § alapján ajánlattevő folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolja a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is, amennyiben ilyen eljárás nincs folyamatban, az arról szóló nyilatkozatot.
A kizáró okok tekintetében tett nyilatkozatok tekintetében a „Kr.” 1.§ (7) bek. az irányadó.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X.30.) Korm.rend. (Kr.) 1.§ (1) bek. alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. II. Része szerint megindított jelen eljárásban az ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rende-let 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolása során előírja a részletes információk megadását a formanyomtatvány IV. részében.
A Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások be-nyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy meg-felel az alkalmassági követelményeknek:
P.1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) be-kezdés a) pontja értelmében ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén bármelyik közös ajánlattevő) csatolja a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapban vezetett valamennyi pénzforgalmi számlájára szóló, a számlavezető pénzügyi intézményétől származó, a jelen felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozatot (a felhívás feladásának napján már nem létező számlaszámok esetében az alábbiak szerinti kivétellel) attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak, az alábbi minimális tartalommal:
a pénzforgalmi számla (számlák) száma; a pénzforgalmi számla (számlák) megnyitásának idő-pontja(i); a pénzforgalmi számláján (számláin) az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapon belül előfordult-e a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerint definiált, 15 naptári napot meghaladó időtartamú sorba állítás (Ajánlatkérő a sorban állás szóhasználatot is elfogadja).
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatok csatolandók a vizsgált időszak alatt esetlegesen megszüntetett számlák tekintetében is, azonban az ajánlati felhívás feladásának napján már nem létező számlaszámok esetében a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatnak nem kell az ajánlati felhívás feladásának napjánál nem régebbinek lennie, a megszűnés dátuma szerinti vagy azt követően kelt igazolást Ajánlatkérő elfogadja.
P.2. A Kbt. 65.§ (1) bek. a) és a Kr. 19.§ (1) bek. c) pontja és a 19. § (5) bek. alapján csatolja a jelen felhívás feladását megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából (N3 kategóriájú felépítményezett tehergépjárművek szállítása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - évenkénti árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendel-kezésre állnak. Ha az ajánlattevő nem rendelkezik a jelen felhívás feladását közvetlenül meg-előző 3 - mérlegfordulónappal lezárt - üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége meg-kezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt minimumkövetelménynek.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3), valamint a (7) bekezdései szerinti esetre az igazolással kapcsolatban.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 69. § (11) bekezdése is irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben
P.1. a jelen ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapon belül bármelyik pénzforgalmi számláján 15 naptári napot meghaladó időtartamú sorba állítás fordult elő.
P.2. jelen felhívás feladását megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év alapján a közbeszerzés tárgyából (N3 kategóriájú felépítményezett tehergépjárművek szállítása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem érte el legalább a 68.000.000,- HUF összeget.
A Kbt. 65.§ (6) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (P.2. pont szerinti árbevételre vonatkozó adatok összeadódnak). Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazda-sági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg (P.1. pont szerinti követelmény).
A Kbt. 65. § (7) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
A Kbt. 65. § (8) alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénz-ügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015 (X.30.) Korm.rendelet (Kr) 1.§ (1) alapján az ajánlattevőnek (AT) az ajánlatában a Kbt. II. Része szerint megindított jelen eljárásban az ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megf. a Kbt. 65.§ alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolása során előírja a részletes információk megadását az EEKD formanyomtatvány IV. részében. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése alap-ján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban az egységes európai dokumentumot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek vagy személynek – kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében – az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
A Kbt. 69.§ (4)-(7) alapján az ig.-ok benyújtására felhívott AT-nek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megf. a köv.-eknek:
M.1. A Kbt. 65. § (4) bek. és a 321/2015. (X. 30.) K.r. 21. § (1) bek. a) pontja alapján az aján-lati felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 6 év (72 hónap) legjelentősebb befejezett, és a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített szállításainak ismertetése.
A 321/2015. (X. 30.) K.r. 21. § (1a) bek. alapján Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy hat év teljesítéseinek igazolását írta elő, melynek értelmében az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett (Ajánlatkérő a teljesítés ideje alatt a sikeres átadás-átvételt érti), de legfeljebb kilenc éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. Irányadó a 321/2015. (X. 30.) K.r. 22. § (1) bek. a)-b) pontjaiban foglaltak.
Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés kezdő és befejező ideje (év/hónap/nap), a szerződést kötő másik fél neve és székhelye, a szállítás tárgya és mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben az ajánlattevő a referenciát konzorciumban teljesítette, úgy a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette. AK kizárólag a ref. munkának az AT által elvégzett részét/arányát veszi figyelembe az alk.köv.-nek való megf.-és vizsgálata során. Kérjük emiatt a szállítások bemutatásánál adják meg a saját teljesítés mértékét az alkalmasság megítéléséhez szükséges műszaki mennyiségi tartalomban. Amennyiben egy szervezet referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyet projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben a Kbt. 140.§ (9) bekezdés figyelembe vételével kell igazolnia az alkalmassági feltételnek való megfelelést. Amennyiben ajánlattevő a közbeszerzési eljárásban a jogelődjének referenciáival kívánja mű-szaki, illetőleg szakmai alkalmasságát igazolni, csatolja ajánlatához az átalakulásra, jogutódlásának, valamint a tevékenység folytatásának igazolására vonatkozó okiratokat is.
A csatolt nyilatkozat(ok)ból, illetve igazolás(ok)ból derüljenek ki egyértelműen az előírt alkalmassági minimumkövetelmények!
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésében foglaltakra.
Irányadó a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bek. és a Kbt. 69. § (11) bek. rendelkezései is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 évben (72 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, befejezett, alábbi referenciamunkával:
Legalább 1 db N3 kategóriájú kommunális szilárd hulladék gyűjtésére alkalmas, hátulsó töltésű hulladékgyűjtő jármű szállítására vonatkozó referenciával.
A referenciamunka akkor tekinthető a felhívás feladásának napját megelőző 72 hónapon belül teljesítettnek, ha a szerződésnek a referenciakövetelményben meghatározott részre vonatkozó befejezési időpontja, erre az időszakra esik (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (4) be-kezdés).

II.2.14. pont folytatása: AK a műszaki feltételrendszert, követelményeket úgy alakította ki, hogy az a versenyt megfelelően biztosítja a mellett, hogy a részajánlattétel biztosítása gazda-sági szempontból ésszerűtlen lenne. AK a vizsgálata során megállapította, hogy a jelen eljárás tárgyát képező eszközök gazdasági műszaki szempontból költséghatékonyabban beszerezhető-ek részekre való szétbontás nélkül, egységes koordinációval. AK szempontjából továbbá fontos és egységesen kezelendő és esetlegesen érvényesítendő jótállási és szavatossági igénye. Így az ezzel kapcsolatos feladatok összehangolása ekként ésszerű, azon túlmenően, hogy költség-hatékonyabbá válik a beszerzés.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Késedelmi kötbér: alapja a késedelmes telj.-el érintett egyes tételek (járművek) nettó vételára, mértéke a késedelem minden naptári napja után napi 1%a kötbéralapra vetítetten, de összesen legfeljebb a megajánlott teljes nettó vételár 20%a
Meghiúsulási kötbér: a meghiúsulással érintett egyes járművek szerinti nettó vételár 20%a
Jótállás:12 hónap az egyes járművekre vonatkozóan az adott jármű sikeres átadás-átvétel le-zárásának időpontjától kezdődik
Előleg: max. 50% elszám. rész és végszámlában arányosan
AK az előleg fizetését a szerz. elszámolható összegének 10%a és a folyósított előleg különbözetére jutó támogatás összege vonatkozásában előlegvisszafiz. biztosíték adáshoz köti
Részszáml.: járművenként max. 1 db részszámla
szerz. és a kifizetés pénzneme: HUF
kifizetés során vonatkozó jsz.-ok:Ptk.6:130.§(1)-(2), Kbt.135.§(1),(5)-(6)bek, 272/2014.(XI.5.)Kr.
Utófinansz., támogatás intenz.: a mindenkor hatály. TSz. szerint, AF feladásakor 89,887640%
Részletesen: AD III. kötet
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/11/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/11/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a és a Kbt. 68. §-a tartalmaz-za. Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1)Az alkalmassági feltételek és azok előírt igazolási módja a minősített ATk hivatalos jegyzéké-be történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
2)A Kbt.135.§(12) bek.ben foglaltakra is tekintettel, AK felhívja AT figyelmét, hogy támogatásra irányuló igényt (pályázatot; TSZ mód.-t, vált.bejt.) nyújtott be. A támogatásra irányuló igény el nem fogadását vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását vagy amennyiben releváns a Támogatási Szerződés (TSZ) mód-ot vagy vált. bej. el nem fogadását olyan körülménynek tekinti, amelyre az AK a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. AK a Kbt.53.§(6) bek. és a Ptk.6:116.§(1) bek. alapján az eljárást akkor is eredménytelenné nyilváníthatja, ha szerz. pénzügyi fedezetét biztosító TSZ nem kerül megkötésre, vagy a TSZ mód. nem kerül aláírásra vagy a vált. bej. nem kerül elfogadásra és a pénzügyi fedezet nem válik felhasználhatóvá.
Jelen feltételek a szerz. hatályba lépésének felfüggesztő feltételei.
3)Értékelés módsz.:legjobb ár-érték arány; AK az 1. r.sz.(ár) valamint a 2. r. sz 2.1. és 2.2. alsz. esetében az ajánlati elemeket olyan módon értékeli, hogy a legjobb (legalacsonyabb meg-ajánlást tartalmazó) ajánlati tartalmi elemre a max., a többi ajánlatra pedig arányosan kevesebb pontszámot a fordított arányosítás módszerével osztja ki, KH útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám) VI. pont 1. sz. mell. A.1. ba) pont.AK a 2. r.sz. 2.3-2.5. alsz. esetében az ajánlati elemeket olyan módon értékeli, hogy a legjobb (legmagasabb megajánlást tartalmazó) ajánlati tar-talmi elemre a max., a többi ajánlatra pedig arányosan kevesebb pontszámot az egyenes arányosítás módszerével osztja ki, KH útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám) VI. pont 1. sz. mell. A.1.bb) pont. R.sz. szerinti értékelés során adható pontszám alsó-felső határa: 0-100 pont; 0 p. legrosszabb, 100 p. legjobb érték. Részl:ADI.
4)AT köteles ajánlatához szakmai ajánlatot csatolni az AD szerint, mely tartalmazza a megajánlott gépjárművek leírását olyan részletességgel, hogy abból megállapítható legyen az AK által előírt minimális paramétereknek való megfelelés. (AD V. Kötet Műszaki leírásában található táblázat csatolása szükséges kitöltve).AK felhívja a figyelmet, hogy amennyiben valamely adat megfelelőségével kapcsolatban kételye merül fel, úgy hitelt érdemlő alátámasztó dokumentum benyújtását kérheti AT részéről (ennek körében: gyártói igazolást, típusbizonyítványt vagy más egyéb, ezen igazolási módokkal egyenértékűnek tekintendő egyéb alátámasztást). AT továbbá csatolni köteles szakmai ajánlata keretében a dokumentáció részeként kiadott részletes táblázatot kitöltve (AD II.kötet) a 2. értékelési részszempontra tett megajánlásai alátámasztása-ként, a gépjárművek üzemeltetése közbeni energetikai és környezeti hatások ismertetéseként.AK előírja továbbá, hogy a 2. értékelési részszempontra tett megajánlás alátámasztásaként szakmai ajánlat keretében AT csatolja a független akkreditált laboratórium által végzett mérések jegyzőkönyvének másolatát, motortípusonként.AK a mérési jegyzőkönyv mért adatokat tartalmazó releváns részét kéri csatolni melyből a megajánlás szerinti adatok hitelesen visszaellenőrizhetőek. A mérési jegyzőkönyv mérés körülményeit és részleteit rögzítő információs részének csatolása nem követelmény. Érvénytelennek minősül az az ajánlat, amely nem a dok-ban meghatározott műszaki leírásnak megfelelő termékek megajánlását tartalmazza.
Szakmai ajánlat keretében kerüljön csatolásra az érintett gyártómű és/vagy érintett területi illetőségű képviselet és/vagy valamennyi érintett szakszerviz nyilatkozata a szakszervizre vonatkozó kötelezettségek biztosításáról, a dok.-ban foglalt részletfeltételek szerint.
AK a szakmai ajánlat teljes tartalmát jelentőséggel bírónak tekinti!
AK előírja, hogy a szakmai ajánlaton túl AT csatolja ajánlata részeként az árazott költségvetést hiánytalanul kitöltve.
A további információk a felhívás VI.4.3.) pontjában folytatódnak.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt.148.§ előírásai szerint
További információk folytatása:
5)Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdése szerinti korlátozást nem alkalmazza.
6)Ajánlati biztosíték: 1.000.000.- Ft, az ajánlati kötöttség idejére kell érvényesnek lennie.
Teljesíthető a Kbt. 54. § (2) alapján. Átutalás esetén az Ajánlatkérő (Karcag Városi Önkorm.) 10045002-00337562-00000024 számú bankszámlájára kell teljesíteni. Az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatol-ni kell. A befizetés igazolási módja: a befizetést igazoló okirat benyújtása. A biztosítékra vonat-kozó részletes szabályokat az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
7)AK alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek e) pontját.
8)Kbt.35.§ (8) alapján nem hozható létre gazdálkodó szervezet (projekttársaság).
9)A Kbt. 29.§, valamint a 339/2014. (XII. 19.) KR-ben foglaltak szerint az NFP más AK nevében folytatja le a közbeszerzési eljárást a közöttük fennálló konzorciumi megállapodás alapján. Az AF I.1. pontjában AKként kizárólag a hirdetményfeladás technikai okból került megjelölésre az 1. szervezet, jelen eljárás AKja az AF.I.1. pontjában megjelölt szervezet, azaz a Karcag Városi Önkorm.
10)AK tájékoztatja ajánlattevőket, hogy kizárólag új eszköz ajánlható meg, használt eszköz megajánlása esetén az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bek e) pontja alapján érvénytelen.
11)AK a jelen eljárásban a meghatározott N3 kategória alatt 5/1990.(IV. 12.) KöHÉM rendelet 2.§ (9) bek szerinti járműkategóriát érti.
12)A műszaki leírás körében általános jelleggel és általános követelményként meghatározásra kerül, hogy az EURO VI előírásoknak megfelelő megajánlás az, ami elfogadható. Az ennek meg nem felelő megajánlások az ajánlat érvénytelenségét vonják maguk után. AK tájékoztatja AT-ket, hogy az adott ajánlat e szerinti érvényességének/érvénytelenségének vizsgálata körében, azaz a típus megajánlás EURO VI előírásoknak való megfelelése körében az egyes megajánlá-sokat a WHSC és WHTC mérési eredményeket alapul véve a DF-el kalkulált teszt eredmény (DF tényezővel korrigált végső teszt eredmény) figyelembe vételével vizsgálja, az EURO VI norma adatok, mint vetítési (az összehasonlítás alapján képező) adatok is ekként – DF tényezővel kalkulálva - kerülnek figyelembe vételre. AK tájékoztatja AT-t, hogy a fentiek szerinti érvényes-ségi vizsgálatot értelemszerűen az EURO VI követelmények tekintetében vizsgált paraméterek-re végzi el, így a 2.3., 2.4. és 2.5. értékelési alszempontok esetében.
13)Ajánlati kötöttség: Jelen felhívás IV.2.6) pontjában az ajánlati kötöttség időtartamaként megadott 2 hónap alatt az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 napot kell érteni!
14)Nemzeti elbánás: Az AK a Kbt. 2.§ (5) bekben foglaltak alapján nyújt nemzeti elbánást.
15)Közbeszerzési dokumentumok elérhetők a felhívás I.3.) pontjában megadott címen. Aján-latkérő a Kbt. 40§(1)bekezdése alapján az eljárás EKR-ben való lebonyolítását írja elő, a 424/2017(XII.19.)Kr. szabályai szerint (továbbiakban:e-Kr.). Az EKR-ben megtett nyilatkoza-tokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az e-Kr.11-12.§-ai vonatkoznak.
16)Az EKR használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.
Az EKR működésével és használatával kapcsolatos kérdések nem minősülnek a jelen eljárás közbesz. dok.ainak tartalmával kapcsolatos kérdéseknek, így azok nem minősülnek a Kbt. 56.§ szerinti kieg. táj. kérésnek, így azokra AK nem válaszol. Az EKR működésével és használatával kapcs. infók elérhetők: https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap, https://nekszt.hu
17) FAKSZ: dr. Varga Krisztián (FAKSZ - lajstromszám: 00087)
18) Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdése vonatkozásában (nemleges tartalom esetén is).
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák