Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/197
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.10.11.
Iktatószám:19410/2019
CPV Kód:45233120-6
Ajánlatkérő:Csömör Nagyközség Önkormányzata
Teljesítés helye:Csömör, Középhegy u.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Aszfalt és Bontás Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Csömör Nagyközség Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24789413
Postai cím: Szabadság Út 5
Város: Csömör
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2141
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó Attila
Telefon: +36 709430577
E-mail: szaboai.faksz@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.csomor.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Középhegyi út mart aszfalt II.
Hivatkozási szám: EKR000761332019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233120-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Középhegyi út mart aszfalt II.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233120-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Csömör, Középhegy u.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés, amelynek tárgya „Középhegyi út mart aszfalt II.”
Az építési terület: Csömör Középhegy utca.
Az építési feladat: Az útépítési munka - az Ajánlatkérő által biztosított mart aszfalt anyagból - mart aszfaltos burkolattal készül, 545 m hosszúságban, 3,5 m szélességben, szegélyek nélkül, 50-50 cm nemesített padkával, a meglévő útfelületen profilozással készített útalappal.
A részletes műszaki adatokat az árazatlan költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/08/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/09/13 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
16752 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1. Rész száma: Elnevezés: Középhegyi út mart aszfalt II.
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/22 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Aszfalt és Bontás Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84838281
Postai cím: Árpád Út 151 fszt.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1042
Ország: Magyarország
E-mail: info@aszfaltesbontaskft.hu
Telefon: +36 305974498
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 10379051
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233120-6
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233120-6
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Csömör, Középhegy u.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés, amelynek tárgya „Középhegyi út mart aszfalt II.”
Az építési terület: Csömör Középhegy utca.
Az építési feladat: Az útépítési munka - az Ajánlatkérő által biztosított mart aszfalt anyagból - mart aszfaltos burkolattal készül, 545 m hosszúságban, 3,5 m szélességben, szegélyek nélkül, 50-50 cm nemesített padkával, a meglévő útfelületen profilozással készített útalappal.
A részletes műszaki adatokat az árazatlan költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 45
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 10379051
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Aszfalt és Bontás Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84838281
Postai cím: Árpád Út 151 fszt.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1042
Ország: Magyarország
E-mail: info@aszfaltesbontaskft.hu
Telefon: +36 305974498
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/09/23 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A módosítás keretében a teljesítés konkrét kezdési és befejezési időpontja módosításra került, az eredetileg dátumszerűen meghatározott időpontok helyett, a dátumok között is meghatározott 45 naptári napos teljesítési időszak került előírásra, a szükséges mart aszfalt anyag biztosításával kapcsolatos akadályoztatás miatt.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A szerződésben előírtak szerint, a kivitelezéshez a Megrendelő biztosítja a mart aszfalt anyagot, amelyhez a Széchényi út folyamatban lévő felújításából visszanyert mart aszfaltot tervezte felhasználásra átadni a Vállalkozó részére. A Megrendelő által a Széchényi úton megkezdett beruházással párhuzamosan a DMRV Zrt. a saját beruházásként víznyomó vezetékeket cserélt a Széchényi úton, amely munkának a tervezett átadási határideje jelentősen elcsúszott, jelen szerződésmódosítás időpontjáig sem teljesült, amely okból a Széchényi úton nem kezdődhetett meg a Megrendelő beruházásához tartozó útépítési munka részeként az aszfalt marás, amelynek anyag maradványaként jön létre jelen szerződés teljesítéséhez szükséges mart aszfalt anyag.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 10379051 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 10379051 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben