Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/212
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.05.
Iktatószám:19440/2019
CPV Kód:85000000-9
Ajánlatkérő:Lőrinci Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Lőrinci Praxisközösség működési területe;Lőrinci Praxisközösség működési területe;Lőrinci Praxisközösség működési területe;Lőrinci Praxisközösség működési területe;Lőrinci Praxisközösség működési területe;Lőrinci Praxisközösség működési területe;Lőrinci Praxisközösség működési területe;Lőrinci Praxisközösség működési területe;Lőrinci Praxisközösség működési területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Ludányi Ádám e.v.;Komenda Ramóna;Hegyi Brigitta ev.;Juhász-Marosin Júlia;TENDER GYÁR Pályázati Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság;ElitLine Kft.;Oktató Családorvosok Magyarországi Kollégiuma Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁS
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Lőrinci Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40504830
Postai cím: Szabadság Tér 26
Város: Lőrinci
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3021
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Polyák Csaba
Telefon: +36 202312982
E-mail: kozberr.kft@gmail.com
Fax: +36 37388464
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.lorinci.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁS
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Lőrinci praxisközösségi szolgáltatások nyújtása
Hivatkozási szám: EKR001083422019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85000000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Lőrinci praxisközösségi szolgáltatások nyújtása
Praxisközösségi szolgáltatások nyújtása „EFOP-1.8.2-17-2017-00019 - Praxisközösség létrehozása a selypi medencében - Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése - alapellátás fejlesztése” tárgyú projekt keretében 9 részajánlattétel biztosításával
Az EKR-ben az egyes részajánlattételek elnevezése a karakterkorlátra tekintettel rövidítésre kerültek.
1. rész: Népegészségügyi koordinátori feladatok ellátása a Lőrinci Praxisközösség működési területén
Praxisközösségi szolgáltatások nyújtásával népegészségügyi koordinátori feladatok ellátása minden hónapban heti 40 óra időtartamú rendelkezésre állással
2. rész: Egészségfelelősi feladatok ellátása a Lőrinci Praxisközösség működési területén
Praxisközösségi szolgáltatások nyújtásával egészségfelelősi feladatok ellátása minden hónapban heti 20 óra időtartamú rendelkezésre állással
3. rész: Dietetikusi feladatok ellátása a Lőrinci Praxisközösség működési területén
Praxisközösségi szolgáltatások nyújtásával dietetikusi feladatok ellátása minden hónapban heti 20 óra időtartamú rendelkezésre állással
4. rész: Gyógytornászi feladatok ellátása a Lőrinci Praxisközösség működési területén
Praxisközösségi szolgáltatások nyújtásával gyógytornászi feladatok ellátása minden hónapban heti 30 óra időtartamú rendelkezésre állással
5. rész: Iskolai szemléletformáló programsorozat tartása az általános iskolák felső tagozataiban a Lőrinci Praxisközösség működési területén
Iskolai szemléletformáló programsorozat tartása: 14 db osztály, 8 db alkalom/1 osztály, 1 alkalom 2 X 45 perc mennyiségben, praxisközösségi szolgáltatások nyújtásával a teljesítés időtartama (tervezetten 3 hónap) alatt
6. rész: Egészségfejlesztési programok tartása 2 témakörben a Lőrinci Praxisközösség működési területén
6/a. Testsúlykontroll programok tartása 7 db csoport, 8 db alkalom/csoport, 1,5 óra/alkalom mennyiségben, praxisközösségi szolgáltatások nyújtásával
6/b. Egyéni pszichológiai (mentálhigiéniai) tanácsadás 159 tanácsadási óra mennyiségben, praxisközösségi szolgáltatások nyújtásával
7. rész: Egészségfejlesztési programok tartása 3 témakörben a Lőrinci Praxisközösség működési területén
7/a. Stresszkezelő tréning tartása gondozási csoportoknak 8 db csoport-tréning, 16 óra/1 csoport-tréning mennyiségben, praxisközösségi szolgáltatások nyújtásával
7/b. Dohányzás leszokást támogató, csoportos tanácsadás 4 db csoport, 6 db alkalom/csoport, 1,5 óra/alkalom mennyiségben, praxisközösségi szolgáltatások nyújtásával
7/c. Egészséges idősödésre vonatkozó előadás-sorozat tartása 68 db előadás, 1 előadás: 2 óra időtartam mennyiségben, praxisközösségi szolgáltatások nyújtásával
8. rész: Elsősegélynyújtási tanítás óvodai és iskolai pedagógusoknak a Lőrinci Praxisközösség működési területén
Elsősegélynyújtási ismeretek oktatása 9 db csoport, 3 db alkalom/csoport, 1,5 óra/alkalom mennyiségben, praxisközösségi szolgáltatások nyújtásával
9. rész: Akkreditált képzések tartása a Lőrinci Praxisközösség tagjai részére
A praxisközösség tagjai részére a praxisközösségi tevékenységhez kapcsolódó témájú akkreditált képzések biztosítása, lebonyolítása 15 fő számára, praxisközösségi szolgáltatások nyújtásával
Valamennyi részfeladat esetén a részletes célokat, a feladatokat, a leírást, követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok, továbbá a „Praxisközösség létrehozása a Selypi medencében” tárgyú szakmai terv tartalmazzák, a feladatellátást az azokban foglaltak figyelembevételével, az előírt tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell végezni.
1-4. részek: megbízási szerződés, 5-9. részek: vállalkozási szerződés
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 14939300 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Népegészségügyi koordinátori feladatok ellátása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85000000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: Lőrinci Praxisközösség működési területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Népegészségügyi koordinátori feladatok ellátása a Lőrinci Praxisközösség működési területén
Praxisközösségi szolgáltatások nyújtásával népegészségügyi koordinátori feladatok ellátása minden hónapban heti 40 óra időtartamú rendelkezésre állással
Feladatok:
A szakmai vezető utasításai alapján elkészíti a praxisközösség szakembereinek feladataival kapcsolatos munkatervet.
Javaslatot készít a prevenciós szolgáltatások hatékony megvalósításához.
Irányítja az egészségállapot-felmérések megszervezését, az egészség-állapot felmérésre való behívásra tervet készít.
Részt vesz a praxisközösségi többletszolgáltatások kivitelezésének a helyi irányelveinek a meghatározásában.
Rendszeresen egyeztet a szakmai vezetővel a praxisközösségben tervezett és folyamatban lévő tevekénységekről.
Szervezi és irányítja a többletszolgáltatások megvalósítását, felügyeli a szolgáltatások hatékony kivitelezését, a szabályszerű adatrögzítést, és a kockázatértékeléssel kapcsolatos kommunikációt.
Szervezi és összehangolja az irányítása alá tartozó szakemberek munkáját.
Ellenőrzi a praxisközösségi tagok beszámolóinak elkészítését, szakmai és tartalmi megfelelőségét.
A szakmai vezetővel együttműködve megszervezi és lebonyolítja a praxisközösség értekezleteit.
A szakmai vezetővel együttműködve kapcsolatot tart a helyi partnerszervezetekkel (helyi önkormányzatokkal, kisebbségi önkormányzatokkal, egészségügyi ellátást biztosító intézményekkel, civil szervezetekkel, helyi vállalkozásokkal) annak érdekében, hogy a praxisközösségi többletszolgáltatásokhoz a lakosság minél nagyobb arányban hozzájuthasson. Szükség esetén együttműködési megállapodás megkötését kezdeményezi a szakmai vezetőnél.
A praxisközösség szakembereinek együttműködése keretében köteles részt venni a praxisközösség értekezletein.
Köteles alkalmazni az EFOP-1.8.0-VEKOP-17 „Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése” projekt által meghatározott módszertani útmutatásokat és eljárásrendeket.
Köteles havi jelentésében beszámolni a praxisközösségi többletszolgáltatások lebonyolításával kapcsolatos eredményekről, fejleményekről. Beszámolási kötelezettségét a tárgyhót követő hónap 3. napjáig köteles megküldeni a Projekt szakmai vezetőjének.
Feladatait a szakmai vezető irányításával látja el.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M.1). alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében bemutatott szakember alkalmassági minimum követelményen felüli szakmai többlet tapasztalata (egész hónapban, minimum 0 hónap – maximum 4 hónap)  20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Bruttó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: időtartam meghosszabbítása a II.2.7. pont szerint. A meghosszabbított teljesítési időtartama alatt Ajánlattevő köteles a II.2.4. pont szerinti feladatokat ellátni valamint a szerződéses kötelezettségeket teljesíteni, a II.2.4. pont szerinti mennyiségben, amelyért a teljesítési időtartam meghosszabbított mértékével arányos díjazás illeti meg, további havi részszámla-benyújtási lehetőséggel.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.8.2-17-2017-00019
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Egészségfelelősi feladatok ellátása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85000000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: Lőrinci Praxisközösség működési területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Egészségfelelősi feladatok ellátása a Lőrinci Praxisközösség működési területén
Praxisközösségi szolgáltatások nyújtásával egészségfelelősi feladatok ellátása minden hónapban heti 20 óra időtartamú rendelkezésre állással
Feladatok:
Közreműködik a prevenciós programok tervezésében, szervezésében, lebonyolításában. Közreműködik a lakosság tájékoztatásában és a projekt keretében megrendezett rendezvények lebonyolításában, felkérésre szakterületének megfelelő alkalmi csoportfoglalkozást, ismeretterjesztő, egészség nevelő előadást tart.
Részt vesz a praxisközösség értekezletein a szakmai terv szerint.
Munkája során köteles a lehető legteljesebb mértékben együttműködni a praxisközösség valamennyi szakemberével.
Köteles alkalmazni az EFOP-1.8.O-VEKOP-17 „Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése” projekt által meghatározott módszertani útmutatásokat és eljárásrendeket.
Köteles havi jelentésében beszámolni a praxisközösségi többletszolgáltatások lebonyolításával kapcsolatos eredményekről, fejleményekről. Beszámolási kötelezettségét a tárgyhót követő hónap 3. napjáig köteles megküldeni a Projekt szakmai vezetőjének.
Feladatait a népegészségügyi koordinátor irányításával végzi, a koordinátor által kidolgozott ütemtervek szerint eljárva.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M.1). alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében bemutatott szakember alkalmassági minimum követelményen felüli szakmai többlet tapasztalata (egész hónapban, minimum 0 hónap – maximum 4 hónap) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Bruttó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: időtartam meghosszabbítása a II.2.7. pont szerint. A meghosszabbított teljesítési időtartama alatt Ajánlattevő köteles a II.2.4. pont szerinti feladatokat ellátni valamint a szerződéses kötelezettségeket teljesíteni, a II.2.4. pont szerinti mennyiségben, amelyért a teljesítési időtartam meghosszabbított mértékével arányos díjazás illeti meg, további havi részszámla-benyújtási lehetőséggel.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.8.2-17-2017-00019
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Dietetikusi feladatok ellátása
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85000000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: Lőrinci Praxisközösség működési területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Dietetikusi feladatok ellátása a Lőrinci Praxisközösség működési területén
Praxisközösségi szolgáltatások nyújtásával dietetikusi feladatok ellátása minden hónapban heti 20 óra időtartamú rendelkezésre állással
Feladatok:
Szakképzettségének megfelelően egyéni és csoportos terápiás fogadóórákat tart a praxisközösség területén.
Előjegyzés alapján rizikóstátusznak megfelelő célzott életmód tanácsadást tart.
A háziorvos indikációja alapján — a krónikus betegek gondozása keretében — kezelési tervet készít és hajt végre.
Közreműködik a lakosság tájékoztatásában és a projekt keretében megrendezett rendezvények lebonyolításában, felkérésre szakterületének megfelelő alkalmi csoportfoglalkozást, ismeretterjesztő, egészség nevelő előadást tart.
Részt vesz a praxisközösség értekezletein a szakmai terv szerint.
Munkája során köteles a lehető legteljesebb mértékben együttműködni a praxisközösség valamennyi szakemberével.
Köteles alkalmazni az EFOP-1.8.0-VEKOP-17 „Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése” projekt által meghatározott módszertani útmutatásokat és eljárásrendeket.
Köteles havi jelentésében beszámolni a praxisközösségi többletszolgáltatások lebonyolításával kapcsolatos eredményekről, fejleményekről. Beszámolási kötelezettségét a tárgyhót követő hónap 3. napjáig köteles megküldeni a Projekt szakmai vezetőjének.
Feladatait a népegészségügyi koordinátor irányításával látja el.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M.1). alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében bemutatott szakember alkalmassági minimum követelményen felüli szakmai többlet tapasztalata (egész hónapban, minimum 0 hónap – maximum 4 hónap) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Bruttó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: időtartam meghosszabbítása a II.2.7. pont szerint. A meghosszabbított teljesítési időtartama alatt Ajánlattevő köteles a II.2.4. pont szerinti feladatokat ellátni valamint a szerződéses kötelezettségeket teljesíteni, a II.2.4. pont szerinti mennyiségben, amelyért a teljesítési időtartam meghosszabbított mértékével arányos díjazás illeti meg, további havi részszámla-benyújtási lehetőséggel.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.8.2-17-2017-00019
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Gyógytornászi feladatok ellátása
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85000000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: Lőrinci Praxisközösség működési területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Gyógytornászi feladatok ellátása a Lőrinci Praxisközösség működési területén
Praxisközösségi szolgáltatások nyújtásával gyógytornászi feladatok ellátása minden hónapban heti 30 óra időtartamú rendelkezésre állással
Feladatok:
Szakképzettségének megfelelően egyéni és csoportos terápiás fogadóórákat tart a praxisközösség területén.
Előjegyzés alapján rizikóstátusznak megfelelő célzott életmód tanácsadást tart.
A háziorvos indikációja alapján — a krónikus betegek gondozása keretében — kezelési tervet készít és hajt végre.
Közreműködik a lakosság tájékoztatásában és a projekt keretében megrendezett rendezvények lebonyolításában, felkérésre szakterületének megfelelő alkalmi csoportfoglalkozást, ismeretterjesztő, egészség nevelő előadást tart.
Részt vesz a praxisközösség értekezletein a szakmai terv szerint.
Köteles a lehető legteljesebb mértékben együttműködni a praxisközösség valamennyi szakemberével.
Köteles alkalmazni az EFOP-1.8.0-VEKOP-17 „Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése" projekt által meghatározott módszertani útmutatásokat és eljárásrendeket.
Köteles havi jelentésében beszámolni a praxisközösségi többletszolgáltatások lebonyolításával kapcsolatos eredményekről, fejleményekről. A beszámolási kötelezettségét a tárgyhót követő hónap 3. napjáig köteles megküldeni a Projekt szakmai vezetőjének.
Feladatait népegészségügyi koordinátor irányításával látja el.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M.1). alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében bemutatott szakember alkalmassági minimum követelményen felüli szakmai többlet tapasztalata (egész hónapban, minimum 0 hónap – maximum 4 hónap)  20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Bruttó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: időtartam meghosszabbítása a II.2.7. pont szerint. A meghosszabbított teljesítési időtartama alatt Ajánlattevő köteles a II.2.4. pont szerinti feladatokat ellátni valamint a szerződéses kötelezettségeket teljesíteni, a II.2.4. pont szerinti mennyiségben, amelyért a teljesítési időtartam meghosszabbított mértékével arányos díjazás illeti meg, további havi részszámla-benyújtási lehetőséggel.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.8.2-17-2017-00019
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Iskolai szemléletformáló programsorozat tartása
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85000000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: Lőrinci Praxisközösség működési területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Iskolai szemléletformáló programsorozat tartása az általános iskolák felső tagozataiban a Lőrinci Praxisközösség működési területén (tevékenységtípus)
Az iskolai szemléletformáló programsorozat célja: a felső tagozatosok egészségtudatosságának fejlesztése.
Az általános iskolák felsőtagozataiban (10-14 éves korcsoport) tartandó programsorozat témái: az egészségtudatosság a mindennapokban, személyi higiéné, családi életre nevelés, szerhasználat megelőzés.
Program-követelmény: az egyes alkalmakat interaktív élménynyújtó foglalkozások formájában kell megtartani.
Beszerzendő mennyiség (tevékenységtípus): 14 db osztály, 8 db alkalom/1 osztály, 1 alkalom 2 X 45 perc.
Helyszín (terem) biztosítása: A helyszín a településeken lévő iskolák termei, amelyeknek a biztosítását az Ajánlattevő tárgyalja és szervezi meg az iskolák vezetésével. Ajánlattevőt a helyszín igénybevételével kapcsolatban költség nem terheli.
Résztvevők toborzása: A résztvevők a településeken lévő iskolák felsőtagozatos osztályaiból kerülnek ki, az iskolások részvételét az Ajánlattevő tárgyalja és szervezi meg az iskolák vezetésével.
További feladat: együttműködés a praxisközösség többi tagjával, részvétel az értekezleteken a szakmai terv szerint, az elvégzett tevékenység dokumentálása (fotódokumentációval és jelenléti ívekkel) a beszerzendő mennyiségi egység szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M.1). alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében bemutatott szakember alkalmassági minimum követelményen felüli szakmai többlet tapasztalata (egész hónapban, minimum 0 hónap – maximum 12 hónap)  20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Bruttó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: időtartam meghosszabbítása a II.2.7. pont szerint. A meghosszabbított teljesítési időtartama alatt Ajánlattevő köteles a II.2.4. pont szerinti feladatokat ellátni valamint a szerződéses kötelezettségeket teljesíteni, amelyért külön díjazás nem illeti meg. Ennek megfelelően mennyiségi növekedés nem történik.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.8.2-17-2017-00019
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Egészségfejlesztési programok tartása 2 témakörben
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85000000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: Lőrinci Praxisközösség működési területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Egészségfejlesztési programok tartása 2 témakörben a Lőrinci Praxisközösség működési területén
Cél: az alapellátás prevenciós tevékenységének erősítése
a) Testsúlykontroll programok tartása (tevékenységtípus)
Cél: testsúlykontroll és -csökkentés támogatása
Feladat: testsúlykontrollt és -csökkentést elősegítő programsorozat tartása
Módszer-követelmény: zárt csoportként működés, elsősorban kognitív-viselkedés terápiás elvek, módszerek alkalmazása, az energia egyensúly kialakítását célzó tematikus program elem alkalmazása. A feladatvégzés során a programhoz illeszkedve gyógytornász, dietetikus közreműködése is szükséges.
Beszerzendő mennyiség: 7 db csoport, 8 db alkalom/csoport, 1,5 óra/alkalom
Helyszín (terem) biztosítása: Az Ajánlatkérő feladata az Ajánlattevő és a Praxisközösség szakmai vezetésének több helyszínre vonatkozó javaslata alapján
Résztvevők toborzása: Az Ajánlatkérő végzi az Ajánlattevő és a Praxisközösség szakmai vezetésének javaslata alapján
További feladat: együttműködés a praxisközösség többi tagjával, részvétel az értekezleteken a szakmai terv szerint, az elvégzett tevékenység dokumentálása (fotódokumentációval és jelenléti ívekkel) a beszerzendő mennyiségi egység szerint.
b) Egyéni pszichológiai (mentálhigiéniai) tanácsadás (tevékenységtípus)
Feladat: egyéni pszichológiai (mentálhigiéniai) tanácsadás
Tanácsadás célcsoportja: a prevenciós vagy normál rendelésen megjelentek közül a háziorvos által beutalt, hangulatzavarral, szorongással, maga stressz-szinttel küzdők, valamint a krízisben lévők.
Beszerzendő mennyiség: 159 tanácsadási óra
Helyszín (terem) biztosítása: Az Ajánlatkérő feladata az Ajánlattevő és a Praxisközösség szakmai vezetésének több helyszínre vonatkozó javaslata alapján
Résztvevők toborzása: Az Ajánlatkérő feladata (a Praxisközösségben közreműködő háziorvosok utalása, ill. praxisközösségi toborzás alapján)
További feladat: együttműködés a praxisközösség többi tagjával, részvétel az értekezleteken a szakmai terv szerint, az elvégzett tevékenység dokumentálása (fotódokumentációval és jelenléti ívekkel) a beszerzendő mennyiségi egység szerint.
Kizárólag a teljes tevékenységre (az a) és b) tevékenységtípusok egészére) lehet ajánlatot tenni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M.1). 6/a. alk. minimumkövetelményben bemutatott szakember alk. minimumkövetelményen felüli szakmai többlet tapasztalata (egész számban, min. 0 alkalom – max. 20 alkalom) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Bruttó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: időtartam meghosszabbítása a II.2.7. pont szerint. A meghosszabbított teljesítési időtartama alatt Ajánlattevő köteles a II.2.4. pont szerinti feladatokat ellátni valamint a szerződéses kötelezettségeket teljesíteni, amelyért külön díjazás nem illeti meg. Ennek megfelelően mennyiségi növekedés nem történik.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.8.2-17-2017-00019
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Egészségfejlesztési programok tartása 3 témakörben
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85000000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: Lőrinci Praxisközösség működési területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Egészségfejlesztési programok tartása 3 témakörben a Lőrinci Praxisközösség működési területén
Cél: az alapellátás prevenciós tevékenységének erősítése és a lakosság egészségtudatosságának fejlesztése.
a) Stresszkezelő tréning tartása gondozási csoportoknak (tevékenységtípus)
Cél: életmódváltás, valamint a hatékonyabb stresszkezelés elsajátítása.
Feladat: Williams Életkészségek (WÉK) stresszkezelő és pszichoszociális készségfejlesztő tréning tartása a háziorvosok által kezelt gondozási csoportok számára, különösen kardiovaszkuláris magas rizikójú betegek számára.
Tréning-követelmény: kognitív-viselkedés terápiás elveken nyugodjon, amely az érzelmek-gondolatok felismerését és elkülönítését, a döntéshozatalt, a feszültség levezetését, az asszertivitás és empátia készségeinek fejlesztését célozza.
Beszerzendő mennyiség: 8 db csoport-tréning, 16 óra/1 csoport-tréning
Helyszín (terem) biztosítása: Ajánlatkérő feladata
Résztvevők toborzása: Ajánlatkérő feladata
További feladat: együttműködés a praxisközösség többi tagjával, részvétel az értekezleteken a szakmai terv szerint, az elvégzett tevékenység dokumentálása (fotódokumentációval és jelenléti ívekkel) a beszerzendő mennyiségi egység szerint.
b) Dohányzás leszokást támogató, csoportos tanácsadás (tevékenységtípus)
A tanácsadás célja: a dohányzás teljes abbahagyása.
Feladat: dohányzás leszokást támogató, csoportos tanácsadás a leszokást vállaló kliensek részére.
Célcsoport: azon kliensek, akik az egészségi állapot felmérés, dohányzással kapcsolatos kérdőív által kiszűrésre kerültek (háziorvos végzi).
Kooperációs igény: leszokást támogató segédeszköz igénybevételének igénye esetén szükség lehet a háziorvos jóváhagyására, közreműködésére, amelynek szükségességére az ajánlattevő hívja fel a programon résztvevő figyelmét.
Beszerzendő mennyiség: 4 db csoport, 6 db alkalom/csoport, 1,5 óra/alkalom
Helyszín (terem) biztosítása: Ajánlatkérő feladata
Résztvevők toborzása: Ajánlatkérő feladata
További feladat: együttműködés a praxisközösség többi tagjával, részvétel az értekezleteken a szakmai terv szerint, az elvégzett tevékenység dokumentálása (fotódokumentációval és jelenléti ívekkel) a beszerzendő mennyiségi egység szerint.
c) Egészséges idősödésre vonatkozó előadás-sorozat tartása (tevékenységtípus)
Az előadássorozat célja: az aktív időskor mint lehetőség elősegítése
Feladat: az idősödő emberek olyan ismereteinek és készségeinek fejlesztése, amelyek segítenek megérteni az idősödés folyamatait, felismerve a szükségszerű és a nem szükségszerű változásokat, segítenek elfogadni és megélni az életkor adta aktuális lehetőségeket, megismertetik az idősödés normatív kríziseivel, azokkal való megbirkózás módjaival, a balesetek, sérülések megelőzésnek technikáival.
Előadás-követelmény: interaktív, élményalapú előadások/foglalkozások tartása az ismertetett témakörökben, figyelembevéve az aktuálisan felmerülő kérdéseket is.
Beszerzendő mennyiség: 68 db előadás, 1 előadás: 2 óra időtartamú
Helyszín (terem) biztosítása: Ajánlatkérő feladata
Résztvevők toborzása: Ajánlatkérő feladata
További feladat: együttműködés a praxisközösség többi tagjával, részvétel az értekezleteken a szakmai terv szerint, az elvégzett tevékenység dokumentálása (fotódokumentációval és jelenléti ívekkel) a beszerzendő mennyiségi egység szerint.
Kizárólag a teljes tevékenységre (az a) és b) és c) tevékenységtípusok egészére) lehet ajánlatot tenni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M.1). 7/a. alk. minimumkövetelményben bemutatott szakember alk. minimumkövetelményen felüli szakmai többlet tapasztalata (egész számban, min. 0 tréning – max. 10 tréning) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Bruttó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: időtartam meghosszabbítása a II.2.7. pont szerint. A meghosszabbított teljesítési időtartama alatt Ajánlattevő köteles a II.2.4. pont szerinti feladatokat ellátni valamint a szerződéses kötelezettségeket teljesíteni, amelyért külön díjazás nem illeti meg.Ennek megfelelően mennyiségi növekedés nem történik.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.8.2-17-2017-00019
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Elsősegélynyújtás-tanítás pedagógusoknak
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85000000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: Lőrinci Praxisközösség működési területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Elsősegélynyújtási tanítás óvodai és iskolai pedagógusoknak a Lőrinci Praxisközösség működési területén (tevékenységtípus)
Elsősegélynyújtási ismeretek oktatása az óvodai és iskola pedagógusok részére a gyermekek egészségtudatosságának fejlesztése érdekében.
Beszerzendő mennyiség (tevékenységtípus): 9 db csoport, 3 db alkalom/csoport, 1,5 óra/alkalom
Helyszín (terem) biztosítása: Ajánlatkérő feladata
Résztvevők toborzása: Ajánlatkérő feladata
További feladat: együttműködés a praxisközösség többi tagjával, részvétel az értekezleteken a szakmai terv szerint, az elvégzett tevékenység dokumentálása (fotódokumentációval és jelenléti ívekkel) a beszerzendő mennyiségi egység szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M.1). 8/b. alk. minimumköv-ben bemutatott szakember alk. minimumkövetelményen felüli szakmai többlet tapasztalata (egész számban, min 0 képzés/előadás/oktatás – max 3 képzés/előadás/oktatás) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Bruttó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: időtartam meghosszabbítása a II.2.7. pont szerint. A meghosszabbított teljesítési időtartama alatt Ajánlattevő köteles a II.2.4. pont szerinti feladatokat ellátni valamint a szerződéses kötelezettségeket teljesíteni, amelyért külön díjazás nem illeti meg. Ennek megfelelően mennyiségi növekedés nem történik.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.8.2-17-2017-00019
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Akkreditált képzések tartása
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85000000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: Lőrinci Praxisközösség működési területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Akkreditált képzések tartása a Lőrinci praxisközösség tagjai részére (tevékenységtípus)
A praxisközösség tagjai részére a praxisközösségi tevékenységhez kapcsolódó témájú akkreditált képzések biztosítása, lebonyolítása 15 fő számára, melynek során tematikusan, a praxisközösség működésben releváns, az adott szakember számára akkreditált képzések lefolytatása szükséges. A képzések konkrét tematikája az EFOP-1.8.0 projekt keretében kidolgozott praxisközösségi képzések tematikájának ismeretében kerül meghatározásra. Feladat továbbá az EFOP-1.8.0-VEKOP-17 „Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése” kiemelt projekt szakmai elvárásainak való szakmai megfelelés és folyamatos együttműködés megvalósítása is. Egy teljesített képzésnek, illetve felkészítésnek számít egy fő által teljesített egy képzés vagy felkészítés. A képzés E-learning formájában teljesítendő.
A megtartott képzéseken a projekt beszámolóhoz szükséges összefoglalók elkészítése.
Beszerzendő mennyiség (tevékenységtípus): 15 fő képzése a teljesítés időtartama (tervezetten 3 hónap) alatt
Helyszín (terem) biztosítása: Ajánlattevő feladata
Résztvevők toborzása: Ajánlatkérő feladata
További feladat: együttműködés a praxisközösség többi tagjával, részvétel az értekezleteken a szakmai terv szerint, az elvégzett tevékenység dokumentálása (fotódokumentációval és jelenléti ívekkel) a beszerzendő mennyiségi egység szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M.1). alk. minimumkövetelmény tekintetében bemutatott szakember alk. minimum követelményen felüli szakmai többlet tapasztalata (egész hónapban, min. 0 hónap – max. 12 hónap)  20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Bruttó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: időtartam meghosszabbítása a II.2.7. pont szerint. A meghosszabbított teljesítési időtartama alatt Ajánlattevő köteles a II.2.4. pont szerinti feladatokat ellátni valamint a szerződéses kötelezettségeket teljesíteni, amelyért külön díjazás nem illeti meg.Ennek megfelelően mennyiségi növekedés nem történik.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.8.2-17-2017-00019
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
15828 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Népegészségügyi koordinátori feladatok ellátása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Ludányi Ádám e.v.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80301862
Postai cím: Toldi út 6
Város: Hort
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3014
Ország: Magyarország
E-mail: ludanyiadam1995@gmail.com
Telefon: +36 205696063
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 69654743130
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 975000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Ludányi Ádám e.v.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80301862
Postai cím: Toldi út 6
Város: Hort
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3014
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 69654743130

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2. Rész száma: 2 Elnevezés: Egészségfelelősi feladatok ellátása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Komenda Ramóna
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33299857
Postai cím: Fenyőfa Út 41
Város: Petőfibánya
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3023
Ország: Magyarország
E-mail: rami.komenda@gmail.com
Telefon: +36 706002217
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 8392152786
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 360000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Komenda Ramóna
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33299857
Postai cím: Fenyőfa Út 41
Város: Petőfibánya
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3023
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 8392152786

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Dietetikusi feladatok ellátása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Hegyi Brigitta ev.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35342395
Postai cím: Mártírok Útja 6.
Város: Hatvan
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3000
Ország: Magyarország
E-mail: he.brigitta@gmail.com
Telefon: +36 20581118
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 68860787130
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 675000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Hegyi Brigitta ev.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35342395
Postai cím: Mártírok Útja 6.
Város: Hatvan
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 68860787130

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: Gyógytornászi feladatok ellátása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Juhász-Marosin Júlia
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87151514
Postai cím: Kossuth Lajos Út 250.
Város: Hort
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3014
Ország: Magyarország
E-mail: marosin.julcsi@gmail.com
Telefon: +36 706626474
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 8444913219
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 975000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Juhász-Marosin Júlia
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87151514
Postai cím: Kossuth Lajos Út 250.
Város: Hort
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3014
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 8444913219

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 5 Elnevezés: Iskolai szemléletformáló programsorozat tartása
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az eljárás eredménytelen a Kbt. 75. § (1) bekezdése a) pontja alapján.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 6 Rész száma: 6 Elnevezés: Egészségfejlesztési programok tartása 2 témakörben
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TENDER GYÁR Pályázati Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13756086
Postai cím: Mikszáth Kálmán Utca 14
Város: Göd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2131
Ország: Magyarország
E-mail: kempfj1@gmail.com
Telefon: +36 205518788
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14451911213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 4864100
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: 6/a. Testsúlykontroll programok tartása 7 db csoport, 8 db alkalom/csoport, 1,5 óra/alkalom mennyiségben, praxisközösségi szolgáltatások nyújtásával 6/b. Egyéni pszichológiai (mentálhigiéniai) tanácsadás 159 tanácsadási óra mennyiségben
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: TENDER GYÁR Pályázati Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13756086
Postai cím: Mikszáth Kálmán Utca 14
Város: Göd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2131
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14451911213

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 7 Rész száma: 7 Elnevezés: Egészségfejlesztési programok tartása 3 témakörben
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ElitLine Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33270966
Postai cím: Szapári Utca 20
Város: Hatvan
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3000
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@elitline.hu
Telefon: +36 305512101
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24120188210
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 7315200
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Egészséges idősödésre vonatkozó előadás-sorozat tartása
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: ElitLine Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33270966
Postai cím: Szapári Utca 20
Város: Hatvan
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24120188210

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 8 Elnevezés: Elsősegélynyújtás-tanítás pedagógusoknak
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az eljárás eredménytelen a Kbt. 75. § (1) bekezdése a) pontja alapján.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 9 Rész száma: 9 Elnevezés: Akkreditált képzések tartása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Oktató Családorvosok Magyarországi Kollégiuma Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14231702
Postai cím: Pasaréti Út 1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon: +36 303964043
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23117932241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 750000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Oktató Családorvosok Magyarországi Kollégiuma Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14231702
Postai cím: Pasaréti Út 1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23117932241

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/31 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges