Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/195
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.10.09.
Iktatószám:19513/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Gönc Város Önkormányzata
Teljesítés helye:3895 Gönc, Károlyi Gáspár u. 33. hrsz.: 997/3
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Polgári Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Gönc Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26929534
Postai cím: Kossuth Utca 71
Város: Gönc
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3895
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sivák János
Telefon: +36 46588355
E-mail: gonchivatal@wdsl.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gonc.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
Hivatkozási szám: EKR001095872019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A földszintes lapostetős épületrész tető vízszigetelése felújításra került. Itt már csak hőszigetelni kell. Azonban ketté kell választani a földszintes részt, hiszen van egy nagyobb belmagasságú rész és van egy kisebb belmagasságú rész. A magasabb résznél az attikafal magassága majdnem megfelelő. Azonban itt sem kerülhető el annak a magasítása. A kisebb magasságú résznél azonban gyakorlatilag nincs attikafal, itt természetesen nagyobb mértékű magasításra van szükség. Végül mindkettő esetben ugyanaz történik, csak a magasítás mértékében van különbség.
Rá kell falazni a meglévő attikafalra azért, hogy korrekt megoldást lehessen kialakítani. Az alacsonyabb épületrész esetében mintegy 60 cm ráfalazás szükséges, míg a másik esetben 40 cm. Vissza kell bontani a bádogfedést, fel kell tárni az attikafal anyagát. Amennyiben vasbeton, akkor kb. 30 cm-ként meg kell fúrni az attikafal tetejét és el kell helyezni a furatba beragasztva 10 mm átmérőjű acéltüskéket, amelyek stabilizálják a ráfalazást. A tüskék lehetőség szerint ne kerüljenek egy vonalba. Falazott attika esetén 50 cm-ként kell elhelyezni az acéltüskéket.
Ezek után ki lehet alakítani az új rétegrendet. A csapadékvíz elleni szigetelést folytonosítani kell és rá kell hajtani az attikafal tetejére. Az attikafal belső oldalára 5+1 cm vastag ROOFMATE LG hőszigetelést kell helyezni, amelyet a falra felvezetett bitumenes lemezhez kell ragasztani. A homlokzatra 16 cm vastag EPS hőszigetelés kerül. (Előtte a felületjavítást el kell végezni!) A hőszigetelést dűbelezéssel kell rögzíteni. Az attikafal immáron a belső és a külső hőszigetelés által felvastagodott (plusz 22 cm) és ezt kell lefedni a bádogozással. A korábban felújított felületet úgy kell tekinteni, hogy a lejtésviszonyok rendben vannak és a vízszigetelés megfelelően működik. Így elhelyezhető a tervezett hőszigetelés, ami 25 cm vastag RAVATHERM XPS 300 SL. A hőszigetelés fölé ún. vízterelő fóliát (Tyvek) kell helyezni, ami segíti azt, hogy a csapadék minél hamarabb a lefolyókba jusson. A vízterelő fólia fölé pedig 16-32 mm szemcsenagyságú mosott kavics leterhelő réteget kell helyezni minimum 5 cm vastagságban. Ezzel a rétegrenddel egy nem járható duó tető jön létre. Jelenlegi állapotban a csapadékvíz ki van vezetve a homlokzat felé, ami jégdugó kialakulásának a kockázatával jár. A hőszigetelés következtében megnövekedett vastagság miatt szükségessé válik a jelenlegi gőznyomás levezető és páraszellőző csövek magasítása is.
Déli magas épületrész
A tetőfelületet szinte teljes egészében betakarják a napelemek. Ezeknek az elbontását, védett helyre történő szállítását, majd a visszahelyezését természetesen költségelni kell. (Az északi magas épületrészen nincsenek napelemek!)
Ezek után a teljes rétegrendet vissza kell bontani a nyers födém felső síkjáig. El kell bontani az attikafalak bádogfedését is. A nyers födémre lejtbeton kerül, amely biztosítja a megfelelő, (kb. 2,5 %) lejtést az összefolyók felé. A korábbi, vonalra történő lejtés helyett pontra lejtést kell kialakítani. Ügyelni kell a lejtbeton megfelelő dilatálására. Meg kell vizsgálni a meglévő csapadékvíz ejtő vezetékeket, szükség esetén cserélni kell azokat!
A lejtbetonra ICOPAL SIPLAST PRIMER Speed SBS kellősítés kerül. Erre kerül egy réteg ICOPAL E-G4 F/K Extra csapadékvíz elleni szigetelés, majd pedig egy réteg ICOPAL E-PV 4 F/K Extra szigetelés. A szigetelést fel kell vezetni az attikafal tetejére. A csapadékvíz elleni szigetelésre kerül a 25 cm vastag RAVATHERM XPS 300 SL. A hőszigetelés fölé ún. vízterelő fóliát (Tyvek) kell helyezni, ami segíti azt, hogy a csapadék minél hamarabb a lefolyókba jusson. A vízterelő fólia fölé pedig 16-32 mm szemcsenagyságú mosott kavics leterhelő réteget kell helyezni minimum 5 cm vastagságban. Mindkét réteg szigetelést fel kell vezetni az attikafal tetejére. A függőleges szigetelés védelmét az 5+1 cm vastag ROOFMATE LG hőszigetelés biztosítja. Az attikafal bádoglefedése akkor történhet meg, ha a homlokzati szigetelés felér az attikafal tetejéig. A hőszigetelést rá kell fordítani az attikafal tetejére is. A szélszívás elleni leterhelést a napelemeket is leterhelő járdalapok biztosítják. A bádogfedést a szakmai szabályok szerinti sűrűségben dilatálni kell!
Északi magas épületrész
Ennél az épületrésznél ugyanazok a műveletek készülnek, mint a fentiekben, azzal a különbséggel, hogy itt nincsenek napelemek.
A teljes épületkomplexum falának az utólagos hőszigetelése jellemzően 16 cm vastag EPS habbal történik, ezeket csak néhány helyen szakítja meg kőzetgyapot sáv. A járdától a lábazat magasságáig XPS hőszigetelést kell alkalmazni! A rámpa síkja fölött legalább 30 cm magasságban.
A külső nyílászárók osztása nem változik. Anyaguk viszont fehér műanyag lesz, háromrétegű hőszigetelő üvegezéssel, a konszignáció szerint. Csupán néhány nyílászáró készül hőhídmentes alumínium szerkezettel.
Akadálymentes WC-t mindkét szárnyon belül ki kell alakítani. Biztosítjuk az akadálymentes megközelítést. Ehhez két rámpát kell építeni a magas szárnyak végfalaihoz, ahol az üvegfalakat ajtókká kell átalakítani.
Részletes műszaki paramétereket a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 130739851 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3895 Gönc, Károlyi Gáspár u. 33. hrsz.: 997/3
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A földszintes lapostetős épületrész tető vízszigetelése felújításra került. Itt már csak hőszigetelni kell. Azonban ketté kell választani a földszintes részt, hiszen van egy nagyobb belmagasságú rész és van egy kisebb belmagasságú rész. A magasabb résznél az attikafal magassága majdnem megfelelő. Azonban itt sem kerülhető el annak a magasítása. A kisebb magasságú résznél azonban gyakorlatilag nincs attikafal, itt természetesen nagyobb mértékű magasításra van szükség. Végül mindkettő esetben ugyanaz történik, csak a magasítás mértékében van különbség.
Rá kell falazni a meglévő attikafalra azért, hogy korrekt megoldást lehessen kialakítani. Az alacsonyabb épületrész esetében mintegy 60 cm ráfalazás szükséges, míg a másik esetben 40 cm. Vissza kell bontani a bádogfedést, fel kell tárni az attikafal anyagát. Amennyiben vasbeton, akkor kb. 30 cm-ként meg kell fúrni az attikafal tetejét és el kell helyezni a furatba beragasztva 10 mm átmérőjű acéltüskéket, amelyek stabilizálják a ráfalazást. A tüskék lehetőség szerint ne kerüljenek egy vonalba. Falazott attika esetén 50 cm-ként kell elhelyezni az acéltüskéket.
Ezek után ki lehet alakítani az új rétegrendet. A csapadékvíz elleni szigetelést folytonosítani kell és rá kell hajtani az attikafal tetejére. Az attikafal belső oldalára 5+1 cm vastag ROOFMATE LG hőszigetelést kell helyezni, amelyet a falra felvezetett bitumenes lemezhez kell ragasztani. A homlokzatra 16 cm vastag EPS hőszigetelés kerül. (Előtte a felületjavítást el kell végezni!) A hőszigetelést dűbelezéssel kell rögzíteni. Az attikafal immáron a belső és a külső hőszigetelés által felvastagodott (plusz 22 cm) és ezt kell lefedni a bádogozással. A korábban felújított felületet úgy kell tekinteni, hogy a lejtésviszonyok rendben vannak és a vízszigetelés megfelelően működik. Így elhelyezhető a tervezett hőszigetelés, ami 25 cm vastag RAVATHERM XPS 300 SL. A hőszigetelés fölé ún. vízterelő fóliát (Tyvek) kell helyezni, ami segíti azt, hogy a csapadék minél hamarabb a lefolyókba jusson. A vízterelő fólia fölé pedig 16-32 mm szemcsenagyságú mosott kavics leterhelő réteget kell helyezni minimum 5 cm vastagságban. Ezzel a rétegrenddel egy nem járható duó tető jön létre. Jelenlegi állapotban a csapadékvíz ki van vezetve a homlokzat felé, ami jégdugó kialakulásának a kockázatával jár. A hőszigetelés következtében megnövekedett vastagság miatt szükségessé válik a jelenlegi gőznyomás levezető és páraszellőző csövek magasítása is.
Déli magas épületrész
A tetőfelületet szinte teljes egészében betakarják a napelemek. Ezeknek az elbontását, védett helyre történő szállítását, majd a visszahelyezését természetesen költségelni kell. (Az északi magas épületrészen nincsenek napelemek!)
Ezek után a teljes rétegrendet vissza kell bontani a nyers födém felső síkjáig. El kell bontani az attikafalak bádogfedését is. A nyers födémre lejtbeton kerül, amely biztosítja a megfelelő, (kb. 2,5 %) lejtést az összefolyók felé. A korábbi, vonalra történő lejtés helyett pontra lejtést kell kialakítani. Ügyelni kell a lejtbeton megfelelő dilatálására. Meg kell vizsgálni a meglévő csapadékvíz ejtő vezetékeket, szükség esetén cserélni kell azokat!
A lejtbetonra ICOPAL SIPLAST PRIMER Speed SBS kellősítés kerül. Erre kerül egy réteg ICOPAL E-G4 F/K Extra csapadékvíz elleni szigetelés, majd pedig egy réteg ICOPAL E-PV 4 F/K Extra szigetelés. A szigetelést fel kell vezetni az attikafal tetejére. A csapadékvíz elleni szigetelésre kerül a 25 cm vastag RAVATHERM XPS 300 SL. A hőszigetelés fölé ún. vízterelő fóliát (Tyvek) kell helyezni, ami segíti azt, hogy a csapadék minél hamarabb a lefolyókba jusson. A vízterelő fólia fölé pedig 16-32 mm szemcsenagyságú mosott kavics leterhelő réteget kell helyezni minimum 5 cm vastagságban. Mindkét réteg szigetelést fel kell vezetni az attikafal tetejére. A függőleges szigetelés védelmét az 5+1 cm vastag ROOFMATE LG hőszigetelés biztosítja. Az attikafal bádoglefedése akkor történhet meg, ha a homlokzati szigetelés felér az attikafal tetejéig. A hőszigetelést rá kell fordítani az attikafal tetejére is. A szélszívás elleni leterhelést a napelemeket is leterhelő járdalapok biztosítják. A bádogfedést a szakmai szabályok szerinti sűrűségben dilatálni kell!
Északi magas épületrész
Ennél az épületrésznél ugyanazok a műveletek készülnek, mint a fentiekben, azzal a különbséggel, hogy itt nincsenek napelemek.
A teljes épületkomplexum falának az utólagos hőszigetelése jellemzően 16 cm vastag EPS habbal történik, ezeket csak néhány helyen szakítja meg kőzetgyapot sáv. A járdától a lábazat magasságáig XPS hőszigetelést kell alkalmazni! A rámpa síkja fölött legalább 30 cm magasságban.
A külső nyílászárók osztása nem változik. Anyaguk viszont fehér műanyag lesz, háromrétegű hőszigetelő üvegezéssel, a konszignáció szerint. Csupán néhány nyílászáró készül hőhídmentes alumínium szerkezettel.
Akadálymentes WC-t mindkét szárnyon belül ki kell alakítani. Biztosítjuk az akadálymentes megközelítést. Ehhez két rámpát kell építeni a magas szárnyak végfalaihoz, ahol az üvegfalakat ajtókká kell átalakítani.
Részletes műszaki paramétereket a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata (db projekt) 15
2 Többlet jótállás időtartama (hónap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00071
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Polgári Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34962754
Postai cím: Külterület 024/15. hrsz.
Város: Encs
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3860
Ország: Magyarország
E-mail: miskolc@polgarikft.hu
Telefon: +36 46303393
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 46587438
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11440118205
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 156629044
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 130739851
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Egyes szigetelési munkák, egyes épületgépészeti munkák, egyes nyílászáró beépítési feladatok, építésvezetés.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Polgári Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34962754
Postai cím: Külterület 024/15. hrsz.
Város: Encs
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3860
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11440118205

Hivatalos név: ABAÉPKER Abaúji Építőipari és Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70362057
Postai cím: Fő Út 133
Város: Forró
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3849
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12666133205

Hivatalos név: ÉPSZER Építő-és Szerelőipari Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18344736
Postai cím: Eötvös Utca 11
Város: Sárospatak
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3950
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12610008205

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/08/23 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
x Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges