Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/195
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.10.09.
Iktatószám:19519/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Tokaj-Oremus Szőlőbirtok és Pincészet Kft.
Teljesítés helye:3934. Tolcsva, Hrsz.: 29/A; 30/A; 31/3/A; 31/4/A; 31/4/B; 31/4/C; 31/6/A; 31/6/B; 32/A; 32/B
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Polyis Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tokaj-Oremus Szőlőbirtok és Pincészet Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47268465
Postai cím: Bajcsy-Zs. Utca 47
Város: Tolcsva
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3934
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bacsó András
Telefon: +36 47384520
E-mail: tokajoremus@tokajoremus.hu
Fax: +36 47384520
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tokajoremus.com
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: TOKAJ–OREMUS Kft. pincerendszer bővítésének a kiv.
Hivatkozási szám: EKR000386582018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Tárolókapacitás növelése, a pincerendszer bővítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3934. Tolcsva, Hrsz.: 29/A; 30/A; 31/3/A; 31/4/A; 31/4/B; 31/4/C; 31/6/A; 31/6/B; 32/A; 32/B
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
TOKAJ – OREMUS Kft. VP-4.2.2.-16 kódszámú 1811667794 iratazonosító számú projekt keretén belüli tárolókapacitás növelése, a pincerendszer bővítésének a kivitelezésére
I. számú részajánlat:
Tárolókapacitás növelése, a pincerendszer bővítése.
Megbízó a Tulajdonát képező meglévő -, önálló kisebb légterű és szelvényű pinceszakaszokból álló pincerendszerét a bortárolóterek kapacitás növelése céljából bővíteni-, a pincerendszeren belüli szállítást, anyag- mozgatást racionalizálni kívánja.
Az alábbi létesítmények, beavatkozások szerepelnek a tervdokumentációban:
- Összekötő bányászati vágatok (2,5x2 m) 48,90 m ( V1, V2…,V8)
- Beton feljáró rámpák 25,50 m ( R1, R2.., R5)
- Faragott kő falazattal biztosított új vágatok:18,50 m (BV1, BV2,BV3)
- Pinceszakaszok megerősítése (faragott kő) 68,60 m (M1, M2…M9, M10, M11)
- Pinceszakaszok tömedékelése (Ú3,L6,AB3 vége)87,00 m3(TÖ1, TÖ2, TÖ3)
- 1. lift akna (2,81x2,94 m belméret) 11,05 m (140 lm3) LIKAY pincére
- 1. lift vb. folyosó (2,56x2,80 m) 7,50 m (Likay)-lejáró bontás-átépítés
- 1. lift új terméskő homlokfal (Likay) 16,5 m2 (10 m3)-meglévő bontása
- 2. lift akna(2,81x2,94 m belméret) 14,30 m (180 lm3) Bekényi Felső-Alsó pincére
- 2. lift vb. folyosó (2,56x2,80 m) 4,70 m (Felső- Bekényi)-lejáró bontás
- 2. lift új terméskő homlokfal 16 m2 (10 m3)-meglévő bontás-átépítés
- Meglévő szellőzők vízzáró átépítése 80 m (20 db)
- Feltáskásodott , pergő kőzetfelületek javítása utánvájással (szelvény-„frissítés”) 155 m (840 m2)- a béleletlen szakaszokon
- Falazat tufa- habarcsos javítása (fröcskölés) 36 m (200 m2) KA1 ágban
- Pincepadló javítása 10 cm talp- utánvéttel és 5 cm murva- terítéssel 410 m2 (136 m) KA1, KA3, KA2, L2, D2 ágak
- L1 lift melletti L2-T1 összekötő ágban vb. födémes tároló tér kialakítása 2,7-4,8 m x 4,70 m = 18 m2 (TL tároló)
- Az FB3 végéből nyíló hatszögletes kóstolótér vb. födémjének vakolat-felújítása kb. 26 m2
- A Gárdossy pince lejárati falazati és lépcső felújítása L= 11 m hosszban ( állófal, lépcső boltozat)
- A pincelejárók felső lépcsőfokainál a beszivárgó vizek távol tartása résfallal 9 db 0,3x1,5x2,5=kb. 10 m3 (C20/37)
Ahol gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott ajánlatkérő, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék ajánlható meg (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 420
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP-4.2.2.-16 kódszámú 1811667794 iratazonosító szá

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
15307 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Tárolókapacitás növelése, a pincerendszer bővítése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/08/15 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Polyis Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51998224
Postai cím: Kassai Út 148
Város: Erdőhorváti
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3935
Ország: Magyarország
E-mail: polyis@pr.hu
Telefon: +36 209680814
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 162981917
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3934. Tolcsva, Hrsz.: 29/A; 30/A; 31/3/A; 31/4/A; 31/4/B; 31/4/C; 31/6/A; 31/6/B; 32/A; 32/B
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
TOKAJ – OREMUS Kft. VP-4.2.2.-16 kódszámú 1811667794 iratazonosító számú projekt keretén belüli tárolókapacitás növelése, a pincerendszer bővítésének a kivitelezésére
I. számú részajánlat:
Tárolókapacitás növelése, a pincerendszer bővítése.
Megbízó a Tulajdonát képező meglévő -, önálló kisebb légterű és szelvényű pinceszakaszokból álló pincerendszerét a bortárolóterek kapacitás növelése céljából bővíteni-, a pincerendszeren belüli szállítást, anyag- mozgatást racionalizálni kívánja.
Az alábbi létesítmények, beavatkozások szerepelnek a tervdokumentációban:
- Összekötő bányászati vágatok (2,5x2 m) 48,90 m ( V1, V2…,V8)
- Beton feljáró rámpák 25,50 m ( R1, R2.., R5)
- Faragott kő falazattal biztosított új vágatok:18,50 m (BV1, BV2,BV3)
- Pinceszakaszok megerősítése (faragott kő) 68,60 m (M1, M2…M9, M10, M11)
- Pinceszakaszok tömedékelése (Ú3,L6,AB3 vége)87,00 m3(TÖ1, TÖ2, TÖ3)
- 1. lift akna (2,81x2,94 m belméret) 11,05 m (140 lm3) LIKAY pincére
- 1. lift vb. folyosó (2,56x2,80 m) 7,50 m (Likay)-lejáró bontás-átépítés
- 1. lift új terméskő homlokfal (Likay) 16,5 m2 (10 m3)-meglévő bontása
- 2. lift akna(2,81x2,94 m belméret) 14,30 m (180 lm3) Bekényi Felső-Alsó pincére
- 2. lift vb. folyosó (2,56x2,80 m) 4,70 m (Felső- Bekényi)-lejáró bontás
- 2. lift új terméskő homlokfal 16 m2 (10 m3)-meglévő bontás-átépítés
- Meglévő szellőzők vízzáró átépítése 80 m (20 db)
- Feltáskásodott , pergő kőzetfelületek javítása utánvájással (szelvény-„frissítés”) 155 m (840 m2)- a béleletlen szakaszokon
- Falazat tufa- habarcsos javítása (fröcskölés) 36 m (200 m2) KA1 ágban
- Pincepadló javítása 10 cm talp- utánvéttel és 5 cm murva- terítéssel 410 m2 (136 m) KA1, KA3, KA2, L2, D2 ágak
- L1 lift melletti L2-T1 összekötő ágban vb. födémes tároló tér kialakítása 2,7-4,8 m x 4,70 m = 18 m2 (TL tároló)
- Az FB3 végéből nyíló hatszögletes kóstolótér vb. födémjének vakolat-felújítása kb. 26 m2
- A Gárdossy pince lejárati falazati és lépcső felújítása L= 11 m hosszban ( állófal, lépcső boltozat)
- A pincelejárók felső lépcsőfokainál a beszivárgó vizek távol tartása résfallal 9 db 0,3x1,5x2,5=kb. 10 m3 (C20/37)
Ahol gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott ajánlatkérő, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék ajánlható meg (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/08/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/11/22 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 162981917
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Polyis Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51998224
Postai cím: Kassai Út 148
Város: Erdőhorváti
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3935
Ország: Magyarország
E-mail: polyis@pr.hu
Telefon: +36 209680814
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/09/30 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Módosuló rendelkezés:
Befejezés:
Teljesítés határideje módosul: 2019. november 22.
Megrendelő előzetes értesítés mellett előteljesítést elfogad.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A II.2.1 ben meghatározott föld alatti tervezéssel előre tervezett kivitelezési határidőt meghosszabbító körülmények merültek fel:
- 1. lift elhelyezésére szolgáló tartálytér. Vasbeton tartály bontása: a tervező által meghatározott mennyisége és minősége (szilárdsága) is több volt a valóságban így annak elbontása, illetve törmelékének elszállítása több volt a tervezetthez mérten. A tervező 665 munkaórával számolt, illetve 35 m3-rel, a valóságban 3708 óra és 58 m3 volt a tényleges.
- A Bv1 biztosított vágat készítésekor egy közel 150 m3-es szakadáshoz ért a kivitelező, melyen való átjutáshoz tervező művezetés keretében kiegészítő műszaki megoldást keresett, mely további dúcolással és injektálással járt. Az injektáló fúrat készítésére és a hozzá szükséges gép felvonultatására 2 nap, a dúcolat szakaszos készítésére 15 munkanap, illetve a 150 m3 bepergett talajréteg kihordása és elszállítása további 20 munkanapot vett igénybe.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 162981917 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 162981917 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben