Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/195
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.10.09.
Iktatószám:19524/2019
CPV Kód:45214100-1
Ajánlatkérő:Tápióság Község Önkormányzata
Teljesítés helye:2254 Tápióság, Bicskei út 21. Hrsz.: 1006/1
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:General Architect Tervező és Generalkivitelező Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tápióság Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15073664
Postai cím: Bicskei Út 3,
Város: Tápióság
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2253
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Halasi Anita
Telefon: +36 29465667
E-mail: polgarmester@tapiosag.hu
Fax: +36 29465575
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tapiosag.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Gézengúz Óvoda bővítése
Hivatkozási szám: EKR000499332018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214100-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Gézengúz Óvoda bővítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2254 Tápióság, Bicskei út 21. Hrsz.: 1006/1
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A meglévő főépület bővítéseként megépül egy földszint, emelet szintszámú épületrész. Földszint helyiségei 126,73 m2, emelet helyiségei összesen 128,53 m2.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 360
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
18792 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Gézengúz Óvoda bővítése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/10/05 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: General Architect Tervező és Generalkivitelező Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89473706
Postai cím: Papp Károly Utca 41
Város: Tápióság
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2253
Ország: Magyarország
E-mail: info.generalarchitect@gmail.com
Telefon: +36 303770991
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 66737209
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214100-1
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214100-1
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2254 Tápióság, Bicskei út 21. Hrsz.: 1006/1
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A meglévő főépület bővítéseként megépül egy földszint, emelet szintszámú épületrész. Földszint helyiségei 126,73 m2, emelet helyiségei összesen 128,53 m2.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 405
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 66737209
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: General Architect Tervező és Generalkivitelező Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89473706
Postai cím: Papp Károly Utca 41
Város: Tápióság
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2253
Ország: Magyarország
E-mail: info.generalarchitect@gmail.com
Telefon: +36 303770991
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/09/25 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Vállalkozási szerződés III/4. pontjának a meghatározott teljesítési határidő 360 napról 405 napra módosul, mely dátum szerint 2019. november 14-ei teljesítési határidőt jelent.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. mintegy 6 hónapja nem végezte el a villanyvezeték átkötési munkálatokat, emiatt a Vállalkozó nem tud 2 db nyílászárót beépíteni, a belső festést elvégezni, a külső homlokzati vakolást befejezni, valamint a villamos hálózatot üzembe helyezni. Az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt-vel történt egyeztetés alapján az eredeti határidőhöz képest kb. további 45 napra van szükséges a kivitelezési munkálatok befejezéséhez.
Megállapítható, hogy a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, melyet Felek kellő gondossággal előre nem láthattak. Megállapítható továbbá, hogy a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, s ellenérték növekedéssel nem jár.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 66737209 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 66737209 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben