Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/197
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.10.11.
Iktatószám:19537/2019
CPV Kód:45215100-8
Ajánlatkérő:Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:1. részfeladat: 8200 Veszprém, Vilonyai utca 2/B sz. alatti orvosi rendelő (4094/3/A/65. hrsz-ú ingatlan);2. részfeladat: 8200 Veszprém, Ördögárok utca 5. szám alatti orvosi rendelő (5131/A/3. hrsz-ú ingatlan)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28636553
Postai cím: Óváros Tér 9.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Porga Gyula polgármester
Telefon: +36 88549176
E-mail: kozbeszerzes@gov.veszprem.hu
Fax: +36 88549380
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.veszprem.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: TOP-6.6.1-16-VP1-2018 Orvosi rendelő megújítása
Hivatkozási szám: EKR000698452019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45215100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. részfeladat: „TOP-6.6.1-16-VP1-2018-00004 azonosító számú, „Vilonyai utca 2/B sz. alatti orvosi rendelők megújítása” elnevezésű projekt keretében az orvosi rendelő felújításának kivitelezési munkái”
A közbeszerzés főbb mennyiségei:
Belső felület előkészítés, diszperziós festés 193 m2
Homlokzati hőszigetelés 3 m2
Födém, mennyezet hőszigetelés 118 m2
Tárolószekrény 1 db
Konyhabútor 1 db
Kommunikációs akadálymentesítés 1 db
Infokkommunikációs táblák, feliratok 22 db
Műanyag kültéri nyílászáró elhelyezése 9 db
Falburkolat készítése 242 m2
Padlóburkolat készítése 115,5 m2
Látszóbordás függesztett álmennyezet 116 m2
Gipszkarton borítású falburkolat készítése 97 m2
Oldalfalvakolat készítése 30 m2
Válaszfal építése 28 m2
2. részfeladat:
TOP-6.6.1-16-VP1-2018-00005 azonosító-számú, Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” projekt keretein belül megvalósítandó „Ördögárok utca 5.szám alatti orvosi rendelő megújítása” - kivitelezési munkák ellátása
A közbeszerzés főbb mennyiségei:
Az óvodát, szociális intézményt, orvosi rendelőt magába foglaló komplexum utolsó tömbjében található orvosi rendelő felújítása valósul meg. A két orvosi rendelő nem esett át jelentős felújításon, csak állagmegóvási munkálatok történtek.
Az építési tevékenység során az energia hatékonysági korszerűsítés jegyében teljes körű hőszigetelés (homlokzati, lapostető, padló), nyílászáró csere, gépészeti rendszer vezetékezései, szaniterei, szellőzőrendszer, fűtési hőleadók, elektromos erős- és gyengeáram hálózatok, felújítása valósul meg. A belső felújítás magába foglalja a teljes körű akadálymentesítést, belső padló és falburkolatok, belső ajtók korszerűsítését.
~132 m2 alapterületű orvosi rendelők és kiszolgáló helyiségek komplex felújítása. ~55 m2 padlóburkolat készítése gres, kőporcelán lappal, ~90 m2 falburkolat készítése mázas kerámia lappal, ~90m2 linóleum burkolat fektetése, ~600 m2 belső vizes-diszperziós festés előkészített felületre, 10db Hörmann papírrács betétes acéllemez borítású belső ajtó, 13db RAHAU Synego műanyag kültéri nyílászáró elhelyezése ~163 m2 homlokzati színvakolat felhordása, ~152 m2 homlokzati hőszigetelés készítése, ~176 m2 lapostető szigetelés
A részletes feladat meghatározást a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza, a műszaki leírás és az
árazatlan költségvetések a dokumentáció mellékleteként kiadásra kerülnek. A szerződés tárgya által indokolt vagy jogszabályban
meghatározott esetek kivételével a műszaki leírás nem hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, ha az egyes gazdasági szereplők vagy termékek előnyben részesítéséhez vagy kiszorításához vezetne. Az ilyen hivatkozás csak kivételes esetekben engedhető meg, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának a 321/2015 (X.30) Korm. rendelet 46.§ (2) bekezdés szerinti, kellően pontos és érthető leírása. Az ilyen megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell szerepeltetni.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: TOP-6.6.1-16-VP1-2018-00004 Vilonyai utca 2/B sz.
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45215100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 1. részfeladat: 8200 Veszprém, Vilonyai utca 2/B sz. alatti orvosi rendelő (4094/3/A/65. hrsz-ú ingatlan)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. részfeladat: „TOP-6.6.1-16-VP1-2018-00004 azonosító számú, „Vilonyai utca 2/B sz. alatti orvosi rendelők megújítása” elnevezésű projekt keretében az orvosi rendelő felújításának kivitelezési munkái”
A közbeszerzés főbb mennyiségei:
Belső felület előkészítés, diszperziós festés 193 m2
Homlokzati hőszigetelés 3 m2
Födém, mennyezet hőszigetelés 118 m2
Tárolószekrény 1 db
Konyhabútor 1 db
Kommunikációs akadálymentesítés 1 db
Infokkommunikációs táblák, feliratok 22 db
Műanyag kültéri nyílászáró elhelyezése 9 db
Falburkolat készítése 242 m2
Padlóburkolat készítése 115,5 m2
Látszóbordás függesztett álmennyezet 116 m2
Gipszkarton borítású falburkolat készítése 97 m2
Oldalfalvakolat készítése 30 m2
Válaszfal építése 28 m2
A részletes feladat meghatározást a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza, a műszaki leírás és az
árazatlan költségvetések a dokumentáció mellékleteként kiadásra kerülnek. A szerződés tárgya által indokolt vagy jogszabályban
meghatározott esetek kivételével a műszaki leírás nem hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, ha az egyes gazdasági szereplők vagy termékek előnyben részesítéséhez vagy kiszorításához vezetne. Az ilyen hivatkozás csak kivételes esetekben engedhető meg, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának a 321/2015 (X.30) Korm. rendelet 46.§ (2) bekezdés szerinti, kellően pontos és érthető leírása. Az ilyen megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell szerepeltetni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Az előírtnál kedvezőbb többletjótállás vállalása, (hónap) (min. 0 hónap, max. 36 hónap) 20
2 3.A szerződés teljesítésében résztvevő szakembernek a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti MV-É jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn (36 hónap v. 48 hónap) felüli szakmai tapasztal 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1.Nettó ajánlati ár összesen, HUF Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.6.1-16-VP1-2018-00004
II.2.9) További információ:
Értékelési ponttartomány 0-10. Értékelési módszer: 1.r. fordított arányosítás; 2. r: egyenes arányosítás; 3.r: egyenes arányosítás. KH útmutatója és a közbeszerzési dokumentumok között kiadott Útmutató az ajánlattevők részére dokumentumban foglaltak szerint.

II.2.1)
Elnevezés: TOP-6.6.1-16-VP1-2018-00005 Ördögárok utca 5. sz.
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45215100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 2. részfeladat: 8200 Veszprém, Ördögárok utca 5. szám alatti orvosi rendelő (5131/A/3. hrsz-ú ingatlan)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. részfeladat:
TOP-6.6.1-16-VP1-2018-00005 azonosító-számú, Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” projekt keretein belül megvalósítandó „Ördögárok utca 5.szám alatti orvosi rendelő megújítása” - kivitelezési munkák ellátása
A közbeszerzés főbb mennyiségei:
Az óvodát, szociális intézményt, orvosi rendelőt magába foglaló komplexum utolsó tömbjében található orvosi rendelő felújítása valósul meg. A két orvosi rendelő nem esett át jelentős felújításon, csak állagmegóvási munkálatok történtek.
Az építési tevékenység során az energia hatékonysági korszerűsítés jegyében teljes körű hőszigetelés (homlokzati, lapostető, padló), nyílászáró csere, gépészeti rendszer vezetékezései, szaniterei, szellőzőrendszer, fűtési hőleadók, elektromos erős- és gyengeáram hálózatok, felújítása valósul meg. A belső felújítás magába foglalja a teljes körű akadálymentesítést, belső padló és falburkolatok, belső ajtók korszerűsítését.
~132 m2 alapterületű orvosi rendelők és kiszolgáló helyiségek komplex felújítása. ~55 m2 padlóburkolat készítése gres, kőporcelán lappal, ~90 m2 falburkolat készítése mázas kerámia lappal, ~90m2 linóleum burkolat fektetése, ~600 m2 belső vizes-diszperziós festés előkészített felületre, 10db Hörmann papírrács betétes acéllemez borítású belső ajtó, 13db RAHAU Synego műanyag kültéri nyílászáró elhelyezése ~163 m2 homlokzati színvakolat felhordása, ~152 m2 homlokzati hőszigetelés készítése, ~176 m2 lapostető szigetelés
A részletes feladat meghatározást a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza, a műszaki leírás és az
árazatlan költségvetések a dokumentáció mellékleteként kiadásra kerülnek. A szerződés tárgya által indokolt vagy jogszabályban
meghatározott esetek kivételével a műszaki leírás nem hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, ha az egyes gazdasági szereplők vagy termékek előnyben részesítéséhez vagy kiszorításához vezetne. Az ilyen hivatkozás csak kivételes esetekben engedhető meg, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának a 321/2015 (X.30) Korm. rendelet 46.§ (2) bekezdés szerinti, kellően pontos és érthető leírása. Az ilyen megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell szerepeltetni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Az előírtnál kedvezőbb többletjótállás vállalása, (hónap) (min. 0 hónap, max. 36 hónap) 20
2 3.A szerződés teljesítésében résztvevő szakembernek a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti MV-É jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn (36 hónap v. 48 hónap) felüli szakmai tapasztal 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1.Nettó ajánlati ár összesen, HUF Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.6.1-16-VP1-2018-00005
II.2.9) További információ:
Értékelési ponttartomány 0-10. Értékelési módszer: 1.r. fordított arányosítás; 2. r: egyenes arányosítás; 3.r: egyenes arányosítás. KH útmutatója és a közbeszerzési dokumentumok között kiadott Útmutató az ajánlattevők részére dokumentumban foglaltak szerint.
FAKSZ: Harsányi István 00055.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: TOP-6.6.1-16-VP1-2018-00004 Vilonyai utca 2/B sz.
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja szerint az eljárást eredménytelennek nyílvánította, tekintettel a bontási jegyzőkönyvben meghivatkozott becsült érték összegére és a benyújtott ajánlati árakra a rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: DAT-Építők Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25167784
Postai cím: Fő Utca 108
Város: Borzavár
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8428
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26241647219

Hivatalos név: Master Partner Facility Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52518830
Postai cím: Miklós Utca 16
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22981224219

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: TOP-6.6.1-16-VP1-2018-00005 Ördögárok utca 5. sz.
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja szerint az eljárást eredménytelennek nyílvánította, tekintettel a bontási jegyzőkönyvben meghivatkozott becsült érték összegére és a benyújtott ajánlati árakra a rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Haus-Ber Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10153611
Postai cím: Brusznyai Út 6
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13906487219

Hivatalos név: M20 Generál Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19781316
Postai cím: Paál László Utca 32.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25340774219

Hivatalos név: Skorpió Építési, Kereskedelmi, Szolgáltatási Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61142752
Postai cím: Kodály Zoltán Utca 3.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU2
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 27216552219

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/07/04 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/09 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges