Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/196
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.10.10.
Iktatószám:19573/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Felsőgagy Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Felsőgagy, Rákóczi út 55. sz. Hrsz: 26
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:BUTYFER-ÉPTERV Korlátolt Felelősségú Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Felsőgagy Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71879484
Postai cím: Rákóczi Út 78
Város: Felsőgagy
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3837
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó Krisztián
Telefon: +36 46442101
E-mail: felgagy@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szegregált élethelyzetek felszámolása Felsőgagyon
Hivatkozási szám: EKR000801362019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az ingatlanon az építész tervek szerint egy földszintes kialakítású családi lakóház épül, Porotherm N+F tégla falazattal, külső hőszigeteléssel, fa rácsos tartó fedélszékkel, cserép fedéssel.
- Alapozása beton sávalap +vasalt aljzat
- Falai 30 cm-es Porotherm nútféderes blokk tégla.
- Födéme fa szerkezetű rácsos tartók alsó síkján elhelyezett gipszkarton álmennyezet
Beépítése: oldalhatáron álló.
TETŐSZERKEZET
A tetőszerkezet 35 fokos kontyolt nyeregtető.
Ereszszélesség: 55 cm.
VÁLASZFALAK
Rigipsz válaszfal 10 cm vastagságban, kétoldalt 12,5 mm RB gipszkarton burkolattal.
FÖDÉM
A födém a rácsos tartók alsó síkján CD fémprofil vázra szerelt 1 rtg. 12,5 mm-es tűzgátló gipszkarton burkolat, fölötte Delta Reflex plusz hálóerősítésű hővisszaverő párazáró fólia. A rácsos tartók alsó öve felett 25+3 cm befújt „cellulóz” hőszigetelés készül.
LÉPCSŐK ÉS RÁMPA
A külső monolit beton tömblépcső C20/25-XC1-16-F2 minőségű betonból, csúszásmentes, fagyálló, ragasztott gres lappal burkolva.
NYÍLÁSZÁRÓK
A homlokzati nyílászárók U=1,15 W/m2K értékű hőszigetelt két vagy három rétegű üvegezésű műanyag szerkezetűek, fehér színben.
A belső tereket leválasztó nyílászárók kereskedelmi forgalomban kapható acél tok-szerkezetű, papírrácsbetétes tele lapos kivitelű szerkezetek.
Belső párkányok műanyag szerkezetűek.
Külső párkányok helyszínen felhordott műkőből készülnek natúr színben, fagyálló kivitelben.
BURKOLATOK
A belső burkolatok kialakítása az alaprajzi kiírás szerint történik, hidegpadlós helyiségekben ragasztott gres lap burkolat, melegpadlós helyiségekben laminált padló burkolat készül.
Vizes helyiségekben 2,10 m magasságig, konyhapultnál az alsó és felső szekrény között ragasztott csempe burkolat készül.
A vizes helyiségek padlóburkolata alatt kenhető PCI-LASTOGUM használati víz elleni szigetelés készítendő két rétegben. Használati víz elleni szigetelés esetén az alkalmazott csemperagasztó csak flexibilis lehet.
Külső burkolatok a bejárati előtti fedett terasz burkolata, az előlépcsők burkolatával megegyezően fagyálló, csúszásmentes gres lap burkolat, ragasztott kivitelben.
A járda saját levében simított beton, tömörített kavics ágyazatra.
HŐSZIGETELÉSEK
Lábazati falon: 8 illetve cm Expert fix
Homlokzaton 12 cm EPS-80
Padló: 2 cm AUSTROTHERM AT-N 100 lépésálló hőszigetelő lemez
Födém: 25 + 3 cm befújt cellulóz
BELSŐ FALFELÜLET
Vakolaton mosható diszperzites falfestés.
HELYISÉGLISTA
1. lakás 68,72 m2
2. lakás 137,44 m2
Részletes műszaki paramétereket a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 47866362 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Szegregált élethelyzetek felszámolása Felsőgagyon
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Felsőgagy, Rákóczi út 55. sz. Hrsz: 26
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az ingatlanon az építész tervek szerint egy földszintes kialakítású családi lakóház épül, Porotherm N+F tégla falazattal, külső hőszigeteléssel, fa rácsos tartó fedélszékkel, cserép fedéssel.
- Alapozása beton sávalap +vasalt aljzat
- Falai 30 cm-es Porotherm nútféderes blokk tégla.
- Födéme fa szerkezetű rácsos tartók alsó síkján elhelyezett gipszkarton álmennyezet
Beépítése: oldalhatáron álló.
TETŐSZERKEZET
A tetőszerkezet 35 fokos kontyolt nyeregtető.
Ereszszélesség: 55 cm.
VÁLASZFALAK
Rigipsz válaszfal 10 cm vastagságban, kétoldalt 12,5 mm RB gipszkarton burkolattal.
FÖDÉM
A födém a rácsos tartók alsó síkján CD fémprofil vázra szerelt 1 rtg. 12,5 mm-es tűzgátló gipszkarton burkolat, fölötte Delta Reflex plusz hálóerősítésű hővisszaverő párazáró fólia. A rácsos tartók alsó öve felett 25+3 cm befújt „cellulóz” hőszigetelés készül.
LÉPCSŐK ÉS RÁMPA
A külső monolit beton tömblépcső C20/25-XC1-16-F2 minőségű betonból, csúszásmentes, fagyálló, ragasztott gres lappal burkolva.
NYÍLÁSZÁRÓK
A homlokzati nyílászárók U=1,15 W/m2K értékű hőszigetelt két vagy három rétegű üvegezésű műanyag szerkezetűek, fehér színben.
A belső tereket leválasztó nyílászárók kereskedelmi forgalomban kapható acél tok-szerkezetű, papírrácsbetétes tele lapos kivitelű szerkezetek.
Belső párkányok műanyag szerkezetűek.
Külső párkányok helyszínen felhordott műkőből készülnek natúr színben, fagyálló kivitelben.
BURKOLATOK
A belső burkolatok kialakítása az alaprajzi kiírás szerint történik, hidegpadlós helyiségekben ragasztott gres lap burkolat, melegpadlós helyiségekben laminált padló burkolat készül.
Vizes helyiségekben 2,10 m magasságig, konyhapultnál az alsó és felső szekrény között ragasztott csempe burkolat készül.
A vizes helyiségek padlóburkolata alatt kenhető PCI-LASTOGUM használati víz elleni szigetelés készítendő két rétegben. Használati víz elleni szigetelés esetén az alkalmazott csemperagasztó csak flexibilis lehet.
Külső burkolatok a bejárati előtti fedett terasz burkolata, az előlépcsők burkolatával megegyezően fagyálló, csúszásmentes gres lap burkolat, ragasztott kivitelben.
A járda saját levében simított beton, tömörített kavics ágyazatra.
HŐSZIGETELÉSEK
Lábazati falon: 8 illetve cm Expert fix
Homlokzaton 12 cm EPS-80
Padló: 2 cm AUSTROTHERM AT-N 100 lépésálló hőszigetelő lemez
Födém: 25 + 3 cm befújt cellulóz
BELSŐ FALFELÜLET
Vakolaton mosható diszperzites falfestés.
HELYISÉGLISTA
1. lakás 68,72 m2
2. lakás 137,44 m2
Részletes műszaki paramétereket a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata (db projekt) 15
2 Többlet jótállás időtartama (hónap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.4.1-16-2017-00029
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Szegregált élethelyzetek felszámolása Felsőgagyon
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: BUTYFER-ÉPTERV Korlátolt Felelősségú Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15882596
Postai cím: Mester Utca 61.fsz.3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
E-mail: butyfer@gmail.com
Telefon: +36 202466966
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25756021243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 53494524
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 47866362
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: BUTYFER-ÉPTERV Korlátolt Felelősségú Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15882596
Postai cím: Mester Utca 61.fsz.3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25756021243

Hivatalos név: Laleto Ingatlan Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62204604
Postai cím: Eperjesi Út 42.
Város: Kistarcsa
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2143
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11712956213

Hivatalos név: ELIX-BAU 2000 Kereskedelmi és Szolg.Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79043270
Postai cím: Arany J. Utca 46
Város: Abaújszántó
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3881
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11382205205

Hivatalos név: Bódva-Ép Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69469251
Postai cím: Petőfi Út 5
Város: Edelény
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3780
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14713451205

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/07/05 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
x Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/09 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges