Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/212
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.05.
Iktatószám:19600/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Zsámbok Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Zsámbok, Deák F. u. Szent L u.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:NÉMETH ÚT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Zsámbok Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70222027
Postai cím: Bajza Lenke Tér 10
Város: Zsámbok
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2116
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Göndör Gábor
Telefon: +36 309794658
E-mail: gesztorhaz@gesztorhaz.hu
Fax: +36 29372315
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.zsambok.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: útépítés
Hivatkozási szám: EKR000271912019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Deák Ferenc u, Szent László u., útépítés
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1 A teljesítés helye: Zsámbok, Deák F. u. Szent L u.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Deák Ferenc: utcg
A tervezett forgalmi rend x_fálfoiatíanu! kétirányú r'naraú. Forgalmi vigigálat nem szükséges, a;
átépítés miatt a forgalom nem váltogik, A tervezett burkolatszámség a Hvárfa utcáig átlag Hm, maga!
utána a Szökö utcáig öm. A beavatkmás hossza 774111.
A kopóréteg építése a fogadó felület elölcé'efazítése után AC-ll küpó Eeiú aszfaitkeverékkel kerü!
kialakításra 5,5 cm vas'tagságban, A meglévő árkot ki kell tisztítani.
200 mZ-en tereprendezés szükséges íüvesítéssel. Az utcában fagor telepítésék irányoztak elő ödb
galagonyafa (Crataegus) ültezásével.
Szent Lászkó utca
A tervexett forgalmi rend változaHarmí kétirányú marad Fargahní vizsgám nem szükséges, az
átépítés; miatt ;: Forgalom nem Va'ltmik. A tewexeü burküiatgzélesaég öm A beavatkozás hgssza
731'Jm!
A Ieopóráteg építése a fogadó felület előkészítése után AC-lí kopf; jelű aszfaíikeveréhkel Icerüi
kialakításra 5,5 cm vastagságban.
A műszaki leírás csak pdf formában áll rendelkezésre, a visszafejtés eredménye a fenti szöveg. A közbeszerzés mennyisége a dokumentációban található műszaki leírásban megtalálható. A műszaki leírásban és a költségvetésekben található esetleges konkrét típus, gyártmány megjelölések a minőség megjelölésére szolgálnak, ajánlatkérő az azokkal egyenértékűeket elfogadja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/04/08 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/10/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
06540 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Deák Ferenc u, Szent László u., útépítés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/08 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: NÉMETH ÚT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40304014
Postai cím: Mikszáth Kálmán Utca 5.
Város: Mezőtárkány
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3375
Ország: Magyarország
E-mail: nemethutkft@t-online.hu
Telefon: +36 204443475
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 36441510
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 27181632
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1 A teljesítés helye: Zsámbok, Deák F. u. Szent L u.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Deák Ferenc: utcg
A tervezett forgalmi rend x_fálfoiatíanu! kétirányú r'naraú. Forgalmi vigigálat nem szükséges, a;
átépítés miatt a forgalom nem váltogik, A tervezett burkolatszámség a Hvárfa utcáig átlag Hm, maga!
utána a Szökö utcáig öm. A beavatkmás hossza 774111.
A kopóréteg építése a fogadó felület elölcé'efazítése után AC-ll küpó Eeiú aszfaitkeverékkel kerü!
kialakításra 5,5 cm vas'tagságban, A meglévő árkot ki kell tisztítani.
200 mZ-en tereprendezés szükséges íüvesítéssel. Az utcában fagor telepítésék irányoztak elő ödb
galagonyafa (Crataegus) ültezásével.
Szent Lászkó utca
A tervexett forgalmi rend változaHarmí kétirányú marad Fargahní vizsgám nem szükséges, az
átépítés; miatt ;: Forgalom nem Va'ltmik. A tewexeü burküiatgzélesaég öm A beavatkozás hgssza
731'Jm!
A Ieopóráteg építése a fogadó felület előkészítése után AC-lí kopf; jelű aszfaíikeveréhkel Icerüi
kialakításra 5,5 cm vastagságban.
A műszaki leírás csak pdf formában áll rendelkezésre, a visszafejtés eredménye a fenti szöveg. A közbeszerzés mennyisége a dokumentációban található műszaki leírásban megtalálható. A műszaki leírásban és a költségvetésekben található esetleges konkrét típus, gyártmány megjelölések a minőség megjelölésére szolgálnak, ajánlatkérő az azokkal egyenértékűeket elfogadja.
szerződés módosítás műszaki tartalma:
A tárgyi útfelújítás megkezdésekor, a felhízott padka letakarítása, és a szegélysor szentbe emelése közben derült ki, hogy a meglévő burkolat mellett egy régi, töredezett folyóka található. Ez a meglévő vízelvezető sem a tervezés sem az ajánlat adás közbeni területbejárás alatt nem volt látható a nagymérvű elsározódás miatt. Mivel a folyóka anno egyrészt csak homokágyba rakódott, vagyis a teherbírási problémái miatt a ráaszfaltozás semmiképpen nem javasolt. Másrészt az idők folyamán a profilját is elvesztve, a majdani új útburkolatról érkező csapadékvíz elvezetésére is alkalmatlan lenne. A folyókasort újra kell építeni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/04/08 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/11/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 35061398
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: NÉMETH ÚT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40304014
Postai cím: Mikszáth Kálmán Utca 5.
Város: Mezőtárkány
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3375
Ország: Magyarország
E-mail: nemethutkft@t-online.hu
Telefon: +36 204443475
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 36441510
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/10/03 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Eredeti szerződéses szövegrész:
III/1
A jelen vállalkozási szerződésben megállapított munkák ellenértéke a vállalkozói díja a fizetési határidőre prognosztizált egyösszegű átalányár:
I rész, (Deák Ferenc u, Szent László u., útépítés 1)
Vállalkozói díj: 27 181 632 Ft + 27 % ÁFA
Módosított szövegrész
A jelen vállalkozási szerződésben megállapított munkák ellenértéke a vállalkozói díja a fizetési határidőre prognosztizált egyösszegű átalányár:
I rész, (Deák Ferenc u, Szent László u., útépítés 1)
Vállalkozói díj: 35.055.648 Ft + 27 % ÁFA
Eredeti szerződéses szövegrész:
IV/2
Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott feladatokat legkésőbb 2019.10.31.-ig köteles hiánytalanul elvégezni.
Módosított szövegrész
Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott feladatokat legkésőbb 2019.11.30.-ig köteles hiánytalanul elvégezni.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A tárgyi útfelújítás megkezdésekor, a felhízott padka letakarítása, és a szegélysor szentbe emelése közben derült ki, hogy a meglévő burkolat mellett egy régi, töredezett folyóka található. Ez a meglévő vízelvezető sem a tervezés sem az ajánlat adás közbeni területbejárás alatt nem volt látható a nagymérvű elsározódás miatt. Mivel a folyóka anno egyrészt csak homokágyba rakódott, vagyis a teherbírási problémái miatt a ráaszfaltozás semmiképpen nem javasolt. Másrészt az idők folyamán a profilját is elvesztve, a majdani új útburkolatról érkező csapadékvíz elvezetésére is alkalmatlan lenne. A folyókasort újra kell építeni.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 27181632 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 35061398 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben