Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/196
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.10.10.
Iktatószám:19667/2019
CPV Kód:45200000-9
Ajánlatkérő:Ömböly Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Magyarország Ömböly, 5, 46,183, 100/2, 100/6, 100/7 hrsz
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:OJRÓ 2007. Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Ömböly Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21585276
Postai cím: Szabadság tér 10
Város: Ömböly
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4373
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Trefán Gábor
Telefon: +36 42389156
E-mail: omboly.hivatal@freemail.hu
Fax: +36 42389156
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.omboly.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.omboly.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Belterületi vízrendezés Ömböly településen
Hivatkozási szám: EKR000724072018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Belterületi vízrendezés Ömböly településen
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111290-7
További tárgyak:45232450-1
45232451-8
45233142-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Magyarország Ömböly, 5, 46,183, 100/2, 100/6, 100/7 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
- HUNYADI: Ömböly, Hunyadi János utca, hrsz. 46.
799 fm burkolt árokrendszer:
- 535 fm TB 30/50/40 jelű mederburkolóval burkolt árok
- 248 fm Ø40 vb. csőáteresz
- 11 fm Ø40 vb. bekötővezeték
Műtárgyak: 2 db DN100 egy. beton tisztítóakna, Ø600 öv. fedlappal (D400)
1 db Pureco ENVIA TRP 55/110 tip. Hordalék és olajleválasztó
Befogadó: Zsuzsannamajori- csatorna, 0+090 sz. (4. hrsz.)
Fenékszint: 143,12 mBf
Mértékadó belvízszint: 143,61 mBf
Tervezett bevezetési szint: 143,80 mBf
- FENYVES: Ömböly, Fenyves utca, hrsz. 5
- 60 fm TB 30/50/40 jelű mederburkolóval burkolt árok
- PETŐFI-1: Ömböly, Petőfi Sándor utca, hrsz. 183
337 fm burkolt árokrendszer:
- 135 fm TB 30/50/40 jelű mederburkolóval burkolt árok,
- 66 fm Ø40 vb. csőáteresz
- 124 fm Ø40 vb. zárt csatorna
Műtárgyak: 5 db DN100 egy. beton tisztítóakna, Ø600 öv. fedlappal (D400)
1 db Pureco ENVIA TRP 40/80 tip. Hordalék és olajleválasztó
Befogadó: Zsuzsannamajori- csatorna 0+985 sz. (217. hrsz.)
Fenékszint: 143,62 mBf (nyilvántartott); 144,49 mBf (mért)
Mértékadó belvízszint: 143,61 mBf (nyilv.); 145,02 mBf (mért)
Tervezett bevezetési szint: 145,63 mBf
- PETŐFI-2: Ömböly, Petőfi Sándor utca, hrsz. 183
- 127 fm Ø40 vb. zárt csatorna
Műtárgyak: 4 db DN100 egy. beton tisztítóakna, Ø600 öv. fedlappal (D400)
Befogadó: Petőfi-1. vízelvezető árok 0+046 szelvényben
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 10 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00013

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
24114 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Belterületi vízrendezés Ömböly településen
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/12/15 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: OJRÓ 2007. Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47299133
Postai cím: Zselic Utca 55.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1165
Ország: Magyarország
E-mail: ojro2007@gmail.com
Telefon: +36 306689904
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 34030004
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111290-7
További tárgyak:45232450-1
45232451-8
45233142-6
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Magyarország Ömböly, 5, 46,183, 100/2, 100/6, 100/7 hrsz
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
- HUNYADI: Ömböly, Hunyadi János utca, hrsz. 46.
799 fm burkolt árokrendszer:
- 535 fm TB 30/50/40 jelű mederburkolóval burkolt árok
- 248 fm Ø40 vb. csőáteresz
- 11 fm Ø40 vb. bekötővezeték
Műtárgyak: 2 db DN100 egy. beton tisztítóakna, Ø600 öv. fedlappal (D400)
1 db Pureco ENVIA TRP 55/110 tip. Hordalék és olajleválasztó
Befogadó: Zsuzsannamajori- csatorna, 0+090 sz. (4. hrsz.)
Fenékszint: 143,12 mBf
Mértékadó belvízszint: 143,61 mBf
Tervezett bevezetési szint: 143,80 mBf
- FENYVES: Ömböly, Fenyves utca, hrsz. 5
- 60 fm TB 30/50/40 jelű mederburkolóval burkolt árok
- PETŐFI-1: Ömböly, Petőfi Sándor utca, hrsz. 183
337 fm burkolt árokrendszer:
- 135 fm TB 30/50/40 jelű mederburkolóval burkolt árok,
- 66 fm Ø40 vb. csőáteresz
- 124 fm Ø40 vb. zárt csatorna
Műtárgyak: 5 db DN100 egy. beton tisztítóakna, Ø600 öv. fedlappal (D400)
1 db Pureco ENVIA TRP 40/80 tip. Hordalék és olajleválasztó
Befogadó: Zsuzsannamajori- csatorna 0+985 sz. (217. hrsz.)
Fenékszint: 143,62 mBf (nyilvántartott); 144,49 mBf (mért)
Mértékadó belvízszint: 143,61 mBf (nyilv.); 145,02 mBf (mért)
Tervezett bevezetési szint: 145,63 mBf
- PETŐFI-2: Ömböly, Petőfi Sándor utca, hrsz. 183
- 127 fm Ø40 vb. zárt csatorna
Műtárgyak: 4 db DN100 egy. beton tisztítóakna, Ø600 öv. fedlappal (D400)
Befogadó: Petőfi-1. vízelvezető árok 0+046 szelvényben
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 10 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 34030004
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: OJRÓ 2007. Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47299133
Postai cím: Zselic Utca 55.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1165
Ország: Magyarország
E-mail: ojro2007@gmail.com
Telefon: +36 306689904
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/09/25 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
„Belterületi vízrendezés Ömböly településen” tárgyú közbeszerzési eljárás tárgyában létrejött, és 2019. június 20. napján módosított (1. számú módosítás) vállalkozási szerződés 5.2. pontját - figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 141.§-ában foglaltakra az alábbiak szerinti tartalomra módosítják:
I. A vállalkozási szerződés 5.2 pontja:
Eredeti rendelkezés:
A Szerződő Felek kijelölik felelős képviselőiket, akik őket az építkezéssel kapcsolatban a helyszínen meghatalmazottként teljes jogkörrel képviselik. Ha e meghatalmazottak személyében változás következne be, úgy erről a másik felet haladéktalanul írásban értesíteni kell. A képviselők személyében bekövetkező változás az írásbeli közléssel egyidejűleg válik hatályossá.
A Vállalkozó felelős műszaki vezetője:
Név: Torma József
Cím: 4320 Nagykálló, Árpád út 12. 21/b.
Naplóügyfél-jele: (NÜJ): 621964040
A Megrendelő részéről a Vállalkozó részére utasításokat adó és építési napló vezetése esetén az építési naplóba bejegyzésekre jogosult személyek a Megrendelő részéről a következők:
Név: Trefán Gábor polgármester
Cím: 4373 Ömböly, Szabdság tér 10.
Telefon: + 36-42/389-156
E-mail: omboly.hivatal@freemail.hu
A Megrendelő építési műszaki ellenőre:
Név: Horváth Zsolt
Cím: 4030, Debrecen, Gizella u. 13/D
Telefon: +36 30 3835245
Fax: +36 52 998 422
E-mail: horvath@ckmkft.hu

A Megrendelő műszaki ellenőrének a jogköre kiterjed különösen az építkezés mennyiségi és minőségi műszaki ellenőrzésére, a részteljesítés és az ezek alapján benyújtott számla leigazolására, az építési naplóba történő bejegyzések eszközlésére, a műszaki átadás-átvételi eljárásban való részvételre. Pótmunka csak Megrendelő cégszerű írásbeli elrendelésével végezhető, melyet közvetíthet a műszaki ellenőr.
A Vállalkozó felelős képviselőjének (műszaki vezetőjének) a hatásköre kiterjed az építési helyszín műszaki munkálatainak teljes jogkörrel történő irányítására, a Vállalkozó nevében és képviseletében bármely ezzel kapcsolatos nyilatkozat megtételére és a Vállalkozóhoz intézet bármely irat, nyilatkozat, értesítés joghatályos átvételére.
A Felek meghatalmazott képviselői a szerződés módosítására nem jogosultak.

Módosított rendelkezés:
A Szerződő Felek kijelölik felelős képviselőiket, akik őket az építkezéssel kapcsolatban a helyszínen meghatalmazottként teljes jogkörrel képviselik. Ha e meghatalmazottak személyében változás következne be, úgy erről a másik felet haladéktalanul írásban értesíteni kell. A képviselők személyében bekövetkező változás az írásbeli közléssel egyidejűleg válik hatályossá.
A Vállalkozó felelős műszaki vezetője:
Név: Torma József
Cím: 4320 Nagykálló, Árpád út 12. 21/b.
Naplóügyfél-jele: (NÜJ): 621964040
A Megrendelő részéről a Vállalkozó részére utasításokat adó és építési napló vezetése esetén az építési naplóba bejegyzésekre jogosult személyek a Megrendelő részéről a következők:
Név: Trefán Gábor polgármester
Cím: 4373 Ömböly, Szabdság tér 10.
Telefon: + 36-42/389-156
E-mail: omboly.hivatal@freemail.hu
A Megrendelő építési műszaki ellenőre:
Név: Bodnár János Attila
Cím: 4030 Debercen, Gizella u. 13/D.
Telefon: 06-30-582-7229
Fax: -
E-mail: ugyvezeto@ckmkft.hu

A Szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal, továbbra is hatályban maradnak.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A műszaki ellenőrzést végző gazdasági társaság, a Cívis Komplex Mérnök Kft. jelezte a Megrendelő felé,hogy a társaság részéről a jövőben nem Horváth Zsolt, hanem Bodnár János Attila fogja személyesen teljesíteni a műszaki ellenőri feladatokat. Erre tekintettel szükségessé vált a vállalkozási szerződés 5.2. pontjának módosítása.
A Megrendelő építési műszaki ellenőr személyének változása a Kbt. 141. § (6) bekezdésén alapszik, tekintettel arra, hogy ezen körülmény csak egy adminisztrációs módosítás a vállalkozási szerződés esetében. Ennek alapján a Kbt. 141. § (6) bekezdésében fogalt tilalmi korlátok egyike sem áll fenn, erre tekintettel a Felek jogszerűen módosíthatják a vállalkozási szerződést.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 34030004 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 34030004 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben