Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/197
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.10.11.
Iktatószám:19703/2019
CPV Kód:45200000-9
Ajánlatkérő:Baja Város Önkormányzat
Teljesítés helye:6500 Baja, Köztársaság téri körforgalmi csomópont (715/2; 715/4; 715/5; 715/6 hrsz.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:AKTÍV Ipari, Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Baja Város Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99634980
Postai cím: Szentháromság Tér 1.
Város: Baja
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Bruzlai Lili
Telefon: +36 706710475
E-mail: bruzlai.lilidr@bajavaros.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bajaionkormanyzat.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szökőkutak létesítése_Baja város
Hivatkozási szám: EKR000038072019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Köztársaság téri szökőkút
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45350000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6500 Baja, Köztársaság téri körforgalmi csomópont (715/2; 715/4; 715/5; 715/6 hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
• 2. rész: a Köztársaság téren meglévő körforgalmi csomópont közép szigetében 56,8 m2 alapterületű, kör alaprajzú, természetes
kőlapokkal burkolt szökőkút létesítése, a térszín alatt elhelyezett 4,5x3,0x2.7 méter befoglaló méretű vasbeton gépészeti aknával,
vízgépészeti berendezésekkel, közmű csatlakozások kiépítésével a vonatkozó építész, közmű és vízgépészeti kiviteli terveknek
megfelelően, kompletten.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 185
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
07263 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2. Rész száma: 2 Elnevezés: Köztársaság téri szökőkút
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/09 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: AKTÍV Ipari, Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81647497
Postai cím: Kossuth Utca 21.
Város: Hajós
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6344
Ország: Magyarország
E-mail: elokeszites@aktivkft.co.hu
Telefon: +36 78548044
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 78548031
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 49679600
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45350000-5
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6500 Baja, Köztársaság téri körforgalmi csomópont (715/2; 715/4; 715/5; 715/6 hrsz.)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
• 2. rész: a Köztársaság téren meglévő körforgalmi csomópont közép szigetében 56,8 m2 alapterületű, kör alaprajzú, természetes
kőlapokkal burkolt szökőkút létesítése, a térszín alatt elhelyezett 4,5x3,0x2.7 méter befoglaló méretű vasbeton gépészeti aknával,
vízgépészeti berendezésekkel, közmű csatlakozások kiépítésével a vonatkozó építész, közmű és vízgépészeti kiviteli terveknek
megfelelően, kompletten.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 0 vagy napban: 185
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 49679600
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: AKTÍV Ipari, Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81647497
Postai cím: Kossuth Utca 21.
Város: Hajós
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6344
Ország: Magyarország
E-mail: elokeszites@aktivkft.co.hu
Telefon: +36 78548044
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 78548031
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/09/24 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Felek a kivitelezés során megállapított többletmunka igények kapcsán szükségessé vált műszaki tartalomváltozást rögzítik. A többletmunkák a rendeltetésszerű használhatósághoz műszakilag szükségesek, ezáltal a szerződésszerű teljesítés elengedhetetlen feltételeit képezik, a beruházással kapcsolatosan többletköltséget nem okoznak. Felek a többletmunkát nem tekintik lényeges szerződésmódosításnak, így ezen módosítás nem ütközik a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglalt tiltó rendelkezések közé, azaz a módosítás nem jelenti az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettség jelentős új elemre történő kiterjesztését, nem változtatja meg a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára és nem határoz meg olyan új feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét tették volna lehetővé.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: A többletmunkák a rendeltetésszerű használhatósághoz műszakilag szükségesek, a szerződésszerű teljesítés elengedhetetlen feltételeit képezik, a beruházással kapcsolatosan többletköltséget nem okoznak. Az iroda konténer elhelyezése nem volt megoldható a nagyon szűk munkaterület miatt, így a terület őrzését kellett állandó jelleggel megoldani. Az eredeti költségvetési kiírásban nem szerepeltek az ideiglenes energiaellátásra vonatkozó tételek, de az építéshez erre szükség volt. A talajvízszint-süllyesztés vákuum kutas megoldással nem volt kivitelezhető, így nyíltvíztartásos talajvízszint süllyesztés elvégzésére volt szükség. A tervezett monolit vasbeton akna építés helyett az előre gyártott akna elhelyezése kisebb forgalmi akadályt jelentett és gyorsabb építést tett lehetővé.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 49679600 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 49679600 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben