Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/197
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.10.11.
Iktatószám:19705/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:A teljesítés fő helyszíne: 8900 Zalaegerszeg, Batthyány Lajos utca 2. Helyrajzi szám: 3622
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság;Dunántúli Magasépítő Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Közigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82668446
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 17-19.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vásár Mariann
Telefon: +36 92502100
E-mail: vasarmarianna@ph.zalaegerszeg.hu
Fax: +36 92510177
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.zalaegerszeg.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.zalaegerszeg.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Közigazgatás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Göcseji Múzeum felújítása
Hivatkozási szám: EKR001149902018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Feladat: a műemlék Göcseji Múzeum felújítása (műemlék nyilvántartási száma: 6257)
Jogerős építési eng., kiviteli tervdok. rendelkezésre áll
épület nettó alapterület 4010 m2
felújítandó kiállítótér alapterület 1087m2
felújítandó tetőfedés 1507m2
feladatok Pince/Fsz./Emelet/Tetőtér m2
válaszfal bontás 269/182/38/0
vakolat leverés 2208/0/0/0
belső vakolat 82/116/0/406
padlószig.852/0/0/0
falszig.355/0/0/0
svédpadló 0/373/723/0
belső falfestés 0/1236/2472/3184
vakolatjavítás 0/120/100/0 (120 m2 a földszinten)
nyílászárók 50/36/19/42db
Tetőtér
fa tetőszerk.bontása 1570, építése(acélváz)1785m2
gipszkarton válaszfal 902, álmennyezet 550m2
cserépfedés bontott tetőcseréppel 1570m2
padlóburkolat 811m2
Külső/egyéb munkák
homlokzatfestés 2195m2
nyílászárók mázolása 243m2
falszigetelés 726m2
térburkolat 110m2
fűtőtest 121db
fűtőkészülék 3db
klímakonvektor 26db
hőszivattyús folyadékhűtő 1db
szivárgórendsz. 196m
teherhordó falak alábetonozása 41m3
vb.talpgerenda 30m3
sínes lámpatest 157db
Tűzjelző,CCTV,behatolásjelző rendsz. kiépítése
Feladatokat részletesen a csatolt műszaki dok tartalmazza
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 1080080990 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: A Göcseji Múzeum felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45261310-0
További tárgyak:45261400-8
45261910-6
45262690-4
45421100-5
45442300-0
45443000-4
45451100-4
45453000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: A teljesítés fő helyszíne: 8900 Zalaegerszeg, Batthyány Lajos utca 2.
Helyrajzi szám: 3622
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
műemlék nyilv.szám:6257
Főbb beavatkozások
-meglévő tetőszerk. bontása,új tetőszerk. és tetőtéri beépítés készítése
-pinceszinti kiállítótér kiegészül belső közlekedési kapcsolattal,
-pince falainak és padozatának vízszigetelése;befalazott ablaknyílások kibontása és ablakok cseréje
-földszinti folyosó továbbépítése, közlekedési kapcsolat létesítése a tervezett Mindszentyneummal
-földszinten változó/állandó kiállítások,és installációs raktár kialakítása
-kazánház, a kazánház utólag épített kéménye és a vendéglakás elbontása
-emeleten állandó kiállítási tér bővítése válaszfalak bontásával
-termek közötti falnyílások helyzetének módosítása
-Új kazánház kialakítása a tetőtérben
Bontási munkák
Az épület tetőzete,a beépített tetőtér,a liftakna bontása a tetőtérbe vezető lépcső mellvédfalának kivételével
Gombafertőzések eltávolítása
A könnyező házigombával fertőzött falszerkezetek fertőzésének injektált vegyszeres kezeléssel való megszüntetése.
Alapozási munkák
A déli és a keleti főbejárati előlépcsők elbontása.Ugyanitt valamint a restaurátori műhely déli ajtajánál új előlépcső készítése sávalappal.Az elégtelen alapozási mélységgel rendelkező falak alatt utólagos,aláalapozása terv szerint.
Utólagos talajnedvesség elleni szigetelés,pinceszinti padozat építés
Az épület utólagos talajnedvesség elleni szigetelése a falak átfűrészelése után bitumenes lemezszigeteléssel
Pinceszinti szerkezetépítési munkák
Utólagos aláalapozás;a kibontott földfeltöltéssel kialakuló terek megközelítéséhez nyílások kialakítása, előre gyártott nyíláskiváltások beépítése. Monolit vasbeton lépcső készítése az északi lépcsőház pinceszinti szakaszán.
Földszinti átalakítások
A megnövekedett alapterületű légudvar területéből a keleti oldalfolyosó meghosszabbításával közlekedési kapcsolat kiépítése a szomszédos telken tervezett Mindszentyneummal.
Az épület északi fő lépcsőházának leválasztása közlekedő folyosókról keret nélküli edzett üvegajtóval
Az északi kapualj átépítése,lépcső áthelyezése a múzeum akadálymentesítése érdekében
A földszint déli oldalán kialakuló kiállítótér megközelítése,valamint a változó kiállítások terével történő összenyitása érdekében falnyílások bővítése
A változó kiállítások terénél bejárat szélesítése
Az épület déli részén kialakításra kerülő kiállító terek padlóburkolatának felbontása a fűtéshálózat vezetékeinek elhelyezéséhez.
Emeleti átalakítások
Az állandó kiállítási terek felújítása
Tetőtér szerkezetépítése
Az elbontott tetőszerkezet helyett acél tetőszerkezet építése. A térdfalak belső oldalán vasbeton koszorú és teherelosztó gerenda készítése.
Tető héjazata, felépítményei
A lebontott cserép visszaépítésével kettős hódfarkú cserépfedés készítse új villámhárító rendszerrel.A bádogos szerkezetek anyaga előpatinázott cinklemez.Az ereszeknél fekvő ereszcsatorna,az attikadíszek/attikafal mögött attikacsatorna készítése.
Tetőtér építési munkái
A tetőtérben múzeumi irodák, gazdasági iroda, hőközpont kialakítása
Nyílászárók
A földszinti és emeleti oldalfolyosók ablakainak, a múzeum főbejáratainak elbontása. Az oldalfolyosó ablakszerkezeteivel megegyező korszerű, három réteg üvegezésű új ablakok készítése.
Az új belső ajtók a meglévő korabeli fa ajtók alapján vésett táblabetétes osztott ajtószárnyakkal és a fal vastagságának megfelelő bélletek készülnek. A nem közönségforgalmi terekben, az újjáépített tetőtérben korszerű iparosított szerkezetek beépítése.
Az épület meglévő ablakainak felújítása, két nyugati kapujának farestaurálási terv szerinti felújítása.
Homlokzat felújítás építési munkái
A párkányok és vakolatkeretek stukkó tagozatainak, az előre gyártott díszeknek és a durva mészkő elemeknek a kőrestaurálási terv szerinti tisztítása, javítása, felületkezelése.
A nedves lábazat és a földszint egyes szakaszain az új vakolatot felújító vakolatrendszerrel való készítése.A megtartott vakolatok javítása.
A nyertes ajánlattevő kivitelezési fel-ra vonatkozó műszaki leírást a közb-i dokumentáció részét képező műszaki dok.tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Szakember állomány bemutatása (Szakmai ajánlat)  30
2 2.1.A felhívás III.1.3 pontM/2.1.pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakemb. szakmai többlettapasztalata(egész hó)legkedvezőtlenebb:0hó,legkedv:24 15
3 2.2.A felhívás III.1.3 pontM/2.2.pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakemb. szakmai többlet tapasztalata(egész hó)egkedvezőtlenebb:0hó,legkedv:24 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár összesen Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.1.4-16-ZL1-2017-00002
II.2.9) További információ:
Részajánlat-tétel biztosítása ellentétes a gazdasági észszerűséggel.Többletköltséget eredményezne ugyanazon építési területen több külön munkaterületet elkülöníteni(azok lehatárolásáról,őrzéséről külön gondoskodni)A munkafolyamatok külön történő kiviteleztetése veszélyeztetné azok egy időben történő műszaki átadhatóságát,továbbá minőségi,szavatossági szempontok indokolják az egy egységben kezelést

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
24641 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: A Göcseji Múzeum felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/07 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56813281
Postai cím: Millennium Köz 1.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@zaev.hu
Telefon: +36 302488171
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 92504195
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10738885220
A nyertes ajánlattevő Kkv nem

Hivatalos név: Dunántúli Magasépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41979457
Postai cím: Millennium Köz 1.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
E-mail: nemeth.ildiko@dmep.hu
Telefon: +36 305392775
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 92504131
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14760381220
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1080080990
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Zsaluzási és állványozási munkák részfeladatai, irtás, föld és sziklamunkák részfeladatai; síkalapozás részfeladatai; Helyszíni
beton és vasbeton munkák részfeladatai; Előregyártott épületszerkezetek elhelyezésének részfeladatai, Falazás és egyéb kőműves munkák részfeladatai; Fém- és könnyű épületszerkezetek szerelésének részfeladatai; Folytatás: VI.1.5)
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56813281
Postai cím: Millennium Köz 1.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10738885220

Hivatalos név: WEST HUNGÁRIA BAU Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67485615
Postai cím: Vendel Park Huber Utca 1
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11469830244

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
V.2.5) folytatása: Ácsmunkák részfeladatai ; Vakolási és rabicolási munkák részfeladatai; Kémény- és füstgázrendszer építésének részfeladatai; Szárazépítési munkák részfeladatai; Tetőfedési munkák részfeladatai; Aljzatkészítési, hideg- és melegburkolatok készítésének részfeladatai; Bádogozási munkák részfeladatai; Asztalosszerkezetek elhelyezésének részfeladati; Lakatos szerkezetek elhelyezésének részfeladatai; Üvegezési munkák részfeladatai; Felületképzési munkák részfeladatai; Szigetelési munkák részfeladatai; Kőburkolatok készítésének részfeladatai; Erős- és gyengeáramú munkák részfeladatai; Közműépítés részfeladatai
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges