Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/29
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.02.11.
Iktatószám:1994/2019
CPV Kód:71631000-0
Ajánlatkérő:Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Teljesítés helye:HU323
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:UTIBER Közúti Beruházó Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Nemzeti azonosítószám: AK15794
Postai cím: Diós árok - 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Erdei Csaba
Telefon: +36 13561522
E-mail: erdei.csaba@aeek.hu
Fax: +36 13757253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.aeek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.aeek.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Megbízási szerződés keretében teljes körű műszaki ellenőri szolgáltatások biztosítása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71631000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Megbízási szerződés keretében teljes körű műszaki ellenőri szolgáltatások biztosítása - Nyíregyháza
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71631000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: 4400 Nyíregyháza, Szent I. út. 68 Gyermekklinikai tömb, mélyföldszint.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Megbízási szerződés keretében teljes körű műszaki ellenőri szolgáltatások biztosítása „AzEFOP-2.2.0-16-2016-00002 „Gyermek és ifjúságpszichiátria, addiktológia és mentálhigiénés ellátórendszerinfrastrukturális feltételeinek fejlesztése” projektben építőipari kivitelezések során - Nyíregyháza.
A tervekben meghatározott kivitelezések paraméterei, melyekhez a műszaki ellenőri feladok kapcsolódnaka következő: 245 nm-es épületszárny emeletének átalakításával 10 ágyas gyermekpszichiátriai részleglétrehozása a gyermekgyógyászati osztályon, ezen belül 2 db emelt biztonságú ágy kialakítása, ugyanezenépület alagsorában 245 nm épületrész átalakításával komplex gyermekpszichiátriai járóbeteg-ellátó ésgondozóközpont bővítése és korszerűsítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 44 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.0-16-2016-00002.

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 045 - 099083

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: Megbízási szerződés keretében teljes körű műszaki ellenőri szolgáltatások biztosítása - Nyíregyháza
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/02/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: UTIBER Közúti Beruházó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Csóka u. 7-13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1115
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 4400000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Szerződés módosítás aláírásnak dátuma: 2019. január 16.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3)-(4) bekezdésének
megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/06 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71631000-0
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71631000-0
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: A teljesítés fő helyszíne: 4400 Nyíregyháza, Szent I. út. 68 Gyermekklinikai tömb, mélyföldszint
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Megbízási szerződés keretében teljes körű műszaki ellenőri szolgáltatások biztosítása „AzEFOP2.2.016201600002
„Gyermek és ifjúságpszichiátria, addiktológia és mentálhigiénés ellátórendszerinfrastrukturális feltételeinek
fejlesztése” projektben építőipari kivitelezések során Nyíregyháza.
A tervekben meghatározott kivitelezések paraméterei, melyekhez a műszaki ellenőri feladok kapcsolódnaka következő: 245 nmes
épületszárny emeletének átalakításával 10 ágyas gyermekpszichiátriai részleglétrehozása a gyermekgyógyászati osztályon, ezen belül 2 db
emelt biztonságú ágy kialakítása, ugyanezenépület alagsorában 245 nm épületrész átalakításával komplex gyermekpszichiátriai járóbetegellátó
ésgondozóközpont bővítése és korszerűsítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 44 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 4400000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: UTIBER Közúti Beruházó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Csóka u. 7-13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1115
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 4. A Totálkomfort Kft. által Tar Flórián szakember került megnevezésre a M.1.2. szerinti műszaki ellenőr feladatok ellátására, aki a közbeszerzési eljárás során a nyertes ajánlat értékelésekor figyelembe vett minden releváns körülmény tekintetében az értékelttel egyenértékű szakember. Megbízott csatolta a Totálkomfort Kft. vonatkozásában a Kbt. 138.§ (3) bekezdés utolsó mondatában meghatározott nyilatkozatokat, továbbá Tar Flórian vonatkozásában mindazon iratokat, mely az alkalmassági követelmény és az értékelési szempont vonatkozásában releváns (különösen: önéletrajz, végzettség-, képzettséget igazoló okirat, rendelkezésre állási nyilatkozat, kamarai nyilvántartásban szereplés igazolása). A Megbízó Nagy Csaba helyett Tar Flórián teljesítésbe történő bevonásához - a fenti kapacitást biztosító szervezeten keresztül - hozzájárul.
5. Felek a fentieknek megfelelően a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII törvény (Kbt.) 138. § (4) bekezdése, valamint 141. § (6) bekezdése alapján a Megbízási Szerződés 41. pontjában feltüntetett táblázat harmadik sorát az alábbiak szerint módosítják:
Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosítás a Kbt. 141. § (6) bekezdés alapján minősül jogszerűnek azzal, hogy a módosítás általánosságban nem lényeges annak okán, hogy maga a Kbt. biztosítja a módosítás lehetőségét (138.§), különösen, hogy:
a. olyan feltételeket nem határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették vagy eredményezték volna, hiszen csak a teljesítésbe bevont személy változik, akként, hogy az értékelés és az alkalmasság vonatkozásában korábban tett nyilatkozatoknak és ez alapján hozott ajánlatkérői döntéseknek az új személlyel is megfelel a Megbízott.
b. a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg, hiszen a szerződés szerinti szolgáltatást, a teljesítés határidejét, valamint az ellenszolgáltatás mértékét nem érinti,
c. a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjeszti ki, hiszen a szerződés tárgya nem változik.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 2. Felek rögzítik, hogy a közbeszerzési eljárás során Megbízott ajánlatában a gépész műszaki ellenőr pozícióra Nagy Csaba egyéni vállalkozót, mint ismert alvállalkozót jelölte meg. A közbeszerzési dokumentáció alapján a Megbízó, mint Ajánlatkérő az M.1.2. szerinti műszaki ellenőr vonatkozásában az alkalmassági minimumkövetelményként előírtakon felül értékelte a szakirányú szakmai tapasztalatot is, melyre a fentiek okán Nagy Csaba egyéni vállalkozó vonatkozásában került sor.
3. Megbízott jelezte Megbízó felé, hogy a teljesítésbe Nagy Csaba helyett a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII törvény (Kbt.) 138. § (4) bek. alapján a Totálkomfort Kft. (székhely: 4551 Nyíregyháza, Móra Ferenc köz 8., Cg. szám: 15-09-080170) mint a Megbízott által a Megbízási Szerződés teljesítésébe bevont új kapacitást biztosító szervezetet kívánja bevonni.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 4400000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 4400000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben