Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/211
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.04.
Iktatószám:20008/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Jászberény Városi Önkormányzat
Teljesítés helye:Jászberény Nefelejcs-Varró-Csokor utcák, Fátyol-Álmos-Horváth Péter és Temető utcák a Hableány-Szigony-Garat és Térítő utca térsége.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:GEOGÉP Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Jászberény Városi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17182803
Postai cím: Lehel Vezér Tér 18.
Város: Jászberény
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Szabó Tamás
Telefon: +36 57505712
E-mail: polgarmester@jaszbereny.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.jaszbereny.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Csapadékvíz hálózat fejlesztése_2019
Hivatkozási szám: EKR000724382019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Jászberény Nefelejcs-Varró-Csokor utcák, Fátyol-Álmos-Horváth Péter és Temető utcák a Hableány-Szigony- Garat és Térítő utca térsége.
Jászberény város belterülete a Zagyva folyó vízgyűjtőjén található, nagysága 1 040 ha. A terület kb. 40%-án van kiépített gravitációs csapadékvíz elvezető, nagyrészt zárt csatornarendszer, a további területeken szikkasztóárkok vannak. A területen elválasztott rendszerű csatornahálózat található.
Tárgyi tervdokumentációt érintő csatornák az 1-38-3, 1-38-3-1, 1-38-4, 1-40-26, 1-40-26-1, 1-40-26-1-1, 1-40-26-1-2 amelyek az I.sz öblözetben helyezkednek el, valamint a 3-24-0, 3-24-2 amelyek az III.sz öblözetben helyezkednek el,
Az összegyűjtött csapadékvizek elsődleges befogadója az 1-38-0, 1-40-0, 3-0-0 jelű főgyűjtő csatornák, másodlagos befogadó a Városi Zagyva, amely a Jászberény Városi Önkormányzat üzemeltetésében van. A Városi Zagyvába a főgyűjtők által szabályozott vízbevezetés történik.
A kialakított gyűjtőhálózat tervezett zárt, burkolt, és földmedrű, valamint meglévő, megmaradó csatorna szakaszokat tartalmaz.
A gyűjtők összes hossza: 646,6fm.
A részletes geodéziai felmérés, az önkormányzattal és az üzemeltetővel történt egyeztetés alapján alakítottuk ki a tervezett nyomvonalakat.
A csatornanyomvonalak egy része a jelenleg is meglévő gravitációs csatornák ill. szikkasztóárkok nyomvonalainak felhasználásával került meghatározásra.
A tervezett csatornák főbb jellemzői az alábbiak:
Földmedrű csatornák
Az 1-40-26, 1-40-26-1-1, 1-40-26-1-2 jelű nyomvonalak földmedrű csatornák TB elemes bejárókkal és átereszekkel megszakítva, amely 1:1,5 rézsűhajlással készül, fenékszélessége 0,3 m.
Burkolt csatornák
A burkolt csatornák a CSOMIÉP Beton és Meliorációs Termék Gyártó Kft. /6800 Hódmezővásárhely, Makói úti ipartelep Tel:(62) 246-699/ által gyártott TB 20/30/30 ill. 50/200 betonfolyóka elemek beépítésével kerülnek kialakításra.
Az elemek alá 10 cm vtg. betonágyazat (C8/10-XN(H)-Dmax 32-S3) valamint 20cm vtg. homokos kavics ágyazat kerül Tr= 90 %-ra tömörítve.
Zárt csatornák
A zárt csatornák DN 300 ill DN 400 KG PVC típusú műanyag csövekből, TB20/30/30 és „A" TB20/30/30 (közúti „A" terhelésre méretezett) fedlapos előregyártott elemekből, épülnek.
A TB elemek és a műanyag csövek alá 20 cm vtg. homokos kavics ágyazat kerül beépítésre. A homokos kavics min. Tr= 90%-ra tömörítve kerül beépítésre.
A műanyag csatornákon előregyártott beton aknakamrával és előregyártott felmenő résszel ellátott tisztítóaknák készülnek, 1,0 m belső átmérővel, öv. fedlappal, vagy víznyelő ráccsal vízzáró kivitelben. A TB elemekből készült zárt csatornákon a felületi csapadékvizek bevezetése céljából víznyelő aknákat terveztünk. A mélypontokra eső tisztítóaknára víznyelőrácsok kerülnek beépítésre.
Az 1-38-3-1 jelű csatornán az „A" terhelésű TB20/30/30 burkolóelemet 50/200 padkafolyókával fedjük le, amely a felszíni víz bevezetésének biztosítása végett közé víznyelőrács kerül elhelyezésre a padkafolyóka szintjébe.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 38723247 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Csapadékvíz hálózat fejlesztése_2019
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: Jászberény Nefelejcs-Varró-Csokor utcák, Fátyol-Álmos-Horváth Péter és Temető utcák a Hableány-Szigony-Garat és Térítő utca térsége.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Jászberény Nefelejcs-Varró-Csokor utcák, Fátyol-Álmos-Horváth Péter és Temető utcák a Hableány-Szigony- Garat és Térítő utca térsége. Érintett helyrajzi számok: 4521, 4663, 4635, 4572, 4557, 4556, 4558, 6316, 6306, 5902, 5901/3 7437, 7386, 7426, 7414.
Jászberény város belterülete a Zagyva folyó vízgyűjtőjén található, nagysága 1 040 ha. A terület kb. 40%-án van kiépített gravitációs csapadékvíz elvezető, nagyrészt zárt csatornarendszer, a további területeken szikkasztóárkok vannak. A területen elválasztott rendszerű csatornahálózat található.
Tárgyi tervdokumentációt érintő csatornák az 1-38-3, 1-38-3-1, 1-38-4, 1-40-26, 1-40-26-1, 1-40-26-1-1, 1-40-26-1-2 amelyek az I.sz öblözetben helyezkednek el, valamint a 3-24-0, 3-24-2 amelyek az III.sz öblözetben helyezkednek el,
Az összegyűjtött csapadékvizek elsődleges befogadója az 1-38-0, 1-40-0, 3-0-0 jelű főgyűjtő csatornák, másodlagos befogadó a Városi Zagyva, amely a Jászberény Városi Önkormányzat üzemeltetésében van. A Városi Zagyvába a főgyűjtők által szabályozott vízbevezetés történik.
A kialakított gyűjtőhálózat tervezett zárt, burkolt, és földmedrű, valamint meglévő, megmaradó csatorna szakaszokat tartalmaz.
A gyűjtők összes hossza: 646,6fm.
A részletes geodéziai felmérés, az önkormányzattal és az üzemeltetővel történt egyeztetés alapján alakítottuk ki a tervezett nyomvonalakat.
A csatornanyomvonalak egy része a jelenleg is meglévő gravitációs csatornák ill. szikkasztóárkok nyomvonalainak felhasználásával került meghatározásra.
A tervezett csatornák főbb jellemzői az alábbiak:
Földmedrű csatornák
Az 1-40-26, 1-40-26-1-1, 1-40-26-1-2 jelű nyomvonalak földmedrű csatornák TB elemes bejárókkal és átereszekkel megszakítva, amely 1:1,5 rézsűhajlással készül, fenékszélessége 0,3 m.
Burkolt csatornák
A burkolt csatornák a CSOMIÉP Beton és Meliorációs Termék Gyártó Kft. /6800 Hódmezővásárhely, Makói úti ipartelep Tel:(62) 246-699/ által gyártott TB 20/30/30 ill. 50/200 betonfolyóka elemek beépítésével kerülnek kialakításra.
Az elemek alá 10 cm vtg. betonágyazat (C8/10-XN(H)-Dmax 32-S3) valamint 20cm vtg. homokos kavics ágyazat kerül Tr= 90 %-ra tömörítve.
Zárt csatornák
A zárt csatornák DN 300 ill DN 400 KG PVC típusú műanyag csövekből, TB20/30/30 és „A" TB20/30/30 (közúti „A" terhelésre méretezett) fedlapos előregyártott elemekből, épülnek.
A TB elemek és a műanyag csövek alá 20 cm vtg. homokos kavics ágyazat kerül beépítésre. A homokos kavics min. Tr= 90%-ra tömörítve kerül beépítésre.
A műanyag csatornákon előregyártott beton aknakamrával és előregyártott felmenő résszel ellátott tisztítóaknák készülnek, 1,0 m belső átmérővel, öv. fedlappal, vagy víznyelő ráccsal vízzáró kivitelben. A TB elemekből készült zárt csatornákon a felületi csapadékvizek bevezetése céljából víznyelő aknákat terveztünk. A mélypontokra eső tisztítóaknára víznyelőrácsok kerülnek beépítésre.
Az 1-38-3-1 jelű csatornán az „A" terhelésű TB20/30/30 burkolóelemet 50/200 padkafolyókával fedjük le, amely a felszíni víz bevezetésének biztosítása végett közé víznyelőrács kerül elhelyezésre a padkafolyóka szintjébe.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M/2. pontban előírt szakember szakmai tapasztalata (maximum 24 hónap) 10
2 Kötelező jogszabályi jótállási időtartamon felüli jótállás vállalása (maximum 24 hónap)  20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.7.) ponthoz: kiegészítés, hogy a teljesítési véghatáridő: 2019.09.30. napja. További információk a szerződés-tervezetben.
V.2.) ponthoz: AK Kbt. 81. § (5) bek.: ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el. Tehát csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Csapadékvíz hálózat fejlesztése_2019
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: GEOGÉP Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56416604
Postai cím: Hrsz. 2413/2
Város: Jászberény
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5100
Ország: Magyarország
E-mail: geogep1@t-email.hu
Telefon: +36 309386138
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10626038216
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 38723247
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: műszaki vezetés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: TUTTI-BAU KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91682150
Postai cím: HUNGÁRIA KÖRÚT 16. 1e/23.
Város: BUDAPEST
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24225661242

Hivatalos név: GEOGÉP Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56416604
Postai cím: Hrsz. 2413/2
Város: Jászberény
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10626038216

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/06/11 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/25 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges