Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/212
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.05.
Iktatószám:20213/2019
CPV Kód:90510000-5
Ajánlatkérő:Innovációs és Technológiai Minisztérium
Teljesítés helye:HU
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:NHSZ Nemzeti Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Innovációs és Technológiai Minisztérium
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80160674
Postai cím: Fő utca 44-50.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1011
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közigazgatási Államtitkárság Jogtanácsosi Főosztály Közigazgatási Államtitkárság Jogtanácsosi Főosztály
Telefon: +36 17956535
E-mail: kozbeszerzes.bonyolitas@itm.gov.hu
Fax: +36 17950623
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kormany.hu/hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: TeSzedd projekt – hulladékszállítás
Hivatkozási szám: EKR001032202018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90510000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: TeSzedd projekt – hulladékszállítás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90510000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország egész területe, az Ajánlatkérő (AK) egyedi megrendelésében meghatározottak szerint, figyelemmel a TeSzedd projekt országos jellegére, összesen legfeljebb 2.200 helyszín
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A közbeszerzés tárgya: TeSzedd projekt – hulladékszállítás vállalkozási keretszerződés keretében.
2019. március 18-24. napja között, az Ajánlatkérő (AK) szervezésében lehet szemetet szedni a TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért akcióhét (TeSzedd!) során, a Fenntarthatósági Témahét ideje alatt is. A Fenntarthatósági Témahét az önkéntesek nagy részét jelentő iskolás korosztály számára kedvező tanulási lehetőséget biztosít a fenntartható jövő érdekében. A TeSzedd! egy olyan „jó gyakorlat”, amely a fenntartható fejlődést szolgálja, és ezzel a lehetőséggel akár egy kirándulás során is élhetnek a fiatalok.
A környezettudatos gondolkodásmód egyik fontos eleme a fenntartható nevelésnek, amelybe beletartozik a hulladékcsökkentés is, akár úgy is, hogy összegyűjtjük az illegálisan eldobált szemetet.
A tavaszi akció során az AK biztosítja az önkéntesek számára a szemétszedéshez szükséges gumikesztyűt és zsákot (egy másik közbeszerzési eljárás keretében), valamint gondoskodik a szemét elszállításáról is (jelen eljárás keretében).
A nyertes ajánlattevő (AT) feladata:
A TeSzedd projekt/akció keretében összegyűjtött hulladék szállítása és –ártalmatlanítása összesen legfeljebb 2.200 helyszínen Magyarország területén, az AK által megküldött egyedi megrendelésekben foglaltak szerint.
A keretszerződés keretösszege a helyszínenkénti átalányár és a 2.200 helyszín szorzata (a közbeszerzés mennyisége), amely keretösszeg tekintetében az AK a keret legalább 70 %-ának lehívását vállalja, kivéve az időjárási vis maior esetét.
Helyszínenként a tényleges hulladék-mennyiség az adott helyszínen megvalósult aktivitástól függ, AK által előre nem ismert.
Tájékoztató adatok az elmúlt évek projektjei/akciói alapján:
- 2012. év – 500 t
- 2013. év – 500 t
- 2014. év – 2.200 t
- 2015. év – 2.300 t
- 2016. év – 2.857 t
- 2017. év – 2.516 t
Az ajánlati árat helyszínenkénti átalányárként (nettó HUF/helyszín) kell megajánlani, függetlenül az adott helyszínről elszállított hulladék mennyiségétől. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell:
- a hulladék felvételét az önkéntesek által megadott helyszínen
- a hulladék elszállítását és ártalmatlanítását
- a szállításhoz és az ártalmatlanításhoz kapcsolódó adókat, díjakat és más költségelemeket
A hulladék jellemzői: kommunális jellegű, az önkéntesek által egy-egy helyszínre összegyűjtött, jellemzően zsákokban elhelyezett hulladék, szállítás: országosan, az önkéntesek által szervezett helyszínekről, az AK egyedi e-mailben megadott megrendelései alapján.
A megrendelés menete:
Az adott akciónap zárását követően az önkéntes – egy AK által biztosított online felületen – megjelöli az összeszedett szemét pontos lerakási helyét. A beérkezett adatokat AK megküldi AT részére e-mailben, aki ez alapján pontos adatokkal rendelkezik arról, hogy honnan kell begyűjtenie az adott helyszín kapcsán lejelentett és összeszedett szemetet. Az önkéntesnek az akció zárását követő 1 hónapig van lehetősége a lerakási hely lejelentésére az online felületen.
A korábbi évek tapasztalata alapján az akcióban résztvevő önkéntesek maximum 5 %-a egyáltalán nem, vagy pedig késve jelenti le az összeszedett szemét lerakási helyét, amit később mások észlelnek és jelentik AK felé. Az ilyen késve bejelentett helyszíneken észlelt hulladékot AT-nek legkésőbb 2019. június 04. napjáig el kell szállítania.
A szolgáltatással összefüggő részletes elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/03/18 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/06/04 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 197 - 479182

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: TeSzedd projekt – hulladékszállítás
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/03/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: NHSZ Nemzeti Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96294042
Postai cím: Szállító Utca 6.
Város: Budapest, XXI.
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1211
Ország: Magyarország
E-mail: info@nhsz.hu
Telefon: +36 19201665
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 19201666
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 98780000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Jelen szerződésmódosítás aláírására 2019. április 11. napján került sor.
A módosítás jogszabályi alapja: Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/30 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90510000-5
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90510000-5
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország egész területe, az Ajánlatkérő (AK) egyedi megrendelésében meghatározottak szerint, figyelemmel a TeSzedd projekt országos jellegére, összesen legfeljebb 2.200 helyszín
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közbeszerzés tárgya: TeSzedd projekt – hulladékszállítás vállalkozási keretszerződés keretében.
2019. március 18-24. napja között, az Ajánlatkérő (AK) szervezésében lehet szemetet szedni a TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért akcióhét (TeSzedd!) során, a Fenntarthatósági Témahét ideje alatt is. A Fenntarthatósági Témahét az önkéntesek nagy részét jelentő iskolás korosztály számára kedvező tanulási lehetőséget biztosít a fenntartható jövő érdekében. A TeSzedd! egy olyan „jó gyakorlat”, amely a fenntartható fejlődést szolgálja, és ezzel a lehetőséggel akár egy kirándulás során is élhetnek a fiatalok.
A környezettudatos gondolkodásmód egyik fontos eleme a fenntartható nevelésnek, amelybe beletartozik a hulladékcsökkentés is, akár úgy is, hogy összegyűjtjük az illegálisan eldobált szemetet.
A tavaszi akció során az AK biztosítja az önkéntesek számára a szemétszedéshez szükséges gumikesztyűt és zsákot (egy másik közbeszerzési eljárás keretében), valamint gondoskodik a szemét elszállításáról is (jelen eljárás keretében).
A nyertes ajánlattevő (AT) feladata:
A TeSzedd projekt/akció keretében összegyűjtött hulladék szállítása és –ártalmatlanítása összesen legfeljebb 2.200 helyszínen Magyarország területén, az AK által megküldött egyedi megrendelésekben foglaltak szerint.
A keretszerződés keretösszege a helyszínenkénti átalányár és a 2.200 helyszín szorzata (a közbeszerzés mennyisége), amely keretösszeg tekintetében az AK a keret legalább 70 %-ának lehívását vállalja, kivéve az időjárási vis maior esetét.
Helyszínenként a tényleges hulladék-mennyiség az adott helyszínen megvalósult aktivitástól függ, AK által előre nem ismert.
Tájékoztató adatok az elmúlt évek projektjei/akciói alapján:
- 2012. év – 500 t
- 2013. év – 500 t
- 2014. év – 2.200 t
- 2015. év – 2.300 t
- 2016. év – 2.857 t
- 2017. év – 2.516 t
Az ajánlati árat helyszínenkénti átalányárként (nettó HUF/helyszín) kell megajánlani, függetlenül az adott helyszínről elszállított hulladék mennyiségétől. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell:
- a hulladék felvételét az önkéntesek által megadott helyszínen
- a hulladék elszállítását és ártalmatlanítását
- a szállításhoz és az ártalmatlanításhoz kapcsolódó adókat, díjakat és más költségelemeket
A hulladék jellemzői: kommunális jellegű, az önkéntesek által egy-egy helyszínre összegyűjtött, jellemzően zsákokban elhelyezett hulladék, szállítás: országosan, az önkéntesek által szervezett helyszínekről, az AK egyedi e-mailben megadott megrendelései alapján.
A megrendelés menete:
Az adott akciónap zárását követően az önkéntes – egy AK által biztosított online felületen – megjelöli az összeszedett szemét pontos lerakási helyét. A beérkezett adatokat AK megküldi AT részére e-mailben, aki ez alapján pontos adatokkal rendelkezik arról, hogy honnan kell begyűjtenie az adott helyszín kapcsán lejelentett és összeszedett szemetet. Az önkéntesnek az akció zárását követő 1 hónapig van lehetősége a lerakási hely lejelentésére az online felületen.
A korábbi évek tapasztalata alapján az akcióban résztvevő önkéntesek maximum 5 %-a egyáltalán nem, vagy pedig késve jelenti le az összeszedett szemét lerakási helyét, amit később mások észlelnek és jelentik AK felé. Az ilyen késve bejelentett helyszíneken észlelt hulladékot AT-nek legkésőbb 2019. június 04. napjáig el kell szállítania.
A szolgáltatással összefüggő részletes elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/03/18 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/06/04 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 147945500
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: NHSZ Nemzeti Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96294042
Postai cím: Szállító Utca 6.
Város: Budapest, XXI.
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1211
Ország: Magyarország
E-mail: info@nhsz.hu
Telefon: +36 19201665
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 19201666
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Jelen szerződésmódosítás eredményeként a szerződés 4.1. pontja változik, (helyszínek száma és az ellenérték).
Jelen szerződésmódosítás aláírására 2019. április 11. napján került sor.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: - a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az AK kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, figyelemmel arra, hogy többen regisztráltak az eseményre a vártnál, ugyanis az elmúlt évek regisztrációjára figyelemmel került megjelölésre a helyszínek száma, azonban a korábbi években a regisztráció lényegesen alacsonyabb volt, mint az alapszerződésben kötelező lehívási mennyiségként megjelölt 1540 helyszín
- a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, figyelemmel arra, hogy a helyszínek számának növekedése okán továbbra is az alapszerződésben megjelölt szemétszállítási és ártalmatlanítási feladatok elvégzését várja el Megrendelő
- az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át, figyelemmel arra, hogy jelen szerz.módosítás eredményeként az ellenszolgáltatás összege 147.945.500,-Ft+ÁFA, míg az alapszerződésben az opcióval növelt ellenszolgáltatás összege 98.780.000,- Ft +ÁFA összegben került megjelölésre.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 98780000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 147945500 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben