Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/213
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.06.
Iktatószám:20314/2019
CPV Kód:33100000-1
Ajánlatkérő:Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény, 2030 Érd, Felső utca 39-41.;Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény, 2030 Érd, Felső utca 39-41.;Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény, 2030 Érd, Felső utca 39-41.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.12.05.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95326834
Postai cím: Alsó Utca 1.
Város: Érd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Konkoly Zita
Telefon: +36 23522328
E-mail: kozbeszerzes@erd.hu
Fax: +36 23522376
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.erd.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001261592019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001261592019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Orvostechnikai eszközök beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001261592019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33100000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés különféle orvostechnikai eszközök beszerzésére, szállítására az Egészséges Budapest Program keretében – 3 részben
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: 1. rész
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33168100-6
További tárgyak:33191000-5
33192120-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény, 2030 Érd, Felső utca 39-41.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az alábbi orvostechnikai eszközök beszerzése:1A Gastroenterológiai videoendoszkópos torony:1 db,1B Kolonoszkóp: 2 db,1C Gasztroszkóp:2 db,13 Hidrogénperoxidos plazmasterilizáló:1 db,14 Gőzsterilizáló 200l:1 db,15 Hőlégsterilizáló:5 db.16 Arthroscopos torony:1 db,17 Arthroscopos toronyhoz eszközök:1 db,24 Masszázs ágy:1 db,25 Nőgyógyászati vizsgálóágy:2 db
Nyertes AT feladatát képezi a tárgyi termékek technológiai/installációs/telepítési terveinek helyszíni adottságoknak megfelelő elkészítése, a II.2.3. pontban meghatározott helyszínekre történő szállítása, szerelése, csatlakoztatása-telepítése, beüzemelése-beszabályozása, technikai-orvosszakmai próbaüzem elvégzése a kapcsolódó próbaüzemi jegyzőkönyv készítésével, AK képviselőinek (kezelőszemélyzet) betanításával a beüzemelés helyén a kezelőszemélyzet betanítását rögzítő jegyzőkönyv készítésével, a jótállási időszakban a megajánlott termékek szükség szerinti szervizelése/javítása/kicserélése.
A további szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.7) pontban szereplő adat: 2 hónap=60 naptári napot jelöl.
Folytatás a II.2.5) pontból:Szakmai minőségi értékelési szempontok, súlyszámok:
1A, 1B, 1C - Gastroenterológiai videoendoszkópos torony gasztroszkóppal és kolonoszkóppal
Processzor:magyar nyelvű menürendszer[igen/nem],súlyszám:5
A képkimerevítési és mentési funkció használata esetén több képből a legélesebb kiválasztása automatikusan[igen/nem], súlyszám:10
Fényforrás:LED kivitel[igen/nem],súlyszám:10
A fényszűrő funkció optikai szűréssel valósul meg[igen/nem],súlyszám:10
Videogasztroszkóp:Az endoszkóp vízhatlan csatlakozóval rendelkezik, így vízzáró sapka használata nélkül is teljesen elmeríthető a fertőtlenítő folyadékban[igen/nem],súlyszám:10
Videokolonoszkóp:Változtatható bevezető cső merevség megléte[igen/nem],súlyszám:10
Az endoszkóp vízhatlan csatlakozóval rendelkezik, így vízzáró sapka használata nélkül is teljesen elmeríthető a fertőtlenítő folyadékban[igen/nem],súlyszám:10
A meglévő GIF-Q165 és CF-Q165 videoendoszkópok kompatibilisek a megajánlott processzorral[igen/nem],súlyszám:20
13 - Hidrogénperoxidos plazmasterilizáló
A készülék a kamratérbe beépített mérő rendszerrel rendelkezik, a hatóanyag (hidrogén-peroxid) folyamatos monitorozására[igen/nem],súlyszám:10
A berendezés a hatóanyag kazetta azonosítására alkalmas microchip rendszerrel rendelkezik[igen/nem],súlyszám:10
A technológia önállóan rendelkezzen Európai Uniós tagország hatóságának jóváhagyásával a sterilizálási eljárásokkal szemben leginkább rezisztens prion kórokozók inaktiválására vonatkozóan[igen/nem],súlyszám:5
Lábpedállal nyitható kamraajtó[igen/nem],súlyszám:5
14 - Gőzsterilizáló 200l
Szükség esetén a szárítási idő legalább 50%-kal megnövelhető[igen/nem],súlyszám:5
Energiatakarékos üzemmódba kapcsol, ha hosszabb ideig nem használják kikapcsolás nélkül.Ezáltal a következő indításnál rövidebb lesz az előmelegítési fázis[igen/nem],súlyszám:5
Beépített reverz ozmózis rendszer a vízelőkészítéshez, ami automatikusan működik[igen/nem],súlyszám:10
Késleltetett indítási idő beállítható bármely program esetében[igen/nem],súlyszám:5
Az autokláv optimalizálja a program teljes futási idejét a rakomány függvényében[igen/nem],súlyszám:5
16 - Arthroscopos torony
Kameravezérlő/Magyar nyelvű beállító menürendszer[igen/nem],súlyszám:10
Motorvezérlőhöz csatlakoztatható shaver kézidarab(ford/perc),súlyszám:15
Képalkotó részegységekkel azonos gyártójú, kalibrált monitor[igen/nem],súlyszám:5
Shaver Vezérlőegység:Egyszerre két motor csatlakozási lehetőség[igen/nem],súlyszám:10
Színes kijelzős, érintőképernyős kivitel[igen/nem],súlyszám:10
24 - Masszázs ágy
Magasságállítás felső értéke(cm),súlyszám:5
Terhelhetősége(kg),súlyszám:5
25-Nőgyógyászati vizsgálóágy
Trendelenburg döntés lehetősége[igen/nem],súlyszám:10
Terhelhetősége(kg),súlyszám: 5
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A kötelező 12 hónapon felüli többletjótállás mértéke  88
2 Szakmai minőségi értékelési szempontok (kifejtés a II.2.4. pontban) 220
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 572
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 2 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Opció 22 Betegemelő – 2 db
Opció 23 Belgyógyászati vizsgáló ágy – 2 db
Ajánlatkérő az adásvételi szerződés megkötéséig rendelkezik az opcióban foglalt eszközök átvételéről. Az opciós termékek lehívása esetén ugyanazon szerződéses feltételek az irányadóak, mint a nem opciós termékek esetében.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az adott rész tekintetében a teljes mennyiségre kell ajánlatot tenni. A tárgyi beszerzés az EMMI Egészséges Budapest Program keretében elnyert hazai forrású pályázatából valósul meg. Értékelés: adható pontszám: 0-10 pont, ajánlati ár: fordított arányosítás, többletjótállás: arányosítás, szakmai értékelési szempontok: abszolút értékelés (pontkiosztás)/arányosítás.

II.2.1)
Elnevezés: 2. rész
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33112320-7
További tárgyak:33123200-0
33182100-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény, 2030 Érd, Felső utca 39-41.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az alábbi orvostechnikai eszközök beszerzése:
5 Kardiotokográf (iker) – 1 db
6 Magzati dopplerkészülék – 5 db
9 Terheléses EKG rendszer – 1 db
10 Holter EKG rendszer – 1 db
11 Ambuláns vérnyomás monitor – 2 db
18 Altatógép – 1 db
19 Perifériás idegstimulátor – 1 db
21 Defibrillátor – 1 db
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a tárgyi termékek II.2.3. pontban meghatározott helyszínekre történő szállítása, szerelése, csatlakoztatása-telepítése, beüzemelése-beszabályozása, technikai-orvosszakmai próbaüzem elvégzése a kapcsolódó próbaüzemi jegyzőkönyv készítésével, Ajánlatkérő képviselőinek (kezelőszemélyzet) betanításával a beüzemelés helyén a kezelőszemélyzet betanítását rögzítő jegyzőkönyv készítésével, a jótállási időszakban a megajánlott termékek szükség szerinti szervizelése/javítása/kicserélése.
A további szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.7) pontban szereplő adat: 2 hónap=60 naptári napot jelöl.
Folytatás a II.2.5) pontból:
Szakmai minőségi értékelési szempontok
5 - Kardiotokográf (iker)
Választható képernyő konfiguráció [igen/nem], súlyszám: 5
360°-ban látható riasztófény [igen/nem], súlyszám: 5
Számítógéphez csatlakoztatható [igen/nem], súlyszám: 5
9 - Terheléses EKG rendszer
Páciens (adatgyűjtő egység) és számítógép között rádiófrekvenciás (kábelnélküli) kommunikáció [igen/nem], súlyszám: 10
EKG mintavételi gyakoriság (1/sec), súlyszám: 10
Ergométer terhelhetősége (kg), súlyszám: 10
Vérnyomásmérő: Manuális kezelőfelülettel is rendelkezik [igen/nem], súlyszám: 5
Vérnyomásmérő:Grafikus kijelzővel rendelkezik [igen/nem], súlyszám: 10
10 - Holter EKG rendszer
A klinikai szoftver alkalmas teljes 12 elvezetéses felvétel adatainak kiértékelésére a megfelelő rekorder használatával [igen/nem], súlyszám: 10
A klinikai szoftver alkalmas 14 napos felvétel adatainak kiértékelésére [igen/nem], súlyszám: 10
EKG és Holter EKG tárolási szerver applikáció rendelkezésre áll EKG adatok központi tárolására [igen/nem], súlyszám: 5
Adatexport PDF formátumban [igen/nem], súlyszám: 5
Recorder Maxmiális felvételezési idő (nap), súlyszám: 10
Recorder Készülékbe beépített tölthető akkumulátort tartalmaz [igen/nem], súlyszám: 10
Recorder Jelfeldolgozás mintavételi frekvenciája (Hz), súlyszám: 5
Recorder Beépített mozgás/aktivitás szenzor [igen/nem], súlyszám: 5
Recorder Hangrögzítés funkciót tartalmaz a rekorderbe integrálva, a pontos páciens dokumentálás segítésére [igen/nem], súlyszám: 10
11 - Ambuláns vérnyomás monitor
Min.IP22 kivitel [igen/nem], súlyszám: 5
18 - Altatógép
Érintőképernyős kivitel [igen/nem], súlyszám: 5
Elektronikus meghajtás [igen/nem], súlyszám: 10
Frissgáz-ellátási problémák esetén környezeti levegő használata a lélegeztetéshez [igen/nem], súlyszám: 10
Szaturáció mérésből származtatott fájdalom- inger paraméterének non-invazív monitorozása a páciens monitor szenzorát használva [igen/nem], súlyszám: 5
BIS mérés [igen/nem], súlyszám: 10
19 - Perifériás idegstimulátor
+2db sterilizálható beállító gomb [igen/nem], súlyszám: 10
Szekvenciális Elektromos Ideg-Stimuláció funkció [igen/nem], súlyszám: 15
21 – Defibrillátor
Akkumulátor kapacitása teljes energiájú shock (db), súlyszám: 10
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A kötelező 12 hónapon felüli többletjótállás mértéke 84
2 Szakmai minőségi értékelési szempontok (kifejtés a II.2.4. pontban) 210
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 546
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 2 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: 9A Terheléses EKG rendszer futószalag – 1 db
9B Terheléses EKG rendszer DICOM – 1 db
10A Holter EKG rendszer DICOM – 1 db
Ajánlatkérő az adásvételi szerződés megkötéséig rendelkezik az opcióban foglalt eszközök átvételéről. Az opciós termékek lehívása esetén ugyanazon szerződéses feltételek az irányadóak, mint a nem opciós termékek esetében.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az adott rész tekintetében a teljes mennyiségre kell ajánlatot tenni. A tárgyi beszerzés az EMMI Egészséges Budapest Program keretében elnyert hazai forrású pályázatából valósul meg. Értékelés: adható pontszám: 0-10 pont, ajánlati ár: fordított arányosítás, többletjótállás: arányosítás, szakmai értékelési szempontok: abszolút értékelés (pontkiosztás)/arányosítás.

II.2.1)
Elnevezés: 3. rész
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33124120-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény, 2030 Érd, Felső utca 39-41.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az alábbi orvostechnikai eszközök beszerzése:
4 Nőgyógyászati UH készülék – 1 db
7 Radiológiai UH készülék 1. – 1 db
8 Radiológiai UH készülék 2. – 1 db
12 Kardiológiai UH készülék – 1 db
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a tárgyi termékek II.2.3. pontban meghatározott helyszínekre történő szállítása, szerelése, csatlakoztatása-telepítése, beüzemelése-beszabályozása, technikai-orvosszakmai próbaüzem elvégzése a kapcsolódó próbaüzemi jegyzőkönyv készítésével, Ajánlatkérő képviselőinek (kezelőszemélyzet) betanításával a beüzemelés helyén a kezelőszemélyzet betanítását rögzítő jegyzőkönyv készítésével, a jótállási időszakban a megajánlott termékek szükség szerinti szervizelése/javítása/kicserélése..
A további szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.7) pontban szereplő adat: 2 hónap=60 naptári napot jelöl.
Folytatás a II.2.5) pontból:
Szakmai minőségi értékelési szempontok
4 - Nőgyógyászati UH készülék
Dinamika tartomány 1 dB-es lépésekben történő állíthatósága [igen/nem], súlyszám: 2
Bekapcsolható mérési zoom ablak biometrikus és caliper (2D távolság, trace, stb.) mérések esetén a határvonalak és élek pontosabb meghatározása érdekében [igen/nem], súlyszám: 5
Min. 8 sávos TGC beállítási lehetőség az érintőpanelen a monitorkép érintőpaneles megjelenítésével és tárolható sávos TGC beállításokkal [igen/nem], súlyszám: 5
5. A vizsgálófej készülékhez csatlakoztatásakor nyíló porvédő csatlakozó fedél [igen/nem], súlyszám: 2
Az összes üzemmódból az érintőképernyőről egy érintéssel, egy lépésben aktiválható vizsgálófej, alkalmazás és preset választása [igen/nem], súlyszám: 5
A készülékkel használhatók az ajánlatkérőnek meglévő CA1-7AD ás ER4-9 típusú vizsgálófejek [igen/nem], súlyszám: 5
2D konvex vizsgálófej Egykristályos vizsgálófej technológia [igen/nem], súlyszám: 5
3D/4D konvex vizsgálófej Egykristályos vizsgálófej technológia [igen/nem], súlyszám: 5
SSD háttértár alkalmazása [igen/nem], súlyszám: 2
7 - Radiológiai UH készülék 1.
IPS-Pro monitor technológia [igen/nem], súlyszám: 2
Kezelőfelület alá csúsztatható alphanumerikus billentyűzet [igen/nem], súlyszám: 2
Szöveti elasztográfiás vizsgálati lehetőségek száma applikációk szerint. a megajánlott konfigurációban (db), súlyszám: 5
Megajánlott vizsgálófejekből hány darabbal végezhető elasztográfiás vizsgálat (db), súlyszám: 5
Mintavételi kapu méret alsó értéke (mm), súlyszám: 5
Dual-gate doppler funkció megléte [igen/nem], súlyszám: 5
PW mód. PRF beállítható legkisebb értéke (Hz), súlyszám: 5
M mód. Tetszőlegesen állítható M-mód tengelyek száma (db), súlyszám: 2
Kontrasztanyagos képalkotás (CEUS) [igen/nem], súlyszám: 5
8 - Radiológiai UH készülék 2.
IPS-Pro monitor technológia [igen/nem], súlyszám: 2
Érintőképernyőn állítható mélységfüggő erősítés (DGC) [igen/nem], súlyszám: 5
Mintavételi kapu méret alsó értéke (mm), súlyszám: 5
Dual-gate doppler funkció megléte [igen/nem], súlyszám: 5
PW mód. PRF beállítható legkisebb értéke (Hz), súlyszám: 5
M mód. Tetszőlegesen állítható M-mód tengelyek száma (db), súlyszám: 5
Elasztográfiás üzemmód a megajánlott vizsgálófejekkel [igen/nem], súlyszám: 5
Kontrasztanyagos képalkotás (CEUS) [igen/nem], súlyszám: 5
12 - Kardiológiai UH készülék
Triplex mód: B+color Doppler+CW Doppler szimultán [igen/nem], súlyszám: 2
Automatikus Doppler mérések: LVOT Vmax, LVOT Trace, AV Vmax, AV Trace, TR Vmax, MV E/A Velocity [igen/nem], súlyszám: 5
Homogén egykristályos és mátrix kristályszerkezet kialakítás felnőtt phased-array vizsgálófejben [igen/nem], súlyszám: 5
Felnőtt phased-array vizsgálófej látószöge (fok), súlyszám: 5
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A kötelező 12 hónapon felüli többletjótállás mértéke [min. 0, max. 12 hónap] 50.4
2 Szakmai minőségi értékelési szempontok (kifejtés a II.2.4. pontban) 126
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 327.6
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 2 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Opció 12A Kardiológiai UH készülék -lineáris transducer – 1 db
Opció 20 Mobil UH készülék – 1 db
Ajánlatkérő az adásvételi szerződés megkötéséig rendelkezik az opcióban foglalt eszközök átvételéről. Az opciós termékek lehívása esetén ugyanazon szerződéses feltételek az irányadóak, mint a nem opciós termékek esetében.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az adott rész tekintetében a teljes mennyiségre kell ajánlatot tenni. A tárgyi beszerzés az EMMI Egészséges Budapest Program keretében elnyert hazai forrású pályázatából valósul meg. Értékelés: adható pontszám: 0-10 pont, ajánlati ár: fordított arányosítás, többletjótállás: arányosítás, szakmai értékelési szempontok: abszolút értékelés (pontkiosztás)/arányosítás.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész vonatkozásában:Az eljárásban nem lehet AT,alvállalkozó,és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő,aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. hatálya alá tartozik.
Megkövetelt igazolási mód valamennyi rész vonatkozásában:AT-nek ajánlatában 321/2015.(X.30.) Kr. II. Fejezetének megfelelően,az egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia,hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. Közös AT-k mindegyikének külön ESPD-t kell benyújtania.
AT-nek az ajánlatában a 321 /2015.(X.30.)Kr. 8. §, 10. § 12-16. §-ban foglaltak szerint kell igazolnia,hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) és (2) bek.-nek hatálya alá.A Kbt. 62 § (1) bek. k) pont kb) alpontja tekintetében AT-nek nyilatkoznia kell arról,hogy a 2017. évi LIII. tv.(Pmtv.) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni,és v.mennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatk.-ot szükséges benyújtani.Ha a gazd. szereplőnek nincs a 2017. évi LIII. tv. 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa,úgy erre vonatk. nyilatk.-ot szükséges csatolni.A 321/2015. (X.30.) Kr. 1.§ (2) bek. alapján az AK által a Kbt.69. § (4)-(8) bek. alapján a kizáró okokra vonatk. igazolások benyújtására felhívott gazd. szereplőnek a III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia,hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.A 321/2015. (X.30.) Kr. 1.§ (4) bek. alapján a III. Fejezetben említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelően kiválthatók,ha az érintett gazd. szereplő minősített AT-i jegyzéken való szerepléssel bizonyítja,hogy megfelel a közbesz. eljárásban előírt követelményeknek.A 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (5) bek. alapján,nem Mo.-on letelepedett gazd. szereplő esetén az AK az igazolások hitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.Az AT az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatk. csak az ESPD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az ESPD benyújtásával az AT eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozati kötelezettségének.Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az AT a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatk.-ot nyújt be.Öntisztázás:a Kbt. 64.§ (1)-(2) bek. alapján a Kbt. 62. § (1) bek. b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az AT, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazd. szereplő nem zárható ki a közbesz. eljárásból,amennyiben a KH a 188. § (4) bek. szerinti véglegessé vált határozata,vagy annak megtámadására irányuló közig. per esetén a bíróság 188. § (5) bek. szerinti jogerős határozata kimondta,hogy az érintett gazd. szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott,amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát.Ha a KH a 188. § (4) bek. szerinti véglegessé vált határozata,vagy annak megtámadására irányuló közig. per esetén a bíróság 188. § (5) bek. szerinti jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazd. szereplő megbízhatóságát,az AK mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni.A jogerős határozatot a gazd. szereplő az ESPD-vel egyidejűleg köteles benyújtani.AK a Kbt. 74. § (1) bek. b) pontja alapján az elj.-ból kizárja azt az AT-t, alvállalkozót,vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetet,aki részéről a kizáró ok az elj. során következett be.A kizáró okokra és az alkalmassági köv.-ekre vonatk. a közbesz. megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig,ameddig az igazolásokban foglalt tény,adat tartalma valós.Az AK - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az AT erre vonatk. külön nyilatk. nélkül vélelmezi.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész tekintetében: Az AT-nek az ajánlatában a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének, valamint a Korm. rendelet 5. §-ában foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek azzal, hogy az AK az egységes európai közbeszerzési dokumentumban nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását, csupán a IV. rész alfa pontját szükséges kitölteni.
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-nek és adott esetben további ajánlattevő(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az ajánlatkérő felhívása alapján a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdésének megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy megfelel(nek) az AK által meghatározott alkalmassági követelménynek az alábbiak szerint:
M.1) Valamennyi rész tekintetében: AT-nek a 321/2015. Korm. rendelet. 21. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a 22. § (1) bekezdése alapján csatolnia kell:
- a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolást (referenciaigazolás);
- b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával (referencianyilatkozat).
A referencia igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:
- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap pontossággal),
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint kontaktszemély neve és elérhetősége,
- a szállítás tárgya,
- a szállítás mennyisége (darabszám),
- saját teljesítés aránya (%-ban),
- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
AK a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
M.2) Valamennyi rész tekintetében: AT-nek csatolnia kell a 321 /2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés b) pontja alapján azon szakember ismertetését (megnevezés, végzettség vagy képzettség, szakmai tapasztalat), akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Az előírt végzettség, képzettség és szakmai tapasztalat feltételnek való megfelelés alátámasztására AT-től AK Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani nyilatkozatát az alkalmasság igazolására bemutatott szakemberekről, a szakemberek végzettségét igazoló dokumentum másolatát, a szakember saját kezűleg aláírt önéletrajzát, valamint szakember nyilatkozatát arról, hogy a teljesítés ideje alatt rendelkezésre fog állni. A szakember önéletrajzát olyan részletességgel kell megadni, hogy abból az előírt szakmai tapasztalat egyértelműen megállapítható legyen: az egyes tapasztalati időket év/hónap/nap részletezettséggel kérjük megadni. AK a szakmai tapasztalat ellenőrzése során kizárólag a teljes hónapokat veszi figyelembe. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos szakmai tapasztalati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember tapasztalatába.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1) Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított három évben (36 hónapban), teljesítésigazolással lezárt, és hat éven belül megkezdett szerződésszerűen és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciával, amely:
- az 1. rész esetében legalább
1 db gastroenterológiai videoendoszkópos torony;
1 db hidrogénperoxidos plazmasterilizáló;
1 db gőzsterilizáló;
1 db arthroscopos torony;
és 1 db nőgyógyászati vizsgálóágy szállítására vonatkozik.
- a 2. rész esetében legalább
1 db kardiotokográf;
1 db terheléses EKG rendszer;
1 db holter EKG rendszer;
1 db altatógép;
és 1 db defibrillátor szállítására vonatkozik,
- a 3. rész esetében legalább
1 db nőgyógyászati UH készülék;
1 db radiológiai UH készülék;
és 1 db kardiológiai UH készülék szállítására vonatkozik.
Valamennyi rész tekintetében: Az előirt referencia több szerződéssel teljesíthető.
M.2) Alkalmas az ajánlattevő a szerződés teljesítésére az 1-3. részek vonatkozásában, amennyiben rendelkezik
- 1 fő szerviz szakemberrel, aki egyetemi vagy főiskolai villamos- vagy gépészmérnök végzettséggel rendelkezik, és a végzettség megszerzését követően legalább 2 év szakmai tapasztalatot szerzett elektronikus orvostechnikai eszközök üzembe helyezése és javítása terén.
- 1 fő szerviz szakemberrel, aki legalább középfokú végzettséggel rendelkezik és legalább 2 év szakmai tapasztalata van elektronikus orvostechnikai eszközök üzembe helyezése és javítása terén.
Ajánlatkérő az előírt végzettséggel, képzettséggel egyenértékű végzettséget, képzettséget is elfogad. Ajánlattevőnek az alkalmasság igazolása során egy részen belül legalább két szakembert kell bemutatnia, ugyanakkor bemutatott szakemberek több részben is igazolhatják az alkalmassági követelménynek való megfelelést.
A műszaki és szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek az AT a Kbt. 65. § (6)-(7) és (9) bekezdések szerint is megfelelhet. Amennyiben AT az alkalmassági követelményeknek más szervezet kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, úgy AT alkalmasságát a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitást nyújtó szervezetnek kell az előírt igazolási módokkal azonos módon igazolnia. Amennyiben AT az alkalmassági követelményeknek más szervezet kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet, valamint az eljárást megindító felhívás azon alkalmassági minimumkövetelményét / minimumkövetelményeit, amelynek igazolása érdekében AT ezen szervezet erőforrására, vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell a Kbt. 65. § (7) bek.alapján az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet részéről a Kbt. 65.§ (7) bekezdés szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell az AT részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Valamennyi rész vonatkozásában: A késedelmi kötbér: a nettó szerződéses ellenérték 1,5%-a/késedelmes nap, max. 15 %.A hibás teljesítési kötbér mértéke a hibás teljesítés nettó ellenértékének 20%-a.A meghiúsulási kötbér összege a teljes nettó szerződéses ellenérték 30 %-a.Fizetési feltételek: Az igazolt teljesítést követően egy (vég)számlát nyújthat be nyertes ATként szerződő fél. AK előleget nem biztosít.A számla kiegyenlítése: a teljesítésigazolás alapján kiállított számlát AK-ként szerződő fél átutalással egyenlíti ki a Kbt.135. § (1) és (6) bekezdései szerint figyelemmel az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. rendelkezéseire. A fizetési határidő a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. § alapján az egészségügyi szolgáltatók fizetési határideje 60 (hatvan) nap. Folytatás a VI.3) pontban.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/12/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/12/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása az EKR rendszerben valósul meg.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait a Kbt. 68. § -a, valamint a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Folytatás a III.2.2. pontból: AK a Kbt. 27/A. §-ban foglaltak szerint köteles elfogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 sz. európai szabványnak és az Európai Bizottság által az e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek, továbbá a fizetési feltételek pontos, részletes leírását a szerződéstervezet tartalmazza.
Valamennyi rész vonatkozásában:
Helyszíni bejárás: AK a kivitelezéssel érintett helyszínen 2019. november 13. napján 14:00 órakor helyszíni bejárást tart. Találkozás: Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény, 2030 Érd, Felső utca 39-41., Főépületben a Kartonozó előtt. A helyszíni bejárásra a Kbt.56.§ (6) és (7) bek.-ben foglaltak az irányadók.
II.2.7) pontban szereplő adat: 2 hónap=60 naptári napot jelöl. AK a teljesítési határidőt a szerződés hatályba lépésétől számított 60 naptári napban határozta meg. AK előteljesítést elfogad.
Az ajánlatot elektronikus példányban kell benyújtani. Az ajánlatkérő által elfogadott fájlformátumok: jpeg/jpg/pdf. Táblázatok esetében az Ajánlatkérő által elfogadott fájlformátumok: xls/xlsx/ods.
Ahol az EKR az AK által létrehozandó dokumentumra elektronikus űrlapot biztosít, az AK ezen dokumentumot az elektronikus űrlap alkalmazásával köteles kitölteni.
Az ajánlatkérő (AK) nem engedélyezi, nem írja elő változatok benyújtását.(Kbt. 61. § (1) bek.)
AK nem ír elő ajánlati biztosítékot. A kitöltött részletes ártáblázat, valamint a szakmai specifikációs táblázatok az ajánlattevő (AT) szakmai ajánlatának minősülnek. A szakmai specifikációs táblázatok tartalmazzák az AT által megajánlott termékek paramétereit, annak gyártóit, típusait, mennyiségeit.
Ajánlatnak tartalmaznia kell: a Kbt. 66. § (5) szerinti felolvasólapot (űrlap), a következő nyilatkozatokat: a Kbt. 66. § (5) szerinti felolvasólapot (űrlap), kitöltött részletes ártáblázatot (cégszerűen aláírt és szerkeszthető formában), a kitöltött, cégszerűen aláírt szakmai specifikációs táblázatokat, Kbt. 66. § (2) bek. (űrlap), Kbt. 81. § (3) bek szerint ESPD (űrlap), Kbt. 67. § (3) bek. (adott esetben), Kbt. 67. § (4) bek. (űrlap); nyilatkozat a változásbejegyzésről(űrlap), Kbt. 65. § (7) bek., Kbt. 73. § (4)-(5) bek. szerint. Az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek [Kbt. 41/A.§ (2) bek.].
Ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá (pdf vagy jpg vagy jpeg formátumban):
Az ajánlatban nyilatkozatot tevő aláírási címpéldányát, vagy aláírás-mintáját (2006. évi V tv 9. § (1) bek. szerint); meghatalmazásról (adott esetben) legalább teljes bizonyító erejű magánokiratot (2016. évi CXXX. törvény 67. § (2) bek. és 325. § és Kbt. 36. § (3) bekezdése szerint; valamennyi megajánlott termék vonatkozásában az AT-re vonatkozó, forgalmazási jogosultságot igazoló engedélyt (amennyiben az ajánlott termék gyártója nem AT). AK előírja, hogy AT ajánlatában csatolja az általa megajánlott termékekre vonatkozóan a gyártói színes termékismertető prospektust (amennyiben ez nem részletes úgy részletes magyar nyelvű műszaki leírást is kell csatolni). Folytatás a VI.4.3) pontban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.
Folytatás a VI.3) pontból: Amennyiben a gyártója orvostechnikai eszköznek sorolta be a megajánlott terméket, úgy a 16/2012. (II. 6.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése szerinti gyártói megfelelőségi nyilatkozatot (EC Conformity Declaration) is be kell nyújtani AT-nek az ajánlatában, valamint amennyiben a megajánlott termék orvostechnikai eszköz - osztályba sorolástól függően- a 4/2009. (III. 17.) EüM. rendelet, vagy az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló 8/2003. (III. 13.) ESzCsM rendelet alapján - bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőség értékelési tanúsítványt is csatolni kell az ajánlatban, amely szerint az egészségügyi gép-műszer megfelel az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM. rendeletben vagy az orvostechnikai eszközökre vonatkozó 93/42/EGK irányelvben, illetve az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló 8/2003. (III. 13.) ESzCsM rendeletben vagy az in vitro diagnosztikai eszközökre vonatkozó 98/79/EK irányelvben meghatározott alapvető követelményeknek. A megajánlott termékek vonatkozásában a szerviz(partner) feltétel, amelyre AT nyilatkozatot köteles csatolni, termékenként feltüntetve a szerviz megnevezését és elérhetőségét.
AK a műszaki, szakmai alkalmassági követelményt szigorúbban határozta meg a 321/2015. (X.30.) Kr 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest.
AK a 321/2015. (X.30.) Kr. 46. § (3) bekezdését alkalmazza.
Közös ajánlattétel: Kbt. 35. §, projekttársaság nem hozható létre.
Jogutódlás figyelembevétele: Kbt 65. § (11) bek. szerint.
AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek e) pontját.
A felhívásban, és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeletei, valamint az egyéb vonatkozó hatályos magyar jogszabályok az irányadóak.
A műszaki tartalomra, devizák átváltására vonatkozó részletes leírásokat, elvárásokat, a hirdetményminta korlátai miatt a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
FAKSZ: Balassi János, 01038. sz.
Az eljárásban minden kommunikáció az EKR rendszeren keresztül történik [Kbt. 40. § (1) bek.].
A IV.2.6) pontban szereplő adat=30 nap.
Jelen eljárásban AK a GDPR rendelet alapján a gazdasági szereplők személyes adatait a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása és a közbeszerzési eljárás lefolytatása céljából kezeli.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/31 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák