Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/215
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.08.
Iktatószám:20374/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Kővári István e.v.
Teljesítés helye:4737 Kisnamény Fő u. 5. HRSZ: 13.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Coprima Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kővári István e.v.
Nemzeti azonosítószám: AK25634
Postai cím: Fő utca 27
Város: Kisnamény
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4737
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kővári István
Telefon: +36 308151188
E-mail: kovari1989@gmail.com
Fax: +36 42781269
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kozbeszkk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Hűtőház építése Kisnaményban”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
„Hűtőház építése Kisnaményban”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45213210-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4737 Kisnamény Fő u. 5. HRSZ: 13.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
AZ ÉPÜLET ADATAI:
Gyümölcs tárolására alkalmas, földszintes hagyományos könnyűszerkezetes vázas építési móddal tervezett épület. Funkciója: hűtőtároló, 6 hűtőkamrát foglal magába, összkapacitása meghaladja a 60 vagont. A csarnoképület további kiszolgáló funkciókat is tartalmaz úgy, mint manipuláló tér, iroda és szociális blokkok.
FÖLDMUNKA:
A tervezett épület kitűzése előtt tereprendezést, majd a humuszos termőréteg eltávolítását kell elvégezni. Az alapozás és tereprendezés során kitermelésre került földmennyiséget helyben deponálni kell. Az alapárok mélysége vonatkozásában a statikai terv az irányadó. Amennyiben az alapárkok ásása és a betonozás között hosszabb idő telik el, úgy az alapozási sík fölé kell ásni 1o cm- rel. Az altalaj esetleges felázása esetén ezt a réteget, közvetlenül betonozás előtt kell kitermelni.
ALAPOZÁS:
A csarnok főhajó keretoszlopai alatt vasalt pontalapok készülnek. A végleges alapozási síkot a talajmechanikai szakvélemény birtokában a statikai kiviteli tervben megadottak szerint kell meghatározni.
SZIGETELÉS:
Bitumenes vastaglemezzel padlószigetelés készül. Az épület padló és födém hőszigetelése a metszeten feltüntetett módon és rétegrendben biztosítandó.
SZERKEZETI FALAK:
IPE és HEA méretezett vázszerkezet előregyártva, helyszínen beemelve és rögzítve. A vázszerkezetre kerül a kamránál az acélfegyverzetű hőszigetelő falpanel. Az épület külső térelhatároló szerkezete LINDAB trapézlemez. (árnyékolás)
VÁLASZFALAK:
6-10 cm vastagságú hőszigetelt falpanel.
FÖDÉMSZERKEZET:
A rácsos tartó alatti légrés elhagyásával szerelt hőszigetelt panel, 10 cm vastagságban.
TETŐSZERKEZET:
Acél rácsostartó szerkezet a statikai kiviteli tervekben leírtak szerint.
TETŐHÉJAZAT:
LINDAB LTP 45-0.5 mm trapézlemez.
KIVÁLTÓK:
Acél szerkezetű nyíláskiváltások és felfüggesztések készülnek a nyílászárók felett.
NYÍLÁSZÁRÓK:
Típus és egyedi gyártású hőszigetelt kivitelű fém és műanyag nyílászárók kerülnek elhelyezésre.
JÁRDA:
Az épület északnyugati oldalán beton folyóka kerül kialakításra. A délkeleti- délnyugati oldalon térbeton készül C8-32/kk minőségű betonból 2 m-ként dilatációval. A gépészeti helyiséghez járda vezet az épületen körbe.
BÁDOGOS MUNKA:
Az épületen 40 cm kiterített szélességű LINDAB csapadékvíz csatorna készül.
ÉPÜLETGÉPÉSZET
Az épületgépészeti kiviteli tervekben megadottak szerint kell kialakítani.
ELEKTROMOS ELLÁTÁS:
Az elektromos kiviteli tervekben megadottak szerint kell kialakítani.
MEGJEGYZÉS:
-A méretek a helyszínen ellenőrizendők!
-A tervek a társtervezők terveivel együtt kezelendők!
-A tervektől való eltérés csak a tervező hozzájárulásával történhet!
Ahol Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre, tevékenységre hivatkozott ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható tekintettel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel.
Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/05/31 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/06/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: „Kertészet korszerűsítése - gombaházak - hűtőházak létrehozására, meglévő gombaházak - hűtőházak korszerűsítésére” című, VP5-4.1.3.4-16 kódszámú

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
10391 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási Szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/31 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Coprima Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hunyadi János u. 14.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 227757280
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45213210-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4737 Kisnamény Fő u. 5. HRSZ: 13.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
AZ ÉPÜLET ADATAI:
Gyümölcs tárolására alkalmas, földszintes hagyományos könnyűszerkezetes vázas építési móddal tervezett épület. Funkciója: hűtőtároló, 6 hűtőkamrát foglal magába, összkapacitása meghaladja a 60 vagont. A csarnoképület további kiszolgáló funkciókat is tartalmaz úgy, mint manipuláló tér, iroda és szociális blokkok.
FÖLDMUNKA:
A tervezett épület kitűzése előtt tereprendezést, majd a humuszos termőréteg eltávolítását kell elvégezni. Az alapozás és tereprendezés során kitermelésre került földmennyiséget helyben deponálni kell. Az alapárok mélysége vonatkozásában a statikai terv az irányadó. Amennyiben az alapárkok ásása és a betonozás között hosszabb idő telik el, úgy az alapozási sík fölé kell ásni 1o cm- rel. Az altalaj esetleges felázása esetén ezt a réteget, közvetlenül betonozás előtt kell kitermelni.
ALAPOZÁS:
A csarnok főhajó keretoszlopai alatt vasalt pontalapok készülnek. A végleges alapozási síkot a talajmechanikai szakvélemény birtokában a statikai kiviteli tervben megadottak szerint kell meghatározni.
SZIGETELÉS:
Bitumenes vastaglemezzel padlószigetelés készül. Az épület padló és födém hőszigetelése a metszeten feltüntetett módon és rétegrendben biztosítandó.
SZERKEZETI FALAK:
IPE és HEA méretezett vázszerkezet előregyártva, helyszínen beemelve és rögzítve. A vázszerkezetre kerül a kamránál az acélfegyverzetű hőszigetelő falpanel. Az épület külső térelhatároló szerkezete LINDAB trapézlemez. (árnyékolás)
VÁLASZFALAK:
6-10 cm vastagságú hőszigetelt falpanel.
FÖDÉMSZERKEZET:
A rácsos tartó alatti légrés elhagyásával szerelt hőszigetelt panel, 10 cm vastagságban.
TETŐSZERKEZET:
Acél rácsostartó szerkezet a statikai kiviteli tervekben leírtak szerint.
TETŐHÉJAZAT:
LINDAB LTP 45-0.5 mm trapézlemez.
KIVÁLTÓK:
Acél szerkezetű nyíláskiváltások és felfüggesztések készülnek a nyílászárók felett.
NYÍLÁSZÁRÓK:
Típus és egyedi gyártású hőszigetelt kivitelű fém és műanyag nyílászárók kerülnek elhelyezésre.
JÁRDA:
Az épület északnyugati oldalán beton folyóka kerül kialakításra. A délkeleti- délnyugati oldalon térbeton készül C8-32/kk minőségű betonból 2 m-ként dilatációval. A gépészeti helyiséghez járda vezet az épületen körbe.
BÁDOGOS MUNKA:
Az épületen 40 cm kiterített szélességű LINDAB csapadékvíz csatorna készül.
ÉPÜLETGÉPÉSZET
Az épületgépészeti kiviteli tervekben megadottak szerint kell kialakítani.
ELEKTROMOS ELLÁTÁS:
Az elektromos kiviteli tervekben megadottak szerint kell kialakítani.
MEGJEGYZÉS:
-A méretek a helyszínen ellenőrizendők!
-A tervek a társtervezők terveivel együtt kezelendők!
-A tervektől való eltérés csak a tervező hozzájárulásával történhet!
Ahol Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre, tevékenységre hivatkozott ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható tekintettel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel.
Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/05/31 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/10/28 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 227757280
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Coprima Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hunyadi János u. 14.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/05/27 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Vállalkozási szerződésben meghatározott teljesítési határidőt módosítják a szerződő felek.
A módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre tekintettel arra, hogy az akadály az ütemterv szerinti munkafolyamatok végzése során merült fel. Tárgyi közbeszerzési eljárás megindításakor sem a Megrendelő, sem a Vállalkozó nem láthatta előre a műszaki indoklásban meghatározott beépítendő termék (kompresszor) forgalomból történő kivonását,
A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
Az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át, tekintettel arra, hogy ellenérték változás nincs. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését;
A közbeszerzési eljárásban bármely ajánlattevő is lett volna a nyertes ajánlattevő, ugyanazzal a helyzettel szembesült volna, mint a Vállalkozó, erre tekintettel a piaci verseny korlátozásának, megsértésének a lehetősége nem állapítható meg, a sérelemnek még az elvi lehetősége is kizárt.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A hűtőházhoz a hűtéstechnikai rendszer, azon belül az un. csoportaggregát összeépítése, a hűtési rendszer komplettirozása késlekedik, mert az eredetileg betervezett ZBD95 kompresszor gyártása időközben megszűnt, helyette ZBD114 típust kellett rendelni (teljesítményben ez a megfelelő). Emiatt a komplett berendezés leszállítása és beépítése késlekedik. Késik a speciális hűtőkamra ajtók szállítása is Olaszországból.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 227757280 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 227757280 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A nyertes ajánlattevő adószáma:10423471-2-43
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben