Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/214
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.07.
Iktatószám:20387/2019
CPV Kód:45232400-6
Ajánlatkérő:Budapest Főváros Önkormányzata
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:SP BKISZ VI. Konzorcium Vezető tagja: STRABAG Építőipari Zrt.;SP BKISZ VI. Konzorcium További tagja: PENTA Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Budapest Főváros Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK15623
Postai cím: Városház utca 9-11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sárádi Kálmánné dr. főjegyző
Telefon: +36 13271656
E-mail: ehr2@budapest.hu
Fax: +36 13271863
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budapest.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.budapest.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: BKISZ projekt - Csatornázás VI. Tender
Hivatkozási szám: FKLM/129/2017
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45232400-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: BKISZ projekt - Csatornázás VI. Tender
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45111290-7
További tárgyak:45231300-8
45232440-8
45240000-1
45350000-5
45310000-3
45233251-3
71322000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése (BKISZ) projekt - Csatornázás VI. tender II. és XXII. XVII., XIX., XXI., XXIII. és XVIII. kerületében gravitációs és nyomott szennyvízcsatornák, szennyvízátemelő-telep kiviteli tervezési és kivitelezési munkái, ami az alábbi feladatokra terjed ki
a) kivitelezési dokumentáció elkészítése az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet előírásai, a vízjogi létesítési engedélyek, a Műszaki követelmények és az átadott tendertervek, továbbá az üzemeltető által megfogalmazott követelmények szerint,
b) vízjogi létesítési engedélyes tervek szükség szerinti módosítása és az engedély megszerzése,
c) a kivitelezés megkezdéséhez szükséges valamennyi engedélye beszerzése,
d) ideiglenes forgalomtechnikai tervek elkészítése és az abban foglalt munkák elvégzése,
e) közműkiváltási munkák elvégzése,
f) kivitelezési munkák elvégzése, a befejezett létesítmény átadása,
g) a helyreállítási munkák elvégzése, beleértve az Európai Unió által nem támogatott munkákat is (nyomvonalas burkolat helyreállításon felüli burkolat helyreállítási munkák),
h) a vízjogi üzemeltetési engedély megkéréséhez szükséges hiánytalan dokumentáció elkészítése,
i) a jótállási/szavatossági időszakon belüli hibák kijavítása,
k) a szerződés teljesítéséhez szükséges minden további, a közbeszerzési dokumentumokban részletezett feladat teljesítése.
II. és XXII. XVII., XIX., XXI., XXIII. és XVIII. kerület területén, gravitációs és nyomott szennyvíz csatornák szennyvízátemelő műtárgy kiviteli tervezési és kivitelezési munkái
Tájékoztató mennyiségek
II. kerület: gravitációs szennyvíz csatorna: DN 300, 327,4 fm
házi bekötőcsatorna: gravitációs 13 db. , házi átemelő 1 db.
XXII. kerület:
szennyvízátemelő (600 m3/nap kapacitású) 1 db.
szennyvíz nyomóvezetékek: DN 110, 1402,3 fm., DN 140, 1403,2 fm
gravitációs szennyvíz csatorna: DN 300, 2426,2 fm
házi bekötőcsatorna: gravitációs 211 db.
XVII. kerület:
gravitációs szennyvíz csatorna: DN 300, 1173 fm
szennyvíz nyomóvezetékek: DN 63, 62,5fm., DN 90, 196,3fm
házi bekötőcsatorna: gravitációs 54 db. , házi átemelő 17 db.
XIX. kerület:
gravitációs szennyvíz csatorna: DN 300, 41 fm
házi bekötőcsatorna: gravitációs 3 db.
XXI. kerület:
gravitációs szennyvíz csatorna: DN 300, 833,4fm
házi bekötőcsatorna: gravitációs 36 db. , házi átemelő 4 db.
XXIII. kerület:
gravitációs szennyvíz csatorna: DN 300, 35 fm,
házi bekötőcsatorna: gravitációs 2 db.
XVIII. kerület:
gravitációs szennyvíz csatorna: DN 300 mm 3954 fm
házi bekötőcsatorna: gravitációs 199 db.
Összesen: 11854,3 fm gravitációs és nyomott csatorna
1 db. szennyvíz átemelő (600 m3/nap kapacitású)
518 db. hbcs
22 db. házi átemelő
A szennyvíz átemelő műtárgy és a házi átemelő gépészeti, elektromos és irányítás technikai munkáival együtt.
A részletes műszaki, szakmai követelményrendszert a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. A csatorna építése mellett a nyertes Ajánlattevő feladata a járulékos munkák elvégzése is, a közbeszerzési dokumentumok feltételei szerint.
A kivitelezés során az Ajánlattevő köteles a környezetvédelmi szempontok érvényesítésére kiemelt hangsúlyt fektetni a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal összhangban.
Amennyiben a kiadott közbeszerzési dokumentumok konkrét megjelölést tartalmaznak, az a beszerzés tárgyának egyértelmű azonosítása érdekében történt, azzal egyenértékű ajánlat is tehető.
A becsült érték tartalmazza az 5%-os tartalékkeret értékét.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 15 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése Projekt KEHOP-2.2.4-15-2016-00007

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 038 - 082203

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: FPH-028/230-2/2018 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés - Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése (BKISZ) projekt - Csatornázás VI. tender megvalósítása
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/02/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: SP BKISZ VI. Konzorcium Vezető tagja: STRABAG Építőipari Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gábor Dénes utca 2. (Infopark D épület)
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail: balazs.gelencser@strabag.com
Telefon: +36 306770329
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13585458
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: SP BKISZ VI. Konzorcium További tagja: PENTA Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kenyérgyári út 1/E
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2100
Ország: HU
E-mail: iroda@pentakft.hu
Telefon: +36 128529050
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 128529070
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 1.259.950.622 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosítás jogcíme: Kbt. 141. § (2) bekezdés
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u.5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u.5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/04 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45232400-6
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45111290-7
További tárgyak:45231300-8
45232440-8
45240000-1
45350000-5
45310000-3
45233251-3
71322000-1
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, Budapest
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése (BKISZ) projekt - Csatornázás VI. tender II. és XXII.
XVII., XIX., XXI., XXIII. és XVIII. kerületében gravitációs és nyomott szennyvízcsatornák,
szennyvízátemelő-telep kiviteli tervezési és kivitelezési munkái, ami az alábbi feladatokra terjed ki.
a) kivitelezési dokumentáció elkészítése az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009.
(IX.15.) Korm. rendelet előírásai, a vízjogi létesítési engedélyek, a Műszaki követelmények és az
átadott tendertervek, továbbá az üzemeltető által megfogalmazott követelmények szerint,
b) vízjogi létesítési engedélyes tervek szükség szerinti módosítása és az engedély megszerzése,
c) a kivitelezés megkezdéséhez szükséges valamennyi engedélye beszerzése,
d) ideiglenes forgalomtechnikai tervek elkészítése és az abban foglalt munkák elvégzése,
e) közműkiváltási munkák elvégzése,
f) kivitelezési munkák elvégzése, a befejezett létesítmény átadása,
g) a helyreállítási munkák elvégzése, beleértve az Európai Unió által nem támogatott munkákat is
(nyomvonalas burkolat helyreállításon felüli burkolat helyreállítási munkák),
h) a vízjogi üzemeltetési engedély megkéréséhez szükséges hiánytalan dokumentáció elkészítése,
i) a jótállási/szavatossági időszakon belüli hibák kijavítása,
k) a szerződés teljesítéséhez szükséges minden további, a közbeszerzési dokumentumokban
részletezett feladat teljesítése.
II. és XXII. XVII., XIX., XXI., XXIII. és XVIII. kerület területén, gravitációs és nyomott szennyvíz csatornák
szennyvízátemelő műtárgy kiviteli tervezési és kivitelezési munkái
Tájékoztató mennyiségek
II. kerület: gravitációs szennyvíz csatorna: DN 300, 255,4 fm
házi bekötőcsatorna: gravitációs 8 db., házi átemelő 1 db.
XXII. kerület:
szennyvízátemelő (600 m3/nap kapacitású) 1 db.
szennyvíz nyomóvezetékek: DN 110, 1402,3 fm., DN 140, 1403,2 fm
gravitációs szennyvíz csatorna: DN 300, 2380 fm
házi bekötőcsatorna: gravitációs 210 db.
vegyszeradagoló és biofilter beépítése 1 db.
XVII. kerület:
gravitációs szennyvíz csatorna: DN 300, 1173 fm
szennyvíz nyomóvezetékek: DN 63, 62,5fm., DN 90, 196,3fm
házi bekötőcsatorna: gravitációs 54 db. , házi átemelő 17 db.
XIX. kerület:
gravitációs szennyvíz csatorna: DN 300, 41 fm
házi bekötőcsatorna: gravitációs 3 db.
XXI. kerület:
gravitációs szennyvíz csatorna: DN 300, 833,4fm
házi bekötőcsatorna: gravitációs 36 db. , házi átemelő 4 db.
XXIII. kerület:
gravitációs szennyvíz csatorna: DN 300, 35 fm,
házi bekötőcsatorna: gravitációs 2 db.
XVIII. kerület:
gravitációs szennyvíz csatorna: DN 300 mm 3954 fm
házi bekötőcsatorna: gravitációs 199 db.
Összesen: 11854,3 fm gravitációs és nyomott csatorna
1 db. szennyvíz átemelő (600 m3/nap kapacitású)
518 db. hbcs
22 db. házi átemelő
A szennyvíz átemelő műtárgy és a házi átemelő gépészeti, elektromos és irányítás technikai
munkáival együtt.
A részletes műszaki, szakmai követelményrendszert a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. A
csatorna építése mellett a nyertes Ajánlattevő feladata a járulékos munkák elvégzése is, a
közbeszerzési dokumentumok feltételei szerint.
A kivitelezés során az Ajánlattevő köteles a környezetvédelmi szempontok érvényesítésére kiemelt
5
hangsúlyt fektetni a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal összhangban.
Amennyiben a kiadott közbeszerzési dokumentumok konkrét megjelölést tartalmaznak, az a
beszerzés tárgyának egyértelmű azonosítása érdekében történt, azzal egyenértékű ajánlat is
tehető.
A becsült érték tartalmazza az 5%-os tartalékkeret értékét.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 15 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 1253878515
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: SP BKISZ VI. Konzorcium Vezető tagja: STRABAG Építőipari Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gábor Dénes utca 2. (Infopark D épület)
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail: balazs.gelencser@strabag.com
Telefon: +36 306770329
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13585458
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: SP BKISZ VI. Konzorcium További tagja: PENTA Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kenyérgyári út 1/E
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2100
Ország: HU
E-mail: iroda@pentakft.hu
Telefon: +36 128529050
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 128529070
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A szerződésmódosítás aláírásának időpontja 2019.10.01.
Tárgyi közbeszerzés tájékoztató mennyiségek az alábbi két kerületben módosultak:
Tájékoztató mennyiségek
II. kerület: gravitációs szennyvíz csatorna: DN 300, 255,4 fm
házi bekötőcsatorna: gravitációs 8 db., házi átemelő 1 db.
XXII. kerület:
szennyvízátemelő (600 m3/nap kapacitású) 1 db.
szennyvíz nyomóvezetékek: DN 110, 1402,3 fm., DN 140, 1403,2 fm
gravitációs szennyvíz csatorna: DN 300, 2380 fm
házi bekötőcsatorna: gravitációs 210 db.
vegyszeradagoló és biofilter beépítése 1 db.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A XXII. kerületi Növény utcai 1-6-0 jelű csatornaszakasz kiviteli tervezése során a tárgyi csatornaszakaszra bekötni tervezett ingatlan tulajdonosa nyilatkozott, hogy a bekötést, így a csatorna megépítését nem kéri. A Fenyves utcába tervezett F SZ 1-0 jelű közcsatorna befogadója
magánkézben van, a befogadó csatornaszakasz tulajdonosa egy magánszemély.
A magántulajdonú befogadó csatornára történő rákötés csak a tulajdonos engedélyével történhetett volna, aki azonban az engedélyt nem adta meg.
A Növény utcai átemelőt a hosszú tartózkodási idők miatt esetlegesen
bomlásnak indulható szennyvíz kondicionálása céljából, egy megfelelően méretezett, a befogadó rendszerrel kompatibilis (vegyszeradagoló) technológiával szükséges kiegészíteni.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 1259950622 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 1253878515 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben