Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/211
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.04.
Iktatószám:20528/2019
CPV Kód:66110000-4
Ajánlatkérő:BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Raiffeisen Bank Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK15389
Postai cím: Rumbach Sebestyén utca 19-21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1075
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Horváth Tamás
Telefon: +36 703903574
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu
Fax: +36 12351044
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bkk.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Pénzforgalmi számlavezetés és egyéb banki szolgáltatások - 1. sz. módosítás
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:66110000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Pénzforgalmi számlavezetés és egyéb banki szolgáltatások - 1. sz. módosítás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Pénzforgalmi számlavezetés:
A BKK Zrt. részére 35 db + 100 % pénzforgalmi és megtakarítási számla (közlekedésszervezői tevékenységhez és projektekhez kapcsolódó) nyitása és vezetése, pénzeszközeik kezelése, pénzforgalmuk teljes körű lebonyolítása. A pénzforgalmi számlákon várható teljes éves pénzforgalom előre láthatólag 150.000.000.000.-Ft, melyből a folyószámla-hitelkeret fedezeteként nem lekötött rész más banknál vezetett számlára átirányítható.
A pénzforgalom lebonyolításához szükséges technikai feltételek (szoftver) és annak felügyeletének, működésének biztosítása nyertes ajánlattevő feladata.
Ajánlattevő feladata elfogadott banki szolgáltatások nyújtása a következők szerint a dokumentációban részletezett feltételek mellett:
- számlavezetés - forintszámlák, devizaszámlák, escrow számlák, elkülönített rendeltetésű számlák
- átutalások, átvezetések, beszedési és hatósági átutalási megbízások indítása
- jóváírások
- cash-pool szolgáltatások
- betétlekötések
- pénztári tranzakciók
- csoportos belföldi átutalások
- bankkártya szolgáltatások
- okmányos ügyletek lebonyolítása
- számlakivonat biztosítása belföldre forgalom alapján napi gyakorisággal, papír alapon, postai úton rendelkezésre bocsátva
- közbeszerzés tárgyát képező számlaforgalom bonyolítására alkalmas ügyfélterminál szolgáltatások - bank által történő telepítés, szoftver használat, SAP ügyviteli rendszeréhez kapcsolódás lehetőségének megléte
Ajánlattevő valamennyi - bírálati szempontot nem képező - banki szolgáltatás díjára a mindenkor hatályos nagyvállalati kondíciós listájában meghirdetett díjakat köteles alkalmazni.
Folyószámla-hitelkeret biztosítása:
A szerződés teljes időtartamára 2.000.000.000,- HUF összegben 1 éves lejáratú hitelkeret biztosítása következő évi azonos kondíciójú megújítással. A hitelkeret fedezet az Ajánlatkérő számláinak meghatározott összegű forgalma, az ajánlatkérő más biztosítékot nem nyújt.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2013 /S 044 - 070752

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Pénzforgalmi számlavezetés és egyéb banki szolgáltatások - 1. sz. módosítás
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2014/06/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Raiffeisen Bank Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Akadémia u. 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1054
Ország: HU
E-mail: info@raiffeisen.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL) www.raiffeisen.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 4100000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 137. § szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/29 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:66110000-4
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Pénzforgalmi számlavezetés:
A BKK Zrt. részére 35 db + 100 % pénzforgalmi és megtakarítási számla (közlekedésszervezői tevékenységhez és projektekhez kapcsolódó) nyitása és vezetése, pénzeszközeik kezelése, pénzforgalmuk teljes körű lebonyolítása. A pénzforgalmi számlákon várható teljes éves pénzforgalom előre láthatólag 150.000.000.000.-Ft, melyből a folyószámla-hitelkeret fedezeteként nem lekötött rész más banknál vezetett számlára átirányítható.
A pénzforgalom lebonyolításához szükséges technikai feltételek (szoftver) és annak felügyeletének, működésének biztosítása nyertes ajánlattevő feladata.
Ajánlattevő feladata elfogadott banki szolgáltatások nyújtása a következők szerint a dokumentációban részletezett feltételek mellett:
- számlavezetés - forintszámlák, devizaszámlák, escrow számlák, elkülönített rendeltetésű számlák
- átutalások, átvezetések, beszedési és hatósági átutalási megbízások indítása
- jóváírások
- cash-pool szolgáltatások
- betétlekötések
- pénztári tranzakciók
- csoportos belföldi átutalások
- bankkártya szolgáltatások
- okmányos ügyletek lebonyolítása
- számlakivonat biztosítása belföldre forgalom alapján napi gyakorisággal, papír alapon, postai úton rendelkezésre bocsátva
- közbeszerzés tárgyát képező számlaforgalom bonyolítására alkalmas ügyfélterminál szolgáltatások - bank által történő telepítés, szoftver használat, SAP ügyviteli rendszeréhez kapcsolódás lehetőségének megléte
Ajánlattevő valamennyi - bírálati szempontot nem képező - banki szolgáltatás díjára a mindenkor hatályos nagyvállalati kondíciós listájában meghirdetett díjakat köteles alkalmazni.
Folyószámla-hitelkeret biztosítása:
A szerződés teljes időtartamára 2.000.000.000,- HUF összegben 1 éves lejáratú hitelkeret biztosítása következő évi azonos kondíciójú megújítással. A hitelkeret fedezet az Ajánlatkérő számláinak meghatározott összegű forgalma, az ajánlatkérő más biztosítékot nem nyújt.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 4100000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Raiffeisen Bank Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Akadémia u. 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1054
Ország: HU
E-mail: info@raiffeisen.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL) www.raiffeisen.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A szerződés meghatározott mellékletei a szükséges technikai műszaki-szakmai tartalommal kerülnek feltöltésre, illetve kiegészítésre.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A szerződés aláírását követően a Számlatulajdonos vonatkozásában projekt bevezetéséhez kapcsolódó banki folyamatok használatának tesztelése, valamint a fizetési módok bővítése szükséges.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 4100000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 4100000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben