Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/214
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.07.
Iktatószám:20555/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Hajdúnánás Városi Önkrományzat
Teljesítés helye:4080. Hajdúnánás, Tanya (Hrsz.: 0870.) 4080. Hajdúnánás, Baross u. 11/A. (Hrsz.: 5192.) 4081. Hajdúnánás-Tedej, Előháti u. 1. (Hrsz.: 6333) 4080. Hajdúnánás, Magyar u. 104. (Hrsz.: 3262) 4080. Hajdúnánás, Arany János u. 45. (Hrsz.: 5761/1.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Mikrontech Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Hajdúnánás Városi Önkrományzat
Nemzeti azonosítószám: AK16624
Postai cím: Köztársaság tér 1
Város: Hajdúnánás
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4080
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szólláth Tibor Polgármester
Telefon: +36 52381411
E-mail: polghiv@hajdunanas.hu
Fax: +36 52381087
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hajdunanas.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.hajdunanas.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00017 azonosítószámú, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Hajdúnánáson” és TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00027 azonosítószámú, „Napelemes rendszerek telepítése Hajdúnánáson” című projektekkel kapcsolatos építési kivitelezési feladatok ellátása.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00027 azonosítószámú, „Napelemes rendszerek telepítése Hajdúnánáson” című projekttel kapcsolatos építési kivitelezési feladatok ellátása vállalkozási szerződés keretében a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint - II. rész.
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
További tárgyak:45110000-1
45111200-0
45223000-6
45262500-6
45262650-2
45315100-9
45315000-8
45320000-6
45321000-3
45350000-5
45410000-4
45421100-5
45430000-0
45443000-4
45442100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4080. Hajdúnánás, Tanya (Hrsz.: 0870.)
4080. Hajdúnánás, Baross u. 11/A. (Hrsz.: 5192.)
4081. Hajdúnánás-Tedej, Előháti u. 1. (Hrsz.: 6333)
4080. Hajdúnánás, Magyar u. 104. (Hrsz.: 3262)
4080. Hajdúnánás, Arany János u. 45. (Hrsz.: 5761/1.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő a TOP-3.2.1-15-HB1 azonosítószámú ”Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című felhívás keretében pályázatot nyújtott be TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00027 azonosítószámon.
A pályázat elbírálása megtörtént, Ajánlatkérő támogatásban részesült, a támogatói okiratot megkapta, a támogatási szerződés aláírása megtörtént.

Jelen közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő feladata „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázat keretében TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00027 azonosítószámú projekttel kapcsolatos alábbi építési kivitelezési feladatok ellátása:

Kendereskert, 4080. Hajdúnánás, Tanya (Hrsz.: 0870.) napelemes rendszerének a telepítése.
Napelemes rendszer telepítése:
22 db napelem.

4080. Hajdúnánás, Baross u. 11/A. (Hrsz.: 5192.) alatti Berettyóújfalui Szakképzési Centrum kollégiuma napelemes rendszerének a telepítése.
Napelemes rendszer telepítése:
164 db napelem.

4081. Hajdúnánás-Tedej, Előháti u. 1. (Hrsz.: 6333) Hajdúnánási Óvoda Hétszínvirág tagintézménye energetikai korszerűsítése.
AZ ÉPÜLET LEÍRÁSA
A földszintes épület együttes szabadonállóan helyezkedik el. Az épület hagyományos építési móddal épült.
ÉPÜLETSZERKEZETEK
Az épület téglából épült. Az ablakok kapcsolt geréb tokos kivitelben készültek. A födém borított fagerenda. A tető hagyományos fa szerkezet, cserépfedéssel. Homlokzat vakolat több helyen sérült, omladozó. Itt-ott leázás nyomai is fellelhetőek. Külső ereszcsatorna felújításra szorul.A vízszintes záró teherhordó szerkezetek fa gerendás födémek. A padlás járható szakaszai 1m széles sávokban 20/5 cm palló élére állítva közte hőszigetelő paplan tetején 5 cm palló járó felület 1 m szélesen.
KIVITELEZÉSI ÚTMUTATÓ
A tervezett hőszigetelés külső homlokzatot érint, szüksége esetén ameglevő szerkezetek védelméről gondoskodni kell, állapotukat előzetesen fel kell mérni és dokumentálni szükséges. Építés előtt helyszíni felmérés szükséges.
Az építési munkát úgy kell szervezni, a technológiát megválasztani, hogy a környezet használatát ne zavarja! Különös gondot kell fordítani a biztonságtechnikai előírások betartására, az építési területek biztonságos lehatárolására!
Megmunkált, terv szerinti míves felületű homlokzati finomgipsz építészeti elemek készülnek.
Csak I. osztályú burkolat készíthető, I. osztályú anyagból, I. osztályú minőségben.
1. HŐSZIGETELÉS, FELÜLETKÉPZÉS
1.0. KAPCSOLÓDÓ TERVEK
Alaprajzok, metszetek, homlokzatok
1.1. A MUNKA LEÍRÁSA
A munka tartalmazza az elvégzéséhez szükséges valamennyi segédszerkezet.
Az egész épület homlokzata 20 cm vastagságú hőszigetelő rendszerrel kerül leszigetelésre, és 0,2 mm szemcsenagyságú vékony vakolatot kap.
Lábazat hőszigetelése15 cm zárt cellás hőszigetelés.
Teljes nyílászáró csere.
2. ÉPÍTÉSZETI ELEMEK FELÚJÍTÁSA
2.1. KAPCSOLÓDÓ TERVEK
Homlokzatok, műemléki felmérési tervek
2.2. A MUNKA LEÍRÁSA
A munka tartalmazza az elvégzéséhez szükséges valamennyi segédszerkezet.
2.3. HOMLOKZAT DÍSZEK FELÚJÍTÁSA, PÓTLÁSA
Az energetikai korszerűsítés során az épület homlokzati díszítéseit fel kell mérni. A felmérési tervdokumentáció alapján eredeti méretében és formájában kell a homlokzaton helyre állítani. Az épületdíszítés a mai formájukban helyreállítandóak. A meglévő dísz elemeket egyenként lebontva kell előkészíteni mintaforma vételre.
A díszítő elem felületét meg kell tisztítani a felületi szennyeződésektől meg kell tisztítani, illetve a sérült részeket ki kell pótolni, retusálni kell. A vastag vakolt felület is eltávolítandó, a díszeknek viszonylag homogén sima felületűnek kell lennie, ahhoz hogy negatív öntő forma minta készülhessen.
A kész helyreállított retusált dísz felületét szappanos olajos elválasztó réteggel kell impregnálni negatív forma öntés előtt. A negatív forma készülhet gipszből szövet vagy gézerősítéssel, de ajánlott a rugalmas szilikon gumiforma, ami aztán kap egy őrző gipsz köpenyt, ami több darabból áll a könnyű szétszedést elősegítve. A rugalmas negatív forma alkalmas a későbbi sorozatgyártásra is. Az új díszek híg gipsz kiöntésével készül a negatív formákban. A negatív mintaformát minden öntés előtt szappanos olajos elválasztó réteggel kell felület kezelni.
Az épület homlokzatra visszahelyezett gipsz párkányokra, díszeket helyszínen saját anyagból összedolgozzák és felület kezelik ragasztva és csavaros rögzítéssel rögzítik, színterv szerinti kültéri diszperziósfestéssel.
3. NYÍLÁSZÁRÓ ELHELYEZÉSE
3.1. KAPCSOLÓDÓ TERVEK
Homlokzatok, konszignáció
3.2. A MUNKA LEÍRÁSA
A meglévő fa szerkezetű nyílászárókat ki kell bontani, a homlokzati nyílászárók műanyag szerkezetű energetikai előírásoknak megfelelő hőszigetelő üvegezéssel kerülnek kicserélésre, belső és külső műanyag párkánnyal.
A tok és a szárnyszerkezet legalább 6 légkamrás kell, hogy legyen hőszigetelő üvegezés Ub érték 1,1 W/m2K.
A beépítésre kerülő nyílászáró hőszigetelt, fokozott légzárású bukó- nyíló nyílászárók. A bejárati ajtók műanyag szerkezetűek, hőhíd mentes kivitelben, biztonsági üvegezéssel ellátott ajtók.
Napelemes rendszer telepítése:
37 db napelem.

4080. Hajdúnánás, Magyar u. 104. (Hrsz.: 3262.) Hajdúnánási Óvoda Gesztenyevirág tagintézménye napelemes rendszerének a telepítése.
Napelemes rendszer telepítése:
37 db napelem.

4080. Hajdúnánás, Arany János u. 45. (Hrsz.: 5761/1.) Hajdúnánás telephely napelemes rendszerének a telepítése.
Napelemes rendszer telepítése:
22 db napelem.

Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/06/25 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/10/21 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázat keretében TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00027 azonosítószámú projekt.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
10955 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00027 azonosítószámú, „Napelemes rendszerek telepítése Hajdúnánáson” című projekttel kapcsolatos építési kivitelezési feladatok ellátása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/21 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Mikrontech Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gyár u. 2.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 2040
Ország: HU
E-mail: bertalan.tanyi@bitep.hu
Telefon: +36 303825282
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 23331454
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 56296396
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45110000-1
További tárgyak:45111200-0
45223000-6
45262500-6
45262650-2
45315100-9
45315000-8
45320000-6
45321000-3
45350000-5
45410000-4
45421100-5
45430000-0
45443000-4
45442100-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4080. Hajdúnánás, Tanya (Hrsz.: 0870.)
4080. Hajdúnánás, Baross u. 11/A. (Hrsz.: 5192.)
4081. Hajdúnánás-Tedej, Előháti u. 1. (Hrsz.: 6333)
4080. Hajdúnánás, Magyar u. 104. (Hrsz.: 3262)
4080. Hajdúnánás, Arany János u. 45. (Hrsz.: 5761/1.)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő a TOP-3.2.1-15-HB1 azonosítószámú ”Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című felhívás keretében pályázatot nyújtott be TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00027 azonosítószámon.
A pályázat elbírálása megtörtént, Ajánlatkérő támogatásban részesült, a támogatói okiratot megkapta, a támogatási szerződés aláírása megtörtént.

Jelen közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő feladata „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázat keretében TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00027 azonosítószámú projekttel kapcsolatos alábbi építési kivitelezési feladatok ellátása:

Kendereskert, 4080. Hajdúnánás, Tanya (Hrsz.: 0870.) napelemes rendszerének a telepítése.
Napelemes rendszer telepítése:
22 db napelem.

4080. Hajdúnánás, Baross u. 11/A. (Hrsz.: 5192.) alatti Berettyóújfalui Szakképzési Centrum kollégiuma napelemes rendszerének a telepítése.
Napelemes rendszer telepítése:
164 db napelem.

4081. Hajdúnánás-Tedej, Előháti u. 1. (Hrsz.: 6333) Hajdúnánási Óvoda Hétszínvirág tagintézménye energetikai korszerűsítése.
AZ ÉPÜLET LEÍRÁSA
A földszintes épület együttes szabadonállóan helyezkedik el. Az épület hagyományos építési móddal épült.
ÉPÜLETSZERKEZETEK
Az épület téglából épült. Az ablakok kapcsolt geréb tokos kivitelben készültek. A födém borított fagerenda. A tető hagyományos fa szerkezet, cserépfedéssel. Homlokzat vakolat több helyen sérült, omladozó. Itt-ott leázás nyomai is fellelhetőek. Külső ereszcsatorna felújításra szorul.A vízszintes záró teherhordó szerkezetek fa gerendás födémek. A padlás járható szakaszai 1m széles sávokban 20/5 cm palló élére állítva közte hőszigetelő paplan tetején 5 cm palló járó felület 1 m szélesen.
KIVITELEZÉSI ÚTMUTATÓ
A tervezett hőszigetelés külső homlokzatot érint, szüksége esetén ameglevő szerkezetek védelméről gondoskodni kell, állapotukat előzetesen fel kell mérni és dokumentálni szükséges. Építés előtt helyszíni felmérés szükséges.
Az építési munkát úgy kell szervezni, a technológiát megválasztani, hogy a környezet használatát ne zavarja! Különös gondot kell fordítani a biztonságtechnikai előírások betartására, az építési területek biztonságos lehatárolására!
Megmunkált, terv szerinti míves felületű homlokzati finomgipsz építészeti elemek készülnek.
Csak I. osztályú burkolat készíthető, I. osztályú anyagból, I. osztályú minőségben.
1. HŐSZIGETELÉS, FELÜLETKÉPZÉS
1.0. KAPCSOLÓDÓ TERVEK
Alaprajzok, metszetek, homlokzatok
1.1. A MUNKA LEÍRÁSA
A munka tartalmazza az elvégzéséhez szükséges valamennyi segédszerkezet.
Az egész épület homlokzata 20 cm vastagságú hőszigetelő rendszerrel kerül leszigetelésre, és 0,2 mm szemcsenagyságú vékony vakolatot kap.
Lábazat hőszigetelése15 cm zárt cellás hőszigetelés.
Teljes nyílászáró csere.
2. ÉPÍTÉSZETI ELEMEK FELÚJÍTÁSA
2.1. KAPCSOLÓDÓ TERVEK
Homlokzatok, műemléki felmérési tervek
2.2. A MUNKA LEÍRÁSA
A munka tartalmazza az elvégzéséhez szükséges valamennyi segédszerkezet.
2.3. HOMLOKZAT DÍSZEK FELÚJÍTÁSA, PÓTLÁSA
Az energetikai korszerűsítés során az épület homlokzati díszítéseit fel kell mérni. A felmérési tervdokumentáció alapján eredeti méretében és formájában kell a homlokzaton helyre állítani. Az épületdíszítés a mai formájukban helyreállítandóak. A meglévő dísz elemeket egyenként lebontva kell előkészíteni mintaforma vételre.
A díszítő elem felületét meg kell tisztítani a felületi szennyeződésektől meg kell tisztítani, illetve a sérült részeket ki kell pótolni, retusálni kell. A vastag vakolt felület is eltávolítandó, a díszeknek viszonylag homogén sima felületűnek kell lennie, ahhoz hogy negatív öntő forma minta készülhessen.
A kész helyreállított retusált dísz felületét szappanos olajos elválasztó réteggel kell impregnálni negatív forma öntés előtt. A negatív forma készülhet gipszből szövet vagy gézerősítéssel, de ajánlott a rugalmas szilikon gumiforma, ami aztán kap egy őrző gipsz köpenyt, ami több darabból áll a könnyű szétszedést elősegítve. A rugalmas negatív forma alkalmas a későbbi sorozatgyártásra is. Az új díszek híg gipsz kiöntésével készül a negatív formákban. A negatív mintaformát minden öntés előtt szappanos olajos elválasztó réteggel kell felület kezelni.
Az épület homlokzatra visszahelyezett gipsz párkányokra, díszeket helyszínen saját anyagból összedolgozzák és felület kezelik ragasztva és csavaros rögzítéssel rögzítik, színterv szerinti kültéri diszperziósfestéssel.
3. NYÍLÁSZÁRÓ ELHELYEZÉSE
3.1. KAPCSOLÓDÓ TERVEK
Homlokzatok, konszignáció
3.2. A MUNKA LEÍRÁSA
A meglévő fa szerkezetű nyílászárókat ki kell bontani, a homlokzati nyílászárók műanyag szerkezetű energetikai előírásoknak megfelelő hőszigetelő üvegezéssel kerülnek kicserélésre, belső és külső műanyag párkánnyal.
A tok és a szárnyszerkezet legalább 6 légkamrás kell, hogy legyen hőszigetelő üvegezés Ub érték 1,1 W/m2K.
A beépítésre kerülő nyílászáró hőszigetelt, fokozott légzárású bukó- nyíló nyílászárók. A bejárati ajtók műanyag szerkezetűek, hőhíd mentes kivitelben, biztonsági üvegezéssel ellátott ajtók.
Napelemes rendszer telepítése:
37 db napelem.

4080. Hajdúnánás, Magyar u. 104. (Hrsz.: 3262.) Hajdúnánási Óvoda Gesztenyevirág tagintézménye napelemes rendszerének a telepítése.
Napelemes rendszer telepítése:
37 db napelem.

4080. Hajdúnánás, Arany János u. 45. (Hrsz.: 5761/1.) Hajdúnánás telephely napelemes rendszerének a telepítése.
Napelemes rendszer telepítése:
22 db napelem.

Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/06/25 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/12/21 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 56296396
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Mikrontech Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gyár u. 2.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 2040
Ország: HU
E-mail: bertalan.tanyi@bitep.hu
Telefon: +36 303825282
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 23331454
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/09/25 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. A szerződő felek a közöttük 2018. június 21. napján létrejött Vállalkozási szerződés műszaki tartalmát és a vállalkozási szerződés költségvetését, a Ptk. 6:191.§ (1) bekezdése alapján - figyelemmel a Kbt. 141.§-ában foglaltakra a szerződésmódosítás 1. sz. melléklete szerinti kimutatás "Műszaki tartalom változás" szerinti tartalomra módosították.
1.1.
Felek a vállalkozási szerződés műszaki tartalmának érintett részeit a melléklet szerinti kimutatás "Műszaki tartalom változás" szerinti tartalomra módosították.
Ennek keretében:
- egyenértékű termékek beépítésére vonatkozó rendelkezések
kerültek a vállalkozási szerződés műszaki tartalmában módosításra.

2. A munkák elvégzésének feltételi és határidői:
Eredeti tartalom:
„II.5. A kivitelezés megkezdésének időpontja: A munkaterületet Megrendelő a szerződés hatályba lépését követően, 2018. június 25. napjától számított 15 munkanapon belül egyszerre adja át Vállalkozó számára. Megrendelő köteles a kivitelezés megkezdésekor a munkaterületet és a felvonulási területeket arra alkalmas állapotban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani.
A kivitelezés befejezésének időpontja: 2018. október 21.
Megrendelő előteljesítést elfogad.”
Jelen szerződésmódosítás során módosított tartalom:
„II.5. A kivitelezés megkezdésének időpontja: A munkaterületet Megrendelő a szerződés hatályba lépését követően, 2018. június 25. napjától számított 15 munkanapon belül egyszerre adja át Vállalkozó számára. Megrendelő köteles a kivitelezés megkezdésekor a munkaterületet és a felvonulási területeket arra alkalmas állapotban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani.
A kivitelezés befejezésének időpontja: 2018. december 21.
Megrendelő előteljesítést elfogad.”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A) Műszaki tartalmú indokolás
1. A jelen szerződés módosítás mellékletét képező
- Műszaki tartalom változás kimutatás, amelyet a műszaki ellenőr is ellenjegyzett, valamint a szerződésmódosítás 2-4. sz. mellékletei megfelelően, részletesen alátámasztja a vállalkozási szerződés módosításának műszaki indokait.
Vállalkozói díj nem változott a műszaki tartalom módosítás során.

2. A MikronTech Mérnöki Iroda Kft. kivitelező 2018. szeptember 20. napján kelt „Nyilatkozat”-ában kitér a beépítendő anyagok késedelmes szállítására.
Nevezetesen a napelemes rendszer esetében az eredeti szállítási időpont 2018.09.15.-e, azonban a 2018.09.18-án jelzéssel volt a szállító, hogy a napelemes rendszerhez kapcsolódó invertreket 2018.12.01-én tudja szállítani, amely az eredeti szállítási dátumhoz képest 73 nap késedelmet jelent.
A hőszigetelő rendszer esetében a szállító által vállal eredeti szállítási időpont 2018.09.10.-e volt, azonban 2018.09.17-én jelezte a szállító, hogy a meglévő gyártási kapacitás mellett a megrendelések számának növekedése miatt a beszállítás folyamatos, de 2018. 11. 30-ra kerül leszállításra teljes egészében. A vonalas ütemterv szerint átlagosan 20 napra van szükség a szigetelések befejezésére.
A napelemes rendszerhez kapcsolódó invertrek 2018.12.01-ei, a hőszigetelő rendszer 2018. 11.30-ai szállítási határidejét, valamint azt figyelembe véve, hogy 20 napra van szükség a szigetelések befejezésére, a műszaki ellenőr indokoltnak tartja a teljesítési határidő 2018. december 21. napjára történő módosítását.

B) Közbeszerzési-jogi indokolás
1. A műszaki tartalom módosítása a(z)
- egyenértékű termékek beépítésére vonatkozó rendelkezések esetében a Kbt. 141. § (6) bekezdésén alapszik, azzal, hogy a műszaki tartalom módosítására a Feleknek a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. § (1), (2) és (3) bekezdései alapján jogszerűen lehetősége volt.
A Kbt. 141. § (6) bekezdésében fogalt tilalmi korlátok egyike sem áll fenn (1. nem befolyásolták volna sem más ajánlattevők részvételét, sem másik ajánlat nyertességét a módosított szerződéses feltételek, 2. a módosítás a nyertes ajánlattevő javára nem változtatta meg a szerződés gazdasági egyensúlyát, 3. a módosítás nem terjesztette ki a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre), erre tekintettel a Felek jogszerűen módosíthatják a vállalkozási szerződést.
A Vállalkozási szerződésmódosítás nem lényeges. Ennek a konkrét, a jelen szerződés módosítást érintő indokai az alábbiak:
- A szerződésmódosítás olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét nem tették volna lehetővé.
A műszaki tartalom került módosításra, azonban a vállalkozási szerződés műszaki tartalmának jelen szerződés szerinti módosítása akkor sem befolyásolta volna a vállalkozási szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás eredményét, amennyiben már a közbeszerzési eljárásban is ismert lett volna a módosított műszaki tartalom.
A szerződésmódosítás mellékletében (Műszaki tartalom változás) részletesen tartalmazza a változások leírását és azok indokát, kizárólag egyenértékű termékek kiváltására került sor.
- A módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg, A vállalkozási szerződés módosítás a szerződésben foglalt eredeti vállalkozási díjat nem változtatta meg.
- A vállalkozási szerződés módosítása a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjesztette ki, a módosítás egyáltalán nem érintette a vállalkozási szerződés tárgyát, az változatlan tartalmú maradt.

2. A teljesítési határidő módosítása a beszerzés idején hatályos, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglalt feltételek maradéktalan betartása mellett került sor jelen Vállalkozási szerződés-módosítás megkötésére, tekintettel arra, hogy az alábbi feltételek maradéktalanul teljesülnek:
- a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
- a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
- az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.
Jelen szerződésmódosítást érintő indokok az alábbiak:
o A teljesítési határidő került módosításra a felmerült teljesítést akadályozó, szerződő felektől független, problémák, a szerződő felektől kívülálló és előre nem látható okok miatt.
• A Vállalkozó által 2018. augusztus 10. napján megrendelt napelemeket és inverteteleket 2018. augusztus 21. napján a szállító 2018. szeptember 15-ei szállítási határidő vállalásával visszaigazolta, majd 2018. szeptember 18-án jelezte, hogy a megnövekedett megrendelések miatt csak 2018. december 1-ig tudja leszállítani, azok beépítésére tehát csak ezt követően kerülhet sor.
• A Vállalkozó által 2018. augusztus 10. napján megrendelt homlokzati hőszigetelő rendszereket 2018. augusztus 13. napján a szállító 2018. szeptember 3-ai szállítási határidő vállalásával visszaigazolta, majd 2018. szeptember 17-én jelezte, hogy a megnövekedett megrendelések miatt csak 2018. november 30-ig tudja leszállítani, azok beépítésére tehát csak ezt követően kerülhet sor.
Fenti beszállítói problémák miatt a teljesítési határidő 2018. december 21. napjára történő meghosszabbítása indokolt a „Műszaki ellenőri nyilatkozat - Határidőhosszabbítás” dokumentumban meghatározottak szerint.
A teljesítési határidő szerződéses elem nem volt bírálati (értékelési) szempont a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban.
A szerződés teljesítési határidejének a módosítása tehát külső és előre pontosan meg nem határozható tényezőkre vezethető vissza.
o A teljesítési határidő jelen szerződés szerinti módosítása akkor sem befolyásolta volna a Vállalkozási szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás eredményét, amennyiben már a közbeszerzési eljárásban is ismert lett volna a módosított határidő.
o A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét: a vállalkozási szerződés módosítása a teljesítési határidő vonatkozásában a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjesztette ki, a módosítás egyáltalán nem érintette a vállalkozási szerződés tárgyát, az változatlan tartalmú maradt.
o Az ellenérték nem változott a szerződésmódosítás során a teljesítési határidő módosítása miatt.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 56296396 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 56296396 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben