Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/211
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.04.
Iktatószám:20557/2019
CPV Kód:42660000-0
Ajánlatkérő:Green Plan Energy Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségü Társaság
Teljesítés helye:3600 Ózd, Ipari Park, 11048 hrsz
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:S-Elektroszinter Festéstechnológia Berendezésket Gyártó és Forgalmazó Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Green Plan Energy Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségü Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98126532
Postai cím: Pollack M. Út 3
Város: Kazincbarcika
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Plachy László
Telefon: +36 302055414
E-mail: plachy.laszlo@greenplan.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.greenplan.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.greenplan.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kandeláber bevonatolásához szükséges berendezések
Hivatkozási szám: EKR000469232019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42660000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Kandeláber bevonatolásához szükséges berendezések
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42660000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3600 Ózd, Ipari Park, 11048 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a kandeláber bevonatolásához szükséges berendezések
1 db Előkezelő berendezés: Zsírtalanító-vasfoszfát kabin, öblítő-dionöblítő kabin, konverziós kabin,
1 db Kézi szórokabin,
1 db Kétoldali porszóró ciklonos leválasztással,
1 db Vízleszárító és beégető szekrény,
1 db Ro beendezés,
1 db Szennyvízkezelő berendezés,
1 db Konvejoros rendszer,
1 db Vízleszárító és porbeégető berendezés (nagy)
szállítása, helyszíni telepítése. Mely az alábbiakat foglalja magába: technológiai telepítési tervezés és kivitelezés hiánytalan és szerződésszerű leszállítása, üzembe helyezése és a kezelő személyzet 4 fő betanítása, 1 alkalommal 8 óra időtartamban. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a berendezések installációs költségeit is.
Nyertes ajánlattevő köteles 3 napos üzempróbát tartani.
A berendezés kezelésére vonatkozó oktatásnak az üzempróba keretében kell megtörténnie.
A Kbt. 8. §-a alapján az árubeszerzés magában foglalja a beállítást (telepítést) és az üzembe helyezést is.
A szállítandó eszközzel szemben elvárt műszaki paraméterek az ajánlati dokumentáció részét képező műszaki leírásban kerülnek részletezésre.
Ajánlattevő köteles egyértelmű nyilatkozatát csatolni ajánlatában arra vonatkozólag, hogy az általa megajánlott eszköz a műszaki specifikációban szereplő elvárásoknak megfelel.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.
Részletes leírást a Dokumentáció tartalmazza
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/06/30 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/09/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00453

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
12968 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Kandeláber bevonatolásához szükséges berendezések
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/06/28 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: S-Elektroszinter Festéstechnológia Berendezésket Gyártó és Forgalmazó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38422951
Postai cím: Rét Utca 10
Város: Szászvár
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7349
Ország: Magyarország
E-mail: info@s-esz.hu
Telefon: +36 72389014
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 222000000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42660000-0
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42660000-0
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3600 Ózd, Ipari Park, 11048 hrsz
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a kandeláber bevonatolásához szükséges berendezések
1 db Előkezelő berendezés: Zsírtalanító-vasfoszfát kabin, öblítő-dionöblítő kabin, konverziós kabin,
1 db Kézi szórokabin,
1 db Kétoldali porszóró ciklonos leválasztással,
1 db Vízleszárító és beégető szekrény,
1 db Ro beendezés,
1 db Szennyvízkezelő berendezés,
1 db Konvejoros rendszer,
1 db Vízleszárító és porbeégető berendezés (nagy)
szállítása, helyszíni telepítése. Mely az alábbiakat foglalja magába: technológiai telepítési tervezés és kivitelezés hiánytalan és szerződésszerű leszállítása, üzembe helyezése és a kezelő személyzet 4 fő betanítása, 1 alkalommal 8 óra időtartamban. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a berendezések installációs költségeit is.
Nyertes ajánlattevő köteles 3 napos üzempróbát tartani.
A berendezés kezelésére vonatkozó oktatásnak az üzempróba keretében kell megtörténnie.
A Kbt. 8. §-a alapján az árubeszerzés magában foglalja a beállítást (telepítést) és az üzembe helyezést is.
A szállítandó eszközzel szemben elvárt műszaki paraméterek az ajánlati dokumentáció részét képező műszaki leírásban kerülnek részletezésre.
Ajánlattevő köteles egyértelmű nyilatkozatát csatolni ajánlatában arra vonatkozólag, hogy az általa megajánlott eszköz a műszaki specifikációban szereplő elvárásoknak megfelel.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.
Részletes leírást a Dokumentáció tartalmazza
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/06/30 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/11/10 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 222000000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: S-Elektroszinter Festéstechnológia Berendezésket Gyártó és Forgalmazó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38422951
Postai cím: Rét Utca 10
Város: Szászvár
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7349
Ország: Magyarország
E-mail: info@s-esz.hu
Telefon: +36 72389014
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/09/25 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A felek rögzítik, hogy a Kbt. 141. § (2) bekezdés b) pontja lehetőséget biztosít a Vevő számára a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerinti feltételek vizsgálata nélküli szerződésmódosításra. A Vevő 2019. június 12. napján Vállalkozási keretszerződést kötött B.G.É. Kft. kivitelezővel, hogy a teljesítés helyéül szolgáló csarnokot átalakítsa és bővítse a szállítandó termék leszállítása érdekében.
A Kivitelező többszöri jelzése ellenére a szerződésben foglalt teljesítési határidőt nem tudta tartani, így a munka tényleges befejezési ideje: 2019. szeptember 23. napja lett. Fenti késedelemre figyelemmel, a jelen szerződés szerinti teljesítés jelentős mértékű akadályba ütközött, mely alapján az eredeti teljesítési határidő nem tartható. A Vevő az Eladó részére a fenti késedelem miatt a munkaterületet teljes egészében átadni nem tudta a szállítandó termék leszállításához és üzembe helyezéséhez.
2.2. Felek rögzítik, hogy az előzmények miatt a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, ugyanis az, hogy a teljesítési helyéül szolgáló csarnok kivitelezési munkálatai jelentős mértékben csúsznak, nem róható fel az ajánlatkérőnek, továbbá a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és nem jár az ellenérték növekedésével sem.
A Felek rögzítik, hogy a Eladó az előzményi szerződés 1. számú mellékletében meghatározott termék szállításának határideje: 2019. november 10.
Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett részei az eredeti szerződés szerinti tartalommal továbbra is hatályban maradnak.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Kbt. 141. § (2) bekezdés b) pontja lehetőséget biztosít a Vevő számára a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerinti feltételek vizsgálata nélküli szerződésmódosításra. A Vevő 2019. június 12. napján Vállalkozási keretszerződést kötött B.G.É. Kft. kivitelezővel, hogy a teljesítés helyéül szolgáló csarnokot átalakítsa és bővítse a szállítandó termék leszállítása érdekében.
A Kivitelező többszöri jelzése ellenére a szerződésben foglalt teljesítési határidőt nem tudta tartani, így a munka tényleges befejezési ideje: 2019. szeptember 23. napja lett. Fenti késedelemre figyelemmel, a jelen szerződés szerinti teljesítés jelentős mértékű akadályba ütközött, mely alapján az eredeti teljesítési határidő nem tartható. A Vevő az Eladó részére a fenti késedelem miatt a munkaterületet teljes egészében átadni nem tudta a szállítandó termék leszállításához és üzembe helyezéséhez.A Felek rögzítik, hogy az előzményi szerződés 1. sz. mell. meghat. termék szállításának határideje:2019. november 10.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 222000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 222000000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/31 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben