Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/213
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.06.
Iktatószám:20592/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Kaposmérő Községi Önkormányzat
Teljesítés helye:Kaposmérő, 040/23 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Alfa-Invest Építőipari Tervező és Kivitelező Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kaposmérő Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94136663
Postai cím: Hunyadi Utca 13
Város: Kaposmérő
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7521
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Mészáros Renáta
Telefon: +36 82577410
E-mail: simonne.renata@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kaposmero.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kaposmérő, Ipari park, hűtőház építés
Hivatkozási szám: EKR000648192019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Kaposmérő, Ipari park, hűtőház építés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Kaposmérő, 040/23 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Kaposmérői Önkormányzat ipari parkot alakított ki a település keleti határán. Ennek első elemeként saját beruházásban és üzemeltetésben egy zöldség és gyümölcs válogató, csomagoló és hűtve tároló épületet és fedett piacteret valósít meg.
A hozzávetőlegesen 50 x 25 m-es épületnek mintegy 10-15%-át foglalja el a nyitott, de fedett piactér, a többi, részlegesen két szinten hasznosuló alapterület a technológiát, az üzemi, üzemeltetési, szociális és adminisztrációs helyiségeket foglalja magába. A tervezett épület hasznos alapterülete : 1.296,00 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.1.1-15-SO1-2016-00002

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
18256 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Kaposmérő, Ipari park, hűtőház építés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/04 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Alfa-Invest Építőipari Tervező és Kivitelező Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44993931
Postai cím: Gr. Apponyi Albert Utca 10.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
E-mail: 11babo11@gmail.com
Telefon: +36 302670995
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 250504787
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Kaposmérő, 040/23 hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Kaposmérői Önkormányzat ipari parkot alakított ki a település keleti határán. Ennek első elemeként saját beruházásban és üzemeltetésben egy zöldség és gyümölcs válogató, csomagoló és hűtve tároló épületet és fedett piacteret valósít meg.
A hozzávetőlegesen 50 x 25 m-es épületnek mintegy 10-15%-át foglalja el a nyitott, de fedett piactér, a többi, részlegesen két szinten hasznosuló alapterület a technológiát, az üzemi, üzemeltetési, szociális és adminisztrációs helyiségeket foglalja magába. A tervezett épület hasznos alapterülete : 1.296,00 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 250504787
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Alfa-Invest Építőipari Tervező és Kivitelező Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44993931
Postai cím: Gr. Apponyi Albert Utca 10.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
E-mail: 11babo11@gmail.com
Telefon: +36 302670995
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/10/14 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Felek közös megegyezéssel megállapítják, hogy a szerződés 14.2. pontjában elírás történt, így azt az alábbiak szerint javítják ki.
„14.2 A kivitelezés felelős műszaki irányítója a Megrendelő részéről Csabai László, Vállalkozó részéről Vass Gyula Felelős műszaki vezető, aki 48 hónap megajánlott szakmai tapasztalattal rendelkezik.”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Felek közös megegyezéssel megállapítják, hogy a szerződés 14.2. pontjában elírás történt, így azt az alábbiak szerint javítják ki.
„14.2 A kivitelezés felelős műszaki irányítója a Megrendelő részéről Csabai László, Vállalkozó részéről Vass Gyula Felelős műszaki vezető, aki 48 hónap megajánlott szakmai tapasztalattal rendelkezik.”
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 250504787 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 250504787 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben