Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/215
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.08.
Iktatószám:20616/2019
CPV Kód:45212314-0
Ajánlatkérő:Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:HU312
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:GEOTEAM Kutatási és Vállalkozási Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK01983
Postai cím: Dobó tér 2.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bori Attila
Telefon: +36 36523707
E-mail: Bori.Attila@ph.eger.hu
Fax: +36 36523786
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.eger.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.eger.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés „az egri vár részét képező Zárkándy-bástya helyreállítása, állagmegóvása” nevű projekt megvalósítására
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45212314-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés „az egri vár részét képező Zárkándy-bástya helyreállítása, állagmegóvása” nevű projekt megvalósítására
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45212314-0
További tárgyak:45000000-7
45111000-8
71245000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés fő helyszíne: 3300 Eger, Vár köz 1., 5488. hrsz.-ú ingatlan és az 5489. hrsz.-ú ingatlan
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A szükséges építési munkák és kiviteli tervek elvégzése és elkészítése a HE-02D/EH/114-2/2014. iktatószámú Határozat, záradékolt engedélyezési tervdokumentáció, illetve a HE-02/EOV/00189-2/2018. iktatószámú Határozat szerint.
1. Vízelvezetés:
A rom egész területére egységes szemlélettel kialakítandó felszíni vízelvezető rendszer elemei az alábbiak: a rom és a Bástya utca között található újonnan kiépített beton vízelvezető árok, valamint a rom belsejéből összefolyókkal, 3 db víznyelő aknával és csapadék csatornákkal történő vízelvezetés, összesen 196 fm.
2. Bástya megközelítése:
A rom bemutathatóvá tétele, biztonsággal megközelíthető legyen a vár belső területéről, a már korábban részben helyreállított aknafigyelő folyosók kritikus, vasút alatt átfutó folyosó boltozatának megerősítése, földalatti aknafigyelő folyosókban történelmi kőfalak és boltozatok javítása 630 m2. Egykori ágyúházak megközelítését biztosító lépcső jelenleg nem éri el a bástya tervezett járószintjét, ezért meglévő lépcsők folytatásaként létesül egy új vasbeton lépcső 9 m3. Bástya felszínén egy semleges megjelenésű fémlemez fedésű fa burkolatú felépítmény létesítése 26 m2 vetületi alapterülettel. Bástya megközelítését biztosító vb. lépcsőszerkezetek oldalfalainak, mint támfalak kivitelezése 76 m3.
3. A bástya szerkezetei
Bástya belső területe két térfelszínre különül el, amely a korábbi Zárkándy-bástya és a hozzá épülő Baldigara fülesbástyát kijelöli. A Zárkándy-bástyánál a legújabb régészeti feltárások eredményeként előkerült lőrések bemutathatóvá válnak, lőréseket romszerűen helyre kell állítani. Bástya belsejében új körüljárható járószinteket kell kialakítani. Zárkándy-bástya ÉK-i sarkában menekülő lépcső kialakítása 24 m2 vetületi alapterülettel.
Romtalanítási munkák elvégzése, lepusztult falkorona visszabontásai 390 m3.
Északi bástyafal felújítása és ráépítéssel történő falmagasítása. Keleti bástyafal felújítása és jelentős falmagasítása. Déli kőfül és bástya helyreállítása, falmagasítása. Kőfül mögötti bástyafal heveder ívek felújítása. Műemléki várfalak magasítása, ráfalazás meglévő kőfalakkal azonos falszövettel, hézagolással, tömör falazat bogácsi vagy tarnaszentmátrai riolit tufa, műemléki habarccsal - ciklop és kváderes falazat 1712 m3, várfalmagasítások helyreállítása.
DK-i fülesbástya belső támpilléreinek a járószinti burkolatban történő bemutatása 198 m2 felületen.
Nyugati bástyafal, bástya vasút felőli metszet-homlokzata tartalmazza a legtöbb építészeti-régészeti részletet. Ezek a részletek a vasút építésekor elbontott ágyútermek, folyosók lenyomatai. A falazat helyreállítása statikai szempontokat is figyelembe véve, ezen részletek, falszövetek, lenyomatok bemutatása.
4.Vasút melletti várfal:
Nyugati vasúti támfal több szakaszának felújítása. É-i szakaszon várfalkövek pótlása, szellőző ablakok kialakítása, új vízorros falkorona kialakítása. Egykori székesegyházhoz csatlakozó várfal falújítandó, elfagyott, hiányzó kövek cseréjét el kell végezni, új falkorona kialakítását el kell végezni. Műemléki várfalon falkorona kialakítása lejtéssel, meglévő kőfalakkal azonos falszövettel 743 m2.
További kapcsolódó kivitelezési és tervezési munkák:
Bozót és cserje irtás 1160 m2,
Földmozgatás (talajleszedés, föld feltöltés) bástya belsejében gépi/kézi erővel, ideiglenes deponálással 1030 m2,
Parkosítás, finom tereprendezés és füvesítés bástya belsejében 530 m2,
Műemléki várfalak javítása kifagyott kövek cseréjével terepszint alatt és felett 553 m2.
Műemléki várfalak javítása felületi tisztítás, fugázás javítás 802 m2.
Aknafigyelő folyosóban 1 db zsomp és automata szivattyú létesítése.
Villamos szerelési munkák: főelosztó berendezés, 3 db földfelszín alatti vízálló akna telepítése, aknafigyelő folyosók világítása, biztonsági és irányfényeinek kiépítése, zsomp szivattyú vezérlése, szereléshez szükséges védőcsövek és kábelek kiépítése. További részletek a dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 17 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 206 - 469400

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés „az egri vár részét képező Zárkándy-bástya helyreállítása, állagmegóvása” nevű projekt megvalósítására
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/10/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: GEOTEAM Kutatási és Vállalkozási Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kertész u. 146.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: HU
E-mail: iroda@geoteam.hu
Telefon: +36 36516850
Internetcím(ek): (URL) http://www.geoteam.hu/
Fax: +36 36427983
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 395840800 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél a hirdetmény tartalmával egyetért.
2. A szerződésmódosítás dátuma: 2019/09/04
3. A „VII.2.1) A módosítások ismertetése” 2.) pont folytatása:
A Műszaki Ellenőr alátámasztottan, tételes felmérési napló alapján, a költségvetés egységárainak alapul vételével, egyidejűleg - a Beárazott Költségvetésben nem szereplő tételre vonatkozóan - a Vállalkozó által megtett árajánlatnak is a részletes átvizsgálását követően 18.437.120,- Ft + ÁFA mérték szerint tett javaslatot a pótmunkák elfogadhatóságát illetően. A Műszaki Ellenőr indokolt előterjesztése alapján a Megrendelő döntött a Pótmunkára tett ajánlat elfogadhatóságáról a műszaki tartalomra és a piaci árakra tekintettel, a nettó 18.437.120,- Ft + ÁFA összegre, mely a Vállalkozói díj növekedése, fedezettel rendelkezik.
Mindennek megfelelően az Alapszerződés III.1.) pontjának a szerződésmódosítás szerinti tartalma:
Vállalkozót a jelen szerződés alapján meghatározott építési munka ellenértékeként az alábbi átalányösszegű vállalkozói díj illeti meg: nettó 414.277.920,-Ft, azaz nettó négyszáztizennégymillió-kettőszázhetvenhétezer-kilencszázhúsz forint. A szerződés I. szakaszának megvalósítására vonatkozó átalányösszegű vállalkozói díj: nettó 189.995.400,-Ft, azaz nettó száznyolcvankilencmillió-kilencszázkilencvenötezer-négyszáz forint. A szerződés II. szakaszának megvalósítására vonatkozó átalányösszegű vállalkozói díj: nettó 224.282.520,-Ft, azaz nettó kettőszázhuszonnégymillió-kettőszáznyolcvankettőezer-ötszázhúsz forint. Felek rögzítik, hogy a szerződés I. szakaszának megvalósításán belül a tervezésre vonatkozó költségtétel: nettó 6.298.000,-Ft, azaz nettó hatmillió-kettőszázkilencvennyolcezer forint.
4. A „VII.2.2) A módosítás okai” 1.) pont folytatása:
A szerz.mód. nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, az ugyanazon közvetlen cél megvalósítására irányul, és ugyanazon jellegű feladatok megvalósítása szükséges. A módosítás nem lényeges, az eredeti szerz.es feltételektől eltérő érdemi feltételek nem kerülnek meghatározásra, ez a módosítás műszaki tartalmából is egyértelműen megállapítható. A módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát nem változtatja meg a nyertes ajánlattevő javára - figyelemmel különösen arra is, hogy további összeg kifizetésére e tekintetben nem kerül sor -, a módosítás a szerződés tárgyát nem terjeszti ki az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre. A Vállalkozó a teljesítésében neki fel nem róható, előre nem látható okból akadályoztatva volt, a módosításra okot adó körülmény az ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában számára és Megrendelő számára előre nem látható volt, Felektől nem volt elvárható, hogy a körülményeket elkerüljék.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § előírásai szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/05 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45212314-0
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45212314-0
További tárgyak:45000000-7
45111000-8
71245000-7
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés fő helyszíne: 3300 Eger, Vár köz 1., 5488. hrsz.-ú ingatlan és az 5489. hrsz.-ú ingatlan
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A szükséges építési munkák és kiviteli tervek elvégzése és elkészítése a HE-02D/EH/114-2/2014. iktatószámú Határozat, záradékolt engedélyezési tervdokumentáció, illetve a HE-02/EOV/00189-2/2018. iktatószámú Határozat szerint.
1. Vízelvezetés:
A rom egész területére egységes szemlélettel kialakítandó felszíni vízelvezető rendszer elemei az alábbiak: a rom és a Bástya utca között található újonnan kiépített beton vízelvezető árok, valamint a rom belsejéből összefolyókkal, 3 db víznyelő aknával és csapadék csatornákkal történő vízelvezetés, összesen 196 fm.
2. Bástya megközelítése:
A rom bemutathatóvá tétele, biztonsággal megközelíthető legyen a vár belső területéről, a már korábban részben helyreállított aknafigyelő folyosók kritikus, vasút alatt átfutó folyosó boltozatának megerősítése, földalatti aknafigyelő folyosókban történelmi kőfalak és boltozatok javítása 630 m2. Egykori ágyúházak megközelítését biztosító lépcső jelenleg nem éri el a bástya tervezett járószintjét, ezért meglévő lépcsők folytatásaként létesül egy új vasbeton lépcső 9 m3. Bástya felszínén egy semleges megjelenésű fémlemez fedésű fa burkolatú felépítmény létesítése 26 m2 vetületi alapterülettel. Bástya megközelítését biztosító vb. lépcsőszerkezetek oldalfalainak, mint támfalak kivitelezése 76 m3.
3. A bástya szerkezetei
Bástya belső területe két térfelszínre különül el, amely a korábbi Zárkándy-bástya és a hozzá épülő Baldigara fülesbástyát kijelöli. A Zárkándy-bástyánál a legújabb régészeti feltárások eredményeként előkerült lőrések bemutathatóvá válnak, lőréseket romszerűen helyre kell állítani. Bástya belsejében új körüljárható járószinteket kell kialakítani. Zárkándy-bástya ÉK-i sarkában menekülő lépcső kialakítása 24 m2 vetületi alapterülettel.
Romtalanítási munkák elvégzése, lepusztult falkorona visszabontásai 390 m3.
Északi bástyafal felújítása és ráépítéssel történő falmagasítása. Keleti bástyafal felújítása és jelentős falmagasítása. Déli kőfül és bástya helyreállítása, falmagasítása. Kőfül mögötti bástyafal heveder ívek felújítása. Műemléki várfalak magasítása, ráfalazás meglévő kőfalakkal azonos falszövettel, hézagolással, tömör falazat bogácsi vagy tarnaszentmátrai riolit tufa, műemléki habarccsal - ciklop és kváderes falazat 1712 m3, várfalmagasítások helyreállítása.
DK-i fülesbástya belső támpilléreinek a járószinti burkolatban történő bemutatása 198 m2 felületen.
Nyugati bástyafal, bástya vasút felőli metszet-homlokzata tartalmazza a legtöbb építészeti-régészeti részletet. Ezek a részletek a vasút építésekor elbontott ágyútermek, folyosók lenyomatai. A falazat helyreállítása statikai szempontokat is figyelembe véve, ezen részletek, falszövetek, lenyomatok bemutatása.
4.Vasút melletti várfal:
Nyugati vasúti támfal több szakaszának felújítása. É-i szakaszon várfalkövek pótlása, szellőző ablakok kialakítása, új vízorros falkorona kialakítása. Egykori székesegyházhoz csatlakozó várfal falújítandó, elfagyott, hiányzó kövek cseréjét el kell végezni, új falkorona kialakítását el kell végezni. Műemléki várfalon falkorona kialakítása lejtéssel, meglévő kőfalakkal azonos falszövettel 743 m2.
További kapcsolódó kivitelezési és tervezési munkák:
Bozót és cserje irtás 1160 m2,
Földmozgatás (talajleszedés, föld feltöltés) bástya belsejében gépi/kézi erővel, ideiglenes deponálással 1030 m2,
Parkosítás, finom tereprendezés és füvesítés bástya belsejében 530 m2,
Műemléki várfalak javítása kifagyott kövek cseréjével terepszint alatt és felett 553 m2.
Műemléki várfalak javítása felületi tisztítás, fugázás javítás 802 m2.
Aknafigyelő folyosóban 1 db zsomp és automata szivattyú létesítése.
Villamos szerelési munkák: főelosztó berendezés, 3 db földfelszín alatti vízálló akna telepítése, aknafigyelő folyosók világítása, biztonsági és irányfényeinek kiépítése, zsomp szivattyú vezérlése, szereléshez szükséges védőcsövek és kábelek kiépítése. További részletek a dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 17 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 414277920
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: GEOTEAM Kutatási és Vállalkozási Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kertész u. 146.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: HU
E-mail: iroda@geoteam.hu
Telefon: +36 36516850
Internetcím(ek): (URL) http://www.geoteam.hu/
Fax: +36 36427983
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 1.) A Vállalkozó a szerződés teljesítése során régészeti leletet talált, amelyhez régészeti szakvélemény kérés vált szükségessé. Olyan lelet került feltárásra, mely a korábbi feltárás során nem volt kimutatható, Felek által igazoltan előre nem látható, teljesítést akadályozó körülményről van szó. A régészeti megfigyelési jelentés főbb megállapításai szerint:
- a kivitelezési munkák során felszínre kerültek eredeti falmaradványok a Zárkándy-bástya keleti falának belső síkján. A bástya keleti falának meglévő falait meg kell őrizni, így a falnak legalább a déli végében, a teljes vastagságban való helyreállítása szükséges, de északabbra is a megőrzendő falmaghoz kell igazítani a tervezett új lépcsőházat;
- a szintsüllyesztés következtében láthatóvá vált, hogy igen jó állapotban fennmaradt a bástya É-i falának belső síkja, melyet megvizsgálva a régész kijelenti, hogy ez eredetileg egy látszó falsík volt, ami azt is feltételezi, hogy a bástya földtöltés nélküli védmű volt (ezt megerősíti a bástya egyéb részein talált további szerkezetek vizsgálata). Építéstörténeti és régészeti okokból, javasolja a középkori eredetű kváderes fal bemutatását, valamint (a Megrendelővel együtt) kéri a tervezőt, hogy fentiekre, a tervek módosításával tegyen javaslatot.
Az új megfigyelések alapján a Régész kérte a meglévő kiviteli tervek módosítását, a meglévő, eredeti középkori eredetű falszerkezetek megőrzése és bemutatás céljából. Mindennek értelmében szükségessé vált a műszaki tartalom módosítása. A Vállalkozó által korábban benyújtott organizációs ütemterv rendelkezéseinek, az abban foglalt technológiai, műszaki átfutási időknek is az alapul vételével a Műszaki Ellenőr által szükségesnek minősített és a Megrendelő által is elfogadott mérték szerint Felek megállapodtak, hogy az I. szakasz teljesítési részhatáridőt módosítják, mely ennek megfelelően a kiviteli tervek Hatóság általi jóváhagyását követő 60. naptári nap. A módosított I. szakasz részteljesítési határidő az e körbe nem tartozó munkanemeket nem érinti. Vállalkozó további összeg kifizetésére irányuló igénnyel nem élt.
Mindennek megfelelően az Alapszerződés IV.2.) pontjának a szerződésmódosítás szerinti tartalma:
A szerződés I. szakaszára vonatkozóan a szerződés hatályba lépésének időpontja a GF/SZKF/163/8/2017 számú Támogatói Okirat projekt megvalósításának határidejére vonatkozó módosítás hatályba lépése. Az I. szakasz teljesítési időtartama az 1. számú szerződésmódosítással nem érintett feladatok tekintetében a szerződés I. szakaszra vonatkozó hatályba lépésétől számított 7 hónap, mely tekintetben Ajánlatkérő előteljesítést elfogad. Az 1. számú szerződésmódosítás szerinti - annak 4. pontjában meghatározott - kivitelezési feladatok teljesítési határideje a kiviteli tervek Hatóság általi jóváhagyását követő 60. naptári nap azzal, hogy Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
2.) A II. szakasz teljesítés időszakában a Beruházáslebonyolító és Műszaki ellenőr által is javasolt megrendelői pótmunka igény merült fel. A bástya üzemeltetési lehetőségeinek vizsgálata során felmerült, nagyobb kihasználhatósági igény szükségessé teszi az építmény vizesblokkal való ellátását. Ezen pótmunka tekintetében megállapítható, hogy az, annak jellege és mennyisége miatt megalapozza Vállalkozó további összeg kifizetésére irányuló igényét, a teljesítési határidőre azonban nincsen kihatással. A pótmunka feladatok tekintetében megállapítható, hogy azok nem minősülnek lényegileg eltérő feltételeknek, azok a szerződés jellegéhez, korábbi munkanemekhez igazodóak, azok új elemre nem terjesztik ki a vállalkozói kötelezettségeket. Olyan munkákról van szó melyek tekintetében a szükségessé váló további mennyiség - szakcégtől elvárható előre látás körén túlmenő mértékben - a teljesítés során vált egyértelművé.
Folytatás a fenti „VI.3) További információk” 3. pontban.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 1. Az 1. sz. szerz.mód. fenti VII.2.1)1. pontja szerinti módosítás jogi alapja a Kbt. 141. § (4) bek. c) pontja. A szerz.mód. indokolása által is alátámasztottan a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket ajánlatkérő (megrendelő) kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre. Folytatás a fenti „VI.3) További információk” 4. pontban.
2. Az 1. sz. szerz.mód. fenti VII.2.1)2. pontja szerinti módosítás jogi alapja a Kbt. 141. § (2)-(3) bek-e. Az Alapszerz. szerinti előzményi közbesz. eljárás uniós eljárásrendben került lebonyolításra. Az ellenérték változása mind a Kbt. 141.§ (2) bek. a), mind pedig a 141.§ (2) bek. b) pontjával összhangban áll. Az ellenérték változása nem éri el az ezen jsz-i rendelkezések által meghatározott 15%-os mértéket. Az Alapszerződés szerinti vállalkozói díj: 395.840.800,- Ft + ÁFA, az ellenérték 1. sz. szerz.mód. szerinti növekedése nettó 18.437.120,- Ft + ÁFA.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 395840800 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 414277920 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben