Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/212
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.05.
Iktatószám:20637/2019
CPV Kód:50700000-2
Ajánlatkérő:Uni-Famulus Kft.
Teljesítés helye:Széchenyi István Egyetem telephelyein
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Elektro-Therm Villamosipari és Épületgépész Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:5.§ (1) bek. d) pontja szerinti szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:üzemeltetési tevékenység
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Uni-Famulus Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45410107
Postai cím: Egyetem Tér 1
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9026
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabóné dr. Pimpedli Tímea
Telefon: +36 96613503
E-mail: pimpedli.timea@sze.hu
Fax: +36 96329263
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.sze.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: 5.§ (1) bek. d) pontja szerinti szervezet
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: üzemeltetési tevékenység
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Gépészeti karbantartási munkák 2020-ra
Hivatkozási szám: EKR000729332019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50700000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
2020. évi gépészeti karbantartási munkák, általános gépészeti karbantartási munkák, klíma, hűtéskarbantartás, épületfelügyeleti karbantartás, konyhai légtechnikai rendszer karbantartása, légkezelők, vízkezelők karbantartása, gázkazánok karbantartása, eseti karbantartási munkák a Széchenyi István Egyetem győri és mosonmagyaróvári (a dokumentációban részletesen meghatározott helyszíneken) telephelyein
Inno-Share és Új Tudástér épület általános gépészeti karbantartás (győri campus területe)
Inno-Share épület szerverterem, 3x40kW hűtőegység karbantartás
Inno-Share és Új Tudástér épület klíma, hűtés karbantartás
Műteremház légtechnikai, karbantartás (győri campus területe)
14/2015 (II.10.) Kormányrendelet által előírt szivárgásvizsgálatok és hűtőgépek karbantartása
Inno-Share és Új Tudástér épület épületfelügyelet karbantartása (győri campus területe)
Egyetemi sportcsarnok gépészeti és épületfelügyeleti karbantartása (győri campus területe)
Egyetem konyhai légtechnikai rendszer tisztítása az új OTSZ 196 §-a szerint
Egyetem E épület légkezelők szűrőinek cseréje
MÉK légkezelők karbantartása (Mosonmagyaróvár)
MÉK vízkezelők karbantartása (Mosonmagyaróvár)
Egyetemi gázkazánok karbantartása (mindegyik telephelyen)
Multi épület általános gépészeti karbantartás (győri campus területe)
Famulus Hotel és Kollégium általános gépészeti karbantartás (Győr)
Famulus Hotel és Kollégium gépész ügyelet (napi 24 órában, hiba elhárításának megkezdése 2 órán belül)
Famulus Hotel és Kollégium villamos ügyelet (napi 24 órában, hiba elhárításának megkezdése 2 órán belül)
Anyagvizsgáló Labor épület általános gépész karbantartás (győri Campus területe)
MC épület általános gépész karbantartás (győri Campus területe)
Általános eseti karbantartási munkálatok
Soron kívüli és állami ünnepnapokon végzett eseti javítási munkák.
A munkálatokon belül, a dokumentációban részletezettek szerint 63 db gázkazán és 41 db légkezelő karbantartása.
Az eseti javítások, soron kívüli és állami ünnepnapokon végzett javítási munkák keretösszege: nettó 14.000.000,- Ft/12 hónap
Az ajánlati dokumentációban részletezettek szerint
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 67728060 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Gépészeti karbantartási munkák 2020. évre
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50700000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Széchenyi István Egyetem telephelyein
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2020. évi gépészeti karbantartási munkák, általános gépészeti karbantartási munkák, klíma, hűtéskarbantartás, épületfelügyeleti karbantartás, konyhai légtechnikai rendszer karbantartása, légkezelők, vízkezelők karbantartása, gázkazánok karbantartása, eseti karbantartási munkák a Széchenyi István Egyetem győri és mosonmagyaróvári (a dokumentációban részletesen meghatározott helyszíneken) telephelyein
Inno-Share és Új Tudástér épület általános gépészeti karbantartás (győri campus területe)
Inno-Share épület szerverterem, 3x40kW hűtőegység karbantartás
Inno-Share és Új Tudástér épület klíma, hűtés karbantartás
Műteremház légtechnikai, karbantartás (győri campus területe)
14/2015 (II.10.) Kormányrendelet által előírt szivárgásvizsgálatok és hűtőgépek karbantartása
Inno-Share és Új Tudástér épület épületfelügyelet karbantartása (győri campus területe)
Egyetemi sportcsarnok gépészeti és épületfelügyeleti karbantartása (győri campus területe)
Egyetem konyhai légtechnikai rendszer tisztítása az új OTSZ 196 §-a szerint
Egyetem E épület légkezelők szűrőinek cseréje
MÉK légkezelők karbantartása (Mosonmagyaróvár)
MÉK vízkezelők karbantartása (Mosonmagyaróvár)
Egyetemi gázkazánok karbantartása (mindegyik telephelyen)
Multi épület általános gépészeti karbantartás (győri campus területe)
Famulus Hotel és Kollégium általános gépészeti karbantartás (Győr)
Famulus Hotel és Kollégium gépész ügyelet (napi 24 órában, hiba elhárításának megkezdése 2 órán belül)
Famulus Hotel és Kollégium villamos ügyelet (napi 24 órában, hiba elhárításának megkezdése 2 órán belül)
Anyagvizsgáló Labor épület általános gépész karbantartás (győri Campus területe)
MC épület általános gépész karbantartás (győri Campus területe)
Általános eseti karbantartási munkálatok
Soron kívüli és állami ünnepnapokon végzett eseti javítási munkák.
A munkálatokon belül, a dokumentációban részletezettek szerint 63 db gázkazán és 41 db légkezelő karbantartása.
Az eseti javítások, soron kívüli és állami ünnepnapokon végzett javítási munkák keretösszege: nettó 14.000.000,- Ft/12 hónap
Az ajánlati dokumentációban részletezettek szerint
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1./M2 alk.megjelölt személy alk.köv-n felüli többlet szakm.i tapasz.-a (egész hó, min.0 hó, max.60 hó), 10
2 2./Az eseti javítási munkáknál a bejelentéstől számított hibaelhárítás kezdő időtartama órában megadva (minimum 1 óra, maximum 24 óra) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – 3./Nettó ajánlati ár Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Ajánlati ár részsz-ok:
3.1./12 hóra von. n. karbantartási díj a 12 hóra irányadó eseti javítási előirányzattal együtt ………….n. Ft / Sszám: 60
3.2./ Eseti javítási óradíj a kiszállási díjjal együtt nettó Ft-ban megadva ……….nettó Ft /óra/fő ( maximum 4300.-Ft/óra) Sszám: 5
3.3./ Sürgősségi, állami ünnepnapokon végzett jav., karbant. díja ……….nettó Ft /óra/fő Sszám: 5
A II.1. 5. pont alatti 12 hónapos határidő alatt ajánlatkérő a 2020.01.01-től 2020.12.31-ig terjedő időszakot érti összhangban a II.2.7. pontban foglaltakkal.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Gépészeti karbantartási munkák 2020. évre
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/11 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Elektro-Therm Villamosipari és Épületgépész Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68025276
Postai cím: Szabadi Utca 16. 1. em. 1.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9028
Ország: Magyarország
E-mail: elektro-therm@elektro-therm.hu
Telefon: +36 96414074
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 96414074
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12678471208
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 67728060
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: M/2 alkalmasság igazolásához épületgépész biztosítása
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Elektro-Therm Villamosipari és Épületgépész Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68025276
Postai cím: Szabadi Utca 16. 1. em. 1.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9028
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12678471208

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/08/09 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/04 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges