Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/212
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.05.
Iktatószám:20837/2019
CPV Kód:45221250-9
Ajánlatkérő:Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt
Teljesítés helye:Mezőhegyes, 20. major, Mezőhegyes, 48. major
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:DÉLÚT Építő és Bányászati Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Mezőgazdaság
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84820493
Postai cím: Kozma Ferenc Utca 30
Város: Mezőhegyes
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5820
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Turbucz Péter
Telefon: +36 68566566
E-mail: turbucz.peter@mezohegyesbirtok.hu
Fax: +36 68566567
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Mezőgazdaság
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: 20 majori út, kerékpárút. 48 majori útépítés
Hivatkozási szám: EKR001054662019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45221250-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Közbeszerzés mennyisége:
• 20-as majori bekötőút belső telepi útszakaszának kőágyazatára aszfaltburkolat építése.
hossza: 275,27 m
épített szélessége: 4 m átlagban (3,6 és 4,6 m között változó) (oldalesése 2 - 5 %)
padka szélessége: 1 m mindkét oldalon (oldalesése 5 %)
új szikkasztó árok: 67 m hosszan
Pályaszerkezet - 4 cm vtg AC-11 50/70 aszfalt kopóréteg, - 4 cm vtg AC-11 50/70 aszfalt kötőréteg, - 1 rtg. bitumenemulziós permetezés, - meglévő 5 cm vtg. 0/20zúzottkő, meglévő 25 cm vtg. 0/80 törtbeton, - meglévő 1 rtg. geotextilia
Közforgalom kizárása érdekében sorompót kell elhelyezni a 4434 jelű országos csatlakozásának közelében.
• 20-as számú majorból D-i irányban réten és erdőn keresztül aszfaltburkolatú kerékpárút építése meglévő földút mellett.
hossza: 1198,82 m
épített szélessége: 2 m (oldalesése 2-3 %)
padka szélessége: 50 cm mindkét oldalon (oldalesése 5 %)
Pályaszerkezet: - 3 cm vtg AC-8 50/70 aszfalt kopóréteg, - 4 cm vtg AC-11 50/70 aszfalt kötőréteg, - 20 cm vtg. FZKA 0/55 zúzottkő réteg, - 20 cm vtg. homokos kavics javító réteg
A földmű tömörségi foka a földmű felső 50 cm-ben Trᵖ=92%.
A kerékpárút széleit 25/100/5 kerti szegéllyel kell lezárni, melyet C25-22/FN min. beton alapgerendába kell lerakni.
Kerékpárút kezdő és végszelvényében ki kell helyezni a „Kerékpárút” és „Kerékpárút vége” táblát.
• 48-as majori bekötőút meglévő kőágyazatára aszfaltburkolat építése.
hossza: 983,89 m
épített szélessége: 4 m átlagban (3,9 és 6,5 m között változó) (oldalesése 2 - 3 %)
padka szélessége: 1 m mindkét oldalon (oldalesése 5 %)
új szikkasztó árok: 728 m hosszan
Pályaszerkezet: - 4 cm vtg AC-11 50/70 aszfalt kopóréteg, - 4 cm vtg AC-11 50/70 aszfalt kötőréteg, - 1 rtg. bitumenemulziós permetezés, - meglévő 5 cm vtg. 0/20 zúzottkő, - meglévő 25 cm vtg. 0/80 törtbeton, - meglévő 1 rtg. geotextilia
Közforgalom kizárása érdekében sorompót kell elhelyezni a 4444 jelű országos út csatlakozásának közelében.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 128979186 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: 20 majori út, kerékpárút. 48 majori útépítés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45221250-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: Mezőhegyes, 20. major, Mezőhegyes, 48. major
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Közbeszerzés mennyisége:
• 20-as majori bekötőút belső telepi útszakaszának kőágyazatára aszfaltburkolat építése.
hossza: 275,27 m
épített szélessége: 4 m átlagban (3,6 és 4,6 m között változó) (oldalesése 2 - 5 %)
padka szélessége: 1 m mindkét oldalon (oldalesése 5 %)
új szikkasztó árok: 67 m hosszan
Pályaszerkezet - 4 cm vtg AC-11 50/70 aszfalt kopóréteg, - 4 cm vtg AC-11 50/70 aszfalt kötőréteg, - 1 rtg. bitumenemulziós permetezés, - meglévő 5 cm vtg. 0/20zúzottkő, meglévő 25 cm vtg. 0/80 törtbeton, - meglévő 1 rtg. geotextilia
Közforgalom kizárása érdekében sorompót kell elhelyezni a 4434 jelű országos csatlakozásának közelében.
• 20-as számú majorból D-i irányban réten és erdőn keresztül aszfaltburkolatú kerékpárút építése meglévő földút mellett.
hossza: 1198,82 m
épített szélessége: 2 m (oldalesése 2-3 %)
padka szélessége: 50 cm mindkét oldalon (oldalesése 5 %)
Pályaszerkezet: - 3 cm vtg AC-8 50/70 aszfalt kopóréteg, - 4 cm vtg AC-11 50/70 aszfalt kötőréteg, - 20 cm vtg. FZKA 0/55 zúzottkő réteg, - 20 cm vtg. homokos kavics javító réteg
A földmű tömörségi foka a földmű felső 50 cm-ben Trᵖ=92%.
A kerékpárút széleit 25/100/5 kerti szegéllyel kell lezárni, melyet C25-22/FN min. beton alapgerendába kell lerakni.
Kerékpárút kezdő és végszelvényében ki kell helyezni a „Kerékpárút” és „Kerékpárút vége” táblát.
• 48-as majori bekötőút meglévő kőágyazatára aszfaltburkolat építése.
hossza: 983,89 m
épített szélessége: 4 m átlagban (3,9 és 6,5 m között változó) (oldalesése 2 - 3 %)
padka szélessége: 1 m mindkét oldalon (oldalesése 5 %)
új szikkasztó árok: 728 m hosszan
Pályaszerkezet: - 4 cm vtg AC-11 50/70 aszfalt kopóréteg, - 4 cm vtg AC-11 50/70 aszfalt kötőréteg, - 1 rtg. bitumenemulziós permetezés, - meglévő 5 cm vtg. 0/20 zúzottkő, - meglévő 25 cm vtg. 0/80 törtbeton, - meglévő 1 rtg. geotextilia
Közforgalom kizárása érdekében sorompót kell elhelyezni a 4444 jelű országos út csatlakozásának közelében.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többlet jótállás vállalt időtartama alap jótálláson felül (kötelező 36 hónap) ( legrosszabb: 0, legjobb: 24 hónap) 10
2 Késedelmi kötbér naptári napi értékének többlet vállalt mértéke (kötelező 1%) ( legrosszabb: 0, legjobb: 0,5%) 10
3 Jótállási biztosíték többlet vállalt mértéke (kötelező 1%) (legrosszabb: 0, legjobb: 4%) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár (forint) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: 20 majori út, kerékpárút. 48 majori útépítés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: DÉLÚT Építő és Bányászati Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89149652
Postai cím: Kastélykert Utca 171
Város: Algyő
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6750
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@delut.hu
Telefon: +36 62517727
Internetcím(ek): (URL) www.delut.hu
Fax: +36 62517727
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11392486206
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 128979186
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Útépítési részfeladatok, forgalomtechnika, növényirtás
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: "Soltút" Útépítő, Fenntartó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71057095
Postai cím: Kecskeméti Út 34
Város: Solt
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6320
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10642166203

Hivatalos név: DÉLÚT Építő és Bányászati Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89149652
Postai cím: Kastélykert Utca 171
Város: Algyő
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6750
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11392486206

Hivatalos név: MEGA-SPED Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37800442
Postai cím: Szolnoki hegy 118.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU33
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11424688203

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/08/15 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/30 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges