Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/215
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.08.
Iktatószám:21037/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Sátoraljaújhely Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Sátoraljaújhely, Barátszer, Budai Nagy Antal és Móricz Zsigmond utcák (Hrsz.: 178, 502, 543)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:REX-BAU Építőipari Tervező, Kivitelező és Bonyolító Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Sátoraljaújhely Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13222002
Postai cím: Kossuth Tér 5
Város: Sátoraljaújhely
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3980
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szamosvölgyi Péter
Telefon: +36 47525100
E-mail: polgarmester@satoraljujhely.hu
Fax: +36 47525173
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.satoraljaujhely.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Leromlott városi területek rehabilitációja
Hivatkozási szám: EKR000512192018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Leromlott városi területek rehabilitációja
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Sátoraljaújhely, Barátszer, Budai Nagy Antal és Móricz Zsigmond utcák (Hrsz.: 178, 502, 543)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A teljesítési szakaszon meglévő, régi repedezett, egyenetlen felületű elöregedett aszfalt kopóréteg cseréje és a hasonló állapotú járda felújítása a feladat.
A meglévő kiemelt szegélyek állapota rossz, töredezett, hiányos, teljes hosszban cserére szorul. Az aszfalt burkolat egyenetlen, repedezett, töredezett elöregedett felületű. A vízelvezetéshez kialakított esésviszonyok általában megfelelőek, több helyen korrekcióra van szükség, de profilkiegyenlítéssel megoldható.
Az út és a járda helyszínrajzi vonalvezetése változatlan marad. A kapubejárókat jelenlegi helyükön és geometriájukban kell felújítani.
A felújítandó útburkolat magassági vonalvezetése a meglévő, cserélendő szegélyekhez, kapu és járdavonalakhoz igazodik a hosszirányú csapadékvízelvezetés és a meglévő víznyelők helyzetének figyelembevételével.
A tervezési szakaszon lévő közmű fedlapokat, víznyelőket, szaglókat szintbe kell emelni, az illetékes közműszolgáltatók bevonásával és szakfelügyeletével.
A csatlakozó ingatlanok közműellátása korábban kiépült, az utca közvilágítással ellátott.
A meglévő felmart burkolati jeleket az aszfaltozást követően az eredeti állapot szerint helyre kell állítani.
A felújítás vonatkozásában közútkezelői és településfejlesztési egyeztetés történt a városi Önkormányzat illetékeseivel.
Pályaszerkezetek:
A burkolatfelújítás, a jelenlegi kopóréteg lemarása után, felülettisztítást, bitumen emulziós felület előkészítést követően a tervezett szinteknek megfelelő aszfalt kopóréteg beépítését jelenti.
1. Útburkolat felújítása
- profilmarás 6,0 cm vastagságig
- 4+2 cm AC-11 hengerelt aszfalt kopóréteg
- meglévő útpálya
2. Járdaburkolat helyreállítás
- 5 cm járdaburkolat bontás
- 4+1 cm AC-8 hengerelt aszfalt kopóréteg - meglévő alap
A meglévő aszfalt csatlakozások, vágott éllel, a burkolat felső rétegének 30 cm széles lemarása után, a felső réteg átlapolásával készülhetnek.
Részletes műszaki paramétereket a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 200
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-4.3.1-15-BO1-2016- 00013

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
20535 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Leromlott városi területek rehabilitációja
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/11/02 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: REX-BAU Építőipari Tervező, Kivitelező és Bonyolító Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42091134
Postai cím: Pataki Utca 39.
Város: Sátoraljaújhely
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3980
Ország: Magyarország
E-mail: rexbau@rexbau.hu
Telefon: +36 204346370
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 72869494
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Sátoraljaújhely, Barátszer, Budai Nagy Antal és Móricz Zsigmond utcák (Hrsz.: 178, 502, 543)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A teljesítési szakaszon meglévő, régi repedezett, egyenetlen felületű elöregedett aszfalt kopóréteg cseréje és a hasonló állapotú járda felújítása a feladat.
A meglévő kiemelt szegélyek állapota rossz, töredezett, hiányos, teljes hosszban cserére szorul. Az aszfalt burkolat egyenetlen, repedezett, töredezett elöregedett felületű. A vízelvezetéshez kialakított esésviszonyok általában megfelelőek, több helyen korrekcióra van szükség, de profilkiegyenlítéssel megoldható.
Az út és a járda helyszínrajzi vonalvezetése változatlan marad. A kapubejárókat jelenlegi helyükön és geometriájukban kell felújítani.
A felújítandó útburkolat magassági vonalvezetése a meglévő, cserélendő szegélyekhez, kapu és járdavonalakhoz igazodik a hosszirányú csapadékvízelvezetés és a meglévő víznyelők helyzetének figyelembevételével.
A tervezési szakaszon lévő közmű fedlapokat, víznyelőket, szaglókat szintbe kell emelni, az illetékes közműszolgáltatók bevonásával és szakfelügyeletével.
A csatlakozó ingatlanok közműellátása korábban kiépült, az utca közvilágítással ellátott.
A meglévő felmart burkolati jeleket az aszfaltozást követően az eredeti állapot szerint helyre kell állítani.
A felújítás vonatkozásában közútkezelői és településfejlesztési egyeztetés történt a városi Önkormányzat illetékeseivel.
Pályaszerkezetek:
A burkolatfelújítás, a jelenlegi kopóréteg lemarása után, felülettisztítást, bitumen emulziós felület előkészítést követően a tervezett szinteknek megfelelő aszfalt kopóréteg beépítését jelenti.
1. Útburkolat felújítása
- profilmarás 6,0 cm vastagságig
- 4+2 cm AC-11 hengerelt aszfalt kopóréteg
- meglévő útpálya
2. Járdaburkolat helyreállítás
- 5 cm járdaburkolat bontás
- 4+1 cm AC-8 hengerelt aszfalt kopóréteg - meglévő alap
A meglévő aszfalt csatlakozások, vágott éllel, a burkolat felső rétegének 30 cm széles lemarása után, a felső réteg átlapolásával készülhetnek.
Részletes műszaki paramétereket a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 200
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 72869494
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: REX-BAU Építőipari Tervező, Kivitelező és Bonyolító Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42091134
Postai cím: Pataki Utca 39.
Város: Sátoraljaújhely
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3980
Ország: Magyarország
E-mail: rexbau@rexbau.hu
Telefon: +36204346370
Internetcím(ek): (URL) www.rexbau.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/08/26 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. sz. módosítás:
A szerződés 8. 4 pontjában a műszaki ellenőr adatai elírásra kerültek, melyet ezúton módosítjuk:
8. 4. Megrendelő műszaki ellenőre
Neve, beosztása: Leitner Csaba műszaki ellenőr, ME-KÉ 05-51333
Munkahelyi címe: LEN-TERV Bt. 3994 Pálháza, Petőfi Sándor u. 1.
Telefonszáma: 20/576-30-86
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A szerződés 8. 4 pontjában a műszaki ellenőr adatai elírásra kerültek.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 72869494 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 72869494 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben