Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/213
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.06.
Iktatószám:21042/2019
CPV Kód:45233120-6
Ajánlatkérő:Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
Teljesítés helye:Székesfehérvár, Csucskai utca (0+000-0+202,81 km) (3523/21, 3523/46 hrsz)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35756712
Postai cím: Szent Vendel Utca 17/A.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sári Viktória
Telefon: +36 22513496
E-mail: kozbeszerzes@varosgondnoksag.hu
Fax: +36 22513497
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.varosgondnoksag.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Székesfehérvár, Csucskai utca útépítés
Hivatkozási szám: EKR001001932019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233120-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Székesfehérvár, Csucskai utca útépítés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233120-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Székesfehérvár, Csucskai utca (0+000-0+202,81 km) (3523/21, 3523/46 hrsz)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A területen található vállalkozások és ajánlatkérő a jelenlegi zúzottköves burkolatú út helyett 202,81 m hosszon új aszfaltburkolatú út és járda kiépítését tervezi zárt csapadékcsatorna kiépítésével, ami a Kiskút útja árkába kerül bekötésre.
Főbb mennyiségek:
• aszfalt út burkolat építés: 1643 m2
• térkő járda építés: 245 m2
• szegélyek (bontás/építés): 521 m
• csapadékcsatorna építése 190 m
Építési engedély: FE/ÚT/NS/A/828/13/2018
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 45
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
17763 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Székesfehérvár, Csucskai utca útépítés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/03 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11588133
Postai cím: Mészáros Utca 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1016
Ország: Magyarország
E-mail: ekrmo@swietelsky.hu
Telefon: +36 18896300
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 18896350
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 37749410
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233120-6
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233120-6
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Székesfehérvár, Csucskai utca (0+000-0+202,81 km) (3523/21, 3523/46 hrsz)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A területen található vállalkozások és ajánlatkérő a jelenlegi zúzottköves burkolatú út helyett 202,81 m hosszon új aszfaltburkolatú út és járda kiépítését tervezi zárt csapadékcsatorna kiépítésével, ami a Kiskút útja árkába kerül bekötésre.
Főbb mennyiségek:
• aszfalt út burkolat építés: 1643 m2
• térkő járda építés: 245 m2
• szegélyek (bontás/építés): 521 m
• csapadékcsatorna építése 190 m
Építési engedély: FE/ÚT/NS/A/828/13/2018
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 52
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 40102412
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11588133
Postai cím: Mészáros Utca 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1016
Ország: Magyarország
E-mail: ekrmo@swietelsky.hu
Telefon: +36 18896300
Internetcím(ek): (URL) www.swietelskymagyarorszag.hu
Fax: +36 18896350
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/10/08 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. A Felek 2019. szeptember 3. napján közbeszerzési eljárás eredményeként szerződést kötöttek egymással a Székesfehérvár, Csucskai utca (0+000 - 0+202,81 km szakasz) útépítési kivitelezési munkáinak az elvégzése tárgyában. A kivitelezés folyamán az új út további szakaszának tulajdonosa és az úttal érintett ingatlanok tulajdonosai tájékoztatták a Megrendelőt arról, hogy az utat a közeljövőben tovább kívánják építeni, ezért a csapadékcsatornát az új aszfalt burkolat végéig meg kell hosszabbítani, hogy a jelen beruházásban elkészült burkolatot később ne kelljen megbontani. Ezzel egy időben a Vállalkozó jelezte Megrendelőnek, hogy talajbírási hiányosságot észlelt az 0+025-0+055 szelvények között. A felek helyszíni bejárást tartottak és megállapították, hogy az érintett szakaszon az eredeti tervekhez képest megerősített pályaszerkezetet kell készíteni ahhoz, hogy az érintett szakasz az előírásoknak megfelelően kerüljön kialakításra. A műszaki tartalom változás okán a Feleknek át kellett tekinteniük a kivitelezési munkák körét, azok megváltozott műszaki tartalmát, illetve a kivitelezési munka teljesítési határidejét. Felek a helyszíni bejárásokat követő egyeztető tárgyaláson megvizsgálták a tapasztaltakat és megállapításra került az is, hogy a műszaki szükségességből eredő munkák nem voltak előre láthatóak és tervezhetőek, de azok elvégzése elengedhetetlenül szükséges.
2. A Felek megállapították, hogy a Vállalkozónak a megváltoztatott műszaki tartalom szerint kell elvégeznie a kivitelezési munkákat. A műszaki tartalom változása miatt felmerült pótmunkákra tekintettel indokolttá vált a teljesítési határidő módosítása. A módosított teljesítési határidő – a Felek közös megegyezése értelmében – a munkaterület átadástól számított 52 nap (azaz a munkaterület átadásának 2019. szeptember 9-i haját figyelembe véve 2019. október 31.).
3. A műszaki tartalom megváltoztatása miatt Vállalkozónak el kellett elvégeznie az általa adott ajánlatban megjelölt pályaszerkezet megerősítési munkákat és a csapadékcsatorna meghosszabbítási munkákat, melyeknek értéke nettó 2.353.002 Ft. A felek megállapították, hogy módosítás eredményeként az ellenérték növekedés nettó értéke nem éri el az eredeti szerződéses érték 15%-át; és nem változtatja meg a szerződés általános jellegét.
4. Az 3. pont szerinti összeggel a Felek között létrejött vállalkozási szerződés 3. pont első mondatában rögzített vállalkozási díj növelésre kerül, így a Vállalkozót megillető vállalkozási díj összesen: 40.102.412 Ft + Áfa, mindösszesen: 50.930.063 Ft (azaz: ötvenmillió-kilencszázharmincezer-hatvanhárom forint). Ezen módosításra tekintettel változik a vállalkozási szerződés 3. pontjának harmadik mondata szerinti Áfa tartalom is, melynek összege így: 10.827.651 Ft (azaz: tízmillió-nyolcszázhuszonhétezer-hatszázötvenegy forint).
5. A Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás nem érinti az Áfa fizetési kötelezettséget, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142.§ (1) bekezdésének b) pontja értelmében Megrendelő kötelezett az Áfa tartalom megfizetésére. A módosítás nem érinti a 8.2. pontban megállapított rész- és végszámlára vonatkozó rendelkezéseket, a számla benyújtásának feltételeit sem.
6. Felek a szerződésmódosítás összegzéseként megállapítják, hogy a fenti műszaki tartalom növekedésre tekintettel a Vállalkozási szerződés a Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján – további feltételek vizsgálata nélkül – új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható volt. A módosítás eredményeként az ellenérték növekedés nem éri el az eredeti szerződéses érték 15%-át. A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.

VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: A kivitelezés folyamán az új út további szakaszának tulajdonosa és az úttal érintett ingatlanok tulajdonosai tájékoztatták a Megrendelőt arról, hogy az utat a közeljövőben tovább kívánják építeni, ezért a csapadékcsatornát az új aszfalt burkolat végéig meg kell hosszabbítani, hogy a jelen beruházásban elkészült burkolatot később ne kelljen megbontani. Ezzel egy időben a Vállalkozó jelezte Megrendelőnek, hogy talajbírási hiányosságot észlelt az 0+025-0+055 szelvények között. A felek helyszíni bejárást tartottak és megállapították, hogy az érintett szakaszon az eredeti tervekhez képest megerősített pályaszerkezetet kell készíteni ahhoz, hogy az érintett szakasz az előírásoknak megfelelően kerüljön kialakításra. Felek a helyszíni bejárásokat követő egyeztető tárgyaláson megvizsgálták a tapasztaltakat és megállapításra került az is, hogy a műszaki szükségességből eredő munkák nem voltak előre láthatóak és tervezhetőek, de azok elvégzése elengedhetetlenül szükséges.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 37749410 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 40102412 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben