Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/26
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.02.06.
Iktatószám:2105/2019
CPV Kód:42111000-0;42111100-1
Ajánlatkérő:Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság
Teljesítés helye:ÉMVIZIG Tiszalöki Vízlépcső
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:vízügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64039031
Postai cím: Vörösmarty Utca 77
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3530
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vasasné dr. Kovács Emese
Telefon: +36 46516600
E-mail: vagyongazdalkodas@emvizig.hu
Fax: +36 46516601
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.emvizig.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: vízügy
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Jégtörő hajó hajómotor és irányváltó hajtómű beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000997322018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42111000-0
További tárgyak:42111100-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Jégtörő hajóra hajómotor és irányváltó hajtómű beszerzése az alábbi műszaki paraméterekkel:
2 db motor:
- Teljesítmény: legalább 185 KW hajóra szerelhető.
- Fordulatszám 185 KW teljesítménynél maximum 2300 fordulat/perc.
- Vízi úszólétesítményen beépíthető és működtethető.
- Maximális méretei: 1200 x 1000 x 1000 mm
- Nettó tömeg maximum 1100 kg
- 24 órás üzemre alkalmas legyen
- Hűtőrendszer rendelkezzen két körös hűtőrendszerrel külön-külön vízpumpával (motorkör /intercooler kör), tengervíz hőcserélő, gumilapát kerekes szivattyúval.
- Közvetett külsővízhűtés hőcserélővel
- Friss víz szivattyú típusa: centrifugális típusú, ékszíj által hajtott
- Külső vízszivattyú típusa: gumi járókerék által meghajtott
- Kenési rendszer tartalmazzon motorolaj hűtőt, kézi olaj lefejtő szivattyút.
- Tüzelőanyag rendszer monoblock befecskendező rendszerű duplafalú nyomócsövekkel 24V DC leállító rendszerrel.
- Indító rendszer 24V DC önindítóval (2 pólusú test független) és 24V DC töltőgenerátorral (2 pólusú test független)
- Levegő rendszer tengeri légszűrővel vízhűtéses intercooler-rel
- Kipufogó rendszer kialakítása vízhűtéses kipufogó gyűjtőcsővel a motoron és kipufogó kompenzátorral.
- Műszerezettség tartalmazzon kormányállási vezérlő panelt, géptéri vezérlő panelt, valamint kábelkorbácsot a motor és a géptéri panel közé 6m hosszúságban.
- Indító akkumulátor
- Feleljen meg az alábbi minősítéseknek: CCNR-II, DNV, RMRS, KR
2 db irányváltó hajtómű:
- Összeépíthető a legalább 185 KW teljesítményű hajóra szerelhető motorral
- Áttételi arány 2.82:1
- Maximális belépő nyomaték 1080 Nm
- Maximális fordulatszám 2800/min
- Teljesítmény 2300 fordulat/ percnél legalább 185 KW
- Nettó tömeg maximálisan 300 kg
Egyéb követelmények:
A megajánlott motoroknak, hajtóműveknek újnak és minimum 2018. évi gyártásúnak kell lennie.
A motor és az irányváltó a magyarországi hajózási hatóság által elismert és beépíthető hajókba.
Jótállás: a megajánlott eszközök tekintetében 24 hónap, vagy min. 4.000 üzemóra teljeskörű jótállás a zavartalan, hibátlan működésért, valamint az adott típusra vonatkozó minőségi és technikai feltételekért.
Beüzemelés a hajóra történő felszerelés után egyszeri alkalommal 8 órában.
Ajánlattevő/Eladó által biztosítandó dokumentációk:
- Magyar nyelvű kezelési, karbantartási útmutató (gépkönyv)
- Alkatrész katalógus
- CE megfelelőségi tanúsítvány
- Jótállási jegy
A részletes műszaki paramétereket a közbeszerzési dokumentumok részét képező közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) és (5) bekezdésében foglaltakra.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Jégtörő hajóra hajómotor és irányváltó hajtómű
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42111000-0
További tárgyak:42111100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: ÉMVIZIG Tiszalöki Vízlépcső
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Jégtörő hajóra hajómotor és irányváltó hajtómű beszerzése az alábbi műszaki paraméterekkel:
2 db motor:
- Teljesítmény: legalább 185 KW hajóra szerelhető.
- Fordulatszám 185 KW teljesítménynél maximum 2300 fordulat/perc.
- Vízi úszólétesítményen beépíthető és működtethető.
- Maximális méretei: 1200 x 1000 x 1000 mm
- Nettó tömeg maximum 1100 kg
- 24 órás üzemre alkalmas legyen
- Hűtőrendszer rendelkezzen két körös hűtőrendszerrel külön-külön vízpumpával (motorkör /intercooler kör), tengervíz hőcserélő, gumilapát kerekes szivattyúval.
- Közvetett külsővízhűtés hőcserélővel
- Friss víz szivattyú típusa: centrifugális típusú, ékszíj által hajtott
- Külső vízszivattyú típusa: gumi járókerék által meghajtott
- Kenési rendszer tartalmazzon motorolaj hűtőt, kézi olaj lefejtő szivattyút.
- Tüzelőanyag rendszer monoblock befecskendező rendszerű duplafalú nyomócsövekkel 24V DC leállító rendszerrel.
- Indító rendszer 24V DC önindítóval (2 pólusú test független) és 24V DC töltőgenerátorral (2 pólusú test független)
- Levegő rendszer tengeri légszűrővel vízhűtéses intercooler-rel
- Kipufogó rendszer kialakítása vízhűtéses kipufogó gyűjtőcsővel a motoron és kipufogó kompenzátorral.
- Műszerezettség tartalmazzon kormányállási vezérlő panelt, géptéri vezérlő panelt, valamint kábelkorbácsot a motor és a géptéri panel közé 6m hosszúságban.
- Indító akkumulátor
- Feleljen meg az alábbi minősítéseknek: CCNR-II, DNV, RMRS, KR
2 db irányváltó hajtómű:
- Összeépíthető a legalább 185 KW teljesítményű hajóra szerelhető motorral
- Áttételi arány 2.82:1
- Maximális belépő nyomaték 1080 Nm
- Maximális fordulatszám 2800/min
- Teljesítmény 2300 fordulat/ percnél legalább 185 KW
- Nettó tömeg maximálisan 300 kg
Egyéb követelmények:
A megajánlott motoroknak, hajtóműveknek újnak és minimum 2018. évi gyártásúnak kell lennie.
A motor és az irányváltó a magyarországi hajózási hatóság által elismert és beépíthető hajókba.
Jótállás: a megajánlott eszközök tekintetében 24 hónap, vagy min. 4.000 üzemóra teljeskörű jótállás a zavartalan, hibátlan működésért, valamint az adott típusra vonatkozó minőségi és technikai feltételekért.
Beüzemelés a hajóra történő felszerelés után egyszeri alkalommal 8 órában.
Ajánlattevő/Eladó által biztosítandó dokumentációk:
- Magyar nyelvű kezelési, karbantartási útmutató (gépkönyv)
- Alkatrész katalógus
- CE megfelelőségi tanúsítvány
- Jótállási jegy
A részletes műszaki paramétereket a közbeszerzési dokumentumok részét képező közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) és (5) bekezdésében foglaltakra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Jégtörő hajóra hajómotor és irányváltó hajtómű
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A közbeszerzési eljárás a Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja alapján eredménytelen.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Revipower Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15299057
Postai cím: Repülőtéri Utca 2/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23743810243

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/12/17 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges