Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/212
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.05.
Iktatószám:21071/2019
CPV Kód:34350000-5
Ajánlatkérő:NHSZ Zounok Zártkörű Részvénytársaság NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:Szolnok város közigazgatási területe;Szolnok város közigazgatási területe;Kétpói Regionális Hulladéklerakó területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.11.15.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Környezetvédelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NHSZ Zounok Zártkörű Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78204221
Postai cím: József Attila Út 85.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Józsa Beatrix
Telefon: +36 56511450
E-mail: jozsa.beatrix@nhsz.hu
Fax: +36 56343198
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nhszzounok.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nhszzounok.hu
 
Hivatalos név: NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79037103
Postai cím: József Attila Út 85
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lengyel Imre
Telefon: +36 56511450
E-mail: kozbeszerzes.szolnok@nhsz.hu
Fax: +36 56343198
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nhszszolnok.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nhszszolnok.hu
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: NHSZ Zounok Zrt. (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001382842019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001382842019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
x Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Gumiabroncs beszerzése, javítása
Hivatkozási szám: EKR001382842019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34350000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: Adásvételi keretszerződés gumiabroncs beszerzésére és javítására
A szerződéses időszakban felmerült igényei alapján Ajánlatkérő jogosult eseti megrendeléseket adni a keretösszeg határáig, az itt megadott darabmennyiségek csak tájékoztató jellegűek.
I. rész gumiabroncs beszerzése, javítása az NHSZ Zounok Zrt. részére 6 millió forint keretösszeg erejéig
Az elmúlt évek felhasználásait vizsgálva a mennyiség előreláthaóan 60 db gumiabroncs, a javítási feladatok száma nem becsülhető
II. rész gumiabroncs beszerzése, javítása az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére a szolnoki telephely vonatkozásában 35 millió forint keretösszeg erejéig
Az elmúlt évek felhasználásait vizsgálva a mennyiség előreláthaóan 350 db, a javítási feladatok száma nem becsülhető
III. rész gumiabroncs beszerzése, javítása az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére a kétpói telephely vonatkozásában 17,5 millió forint keretösszeg erejéig
Az elmúlt évek felhasználásait vizsgálva a mennyiség előreláthaóan 125 db, a javítási feladatok száma nem becsülhető
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok benyújthatók
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: gumiabroncs beszerzése javítása NHSZ Zounok Zrt
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34350000-5
További tárgyak:50116500-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322
A teljesítés helye: Szolnok város közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Adásvételi keretszerződés gumiabroncs beszerzésére és javítására
A szerződéses időszakban felmerült igényei alapján Ajánlatkérő jogosult eseti megrendeléseket adni a keretösszeg határáig, az itt megadott darabmennyiségek csak tájékoztató jellegűek.
I. rész gumiabroncs beszerzése, javítása az NHSZ Zounok Zrt. részére 6 millió forint keretösszeg erejéig
Az elmúlt évek felhasználásait vizsgálva a mennyiség előreláthaóan 60 db gumiabroncs, a javítási feladatok száma nem becsülhető.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1 gumiabroncs átszerelés (új gumiabroncs felhelyezés) vállalt határideje a megrendeléstől számítva (ajánlatkérő az 1 munkanap vagy annál rövidebb kiszállítási időre egyaránt a maximális 10 pontot adja 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: ajánlati ár / Súlyszám: 90
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: Amennyiben a szerződés ideje alatt a keretösszeg nem kerül lehívásra, mindkét fél közös akaratából a szerződés egy alkalommal fél évvel meghosszabbítható.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ Ár részszempontok:
2.) egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft) , súlyszám: 40
3.) ajánlattevő mindenkori nettó kiskereskedelmi lista árából adott kedvezmény (%) súlyszám: 20
4.a) személy és kisteher gumiabroncs javításának díja (nettó Ft/db) súlyszám: 4
4.b) teherautó és munkagép kerék fel- és leszerelésének díja (nettó Ft/db) súlyszám: 4
4.c) teherautó és munkagép gumiabroncs javításának díja (nettó Ft/db) súlyszám: 9
5.a) személy és kisteher gumiabroncs átszerelés díja (nettó Ft/db) súlyszám: 2
5.b) teherautó gumiabroncs átszerelés díja (nettó Ft/db) súlyszám: 9
5.c) munkagép gumiabroncs átszerelés díja (nettó Ft/db) súlyszám: 2

II.2.1)
Elnevezés: gumiabroncs beszerzése javítása NHSZ Szolnok Kft.
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34350000-5
További tárgyak:50116500-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322
A teljesítés helye: Szolnok város közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Adásvételi keretszerződés gumiabroncs beszerzésére és javítására
A szerződéses időszakban felmerült igényei alapján Ajánlatkérő jogosult eseti megrendeléseket adni a keretösszeg határáig, az itt megadott darabmennyiségek csak tájékoztató jellegűek.
2. rész adásvételi keretszerződés gumiabroncs beszerzésére és javítására az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére a szolnoki telephely vonatkozásában 35 millió forint keretösszeg erejéig
Az elmúlt évek felhasználásait vizsgálva a mennyiség előreláthaóan 350 db, a javítási feladatok száma nem becsülhető
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1 gumiabroncs átszerelés (új gumiabroncs felhelyezés) vállalt határideje a megrendeléstől számítva (ajánlatkérő az 1 munkanap vagy annál rövidebb kiszállítási időre egyaránt a maximális 10 pontot adja 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: ajánlati ár / Súlyszám: 90
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: Amennyiben a szerződés ideje alatt a keretösszeg nem kerül lehívásra, mindkét fél közös akaratából a szerződés egy alkalommal fél évvel meghosszabbítható.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ Ár részszempontok
2.) egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft) , súlyszám: 40
3.) ajánlattevő mindenkori nettó kiskereskedelmi lista árából adott kedvezmény (%) súlyszám: 20
4.a) személy és kisteher gumiabroncs javításának díja (nettó Ft/db) súlyszám: 4
4.b) teherautó és munkagép kerék fel- és leszerelésének díja (nettó Ft/db) súlyszám: 4
4.c) teherautó és munkagép gumiabroncs javításának díja (nettó Ft/db) súlyszám: 9
5.a) személy és kisteher gumiabroncs átszerelés díja (nettó Ft/db) súlyszám: 2
5.b) teherautó gumiabroncs átszerelés díja (nettó Ft/db) súlyszám: 9
5.c) munkagép gumiabroncs átszerelés díja (nettó Ft/db) súlyszám: 2

II.2.1)
Elnevezés: gumiabroncs beszerzése javítása NHSZ Szolnok Kft.
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34350000-5
További tárgyak:50116500-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322
A teljesítés helye: Kétpói Regionális Hulladéklerakó területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Adásvételi keretszerződés gumiabroncs beszerzésére és javítására
A szerződéses időszakban felmerült igényei alapján Ajánlatkérő jogosult eseti megrendeléseket adni a keretösszeg határáig, az itt megadott darabmennyiségek csak tájékoztató jellegűek.
3. rész adásvételi keretszerződés gumiabroncs beszerzésére és javítására az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére a kétpói telephely vonatkozásában 17,5 millió forint keretösszeg erejéig
Az elmúlt évek felhasználásait vizsgálva a mennyiség előreláthaóan 125 db, a javítási feladatok száma nem becsülhető
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1 gumiabroncs átszerelés (új gumiabroncs felhelyezés) vállalt határideje a megrendeléstől számítva (ajánlatkérő az 1 munkanap vagy annál rövidebb kiszállítási időre egyaránt a maximális 10 pontot adja 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: ajánlati ár / Súlyszám: 90
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: Amennyiben a szerződés ideje alatt a keretösszeg nem kerül lehívásra, mindkét fél közös akaratából a szerződés egy alkalommal fél évvel meghosszabbítható.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ Ár részszempontok
2.) egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft), súlyszám: 40
3.) ajánlattevő mindenkori nettó kiskereskedelmi lista árából adott kedvezmény (%) súlyszám: 20
4.a) személy és kisteher gumiabroncs javításának díja (nettó Ft/db) súlyszám: 4
4.b) teherautó és munkagép kerék fel- és leszerelésének díja (nettó Ft/db) súlyszám: 4
4.c) teherautó és munkagép gumiabroncs javításának díja (nettó Ft/db) súlyszám: 9
5.a) személy és kisteher gumiabroncs átszerelés díja (nettó Ft/db) súlyszám: 2
5.b) teherautó gumiabroncs átszerelés díja (nettó Ft/db) súlyszám: 9
5.c) munkagép gumiabroncs átszerelés díja (nettó Ft/db) súlyszám: 2

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) és q) pontjának hatálya alá tartozik.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 114. § (l)-(2) bekezdéseinek, valamint a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése szerint egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja vagy a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés alapján az ajánlatba csatolni kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, és/vagy az alkalmasság igazolására a kizáró okok hatálya alá tartozó gazdasági szereplőt. (Kbt. 67. § (4) pont) A Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pont tekintetében nem kell igazolást vagy nyilatkozatot benyújtani, a kizáró ok megvalósulását/hiányát az ajánlatkérő ellenőrzi és a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet alapján a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is.
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumok a Kbt. 41/A bekezdése alapján egyszerű másolatban is benyújthatóak.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók (felhasználhatók) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése szerint Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban fogalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor cégszerűen aláírt nyilatkozat benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az ajánlatkérő állal előírt kizáró okok hatálya alá. Az alkalmassági követelményeknek megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében Ajánlatkérő nem kér az ajánlattevőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére az ajánlattevő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. [Kbt. 69. § (11a) bekezdés]
A saját beszerzési szabályok leírása a VI.3.12 ) további információk 8. pontjában.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P/1) Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdésének c) pontja alapján csatolnia kell az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó közbeszerzés tárgya szerinti- általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről, szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Amennyiben a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelményeknek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékében való szereplés tényét - illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedés helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást - is köteles ajánlatkérő elfogadni.
Az alkalmasságot az ajánlattevőnek, közös ajánlattétel minden tagjának, az igénybe venni kívánt alvállalkozóknak, továbbá az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek az ajánlatban a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet alapján kell igazolnia. A saját beszerzési szabályok leírása a VI.3.12 ) további információk 8. pontjában. Az alkalmasság igazolását ajánlattevő az ajánlatában köteles benyújtani
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya (gumiabroncs szállítása/értékesítése és javítása szerinti árbevétele az 1. rész vonatkozásában a nettó 4,5 millió forintot, a 2. rész vonatkozásában a nettó 20 millió forintot nem éri el, 3. rész vonatkozásában a nettó 10 millió forintot nem éri el.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve amely követelmények kizárólag egyenként vonatkoztathatók a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.
Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolásakor kapacitás-szervezet igénybevétele esetén ajánlattevő a Kbt. 65. § (7), (8) bekezdése és a (11) bekezdés figyelembevételével köteles eljárni.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M.1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) a) pontja alapján, az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három éven belül a közbeszerzés tárgya szerinti legjelentősebb referenciáinak ismertetését, legalább az alábbi tartalommal:
a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja), a szerződést kötő másik fél megnevezése, a szerződés tárgya, továbbá mennyisége, valamint annak feltüntetése, hogy a szerződés teljesítése a jogszabályoknak, előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
M.2. Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatához csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) c) pontja alapján műszaki-technikai felszereltségének leírását
M.2.1. Az 1. és 2. rész tekintetében Ajánlattevő csatolja a jogcímet igazoló irat benyújtásával (tulajdoni lap, bérleti szerződés, előszerződés) annak igazolását, hogy rendelkezik Szolnok város közigazgatási területén belül, olyan megfelelő átadási telephellyel, ahol a gumiabroncsok átadását, felszerelését, valamint ezek vonatkozásában a javítási munkálatokat el tudja végezni.
M.2.1. A 3. rész tekintetében Ajánlattevő csatolja a jogcímet igazoló irat benyújtásával (tulajdoni lap, bérleti szerződés, előszerződés) annak igazolását, hogy rendelkezik olyan megfelelő átadási telephellyel, ahol a gumiabroncsok átadását, felszerelését, valamint ezek vonatkozásában a javítási munkálatokat el tudja végezni.
Az alkalmasságot az ajánlattevőnek, közös ajánlattétel minden tagjának, az igénybe venni kívánt alvállalkozóknak, továbbá az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek az ajánlatban a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendeletalapján kell igazolnia. A saját beszerzési szabályok leírása a VI.3.12 ) további információk 8. pontjában.
Az alkalmasság igazolását ajánlattevő az ajánlatában köteles benyújtani
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), a műszaki és szakmai alkalmassági követelmények alapján ha:
M.1. nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három éven belül teljesített az 1. rész vonatkozásában összesen legalább 40 db gumiabroncs, a 2. rész vonatkozásában összesen legalább 200 gumiabroncs szállítása tárgyú, a 3. rész vonatkozásában legalább 75 gumiabroncs szállítása tárgyú szerződésszerűen teljesített referenciával, mely kisteher és tehergépjármű gumiabroncsokat is tartalmaz.
M.2.1 Az 1. és 2. rész tekintetében alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) ha nem rendelkezik Szolnok város közigazgatási területén belül, olyan megfelelő átadási telephellyel, ahol biztosítani tudja a gumiabroncsok átadását, felszerelését a felhívás VI.3.12) 7. pontjában szereplő gépjárműtípusokra, valamint ezek vonatkozásában a javítási feladatokat el tudja látni.
M.2.2 A 3. rész tekintetében alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) ha nem rendelkezik olyan megfelelő átadási telephellyel, ahol biztosítani tudja a gumiabroncsok átadását, felszerelését, valamint ezek vonatkozásában a javítási feladatokat el tudja látni.
Az alkalmasságot az ajánlattevőnek, közös ajánlattétel minden tagjának, az igénybe venni kívánt alvállalkozóknak, továbbá az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek az ajánlatban a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerint kell igazolnia.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Műszaki és szakmai alkalmasság igazolásakor kapacitás-szervezet igénybevétele esetén ajánlattevő a Kbt. 65. § (7), (9), (10) bekezdése és a (11) bekezdés figyelembevételével köteles eljárni.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Hibás teljesítési kötbér és késedelmi kötbér a dokumentációban részletezettek szerint
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az egyes eseti megrendelések teljesítését követően kiállított és benyújtott számla ellenértékét Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1) és (5) és (6), a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseinek meghatározott feltételek, továbbá az adózás rendjéről 2017. évi CL. törvény rendelkezéseinek a figyelembe vételével 30 napos fizetési határidővel teljesíti.
Ajánlatkérő késedelmes fizetése esetén a késedelmi kamatra vonatkozóan az új Ptk. Hatodik Könyv 6:155.§-ban írt rendelkezései az irányadóak.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján nem követeli meg, de nem is teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását, a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/11/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: 2019/11/15 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/11/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Hely: EKR rendszer
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68.§ -ban és a 424/2017. (XII.19) Korm.rendelet 15.§ bekezdésében rögzítettek szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2021. október
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
1-10
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Valamennyi részszempont esetében az ajánlatkérő számára legelőnyösebb ajánlat kap maximális pontszámot, a többi ajánlat pontszáma arányosítással kerül meghatározásra a dokumentációban foglaltak szerint.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: 1. Az ajánlat elkészítésével kapcsolatos tudnivalók részletezése a közbeszerzési dokumentumokban található. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét a Kbt. 40.§ és 41.§ részleteire, továbbá az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) rendelkezéseire
2. Közös ajánlattétel esetén elegendő egy ajánlattevőnek a dokumentumokat elérnie/letöltenie.
3. A III.1.2) és a III.1.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.
4. Kiegészítés a III.1.2) és a III.1.3) pontokhoz: Az előírt alkalmassági követelménynek az Ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Kapacitást biztosító szervezet bevonása esetén meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelmény(ek)et, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
Adott esetben, csatolni kell az ajánlatba a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának az igazolásához.
5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatát.
6. Az ajánlatban nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy az ajánlattevő cégügyeiben van-e változás folyamatban. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
7. Az ajánlatkérő szolnoki telephelyén lévő jelenlegi, a beszerzéssel érintett gépek és gépjárművek felsorolása
MB Actros 2636 K,MAN TGX 26.400 6x2-2 LL,SCHWARZMÜLLER AZ T-széria
MB Atego 815 970.01,MB Atego 816 970.01,MB Sprinter 515 CDI, MB 1417 K,MB 1414
IKF F-1200,BUCHER CITY CAT 220XL,HAKO CITYMASTER 2000,NISSAN Pickup NP300,VW Amarok 2H,VW 7J0 Transporter,VW Caddy,VW Passat 3C,VW Golf AU,VW Transporter 7J0,IVECO 35C15,UN 053,Detvan UNC 061,MB Actros 2635,MAN 26.414
Renault HD007,SCHWARZMÜLLER 2/ZJ-AR pótkocsi,Hüffermann HMA-24.24,Wielton PS2P,MAN TGM L.2007.46.010,IVECO IG190EL2CA Eurotrade,Renault PRC3C,MB Actros 2631,MB Actros 2632 K,ÖAF 26.314,MB Atego 1828 K,MB Atego 1318 A 4x4
MB Actros 1836 K,Renault HD005,MB Atego 1217,MB Sprinter 515 CDI,Merlo P 34.7 Plus
New Holland W110,Dieci,VW Golf,Skoda Superb 3T
8. Ajánlatkérő a Kbt. 117.§ alapján saját beszerzési szabályok kialakításával folytatja le jelen eljárást. Ajánlatkérő a Kbt. második részében meghatározott szabályok szerint jár el a Kbt. 113.§ (6), a 114.§ (2), (3) és (6) bekezdésekben foglalt eltérésekkel a következők szerint:
Az eljárás jelen eljárást megindító felhívással indul, egy szakaszból áll, nyílt eljárás, minden érdekelt gazdasági szereplő ajánlatot tehet.
A kiegészítő tájékoztatás a 114. § (6) bekezdése szerint történik.
Az ajánlatok értékelése egy lépcsőben történik, azaz a Kbt. 114.§ (2) bekezdésben foglaltaktól úgy tér el, hogy valamennyi előírt igazolást, nyilatkozatot ajánlattevőknek az ajánlatok benyújtásakor csatolni szükséges, úgy mint a kizáró okok fenn nem állását igazoló és alkalmasságot igazoló dokumentumokat.
A hiánypótlás a Kbt. 71.§ szerint történik
Az ajánlat érvénytelen a Kbt. 73.§ (1), (2), (4) és (6) bekezdéseiben foglalt okok fennállásakor.
9. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. (2) e) pontját, azaz nem eredményezi az eljárás eredménytelenségét, ha nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot.
10. Figyelemmel arra, hogy az ajánlati felhívásban a karakterek száma korlátozott, további információk a közbeszerzési dokumentumokban találhatóak.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/11/04 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges