Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/212
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.05.
Iktatószám:21100/2019
CPV Kód:50000000-5
Ajánlatkérő:UD Human Service Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:Debrecen, Hajdúböszörmény, Nyíregyháza, Kisújszállás, Karcag, az Ajánlati dokumentációban meghatározott helyszíneken.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.12.02.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:100%%-ban egyetemi tulajdonban levő gazdasági társ.
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:személybiztonsági tevékenység
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: UD Human Service Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40317191
Postai cím: Egyetem Tér 1
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó Lajos
Telefon: +36 301998428
E-mail: szabo.lajos@udhs.hu
Fax: +36 301998428
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://udhs.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001402162019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001402162019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: 100%-ban egyetemi tulajdonban levő gazdasági társ.
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: személybiztonsági tevékenység

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A beléptető rendszer karbantartása
Hivatkozási szám: EKR001402162019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Az ajánlatkérő telephelyein működő Osiris gépjármű- és személybeléptető, Welcome személybeléptető-, Assa Abloy (Seawing) személybeléptető-, valamint videó megfigyelő- és elektronikus riasztórendszerek üzemeltetése, az üzemeltetéséhez szükséges támogatás, a rendszer hardver és szoftver elemeinek ütemezés szerinti karbantartása, továbbá a szükséges hibaelhárítások, javítások elvégzése.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: A beléptető rendszer karbantartása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50324200-4
További tárgyak:50600000-1
50800000-3
71700000-5
72250000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debrecen, Hajdúböszörmény, Nyíregyháza, Kisújszállás, Karcag, az Ajánlati dokumentációban meghatározott helyszíneken.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az ajánlatkérő telephelyein működő Osiris gépjármű- és személybeléptető, Welcome személybeléptető-, Assa Abloy (Seawing) személybeléptető-, valamint videó megfigyelő- és elektronikus riasztórendszerek üzemeltetése, az üzemeltetéséhez szükséges támogatás, a rendszer hardver és szoftver elemeinek ütemezés szerinti karbantartása, továbbá a szükséges hibaelhárítások, javítások elvégzése.
A szolgáltatás teljes mennyisége:
Gépjármű beléptető rendszerek: Egykarú sorompó 51 db, Hidraulikus poller 2 db, Motoros tolókapu 5 db, Kétszárnyú motoros kapu 9 db, Osiris Linux szerver 6 db, Osiris Napijegy megállító vonalkód olvasó 6 db, Osiris Unipass kártya olvasó 41 db, Caren Freeflow rendszámfelimerő szerver 3 db, ParkIT rendszámolvasó kamera 41 db, Hurokvezérlő 41 db, Osiris fizetőkapu PC - Linux 10 db, Osiris jegykiadó automata 11 db, Pénztárgép 10 db, Hálózati aktív eszköz 43 db, NAS 1 db, SAP online adatcsere interface 1 db, UPS 3 db
Személy beléptető rendszerek: Welcome 28 db belépési pont, Osiris 2 db belépési pont, Seawing 92 db belépési pont, Kaputelefon 14 db, Linux szerver 2 db, Windows szerver 1 db, UPS 3 db
CCTV rendszerek: IP kamera 260 db, Analóg kamera 634 db, DVR 75 db, Windows szerver 5 db, NVR 2 db, Storage 2 db, UPS 2 db
Riasztó rendszerek: Riasztó központ 144 db
A nyertes ajánlattevő köteles napi 24 órában folyamatosan működő elérhetőséget biztosítani diszpécserközpont szolgáltatással. A nyertes ajánlattevő köteles a hibabejelentés fogadását követően a hibaelhárítást haladéktalanul elkezdeni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az [M.2.)] alkalmassági feltétel keretében bemutatott szakember szakmai tapasztalata Osiris beléptető rendszer alapján végzett beléptető-rendszer üzemeltetési és/vagy támogatási és/vagy karbantartása  15
2 Rendelkezésre állás ideje a hibaelhárítás esetén [a hibabejelentéstől számított hibaelhárítással érintett helyre történő kiérkezésig eltelt időtartam percben (minimum 60 perc, maximum 180 perc) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 75
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: ajánlatkérő jogosult a szerződést annak lejárta előtt 12 hónappal meghosszabbítani.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában az a gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá tartozik.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérő kizárja azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Igazolási mód:
Az ajánlatban a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdéseiben, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1), illetve a 3. § (2) bekezdésében foglaltak szerint ajánlattevő és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az ajánlatban az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (a továbbiakban: EEKD) benyújtásával köteles igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
Közös ajánlattétel esetén mindegyik közös ajánlattevő köteles az EEKD-t külön-külön kitöltve benyújtani [a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet a 3. § (3) bekezdés].
Az EEKD kitöltésére irányadó a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § és a 6. § (1)-(2) bekezdése.
A kizáró okok igazolását a Magyarországon letelepedett ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §, a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő pedig a fenti rendelet 10. § szerint köteles igazolni.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosáról.
Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet csak az EEKD-t köteles benyújtani az ajánlat részeként a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés].
A Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlattevő nyilatkozatot köteles benyújtani arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti igazolás benyújtására irányadó 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. §-a.
Ajánlatkérő jelen eljárás során alkalmazza a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 12. §-át.
A kizáró okok igazolásával összefüggésben az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. és 16. §-ra, továbbá a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7)-(8) bekezdésében foglaltakra, illetve a Kbt. 69. § (11a) bekezdése is.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pont szerint gazdasági és pénzügyi helyzet igazolása érdekében az ajánlattevőnek az alábbi adatokat és tényeket kell az ajánlatkérő tudomására hozni:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi számlavezető pénzügyi intézménytől származó, az ajánlati felhívás feladását követően kelt nyilatkozata valamennyi ott vezetett pénzforgalmi számlája vonatkozásában minimálisan az alábbi tartalommal, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak:
- a pénzforgalmi számla/pénzforgalmi számlák pénzforgalmi jelzőszáma(i),
- a pénzforgalmi számla vezetésének kezdőidőpontja,
- a számlán az ajánlati felhívás feladását megelőző 12 hónapon belül 15 naptári napot meghaladó sorbaállítás előfordult-e, ha igen, ennek időpontja és időtartama.
Ajánlatkérő sorbaállítás kitétel alatt a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában foglaltakat érti.
Figyelemmel a Kbt. 67. § (1) bekezdésére az ajánlattevő köteles az ajánlatában a fenti alkalmassági követelménynek való megfelelés tekintetében az EEKD α pontjába foglalt nyilatkozatát benyújtani.
Ajánlatkérő az alkalmassági feltételek igazolására irányadónak tekinti a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdésben foglaltakat is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha bármely pénzforgalmi számláján az ajánlati felhívás feladását megelőző 12 hónapon belül 15 naptári napot meghaladó sorbaállítás fordult elő.
A vizsgálat az ajánlati felhívás feladását megelőző 12 hónapban megszűnt pénzforgalmi számlákra nem terjed ki.
A fenti alkalmassági feltétel az érintett gazdasági szereplőkre egyenként vonatkoztatható, azaz elegendő, ha a közös ajánlattevők közül egy megfelel az előírt követelménynek.
Az ajánlattevő a fenti alkalmassági feltételeknek bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltak az irányadók, mellyel kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét a Kbt. 65. § (11) bekezdésére is.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlattevő kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetként csak olyan gazdasági szereplőt vehet igénybe, amely regisztrált az EKR-ben, vagy amelynek adatait az ajánlattétel vagy részvételre jelentkezés során az EKR-ben előzetesen rögzítette.
A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Az a szervezet (személy), amelynek adatait az ajánlattevő a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pont szerinti alkalmasság igazolásához felhasználja, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Az alkalmasság igazolására szolgáló dokumentumokat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7)-(8) bekezdésében foglaltak szerint kell benyújtani, valamint irányadó a Kbt. 69. § (11a) bekezdése is.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pont szerint a műszaki és szakmai alkalmasság igazolása érdekében az ajánlattevőnek az alábbi adatokat és tényeket kell az ajánlatkérő tudomására hozni:
[M.1)] A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben teljesített beléptető rendszerek üzemeltetésére és/vagy támogatására és/vagy karbantartására és/vagy javítására vonatkozó referenciáinak ismertetése a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerint. A referenciának minimálisan az alábbiakat kell tartalmazni:
– a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe,
– a szerződés tárgyának, releváns műszaki adatainak és a mennyiségének ismertetése,
– a szerződés teljesítésének kezdő (év, hónap, nap) és befejező időpontja (év, hónap, nap),
– nyilatkozat arról, hogy a teljesítés a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően történt-e.
[M.2)] A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pont alapján a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberek bemutatása személyes adatait (név, születési hely és idő), képzettségét, végzettségét és beléptető-rendszer üzemeltetésére és/vagy támogatására és/vagy karbantartására és/vagy javítására vonatkozó szakmai tapasztalatát havi bontásban tartalmazó, a szakember által aláírt szakmai önéletrajz formájában, melyhez csatolni kell a szakember személyes közreműködésére vonatkozó szándéknyilatkozatát.
Figyelemmel a Kbt. 67. § (1) bekezdésére az ajánlattevő köteles az ajánlatában az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD α pontjába foglalt nyilatkozatát benyújtani.
Ajánlatkérő az alkalmassági feltételek igazolására irányadónak tekinti a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésben foglaltakat is.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a fenti alkalmassági feltételek igazolására benyújtandó dokumentumoknak olyan részletesnek kell lenniük, hogy azokból az alkalmassági követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.
Az alkalmasság igazolására szolgáló dokumentumokat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7)-(8) bekezdésében foglaltak szerint kell benyújtani, valamint irányadó a Kbt. 69. § (11a) bekezdése is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha az ajánlattevő
– [M.1.1)] nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évből legalább 1 db, gépjármű beléptető-rendszer üzemeltetésére és/vagy támogatására és/vagy karbantartására és/vagy javítására vonatkozó referenciával, melynek keretében legalább 25 db sorompó üzemeltetése és/vagy támogatása és/vagy karbantartása és/vagy javítása történt;
– [M.1.2)] nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évből legalább 1 db, személyi beléptető-rendszer üzemeltetésére és/vagy támogatására és/vagy karbantartására és/vagy javítására vonatkozó referenciával, melynek keretében legalább 20 db belépési pont üzemeltetése és/vagy támogatása és/vagy karbantartása és/vagy javítása történt;
– [M.2)] nem tud bemutatni legalább 1 db szakembert, aki legalább 36 hónapos szakmai tapasztalattal rendelkezik beléptető-rendszer(ek) üzemeltetése és/vagy támogatása és/vagy karbantartása és/vagy javítása tekintetében.
Ajánlatkérő nem évenként vizsgálja a referenciákat, hanem a fenti időszakban kell teljesíteni az előírt referencia-követelményeket. Ajánlatkérő a fenti vizsgált időszak alatt befejezett, de az ajánlati felhívás feladását megelőző hat éven belül megkezdett referenciákat fogadja el.
Ajánlatkérő a referenciák igazolása tekintetében irányadónak tekinti a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. §-ában foglaltakat is.
A fenti alkalmassági feltételeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az ajánlattevők a fenti alkalmassági feltételeknek bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben a Kbt. 65. § (7), illetve (9) bekezdésében foglaltak az irányadók.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlattevő kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetként csak olyan gazdasági szereplőt vehet igénybe, amely regisztrált az EKR-ben, vagy amelynek adatait az ajánlattétel vagy részvételre jelentkezés során az EKR-ben előzetesen rögzítette.
Jelen alkalmassági feltétel igazolásával összefüggésben az ajánlatkérő a Kbt. 65. § (11) bekezdésére is felhívja az ajánlattevő figyelmét.
A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és a kifizetések pénzneme: HUF.
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
A nyertes ajánlattevő havonként nyújthat be számlát [Kbt. 135. § (5) bekezdés].
A számlák kifizetése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdésével összhangban a számla ajánlatkérő által történő kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel banki átutalás keretében történik.
A teljesítésigazolás kiadására a Kbt. 135. (1) bekezdése az irányadó. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltakra is.
Késedelmi kötbér, melynek mértéke: hibaelhárítás esetében a nettó havi szolgáltatási díj 1%-a, minden megkezdett negyedóra után. A késedelmi kötbér maximuma: egy havi nettó szolgáltatási díjnak megfelelő összeg.
Folytatás a VI.4.3) pontban.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/12/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/12/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 424/2017. Korm. rend.] 15. § szerint. Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be. A bontásra egyébiránt a Kbt. 68. § az irányadó.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2021. vagy 2022. év.
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A közbeszerzési dokumentumok az ajánlati felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek az EKR-ben.
2. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos előírásokat a Kbt. 41/A. §-a tartalmazza.
3. Az EKR használatához 424/2017. Korm. rend. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.
4. Az ajánlatban szerepelnie kell felolvasólapnak, amelyen közölni kell az alábbi adatokat: az ajánlattevő nevét, székhelyét, továbbá mindazon számszerűsíthető adatot, melyet az ajánlatkérő értékelési részszempontként értékel [Kbt. 66. § (5) bekezdés].
5. Az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bekezdése tekintetében.
6. Az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja tekintetében. A nemleges nyilatkozat(ok) is csatolandók.
7. Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 65. § (7), illetve (9) bekezdés szerint kíván eljárni, csatolnia kell a Kbt. 65. § (7) bekezdésben előírt nyilatkozatot és az egyéb dokumentumokat. [Amennyiben az ajánlattevő nem kíván az alkalmassági feltétel igazolása tekintetében más gazdasági szereplő kapacitásaira támaszkodni, az erről szóló nyilatkozat az ajánlat részeként csatolandó.]
8. Cégbírósághoz már benyújtott, de még el nem bírált változás bejegyzési kérelem esetén a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § szerint kell eljárni. Amennyiben ajánlattevő tekintetében nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban úgy erről ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles.
9. Az ajánlattevőnek csatolnia kell nyilatkozatát a teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátásáról.
10. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdés alapján felhívja az ajánlattevő figyelmét, hogy ajánlatkérő az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg. A szigorúbban megállapított feltételek a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozathoz, a referenciákhoz és a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberekhez kapcsolódtak.
11. Ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § rendelkezéseinek megfelelően biztosítja.
12. Ajánlatkérő jelen eljárásban ajánlati biztosítékot nem határoz meg.
13. Ajánlatkérő jelen eljárás során nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenségi okot.
14. Ajánlatkérő a szerződés teljesítését nem köti projekttársaság alapításához, s azt nem teszi lehetővé.
15. Az értékelési részszempontoknál az adható pontszám: 0-100 pont. Az ajánlati árra vonatkozó értékelési részszempont esetében az ajánlatkérő számára legkedvezőbb ajánlat a maximális pontot kapja, a többi ajánlat pontszámánál az ajánlatkérő fordított arányosítást alkalmaz. A rendelkezésre állásra vonatkozó részszempontnál az érvényességi minimumot tartalmazó ajánlat a kiosztható minimális pontszámot kapja, az elvárt legkedvezőbb szintre vonatkozó megajánlásra az ajánlatkérő maximális pontot ad, a két szélső érték közötti megajánlás pedig a két szélső értéktől való arányos távolság alapján kap pontot (arányosítás). A bemutatott szakember szakmai tapasztalatára vonatkozó értékelési részszempontnál az az ajánlat, melyben a bemutatott szakember az ott feltüntetett szakmai tapasztalattal nem rendelkezik, a kiosztható minimális pontszámot kapja, az elvárt legkedvezőbb szintre és az annál kedvezőbb megajánlásra az ajánlatkérő maximális pontot ad, a többi megajánlás pontszáma pedig egyenes arányosítással kerül megállapításra. A pontszámítás részletes ismertetése az Ajánlati dokumentációban kerül megadásra.
Folytatás a VI.4.3) pontban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: a Kbt. 148. § szerint.
Ajánlatkérő a II.2.7) pont kiegészítéseként közli, hogy
- az első minőségi értékelési részszempont teljes szövege: Az [M.2.)] alkalmassági feltétel keretében bemutatott szakember szakmai tapasztalata Osiris beléptető rendszer alapján végzett beléptető-rendszer üzemeltetési és/vagy támogatási és/vagy karbantartása és/vagy javítási feladatok ellátása tekintetében (hónap, minimum 0 hónap, maximum 24 hónap);
- az ajánlati árra vonatkozó értékelési részszempont teljes szövege: Teljes körű ajánlati ár hibaelhárítás és karbantartási munkák elvégzése tekintetében (a beépítendő alkatrészek ára nélkül) [nettó HUF/hó].
A III.2.2) pont folytatásaként
Hibás teljesítési kötbér, melynek mértéke: alkalmanként a tárgyhavi nettó számla 5%-a. A hibás teljesítési kötbér maximuma: két havi nettó szolgáltatási díjnak megfelelő összeg.
Teljesítési biztosíték, melynek mértéke a 24 hónapos szerződéses időszakra eső teljes nettó vállalkozói díj 5%-a.
A fizetési feltételek és a szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
A VI.3) pont folytatásaként
16. Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (5) bekezdése tekintetében rögzíti, hogy az ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét azért zárja ki, mert a kiírás tárgyát képező szolgáltatás egy műszaki egységet képez, annak részekben történő megvalósítása műszakilag nem lehetséges, mert műszakilag szervesen összefüggő időben és térben el nem választható munkafolyamatok összességéből áll.
17. A II.1.5) és a II.2.6) pont kitöltése csak a hirdetmény feladhatósága érdekében történt.
18. A IV.2.6) pont tekintetében az 1 hónap = 30 naptári nap.
18. FAKSZ: dr. Tóth Csaba (lajstromszám:00473).
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/30 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák