Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/212
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.05.
Iktatószám:21162/2019
CPV Kód:34510000-5
Ajánlatkérő:Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Teljesítés helye:HU231
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Magyar Kikötő Fejlesztő és Hajózási Üzemeltető Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Katasztrófavédelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91344380
Postai cím: Mogyoródi Utca 43
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Novák-Soós Zsuzsanna
Telefon: +36 208200418
E-mail: Zsuzsanna.NovakSoos@katved.gov.hu
Fax: +36 14694137
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.katasztrofavedelem.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.katasztrofavedelem.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Katasztrófavédelem

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: ADN járőrhajó beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000079352018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34510000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés „ADN járőrhajó beszerzése” tárgyban
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 436665000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: ADN járőrhajó beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34513650-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Mohácsi Hajókikötő
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 1 db, ADN (a veszélyes áruk nemzetközi belvízi szállításáról szóló Európai Megállapodás hatálya alá tartozó anyagok ellenőrzését ellátó) járőrhajót kíván beszerezni.
Az ajánlattevő az ajánlatában kizárólag új hajót ajánlhat meg. E tekintetben új hajónak minősül az a vízi jármű, amely forgalomba helyezve sem Magyarországon, sem pedig külföldön nem volt, bemutató, illetve próbajárműként nem használták.
A beszerzésre kerülő hajóval szemben támasztott követelmény, hogy a veszélyes áruk vízi szállításának ellenőrzéséhez megfelelő méretű, stabilitású, felszereltségű legyen és megfelelő menettulajdonságokkal rendelkezzen. A kialakítást úgy szükséges megválasztani, hogy a fentieken kívül alkalmas legyen: a biztonságos folyóvízi megállásra,a búvármerülésre (kerüljön kialakításra egy lehajtható vagy süllyeszthető platform,melyet a búvárok használhatnak feladatuk végrehajtására), illetve a fedélzetről lehessen vízből mentést végrehajtani csónakba,az idegen úszóműhöz történő melléállást és az ellenőrzött – még az üres állapotban megemelkedett – teherszállító hajókra történő biztonságos átszállást is végre lehessen hajtani.
A hajótest hegesztett szerkezetű, acél ötvözetből készüljön. Ajánlatkérő a megajánlható nagy szilárdságú hajóépítő alumínium felépítményt külön értékeli.
A hajó legalább kétszintes fedélzeti kialakítással rendelkezzen (eltolt szint megengedett), amelyek közül a legfelső fedélzeti szinten legyen található a kormányállás, így biztosítva az ellenőrzés alá vont úszólétesítményekre való jó rálátást. A klimatízált közösségi helységek biztosítsák a hajózó személyzet munkájához szükséges eszközöket, étkezési és pihenési lehetőségét. Rendelkezzen hálókabinnal a bizonytalan ideig tartó szolgálati feladatok ellátása, valamint a szolgálati időn kívüli, esetleges éjszakai pihenés biztosítására a hajó személyzete számára, szekrényekkel a személyzet felszereléseinek tárolására.
A hajó képes legyen az előírt ADN ellenőrző eszközök biztonságos tárolására és a kezeléshez szükséges térben történő használatra. A beépített berendezések energiaellátása a hajón kiépített rendszerekkel történjen.
A hajó legyen felszerelve minden az éjszakai folyami hajózáshoz szükséges használati és biztonsági berendezéssel.
FŐ MÉRETEK ÉS JELLEMZŐK
Hajótest típusa „V” kialakítású hajótest.
A hajótest kialakítás tegye lehetővé a használatot 50%-ot nem meghaladó jégzajlás esetén is.
A hajótestet, a menet közben végrehajtandó ellenőrzések miatt megfelelő ütközésvédelemmel kell ellátni.
Min. hossz:15 m
Max. hossz:20 m
Max. magasság:A hajó fixpont-magassága a mindenkori vízvonaltól számítva legfeljebb 6 méter legyen.
Max. szélessége:6 m
Max. merülés: 1,2 m 4 fő személyzettel és teljes málhafelszereléssel, 1,3 m 4+6 fő személyzettel és teljes málhafelszereléssel
Min. ivóvíz kapacitás:300 liter
Főmotorok: 2x dízel, elektromos indítású hajómotor, külső motoros kialakítás nem megengedett
Meghajtás min. teljesítménye: Motoronként 250 LE
Meghajtás Hajócsavar
Felépítés: Acél (Ajánlatkérő a megajánlható nagy szilárdságú hajóépítő alumínium felépítményt külön értékeli.)
A hajó felépítménye legyen alkalmas legalább 4 fő állandó személyzet és további 6 fő ellátására, beleértve az étkezéshez szükséges felszerelési, elhelyezési elemeket.
A hajó biztosítsa további, legfeljebb 8 fő fedélzeten történő szállítását megfelelő ülőhely biztosításával.
Nyertes ajánlattevőnek a járőrhajó kezelésével, vezetéstechnikai sajátosságaival kapcsolatban legalább 9 fő részére, legalább 3 alkalommal magyar nyelvű képzést kell tartani a Mohácsi hajókikötőben az átadás-átvételének időpontjától számított 30 napon belül.
A jótállási időszak alatti meghibásodás esetén Eladó köteles 24 órás telefonos vagy e-mailes rendelkezésre állást biztosítani.
Folytatás VI.4.3) pontban
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Nagy szilárdságú hajóépítő alumínium felépítmény (igen-nem) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Opciók ismertetése: Opcionális felszerelések megnevezése és mennyisége:
„Z” hajtómű (1 db)
Átszállást biztosító rámpa gépi mozgatással (1 db)
Hypalon tömlős (felfújható) szolgálati csónak min. 25 LE teljesítményű külmotorral (1 db)
Ultra magasnyomású oltóberendezés (1 db)
Pihentetésre további 2 fő elhelyezését szolgáló klimatizált alsó fedélzet
Darálós kivitelű wc (1 db)
Félautomata rendszerű motortér oltórendszer
ADN járőrhajón málházott felszerelések és eszközök (külön málhalistában megadott darabszámmal)
Az opcionális felszerelések árait és műszaki tartalmát az ajánlatban szerepeltetni kell. Az opcionális tételek megrendeléséről az ajánlatkérő legkésőbb a szerződés megkötéséig dönt.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-1.6.0-15-2016-00008 azonosítószámú, Magasabb szintű iparbiztonsági beavatkozások kapacitásfejlesztése c. projekt
II.2.14) További információ:
Értékelési szempontok, súlyszám az ár esetében
1. A hajó vételára (nettó, HUF) 70
2. Szervizdíj 1000 üzemórára vetítve a jótállási időszak alatt (nettó, HUF) 10

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 103 - 249179
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: ADN járőrhajó beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Magyar Kikötő Fejlesztő és Hajózási Üzemeltető Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13485751
Postai cím: Marina Part 25904/1/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
E-mail: asszisztens@wiking.hu
Telefon: +36 202254990
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 654518367
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 436665000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: hajó szállítása (eladása)

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők neve, címe, adóószáma:
I. Magyar Kikötő Fejlesztő és Hajózási Üzemeltető Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1138 Budapest, Marina Part 25904/1/A
12783221241
II. Milipol Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1121 Budapest, Moha Utca 1.
23553444243
Nyertes ajánlattevő alvállalkozójának neve, címe, adószáma:
Marina Operator Kft.
1033 Budapest, Hajógyári Sziget 606.
14094620-2-41
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3)-(8) bekezdésének megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/30 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)