Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/215
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.08.
Iktatószám:21179/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Szigethalom Város Önkormányzat
Teljesítés helye:Szigethalom, Illyés köz, Fiumei u., X. u. XI. u., Erdő u.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Bitunova Útfenntartó és Emulziógyártó Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szigethalom Város Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24290687
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 10
Város: Szigethalom
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2315
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Göndör Gábor
Telefon: +36 309794658
E-mail: gesztorhaz@gesztorhaz.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szigethalom.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: útfelújítás
Hivatkozási szám: EKR000894892019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Illyés köz, Fiumei u., X. u. XI. u., Erdő u
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1 A teljesítés helye: Szigethalom, Illyés köz, Fiumei u., X. u. XI. u., Erdő u.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
II rész
Szigethalom, Illyés köz, Fiumei u., X. u. XI. u., Erdő u. útburkolat felújítása
A fenti utcák útburkolatai, kb. 20-25 évvel ezelőtt épültek. A zúzottkőből készült útalapok kettőrétegű bitumenes felületzárással lettek lezárva.
Felületük egyenetlen. Az elmúlt években az utak mellett, vagy az utak burkolatába szennyvíz csatorna építése valósult meg, amely építés kisebb kátyúkat, egy-két szakaszon további deformációkat okozott.
A gépjármű forgalom döntően személygépkocsi. Heti egy alkalommal történik kommunális szemét gyűjtése, elszállítása, tehergépkocsival.
Mivel az érintett utcák már beépítettek, új lakóingatlanok építése nem jellemző, így az egyéb, szállító tehergépjárművek forgalma elenyésző.
Az előkészítő munkák során a burkolati hibák / kátyúk / kijavítását mart aszfalt bedolgozásával, bitumenemulzió szórással végeznénk, több rétegben.
Első lépésként a javítandó kátyúkat meg kell tisztítani a szennyeződésektől. A megtisztított felületet C65B4 tip. bitumenemulzióval kellősítjük. A kellősített felületre terítjük a mart aszfaltot, 3-4 cm vtg-ban, amelyet tömörítünk. Ezt a munkafolyamatot ismételjük mindaddig, míg a kátyú teljes kitöltésre kerül.

Mivel az út felülete egyenetlen, a kiegyenlítést mart aszfalt változó vastagságú ráterítésével hengerlésével készítenénk. A profilozást, hengerlést, mindaddig folyamatosan kell végezni, míg a megfelelő útprofil kialakításra kerül.
A mart aszfalt ráterítése során mélyre kerülő, az utazás kényelmét zavaró közművek fedlapjait a mart aszfalt szintjére kell emelni.
A kiegyenlített, betömörített, mart aszfaltos útfelület, kettőrétegű bitumenemulziós felületzárás / FB/E BZBZ 4/8, 4/8 / megépítésével kerül lezárásra.
Az FB/E BZBZ típusú bitumenemulziós felületi bevonat kivitelezése során a következő anyagok, és azok mennyiségei kerülnek beépítésre.
- C65 B4 tip. bitumenemulzió szórás célgéppel, 1,8 kg/m2 mennyiségben
- KZ 4/8 j. bazalt zúzalék terítése célgéppel, 13,0 kg/m2 mennyiségben,
- Behengerlés
- C65 B4 tip. bitumenemulzió szórás célgéppel, 1,6 kg/m2 mennyiségben
- KZ 4/8 j. bazalt zúzalék terítése célgéppel, 12,0 kg/m2 mennyiségben,
- Behengerlés

A padka jelen állapotában nem igényel beavatkozást.
A dokumentációban esetlegesen felbukkanó konkrét típus megjelölések a minőség előírására szolgálnak, ajánlatkérő az azzal egyenértékű megajánlásokat elfogadja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/08/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/10/10 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
17621 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: Illyés köz, Fiumei u., X. u. XI. u., Erdő u
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/09 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Bitunova Útfenntartó és Emulziógyártó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88629971
Postai cím: Gábor Dénes Utca 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: arpad.bako@bitunova.eu
Telefon: +36 309964281
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 15765630
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1 A teljesítés helye: Szigethalom, Illyés köz, Fiumei u., X. u. XI. u., Erdő u.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
II rész
Szigethalom, Illyés köz, Fiumei u., X. u. XI. u., Erdő u. útburkolat felújítása
A fenti utcák útburkolatai, kb. 20-25 évvel ezelőtt épültek. A zúzottkőből készült útalapok kettőrétegű bitumenes felületzárással lettek lezárva.
Felületük egyenetlen. Az elmúlt években az utak mellett, vagy az utak burkolatába szennyvíz csatorna építése valósult meg, amely építés kisebb kátyúkat, egy-két szakaszon további deformációkat okozott.
A gépjármű forgalom döntően személygépkocsi. Heti egy alkalommal történik kommunális szemét gyűjtése, elszállítása, tehergépkocsival.
Mivel az érintett utcák már beépítettek, új lakóingatlanok építése nem jellemző, így az egyéb, szállító tehergépjárművek forgalma elenyésző.
Az előkészítő munkák során a burkolati hibák / kátyúk / kijavítását mart aszfalt bedolgozásával, bitumenemulzió szórással végeznénk, több rétegben.
Első lépésként a javítandó kátyúkat meg kell tisztítani a szennyeződésektől. A megtisztított felületet C65B4 tip. bitumenemulzióval kellősítjük. A kellősített felületre terítjük a mart aszfaltot, 3-4 cm vtg-ban, amelyet tömörítünk. Ezt a munkafolyamatot ismételjük mindaddig, míg a kátyú teljes kitöltésre kerül.

Mivel az út felülete egyenetlen, a kiegyenlítést mart aszfalt változó vastagságú ráterítésével hengerlésével készítenénk. A profilozást, hengerlést, mindaddig folyamatosan kell végezni, míg a megfelelő útprofil kialakításra kerül.
A mart aszfalt ráterítése során mélyre kerülő, az utazás kényelmét zavaró közművek fedlapjait a mart aszfalt szintjére kell emelni.
A kiegyenlített, betömörített, mart aszfaltos útfelület, kettőrétegű bitumenemulziós felületzárás / FB/E BZBZ 4/8, 4/8 / megépítésével kerül lezárásra.
Az FB/E BZBZ típusú bitumenemulziós felületi bevonat kivitelezése során a következő anyagok, és azok mennyiségei kerülnek beépítésre.
- C65 B4 tip. bitumenemulzió szórás célgéppel, 1,8 kg/m2 mennyiségben
- KZ 4/8 j. bazalt zúzalék terítése célgéppel, 13,0 kg/m2 mennyiségben,
- Behengerlés
- C65 B4 tip. bitumenemulzió szórás célgéppel, 1,6 kg/m2 mennyiségben
- KZ 4/8 j. bazalt zúzalék terítése célgéppel, 12,0 kg/m2 mennyiségben,
- Behengerlés

A padka jelen állapotában nem igényel beavatkozást.
A dokumentációban esetlegesen felbukkanó konkrét típus megjelölések a minőség előírására szolgálnak, ajánlatkérő az azzal egyenértékű megajánlásokat elfogadja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/08/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/10/10 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 14933370
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Bitunova Útfenntartó és Emulziógyártó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88629971
Postai cím: Gábor Dénes Utca 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: arpad.bako@bitunova.eu
Telefon: +36 309964281
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/10/09 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Szigethalom Város Önkormányzatával megkötött vállalkozási szerződés X. pontja, szerint a Fiumei utca útburkolata is felújításra kerül. A nevezett utcában a csapadék vizek szikkasztása a már a nem működő szikkasztó kutakkal nem megoldott. Sok év használata során a kezdetleges szikkasztó kutak nagyobb mennyiségű csapadék esetén már nem tudják a csapadék vizet azonnal elszikkasztani. A közösen tartott többszöri helyszíni bejáráson megállapítottuk, hogy a csapadék víz gravitációs úton történő kivezetésére a Duna irányába, a túl nagy mélységű bevágás miatt nem lehetséges! Megállapítottuk, hogy a nevezett utcát a vízelvezetés megoldása nélkül ne lássuk el burkolattal, ne kapjon az felületzárást.
A II rész szerződéses értékét ennek megfelelően csökkentettük 14 933 370 Ft+ÁFA összegre.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Indokolás:
A Szigethalom Város Önkormányzatával megkötött vállalkozási szerződés X. pontja, szerint a Fiumei utca útburkolata is felújításra kerül. A nevezett utcában a csapadék vizek szikkasztása a már a nem működő szikkasztó kutakkal nem megoldott. Sok év használata során a kezdetleges szikkasztó kutak nagyobb mennyiségű csapadék esetén már nem tudják a csapadék vizet azonnal elszikkasztani. A közösen tartott többszöri helyszíni bejáráson megállapítottuk, hogy a csapadék víz gravitációs úton történő kivezetésére a Duna irányába, a túl nagy mélységű bevágás miatt nem lehetséges! Megállapítottuk, hogy a nevezett utcát a vízelvezetés megoldása nélkül ne lássuk el burkolattal, ne kapjon az felületzárást.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 15765630 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 14933370 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A felek a szerződés módosítással egyet értenek.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben