Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/215
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.08.
Iktatószám:21214/2019
CPV Kód:33631600-8
Ajánlatkérő:Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28937120
Postai cím: Róbert Károly Körút 44
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kolárovits Katalin
Telefon: +36 14651800
E-mail: kolarovits.katalin@hm.gov.hu
Fax: +36 14651850
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.honvedkorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.honvedkorhaz.hu
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Védelem-egészségügyi és RAVGYI bőrfertőtlenítő
Hivatkozási szám: EKR000687722019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33631600-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Védelem-egészségügyi és RAVGYI bőrfertőtlenítő beszerzése 16 részajánlati körben. Négy helyszínre történő szállítással. Az adott részszállítás helye a lehívásban kerül majd meghatározásra.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/05 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 18724 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 193 - 468129
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/02 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 2 . 3
Rész száma: 3
A módosítandó szöveg helye: Teljesítés fő helyszíne
A következő helyett:
1134 Bp. Róbert Károly krt. 44. vagy 1101 Bp. Salgótarjáni út 18.vagy 1183 Bp. Tünde utca 0137664. hrsz. 6000 Kecskemét Balaton utca 17. - adott részszállítás helye a lehívásban kerül meghatározásra.
Helyesen:
1134 Bp. Róbert Károly krt. 44. vagy 1101 Bp. Salgótarjáni út 18.vagy 1183 Bp. Tünde utca 0137664. 6000 Kecskemét Balaton utca 17. - adott részszállítás helye a lehívásban kerül meghatározásra.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/11/05 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/12/05 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 3
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Sebgél, heveny sérülések és könnyebb égési sebek kezelésére. Mennyisége: 300 ml. A termék bővebb ismertetése a Kiegészítő Közbeszerzési Dokumentum műszaki leírásában található.
Helyesen:
Sebgél, heveny sérülések és könnyebb égési sebek kezelésére. Mennyisége: 300 ml. A termék bővebb ismertetése a Kiegészítő Közbeszerzési Dokumentum műszaki leírásában található.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/11/05 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/12/05 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
A következő helyett:
M.1.) AT alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) szerződésszerűen teljesített, de legfeljebb hat éven (72 hónap) belül megkezdett, legalább az 1.részajánlati kör (továbbiakban rk.) vonatkozásában: 3000 ml, a 2.rk-ban 3000 ml, a 3.rk-ban 220 ml, a 4. rk-ban 1800 ml, az 5. rk-ban 3500 db, a 6. rk-ban 22500 ml, a 7. rk-ban 15000 ml, a 8. rk-ban 200 gr, a 9.rk-ban 3750 ml,a 10.rk-ban 3750 ml, a 11.rk-ban 300 gr, a 12.rk-ban 37500 gr . a 13.rk-ban 97000 ml, a 14.rk-ban 41 000 ml, a 15.rk-ban 78000 ml, a 16.rk-ban 18000 ml. mennyiségű, a részajánlati kör tárgya szerinti szállítás szerződés keretében történt teljesítését igazoló referenciával.
Helyesen:
M.1.) AT alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) szerződésszerűen teljesített, de legfeljebb hat éven (72 hónap) belül megkezdett, legalább az 1.részajánlati kör (továbbiakban rk.) vonatkozásában: 3000 ml, a 2.rk-ban 3000 ml, a 3.rk 220 ml, a 4. rk-ban 1800 ml, az 5. rk-ban 3500 db, a 6. rk-ban 22500 ml, a 7. rk-ban 15000 ml, a 8. rk-ban 200 gr, a 9.rk-ban 3750 ml,a 10.rk-ban 3750 ml, a 11.rk-ban 300 gr, a 12.rk-ban 37500 gr . a 13.rk-ban 97000 ml, a 14.rk-ban 41 000 ml, a 15.rk-ban 78000 ml, a 16.rk-ban 18000 ml. mennyiségű, a részajánlati kör tárgya szerinti szállítás szerződés keretében történt teljesítését igazoló referenciával.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/11/05 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/11/20 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
1. Az ajánlat benyújtásának követelményeit a KKD tartalmazza.
2. A 321/2015. (X.30.) Korm.r. 30.§ (4) bekezdés értelmében az AK az M1) pont szerinti műszaki-szakmai alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
3. AK nem követeli meg, és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítéséhez.
4. A KKD korlátlanul, teljeskörűen, közvetlenül, térítésmentesen, elektronikusan elérhető az EKR-ben
5. A közbeszerzési dokumentumokat a Kbt. 57.§ (2) bekezdése alapján, figyelemmel a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésére ajánlatonként legalább egy AT-nek vagy az ajánlatban megnevezett AV-nak elektronikus úton az EKR-ben el kell érnie.
6. AK hivatkozik a Kbt. 47.§ (2) bekezdésére.
7. AK a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
8. AT csatolja ajánlatába az alábbi dokumentumokat az 1-16. rk. valamelyikére történő ajánlattétel esetén:
a.) Felolvasólap (EKR elektronikus űrlap)
b.) Az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró, az AT és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy (cég esetében a cégjegyzésre jogosult) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd, kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlatot nem az írásbeli képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az adott személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazó, a képviseletre jogosult általi, cégszerű aláírással ellátott meghatalmazását is szükséges csatolni.
c.) Nyilatkozatát a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény átlátható szervezet fogalmára vonatkozó feltételeknek való megfelelőségről.
d.) KKD 11. sz. iratminta Nyilatkozatát a Kbt. 66.§ (6) szerint.(nemleges nyilatkozat is benyújtandó)
e.) KKD 3. sz. iratminta szerinti kötelező nyilatkozatot,
f.) KKD. Szerződéstervezet 3.sz.mell.mintája szerinti kereskedelmi ajánlatot
AK külön felhívására (Kbt. 69. (4) szerint) csatolandó nyilatkozatok:
a.) KKD 9. és/vagy 10. sz. iratmintát AK külön felhívására,
b.) KKD 12. sz. iratminta Nyilatkozatát AK külön felhívására a Kbt. 62. § (1) bekezdés a), e) d), f) pontjai 62. § (2) bekezdés szerint közjegyző, vagy szakmai kamara által hitelesítve.
9. A IV.2.6) pontban megadott ajánlati kötöttség vonatkozásában AK 2 hónap alatt 60 naptári napot ért.(Kbt. 81. §(11))
10. Ajánlattevőnek nyertessége esetén a szerződés megkötésének időpontjára rendelkeznie kell az ISO-9001 vagy ezzel egyenértékű minőségirányítási rendszerrel.
11. FAKSZ adatai: Kolárovits Katalin (00857) Távolléte esetén: Pete István (00864),.
Helyesen:
1. Az ajánlat benyújtásának követelményeit a KKD tartalmazza.
2. A 321/2015. (X.30.) Korm.r. 30.§ (4) bekezdés értelmében az AK az M1) pont szerinti műszaki-szakmai alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
3. AK nem követeli meg, és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítéséhez.
4. A KKD korlátlanul, teljeskörűen, közvetlenül, térítésmentesen, elektronikusan elérhető az EKR-ben
5. A közbeszerzési dokumentumokat a Kbt. 57.§ (2) bekezdése alapján, figyelemmel a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésére ajánlatonként legalább egy AT-nek vagy az ajánlatban megnevezett AV-nak elektronikus úton az EKR-ben el kell érnie.
6. AK hivatkozik a Kbt. 47.§ (2) bekezdésére.
7. AK a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
8. AT csatolja ajánlatába az alábbi dokumentumokat az 1-16. rk. valamelyikére történő ajánlattétel esetén:
a.) Felolvasólap (EKR elektronikus űrlap)
b.) Az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró, az AT és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy (cég esetében a cégjegyzésre jogosult) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd, kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlatot nem az írásbeli képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az adott személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazó, a képviseletre jogosult általi, cégszerű aláírással ellátott meghatalmazását is szükséges csatolni.
c.) Nyilatkozatát a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény átlátható szervezet fogalmára vonatkozó feltételeknek való megfelelőségről.
d.) KKD 11. sz. iratminta Nyilatkozatát a Kbt. 66.§ (6) szerint.(nemleges nyilatkozat is benyújtandó)
e.) KKD 3. sz. iratminta szerinti kötelező nyilatkozatot,
f.) KKD. Szerződéstervezet 3.sz.mell.mintája szerinti kereskedelmi ajánlatot
AK külön felhívására (Kbt. 69. (4) szerint) csatolandó nyilatkozatok:
a.) KKD 9. és/vagy 10. sz. iratmintát AK külön felhívására,
b.) KKD 12. sz. iratminta Nyilatkozatát AK külön felhívására a Kbt. 62. § (1) bekezdés a), e) d), f) pontjai 62. § (2) bekezdés szerint közjegyző, vagy szakmai kamara által hitelesítve.
9. A IV.2.6) pontban megadott ajánlati kötöttség vonatkozásában AK 2 hónap alatt 60 naptári napot ért.(Kbt. 81. §(11))
10. Ajánlattevőnek nyertessége esetén a szerződés megkötésének időpontjára rendelkeznie kell az ISO-9001 vagy ezzel egyenértékű minőségirányítási rendszerrel.
11. FAKSZ adatai: Kolárovits Katalin (00857) Távolléte esetén: Pete István (00864),.
12. Ajánlatkérő módosítja a Kiegészítő Közbeszerzési Dokumentációt, (KKD) Műszaki leírás és Szerződés tervezet fejezetekben a 3. részajánlati kör ismertetésénél, valamint a Kereskedelmi ajánlatot a 3. részajánlati körnél.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/11/05 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/11/20 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő a korrigendum feladásánál jelentkező problémák következtében többször módosította annak tartalmát. A végleges korrigendum értelmében az AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ 2019/12/05 10:00 óra.BONTÁS DÁTUMA 2019/12/05 12:00 óra. A VI.3 További információ 12. alpontja NEM RELEVÁNS. Azt ajánlatkérő törölte a feladásnál, azonban az EKR hiba következtében feltüntetésre kerül a korrigendumban.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ