Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/212
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.05.
Iktatószám:21228/2019
CPV Kód:45223320-5
Ajánlatkérő:BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Budapest, II. kerület Akadémia Park
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:HE-DO Útépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72110836
Postai cím: Rumbach Sebestyén Utca 19-21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1075
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Barna Orsolya
Telefon: +36 12347124
E-mail: barnao@barnao.hu
Fax: +36 12351048
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bkk.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Akadémia Park, P+R parkoló átépítése, bővítése
Hivatkozási szám: EKR000005292019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45223320-5
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Akadémia Park, P+R parkoló átépítése, bővítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 35125300-2
További tárgyak:45213316-1
45223300-9
45233120-6
45233221-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Budapest, II. kerület Akadémia Park
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés keretében "Budapest II. kerület Akadémia Park melletti P+R parkoló átépítése és bővítése"
A cél a meglévő parkoló korszerűsítése, lehetőség szerinti bővítése mind a jelenlegi parkoló területén, mind az Akadémia Park bekötőútjától északi irányban. Az Akadémia Park bekötőútjától északra tervezett új, 24 férőhelyes parkoló útja kétirányú, a parkoló állások merőleges kialakításúak. A beépítési kötöttségek miatt a gyalogos forgalom biztosítását szolgáló járda a villamos felőli oldalon nem kialakítható, így az a park felőli oldalon került elhelyezésre. A korszerűsítendő parkoló (P2) útja a jelenlegi állapottal azonosan egyirányú a Hűvösvölgyi út felől a Hidász Utca irányába. A parkoló elején, a villamos megálló hosszán csupán párhuzamos parkoló állások alakíthatók ki, ezen kívül mind a jobb oldalon, mind a bal oldalon 45°-os parkoló állások kerülnek kialakításra. A gyalogosforgalom biztosítására a parkoló és a villamos vonal között járda kerül kiépítésre. A villamos megállóhoz legközelebb eső, első két ferde parkoló állás mozgáskorlátozottak számára kerül kijelölésre, a bal oldalon családi parkoló állások is helyet kapnak. A járdák esetében az akadálymentesítésről - szegélysüllyesztésről - minden esetben gondoskodni kell, és a gyalogjárda burkolatát 5%-os rámpával kell a szegélykőhöz csatlakoztatni. A kivitelezéssel összesen 1350 m2 út, 400 m2 járda, 2945 m2 parkoló kerül megépítésre.
Főbb mennyiségek
• pályaszerkezet bontása, marása: 304 m3
• hidraulikus kötőanyagú pályaszerkezeti réteg építés: 629 m3
• aszfalt kopóréteg építés: 82 m3
• térkőburkolat építés: 1765 m2
• szegélyépítés: 1311 m
• Burkolati jelek készítése: 74 m2
• KRESZ táblák elhelyezés/áthelyezése: 18 db
• Csapadékvíz szivárgók építése: 278 m
• fa ültetés: 18 db
• cserje ültetés: 550 db
• peronszegély építése: 170 m
• távközlési és/vagy hírközlési hálózat kiváltás és/vagy építés: 516 m
• 10 kV-os kábel kiváltás: 1825 m
• közvilágítási hálózat kiváltás és/vagy építés: 380 m
• boxkamera telepítése: 17 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
16422 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1055/20-70/2014/1024 Rész száma: Elnevezés: Akadémia Park, P+R parkoló átépítése, bővítése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/12 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: HE-DO Útépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95407867
Postai cím: Váci Út 76
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
E-mail: ivanyik.david@he-do.hu
Telefon: +36 304394529
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 37560091
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 307888888
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45223320-5
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 35125300-2
További tárgyak:45213316-1
45223300-9
45233120-6
45233221-4
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Budapest, II. kerület Akadémia Park
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés keretében "Budapest II. kerület Akadémia Park melletti P+R parkoló átépítése és bővítése"
A cél a meglévő parkoló korszerűsítése, lehetőség szerinti bővítése mind a jelenlegi parkoló területén, mind az Akadémia Park bekötőútjától északi irányban. Az Akadémia Park bekötőútjától északra tervezett új, 24 férőhelyes parkoló útja kétirányú, a parkoló állások merőleges kialakításúak. A beépítési kötöttségek miatt a gyalogos forgalom biztosítását szolgáló járda a villamos felőli oldalon nem kialakítható, így az a park felőli oldalon került elhelyezésre. A korszerűsítendő parkoló (P2) útja a jelenlegi állapottal azonosan egyirányú a Hűvösvölgyi út felől a Hidász Utca irányába. A parkoló elején, a villamos megálló hosszán csupán párhuzamos parkoló állások alakíthatók ki, ezen kívül mind a jobb oldalon, mind a bal oldalon 45°-os parkoló állások kerülnek kialakításra. A gyalogosforgalom biztosítására a parkoló és a villamos vonal között járda kerül kiépítésre. A villamos megállóhoz legközelebb eső, első két ferde parkoló állás mozgáskorlátozottak számára kerül kijelölésre, a bal oldalon családi parkoló állások is helyet kapnak. A járdák esetében az akadálymentesítésről - szegélysüllyesztésről - minden esetben gondoskodni kell, és a gyalogjárda burkolatát 5%-os rámpával kell a szegélykőhöz csatlakoztatni. A kivitelezéssel összesen 1350 m2 út, 400 m2 járda, 2945 m2 parkoló kerül megépítésre.
Főbb mennyiségek
• pályaszerkezet bontása, marása: 304 m3
• hidraulikus kötőanyagú pályaszerkezeti réteg építés: 629 m3
• aszfalt kopóréteg építés: 82 m3
• térkőburkolat építés: 1765 m2
• szegélyépítés: 1311 m
• Burkolati jelek készítése: 74 m2
• KRESZ táblák elhelyezés/áthelyezése: 18 db
• Csapadékvíz szivárgók építése: 278 m
• fa ültetés: 18 db
• cserje ültetés: 550 db
• peronszegély építése: 170 m
• távközlési és/vagy hírközlési hálózat kiváltás és/vagy építés: 516 m
• 10 kV-os kábel kiváltás: 1825 m
• közvilágítási hálózat kiváltás és/vagy építés: 380 m
• boxkamera telepítése: 17 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 307888888
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: HE-DO Útépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95407867
Postai cím: Váci Út 76
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
E-mail: ivanyik.david@he-do.hu
Telefon: +36 304394529
Internetcím(ek): (URL) www.he-do.hu
Fax: +36 37560091
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/10/11 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Felek kölcsönös megegyezés alapján a Szerződés 7.2. pontját az alábbiak szerint módosítják:
„7.2. A Munkaterületet a Megrendelő adja át Vállalkozó részére, munkavégzésre alkalmas állapotban, 2020. június 15. napján. Az átadás időpontját a munkaterület átadással egyidejűleg megnyitott E-építési naplóban kell rögzíteni. Vállalkozó köteles – amennyiben a Munkaterület munkavégzésre alkalmas állapotban van - a felajánlott rész-munkaterület átvételére is. A Munkaterület átadása önmagában nem jogosítja fel a Vállalkozót a kivitelezési munkák megkezdésére. Vállalkozó a kivitelezési tevékenységét csak burkolatbontási engedély és a munkavégzéshez szükséges valamennyi hozzájárulás beszerzését követően kezdheti meg.”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Szerződés aláírását követően a Budapest Közút Zrt., mint forgalomtechnikai kezelő levelében arról tájékoztatta a Megrendelőt, hogy nem járul hozzá a tárgyi projekt munkáinak megkezdéshez, tekintettel arra, hogy az Akadémia P+R parkoló a közúti hálózati adottságai miatt (Hűvösvölgyi út felől a fontos összekötő kapcsolatot biztosító Hidász utca közvetlenül nem érhető el, csak a P+R parkolón keresztül), továbbá az elmúlt időszak tapasztalatai alapján az átlagosnál és a korábbi időszakokhoz képest is jóval jelentősebb átmenő forgalmat bonyolít le, ezért hosszabb idejű zárása az iskolaidőszakban nem megengedhető, figyelemmel arra, hogy a lezárt útszakasz helyett egyéb terelőút nem biztosítható. Ugyanakkor mivel technológiai és forgalombiztonsági okokból reálisan a forgalom időszakos átengedése sem lehetséges a tárgyi munkák egy részének teljesítése alatt, a munkakezdésre legkorábban 2020. június 12. napját követően kerülhet sor.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 307888888 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 307888888 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben