Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/219
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2019.11.14.
Iktatószám: 21230/2019
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye: 3762 Szögliget község, külterület, hrsz. 076/5
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Salisbury Régészeti Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: Nonprofit szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Ökörségvételem, történelmihely, építmény és egyéb látványosság működtetése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33850072
Postai cím: Daróczi Út 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Szalay Árpád
Telefon: +36 705076191
E-mail: kozbeszerzes@nofnkft.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nofnkft.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Nonprofit szervezet
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Ökörségvételem, történelmihely, építmény és egyéb látványosság működtetése
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szádvár állagmegóvási és helyreállítási munkálata
Hivatkozási szám: EKR000961932019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A szögligeti Szádvár romjainak állagmegóvási és turisztikai célú fejlesztését szolgáló helyreállítási munkálatainak elvégzése (kivitelezés)
A Nemzeti Várprogram keretében megvalósuló beavatkozás célja a vár kulturális, örökségvédelmi, turisztikai fejlesztése, aminek a gerincét egy biztonságos látogatói útvonal kialakítása és a látogatói útvonallal érintett várfalak stabilizálása adja. Az ösvény nyomvonalvezetésével bevonja a vár vérkeringésébe az Alsó várat is, illetve kivezet a legszebb kilátással rendelkező helyekre. Ezzel az Alsó vár lesz a várkomplexum fogadópontja, ahol rendelkezésre áll majd egy esőbeálló is a várba látogatók számára. Ugyan itt egy tölgyfa gyilokjárón bejárható lesz a 8-12 méter magasan fennmaradt, hatalmas sziklatömbök közé beékelt keleti és északi várfal falkoronája. Az Alsó várból pihenőterületekkel sűrűn kísért lépcsőn jutunk majd fel a Felső várba. A vár keleti végén a Német bástyán, északi oldalán a Szabó ház melletti bástyán, míg nyugati végén a Dél-nyugati bástya előterében kilátópont létesül. A Lisztes bástya és a Külső vár Főkapujának belsejében pedig további sík pihenőterületek készülnek.
A látogatói útvonal a továbbra is veszélyes falaktól, pincéktől, ciszternáktól védőtávolságot tart. A Belső vár nyugati várudvarában lévő Sybilla pince mellett a terepi és régészeti adottságok miatt az út egy szakaszon védőtávolságon belül halad el. Itt a védőkorlát szerepét egy hosszú, karakteres, fa anyagú kőtárépítmény látja el, amelynek a megépülte egyúttal egy régi örökségvédelmi „adósságot” is leró: végre fedett helyen bemutatható lesz a várban évszázadok óta szétszórva heverő nagy számú és nagyméretű faragott kőanyag.
A ligetes-fás romterületen új elemként megjelenő padok, információs táblák, zászlótartó rudak, kőtár, esőbeálló és gyilokjáró egyszerű, kortárs tömegformálású, míg anyaghasználatában tradicionális tölgyfa. Előbbi biztosítja a régi és új elemek közötti megkülönböztetést, utóbbi pedig a történeti-természeti környezetbe való illeszkedést.
Kivágásra csupán a falakat közvetlenül veszélyeztető és a használatot akadályozó fák kerülnek, a faállomány túlnyomó része – a falak időjárás elleni védelme miatt is – megmarad.
Alapváltozat (Alapmennyiség)
Tereprendezés – 840 m3
Meglazult sziklák eltávolítása – 3 m3
Sziklavarrás, stabilizálás – 4 m2
Meglévő kőhalom depónia és kőomladék átválogatása újbóli felhasználáshoz – 733 m3
Falazat tisztítása – 705 m2
Falazat javítása (visszabontás-újrafalazás) – 185,5 m3
Falazat javítása (kiomlás befalazása) – 191 m3
Új falazat készítése - 159,85 m3
Eredeti gerendalyuk/állványlyuk megőrzése – 130 db
Gerendalyuk/állványlyuk rekonstrukciója – 5 db
Vakolatkonzerválás – 29,85 m2
Faragott kövek konzerválása – 1 db
Faragott kövek pótlása – 8 db
Beton alaptest készítése - 7,6 m3
Vb. szerkezetépítés – 14,75 m3
Gyilokjáró lépcsővel és korláttal együtt – 68,5 m2
Esőbeálló – 23 m2
Nyílások fagerenda kiváltója – 0,55 m3
Kisarchitektúrás elemek:
• pad – 8+2 db
• információs tábla – 7+1+1 db
• zászlórúd – 2db
Villámvédelem – 2db
Látogatói ösvény és egyéb zúzottkő burkolat – 317 m2
Tereplépcső (faszerkezet, zúzottkő burkolattal, korláttal, pihenő területtel) – 155 fm
Sétányjelző oszlop – 3 db
Sétányjelző tábla – 50 db
Beton alaptestek tájépítészeti elemekhez (irányjelző táblák, tereplépcső alap, stb.) – 11,34m3
Fakivágás – 15 db
Gyepnyesés – 220 m2
Fa ápolása – 10 db
Fa kalodázása – 24 db
Zöldhulladék elszállítása – 15,95 m3
Opció 1.
Beton alaptest készítése - 4,5 m3
Faragott kövek konzerválása – 26 db
Fa védőfödém bontása – 28,5 m2
Szigetelt fa védőfödém építése – 28,5 m2
Védőfödémre vezető lépcső – 0,296 m3
Biztonsági acél hágcsó – 1 db
Villámvédelem – 1 db
Kőtár – 42,5 m2
Kisarchitektúrás elemek:
• zászlórúd – 1db
Látogatói ösvény és egyéb zúzottkő burkolat – 83 m2
Fakivágás – 4db
Fa kalodázása – 5db
Opció 2.
Beton alaptest készítése - 5,6 m3
Falazat tisztítása – 121,5 m2
Falazat javítása (visszabontás-újrafalazás) – 51,5 m3
Falazat javítása (kiomlás befalazása) – 5 m3
Új falazat készítése – 76,9 m3
Vakolatkonzerválás – 11,2 m2
Faragott kövek pótlása – 17 db
Faragott kövek konzerválása – 22 db
Kisarchitektúrás elemek:
• pad – 5db
• információs tábla – 3+1+1 db
• zászlórúd – 1+8 db
Nyílások fagerenda kiváltója, könyöklők, korlát – 0,75 m3
Látogatói ösvény és egyéb zúzottkő burkolat – 61 m2
Faburkolatú pihenőterület (Főkapu, Lisztes bástya)– 23 m2
Beton alaptestek tájépítészeti elemekhez (irányjelző táblák, tereplépcső alap, stb.) – 2,72 m3
Tereplépcső Belső vár kaputoronyban (faszerkezet, zúzottkő burkolattal, korláttal, pihenő területtel) – 15,5 fm
Sétányjelző oszlop – 2 db
Sétányjelző tábla – 10 db
Fakivágás – 1 db
Fa kalodázása – 22 db
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 263991583 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Szádvár állagmegóvási és helyreállítási munkálatai
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45212314-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3762 Szögliget község, külterület, hrsz. 076/5
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A szögligeti Szádvár romjainak állagmegóvási és turisztikai célú fejlesztését szolgáló helyreállítási munkálatainak elvégzése (kivitelezés)
A Nemzeti Várprogram keretében megvalósuló beavatkozás célja a vár kulturális, örökségvédelmi, turisztikai fejlesztése, aminek a gerincét egy biztonságos látogatói útvonal kialakítása és a látogatói útvonallal érintett várfalak stabilizálása adja. Az ösvény nyomvonalvezetésével bevonja a vár vérkeringésébe az Alsó várat is, illetve kivezet a legszebb kilátással rendelkező helyekre. Ezzel az Alsó vár lesz a várkomplexum fogadópontja, ahol rendelkezésre áll majd egy esőbeálló is a várba látogatók számára. Ugyan itt egy tölgyfa gyilokjárón bejárható lesz a 8-12 méter magasan fennmaradt, hatalmas sziklatömbök közé beékelt keleti és északi várfal falkoronája. Az Alsó várból pihenőterületekkel sűrűn kísért lépcsőn jutunk majd fel a Felső várba. A vár keleti végén a Német bástyán, északi oldalán a Szabó ház melletti bástyán, míg nyugati végén a Dél-nyugati bástya előterében kilátópont létesül. A Lisztes bástya és a Külső vár Főkapujának belsejében pedig további sík pihenőterületek készülnek.
A látogatói útvonal a továbbra is veszélyes falaktól, pincéktől, ciszternáktól védőtávolságot tart. A Belső vár nyugati várudvarában lévő Sybilla pince mellett a terepi és régészeti adottságok miatt az út egy szakaszon védőtávolságon belül halad el. Itt a védőkorlát szerepét egy hosszú, karakteres, fa anyagú kőtárépítmény látja el, amelynek a megépülte egyúttal egy régi örökségvédelmi „adósságot” is leró: végre fedett helyen bemutatható lesz a várban évszázadok óta szétszórva heverő nagy számú és nagyméretű faragott kőanyag.
A ligetes-fás romterületen új elemként megjelenő padok, információs táblák, zászlótartó rudak, kőtár, esőbeálló és gyilokjáró egyszerű, kortárs tömegformálású, míg anyaghasználatában tradicionális tölgyfa. Előbbi biztosítja a régi és új elemek közötti megkülönböztetést, utóbbi pedig a történeti-természeti környezetbe való illeszkedést.
Kivágásra csupán a falakat közvetlenül veszélyeztető és a használatot akadályozó fák kerülnek, a faállomány túlnyomó része – a falak időjárás elleni védelme miatt is – megmarad.
Alapváltozat (Alapmennyiség)
Tereprendezés – 840 m3
Meglazult sziklák eltávolítása – 3 m3
Sziklavarrás, stabilizálás – 4 m2
Meglévő kőhalom depónia és kőomladék átválogatása újbóli felhasználáshoz – 733 m3
Falazat tisztítása – 705 m2
Falazat javítása (visszabontás-újrafalazás) – 185,5 m3
Falazat javítása (kiomlás befalazása) – 191 m3
Új falazat készítése - 159,85 m3
Eredeti gerendalyuk/állványlyuk megőrzése – 130 db
Gerendalyuk/állványlyuk rekonstrukciója – 5 db
Vakolatkonzerválás – 29,85 m2
Faragott kövek konzerválása – 1 db
Faragott kövek pótlása – 8 db
Beton alaptest készítése - 7,6 m3
Vb. szerkezetépítés – 14,75 m3
Gyilokjáró lépcsővel és korláttal együtt – 68,5 m2
Esőbeálló – 23 m2
Nyílások fagerenda kiváltója – 0,55 m3
Kisarchitektúrás elemek:
• pad – 8+2 db
• információs tábla – 7+1+1 db
• zászlórúd – 2db
Villámvédelem – 2db
Látogatói ösvény és egyéb zúzottkő burkolat – 317 m2
Tereplépcső (faszerkezet, zúzottkő burkolattal, korláttal, pihenő területtel) – 155 fm
Sétányjelző oszlop – 3 db
Sétányjelző tábla – 50 db
Beton alaptestek tájépítészeti elemekhez (irányjelző táblák, tereplépcső alap, stb.) – 11,34m3
Fakivágás – 15 db
Gyepnyesés – 220 m2
Fa ápolása – 10 db
Fa kalodázása – 24 db
Zöldhulladék elszállítása – 15,95 m3
Opció 1.
Beton alaptest készítése - 4,5 m3
Faragott kövek konzerválása – 26 db
Fa védőfödém bontása – 28,5 m2
Szigetelt fa védőfödém építése – 28,5 m2
Védőfödémre vezető lépcső – 0,296 m3
Biztonsági acél hágcsó – 1 db
Villámvédelem – 1 db
Kőtár – 42,5 m2
Kisarchitektúrás elemek:
• zászlórúd – 1db
Látogatói ösvény és egyéb zúzottkő burkolat – 83 m2
Fakivágás – 4db
Fa kalodázása – 5db
Opció 2.
Beton alaptest készítése - 5,6 m3
Falazat tisztítása – 121,5 m2
Falazat javítása (visszabontás-újrafalazás) – 51,5 m3
Falazat javítása (kiomlás befalazása) – 5 m3
Új falazat készítése – 76,9 m3
Vakolatkonzerválás – 11,2 m2
Faragott kövek pótlása – 17 db
Faragott kövek konzerválása – 22 db
Kisarchitektúrás elemek:
• pad – 5db
• információs tábla – 3+1+1 db
• zászlórúd – 1+8 db
Nyílások fagerenda kiváltója, könyöklők, korlát – 0,75 m3
Látogatói ösvény és egyéb zúzottkő burkolat – 61 m2
Faburkolatú pihenőterület (Főkapu, Lisztes bástya)– 23 m2
Beton alaptestek tájépítészeti elemekhez (irányjelző táblák, tereplépcső alap, stb.) – 2,72 m3
Tereplépcső Belső vár kaputoronyban (faszerkezet, zúzottkő burkolattal, korláttal, pihenő területtel) – 15,5 fm
Sétányjelző oszlop – 2 db
Sétányjelző tábla – 10 db
Fakivágás – 1 db
Fa kalodázása – 22 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M2/1 jelű alkalmasságot igazoló szakember szakmai többlet tapasztalata (0-24 hónap) 15
2 M2/2 jelű alkalmasságot igazoló szakember szakmai többlet tapasztalata (0-5 darab) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár: Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Amennyiben a feltételesen rendelkezésre álló fedezet, illetve esetleges pótfedezet bevonása lehetővé teszi, ajánlatkérő a szerződés hatálybalépését követő 60 napon belül írásban megrendelheti az opcionális tételek megvalósítását.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A felhívás II.2.7) pontjában megjelölt időtartam a szerződés hatálybalépésétől számítandó.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: FBI/351-30/2019 Rész száma: Elnevezés: Szádvár állagmegóvási és helyreállítási munkálatai
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Salisbury Régészeti Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83318540
Postai cím: Víg Utca 57
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
E-mail: salisbury.kft@salisburykft.hu
Telefon: +36 304117002
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11718873213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 200787763
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 263991583
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Salisbury Régészeti Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83318540
Postai cím: Víg Utca 57
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11718873213

Hivatalos név: Ex Voto Régészeti Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52564381
Postai cím: Határ Utca 64. 1. ajtó
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1188
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13909961243

Hivatalos név: Scordiscus Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44190510
Postai cím: Munkás Utca 7/B II. emelet 38.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1074
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23934256242

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/07/26 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges